Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

Om oss

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

utvalgt innhold

Vår virksomhet

Hva vi gjør.

Historie

Hva har skjedd i SSB siden 1876.

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB og SSBs styre.

Årsrapporter

Hva vi har oppnådd siste år.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.