115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

SSBs virksomhet

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.

Les mer om SSBs virksomhet

utvalgt innhold

Hovedinstruks SSB 2020

I instruksen utdyper Finansdepartementet myndighet og ansvar mellom departementet og SSB.

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB

Årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Tildelingsbrev fra Finansdepartementet

I tildelingsbrevet fastsetter Finansdepartementet overordnede mål, styringsparametere og hvilke resultater som skal nås i løpet av året.

Strategi 2017-2020

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Virksomhetplan

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer og utgjør administrerende direktørs interne styringsverktøy.

SSBs historie

Hva har skjedd i SSB siden 1876.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.