Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

22. Kultur (Culture)

Attitudes to Norwegian Development Assistance
RAPP 34 1974 ->

Holdninger til norsk utviklingshjelp (Survey on Attitudes toward Norwegian Assistance to Developing Countries)
RAPP 19 1972 ->
RAPP 32 1974 ->

Kulturstatistikk (Cultural Statistics)
A 798 1975 ->

Lytterundersøkelse om ungdommens radioavis (Survey on the Youth Radio Magazine)
RAPP 12 1970 ->

Offentlig informasjon og publikums informasjonsbehov (Public Information Survey)
RAPP 17 1970 ->

Radio- og fjernsynsundersøkelsen (Radio and Television Survey)
RAPP 1 april 1967 ->
RAPP 4 september/oktober 1968 ->
RAPP 6 februar 1969 ->
RAPP 13 juni/august 1970 ->
RAPP 14 februar 1971 ->
RAPP 16 februar 1971. Hefte 2 ->
RAPP 22 november 1972 ->
RAPP 23 november 1972. Hefte 2 ->
RAPP 24 februar 1973 ->
RAPP 25 februar 1973. Hefte 2 ->
RAPP 27 julaften 1973 ->
RAPP 30 april 1974 ->
RAPP 33 april 1975 ->
RAPP 36 valget 1975 ->
RAPP 41 juni/august 1976. Hefte 1 ->
RAPP 42 juni/august 1976. Hefte 2 ->

Seerundersøkelse om ballettprogrammer i fjernsynet (Survey of Television Ballet Programmes)
RAPP 28 november 1973 ->

Seerundersøkelse om fjernsynsteatret (Survey on Television Theatre Viewing)
RAPP 18 februar/mars 1972 ->

Undersøkelse av radio- og fjernsynsreportasjene fra sommerlekene (Survey of Radio and Television Coverage of the Summer Olympic Games)
RAPP 21 1972 ->

Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med kommunevalget (Survey of Radio and Television Programmes in connection with the Municipal Elections)
RAPP 20 1971 ->

Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget (Survey of Radio and Television Programmes in connection with the Storting Elections)
RAPP 9 1969 ->
RAPP 26 1973 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport