Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 48999121 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
 • Arbeidsmarked
Aasness, Jørgen Forsker 40902461 Jorgen.Aasness@ssb.no Offentlig økonomi
  Andersen, Synøve Nygaard Forsker 40902521 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
  • Levekår og sosial deltaking
  • Fruktbarhet og familiedemografi
  Andreassen, Leif Forsker II 91304212 Leif.Andreassen@ssb.no Mikroøkonomi
   Andresen, Martin Eckhoff Forsker II 40239166 martin.andresen@ssb.no Offentlig økonomi
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Barstad, Anders Forsker II 40902526 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Forsker II 41927081 Simon.Bensnes@ssb.no Offentlig økonomi
     Berg, Oddmund Førstekonsulent 41638170 Oddmund.Berg@ssb.no Makroøkonomi
      Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40078125 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Kraftmarkeder
      • Skatt
      Boug, Pål Forsker I 40902489 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Tidsserieøkonometri
      Brasch, Thomas von Forsker 93898524 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Makroøkonomiske analyser
      • Tidsserieøkonometri
      • Økonomisk vekst
      Bye, Brita Seniorforsker 99621755 brita.bye@ssb.no
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Offentlige finanser på lang sikt
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • Økonomisk vekst
      Bø, Erlend Eide Forsker I 40902457 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
      • Skatt

      C

      Cappelen, Ådne Forsker 48882950 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Makroøkonomiske analyser
      • Tidsserieøkonometri

      D

      Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 40902475 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Husholdningers energiforbruk
      • Kraftmarkeder
      Dapi, Bjorn Forsker 97484863 Bjorn.Dapi@ssb.no Makroøkonomi
       Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
       • Fruktbarhet og familiedemografi
       • Levekår og sosial deltaking
       Drange, Nina Forsker 41457945 Nina.Drange@ssb.no Offentlig økonomi
       • Arbeidsmarked
       • Utdanningsøkonomi

       E

       Eika, Lasse Forsker II 99359714 lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
       • Income distribution
       • Arbeidsmarked

       F

       Fagereng, Andreas Forsker 97728419 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
       • Sparing
       • Arbeidsmarked
       Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 40902466 Dennis.Fredriksen@ssb.no Offentlig økonomi
       • Pensjoner
       Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
        Fæhn, Taran Forskningsleder 95867999 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Generelle likevektsmodeller
        • Klimapolitikk og økonomi
        • Teknologi, innovasjon og vekst
        • Økonomisk vekst

        G

        Gjefsen, Hege Marie Forsker 47315635 Hege.Gjefsen@ssb.no Offentlig økonomi
        • Arbeidsmarked
        • Utdanningsøkonomi
        Gleditsch, Rebecca Forsker +4792666245 Rebecca.Gleditsch@ssb.no Demografi og levekår
        • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
        • Fruktbarhet og familiedemografi
        Grimsrud, Kristine M. Senior Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Olje- og gassmarkeder
        • Bærekraftig utvikling
        Gunnes, Trude Forsker 40902462 Trude.Gunnes@ssb.no Offentlig økonomi
        • Utdanningsøkonomi

        H

        Hagem, Cathrine Forsker 0 +4795045115 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Klimapolitikk og økonomi
        Halvorsen, Elin Forskningsleder 48056823 elin.halvorsen@ssb.no Makroøkonomi
        • Inntektsfordeling
        • Skatt
        • Sparing
        • Pensjoner
        • Makroøkonomiske analyser
        Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Husholdningers energiforbruk
        • Inntektsfordeling
        • Konsumentatferd
        • Kraftmarkeder
        Hammersland, Roger Forsker II 40902477 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
        • Generelle likevektsmodeller
        • Makroøkonometrisk modellering
        • Makroøkonomiske analyser
        • Tidsserieøkonometri
        • Konjunkturanalyser og prognoser
        Hansen, Mona Irene Førstekonsulent 21094957 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         Heide, Kim Massey Forsker 40905520 kim.massey.heide@ssb.no Offentlig økonomi
          Holm, Martin Blomhoff Forsker 46410134 Martin.Holm@ssb.no Makroøkonomi
           Holmøy, Erling Forsker 98691499 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
           • Generelle likevektsmodeller
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Makroøkonomiske analyser
           • Offentlige finanser på lang sikt
           • Pensjoner
           • Skatt
           • Økonomisk vekst
           Holtsmark, Bjart Forsker 0 98836198 Bjart.Holtsmark@ssb.no Offentlig økonomi
           • Klimapolitikk og økonomi
           • Pensjoner
           Huitfeldt, Ingrid Forsker 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no Offentlig økonomi
            Hungnes, Håvard Forsker II 99708061 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
            • Konjunkturanalyser og prognoser
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Tidsserieøkonometri

            J

            Jansen, Eilev S Forsker 0 91387583 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Tidsserieøkonometri
            Jentoft, Susie Rådgiver 21094289 susie.jentoft@ssb.no
            • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
            • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
            • Frafall og imputering
            Jia, Zhiyang Forsker II 40902468 Zhiyang.Jia@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            Johed, Rosanna Nancy Isabellea Førstekonsulent 97875123 Rosanna.Johed@ssb.no Demografi og levekår

             K

             Kaushal , Kevin R. Forsker II +4747634241 kevin.kaushal@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
             • Energi- og miljøpolitikk
             • Klimapolitikk og økonomi
             • Generelle likevektsmodeller
             Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker 99003157 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Offentlig økonomi
             • Utdanningsøkonomi
             Kolsrud, Dag Forsker II 40902478 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
             • Makroøkonomiske analyser
             Kornstad, Tom Forsker I 40902465 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
             • Arbeidsmarked
             • Pensjoner
             • Skatt

             L

             Langørgen, Audun Forsker 0 40902508 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
             • Inntektsfordeling
             • Kommunal økonomi
             Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
             • Energi- og miljøpolitikk
             • Husholdningers energiforbruk
             • Konsumentatferd
             Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
             • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
             • Regional økonomi
             • Økonomisk historie
             Lian, Bård Seniorrådgiver 40902458 Bard.Lian@ssb.no Offentlig økonomi
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Skatt
             Lindholt, Lars Forsker 0 40902514 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
             • Olje- og gassmarkeder
             • Klimapolitikk og økonomi
             Løkken, Sturla A. Forsker 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no Offentlig økonomi
             • Utdanningsøkonomi
             • Fruktbarhet og familiedemografi
             • Labour market

             M

             Modalsli, Jørgen Heibø Forsker 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no Mikroøkonomi
             • Inntektsfordeling
             • Økonomisk vekst
             • Økonomisk historie
             Mogstad, Magne Forsker 0 40902495 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
             • Arbeidsmarked
             • Inntektsfordeling

             N

             Nesbakken, Runa Forsker I 90950722 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
             • Inntektsfordeling
             • Skatt
             Nygård, Odd Erik Forsker 40902471 odd.erik.nygard@ssb.no Offentlig økonomi
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Skatt
             Nøstbakken, Linda Forskningsdirektør 98622835 linda.nostbakken@ssb.no Energi- og miljøøkonomi

              O

              Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 40902483 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
              • Makroøkonometrisk modellering
              • Statistisk konfidensialitet

              R

              Raknerud, Arvid Forsker 0 47397633 rak@ssb.no Mikroøkonomi
               Rybalka, Marina Forsker 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
               • Teknologi, innovasjon og vekst
               • Økonomisk vekst
               • Virksomhetsatferd
               • Arbeidsmarked
               Rønning, Marte Forskningsleder 92238664 Marte.Ronning@ssb.no Offentlig økonomi
               • Utdanningsøkonomi

               S

               Segiet, Katarzyna Zuzanna Førstekonsulent 46579233 Katarzyna.Segiet@ssb.no Mikroøkonomi
                Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                • Arbeidsmarked
                • Virksomhetsatferd
                • Konsumentatferd
                • Tidsserieøkonometri
                Solbakken, Edda Torsdatter Førstekonsulent 40902498 ets@ssb.no Mikroøkonomi
                • Inntektsfordeling
                • Økonomisk vekst
                • Økonomisk historie
                Sparrman, Victoria Forsker 92492461 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                • Arbeidsmarked
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Makroøkonomiske analyser
                • Tidsserieøkonometri
                Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                • Arbeidsmarked
                • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                • Konjunkturanalyser og prognoser
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Makroøkonomiske analyser
                • Regional økonomi
                Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 40902509 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                • Energi- og miljøpolitikk
                • Klimapolitikk og økonomi
                Strøm, Birger Seniorrådgiver 40902487 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                • Generelle likevektsmodeller
                • Klimapolitikk og økonomi
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Makroøkonomiske analyser
                • Offentlige finanser på lang sikt
                • Økonomisk vekst
                Stølen, Nils Martin Forsker 40902464 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                • Arbeidsmarked
                • Offentlige finanser på lang sikt
                • Pensjoner
                Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                • Fruktbarhet og familiedemografi

                T

                Telle, Kjetil Forsker 98060779 Kjetil.Telle@ssb.no Demografi og levekår
                • Arbeidsmarked
                Thomas, Michael J +4740902628 Michael.Thomas@ssb.no
                 Thoresen, Thor Olav Forsker 0 98649213 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                 • Arbeidsmarked
                 • Virksomhetsatferd
                 • Inntektsfordeling
                 • Konsumentatferd
                 • Skatt
                 • Sparing
                 Tretvoll, Håkon 95277259 Hakon.Tretvoll@ssb.no
                  Tønnessen, Marianne Forsker 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no Demografi og levekår
                  • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                  V

                  Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                  • Arbeidsmarked
                  • Skatt
                  • Konsumentatferd
                  Vestad, Ola Lotherington Forskningsleder 40902502 Ola.Vestad@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Pensjoner
                  • Arbeidsmarked
                  Vigran, Åsne Seniorrådgiver 40902388 Asne.Vigran@ssb.no
                   Vigtel, Trond Christian Forsker 40902693 trond.vigtel@ssb.no
                   • Arbeidsmarked
                   • Pensjoner
                   • Virksomhetsatferd

                   W

                   Wennemo, Tom Seniorrådgiver 40902506 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Inntektsfordeling
                   Wiik, Kenneth Aarskaug Forskningsleder 45851828 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                   • Fruktbarhet og familiedemografi

                   Y

                   Yonezawa, Hidemichi Forsker I +4740902474 Hidemichi.Yonezawa@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                   • Energi- og miljøpolitikk
                   • Klimapolitikk og økonomi
                   • Generelle likevektsmodeller