115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

SSBs virksomhet

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.

Les mer om SSBs virksomhet

utvalgt innhold

Hovedinstruks SSB 2020

I instruksen utdyper Finansdepartementet myndighet og ansvar mellom departementet og SSB.

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB

Årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Tildelingsbrev fra Finansdepartementet

I tildelingsbrevet fastsetter Finansdepartementet overordnede mål, styringsparametere og hvilke resultater som skal nås i løpet av året.

Strategi for SSB

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Virksomhetplan

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer og utgjør administrerende direktørs interne styringsverktøy.

SSBs historie

Hva har skjedd i SSB siden 1876.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.