115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

SSBs virksomhet

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.

Les mer om SSBs virksomhet

utvalgt innhold

Organisasjonskart

Oversikt over ledelsen i SSB

Rådet for Statistisk sentralbyrå

Rådet skal bistå administrerende direktør i spørsmål om statistikk, forskning og analyse.

Utvalget for offisiell statistikk

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Tildelingsbrev fra Finansdepartementet

I tildelingsbrevet fastsetter Finansdepartementet overordnede mål, styringsparametere og hvilke resultater som skal nås i løpet av året.

Strategi for SSB

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Nyheter om SSB

Nytt om SSBs virksomhet.

SSBs historie

Hva har skjedd i SSB siden 1876.

Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.