115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

SSBs virksomhet

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.

Les mer om SSBs virksomhet

utvalgt innhold

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB

Rådet for Statistisk sentralbyrå

Rådet skal bistå administrerende direktør i spørsmål om statistikk, forskning og analyse.

Utvalget for offisiell statistikk

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Tildelingsbrev fra Finansdepartementet

I tildelingsbrevet fastsetter Finansdepartementet overordnede mål, styringsparametere og hvilke resultater som skal nås i løpet av året.

Strategi for SSB

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.

Tjenester

Her finner du en oversikt over hvilke tjenester Statistisk sentralbyrå tilbyr.

Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Kost-nyttevurdering ved bruk av opplysningsplikt

For å kunne lage god og pålitelig offisiell statistikk kan SSB pålegge opplysningsplikt i henhold til Statistikkloven.

Internasjonalt statistikksamarbeid

Internasjonalt statistikksamarbeid får stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området.

Internasjonalt utviklingssamarbeid

SSB bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging gjennom institusjonelt samarbeid i utviklingsland og økonomiske overgangsland.