115369
115369
forskning
2013-05-27T09:22:00.000Z
no

Forskningsfelt

Utdanningsøkonomi

Forskningsfeltet analyserer betydningen av økonomiske og sosiale faktorer bak og konsekvenser for utdanning og utdanningsresultater. Eksempler på temaer innenfor feltet er effekter av ressursbruk i skolen på elevresultater, intergenerasjonelle effekter av utdanning, sammenhengen mellom utdanning og økonomisk vekst og effekten av utdanning på lønn.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt