Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

9. Innenrikshandel (Internal trade)


Bedriftstelling (Census of Establishments)
XI 251 1953 Hefte 2. Varehandel 
XII 216 1963 Hefte 2. Varehandel 

Kjenn ditt marked. Oppslagsbok for næringslivet. 1958. 203 s. 

Markedstall. Bedrifter i industri og varehandel (Statistics on Markets. Establishments in Manufacturing and Distribution)
A 45 1961 

Markedstall. Bedriftstellingen (Market Data. Census of Establishments)
A 153 1963 Hefte 1. Bergverksdrift m.v. og industri 
A 182 1963 Hefte 2. Varehandel 
A 197 1963 Hefte 3. Bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel og tjenesteyting  

Markedstall. Fiskeritellingen (Market Data. Fisher Census)
A 74 1960 

Markedstall. Folke- og boligtelling (Market Data. Population and Housing Census)
A 659 1970 ->

Markedstall. Folketellingen (Market Data. Population Census)
A 71 1960 

Markedstall. Jordbrukstellingen 1959 og Skogbrukstellingen 1957 (Market Data. Census of Agriculture and Census of Forestry)
A 47 1959, 1957 

Omsetning og fortjeneste m.v. i varehandelen (Sales and Profit etc. in the Internal Trade), utg. 1976
SA 27 ->

Regnskapsanalyse. Industri og engroshandel (Accounting Analysis. Manufacturing and Wholesale Trade), utg. 1974
SA 12 ->

Regnskapsstatistikk. Engroshandel (Statistics of Accounts. Wholesale Trade)
A 534 1971 ->
A 620 1972 ->
A 685 1973 ->
A 763 1974 ->

Representativ bedriftstelling i varehandelen (Recensement représentatif d'établissements dans le commerce de marchandises)
XI 46 1948 ->

Varehandelsstatistikk (Distribution Statistics. Annual Survey)
XI 350 1957 ->

Varehandelsstatistikk (Wholesale and Retail Trade Statistics)
A 238 1966   NSD logo
A 260 1967   NSD logo
A 345 1968   NSD logo
A 387 1969   NSD logo
A 497 1970   NSD logo
A 541 1971 ->  NSD logo
A 645 1972  ->  NSD logo
A 699 1973  ->  NSD logo


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.10 Varehandel og reparasjonsvirksomhet