Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 48999121 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
 • Arbeidsmarked
Andreassen, Leif Forsker II 91304212 Leif.Andreassen@ssb.no Mikroøkonomi
  Andresen, Martin Eckhoff Forsker II 40239166 martin.andresen@ssb.no Offentlig økonomi
   Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
   • Bærekraftig utvikling
   • Klimapolitikk og økonomi
   Aune, Finn Roar Seniorrådgiver finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
   • Energi- og miljøpolitikk
   • Generelle likevektsmodeller
   • Klimapolitikk og økonomi
   • Kraftmarkeder
   • Olje- og gassmarkeder
   Aursland, Thor Andreas Førstekonsulent 40902485 thor.aursland@ssb.no Makroøkonomi

    B

    Barstad, Anders Forsker II 40902526 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Forsker II 41927081 Simon.Bensnes@ssb.no Offentlig økonomi
     Bergsvik, Janna Forsker 40078125 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Boug, Pål Forsker I 40902489 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Tidsserieøkonometri
     Brasch, Thomas von Forsker 93898524 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri
     • Økonomisk vekst
     Bye, Brita Seniorforsker 99621755 brita.bye@ssb.no
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Offentlige finanser på lang sikt
     • Teknologi, innovasjon og vekst
     • Økonomisk vekst
     Bø, Erlend Eide Forsker I 40902457 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
     • Skatt

     C

     Cappelen, Ådne Forsker 48882950 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri

     D

     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 40902475 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dommermuth, Lars Forsker 0 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     • Levekår og sosial deltaking
     Drange, Nina Forsker - Har permisjon 41457945 Nina.Drange@ssb.no Offentlig økonomi
     • Arbeidsmarked
     • Utdanningsøkonomi

     E

     Eika, Lasse Forsker 99359714 lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
     • Income distribution
     • Arbeidsmarked

     F

     Fagereng, Andreas Forsker - Har permisjon 97728419 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
     • Sparing
     • Arbeidsmarked
     Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 40902466 Dennis.Fredriksen@ssb.no Offentlig økonomi
     • Pensjoner
     Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
      Fæhn, Taran Forsker 95867999 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • Økonomisk vekst

      G

      Gjefsen, Hege Marie Forsker - Har permisjon 47315635 Hege.Gjefsen@ssb.no Offentlig økonomi
      • Arbeidsmarked
      • Utdanningsøkonomi
      Grimsrud, Kristine M. Senior Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Olje- og gassmarkeder
      • Bærekraftig utvikling
      Gunnes, Trude Forsker 46961559 Trude.Gunnes@ssb.no Offentlig økonomi
      • Utdanningsøkonomi

      H

      Hagem, Cathrine Forskningsleder, Gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi +4795045115 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Klimapolitikk og økonomi
      Halvorsen, Elin Forsker 48056823 elin.halvorsen@ssb.no Makroøkonomi
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      • Pensjoner
      • Makroøkonomiske analyser
      Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Husholdningers energiforbruk
      • Inntektsfordeling
      • Konsumentatferd
      • Kraftmarkeder
      Hammersland, Roger Forsker II 40902477 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
      • Generelle likevektsmodeller
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Makroøkonomiske analyser
      • Tidsserieøkonometri
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      Hansen, Mona Irene Førstekonsulent 21094957 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       Heide, Kim Massey Forsker 40905520 kim.massey.heide@ssb.no Offentlig økonomi
        Heiland, Inga Forsker 46590973 Inga.Heiland@ssb.no Makroøkonomi
         Holm, Martin Blomhoff Forsker 46410134 Martin.Holm@ssb.no Makroøkonomi
          Holmøy, Erling Forsker 98691499 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
          • Generelle likevektsmodeller
          • Makroøkonometrisk modellering
          • Makroøkonomiske analyser
          • Offentlige finanser på lang sikt
          • Pensjoner
          • Skatt
          • Økonomisk vekst
          Holtsmark, Bjart Forsker 0 98836198 Bjart.Holtsmark@ssb.no Offentlig økonomi
          • Klimapolitikk og økonomi
          • Pensjoner
          Huitfeldt, Ingrid Forsker 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no Offentlig økonomi
           Hungnes, Håvard Forsker II 99708061 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
           • Konjunkturanalyser og prognoser
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Tidsserieøkonometri

           J

           Jansen, Eilev S Forsker 0 91387583 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Makroøkonomiske analyser
           • Tidsserieøkonometri
           Jia, Zhiyang Forsker II 40902468 Zhiyang.Jia@ssb.no Offentlig økonomi
           • Arbeidsmarked
           Johed, Rosanna Nancy Isabellea Førstekonsulent 97875123 Rosanna.Johed@ssb.no Demografi og levekår

            K

            Kaushal , Kevin R. Forsker II +4747634241 kevin.kaushal@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Klimapolitikk og økonomi
            • Generelle likevektsmodeller
            Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker 99003157 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Offentlig økonomi
            • Utdanningsøkonomi
            Kjelsrud, Anders Grøn Forsker 93266338 anders.gron.kjelsrud@ssb.no Makroøkonomi
             Kolsrud, Dag Forsker II 40902478 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
             • Makroøkonomiske analyser
             Kornstad, Tom Forsker I 40902465 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
             • Arbeidsmarked
             • Pensjoner
             • Skatt
             Kruse, Herman Forsker 93622155 herman.kruse@ssb.no

              L

              Langørgen, Audun Forsker 0 40902508 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
              • Inntektsfordeling
              • Kommunal økonomi
              Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
              • Energi- og miljøpolitikk
              • Husholdningers energiforbruk
              • Konsumentatferd
              Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
              • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
              • Regional økonomi
              • Økonomisk historie
              Lian, Bård Seniorrådgiver 40902458 Bard.Lian@ssb.no Offentlig økonomi
              • Inntektsfordeling
              • Konsumentatferd
              • Skatt
              Lindholt, Lars Forsker 0 40902514 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
              • Olje- og gassmarkeder
              • Klimapolitikk og økonomi
              Løkken, Sturla A. Forsker 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no Offentlig økonomi
              • Utdanningsøkonomi
              • Fruktbarhet og familiedemografi
              • Labour market

              M

              Marone, Victoria Forsker vrm@ssb.no
               Modalsli, Jørgen Heibø Forsker - Har permisjon 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no Mikroøkonomi
               • Inntektsfordeling
               • Økonomisk vekst
               • Økonomisk historie
               Mogstad, Magne Forsker 0 40902495 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
               • Arbeidsmarked
               • Inntektsfordeling

               N

               Nesbakken, Runa Forsker I 90950722 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
               • Inntektsfordeling
               • Skatt
               Nygård, Odd Erik Forsker 40902471 odd.erik.nygard@ssb.no Offentlig økonomi
               • Inntektsfordeling
               • Konsumentatferd
               • Skatt
               Nøstbakken, Linda Forskningsdirektør 98622835 linda.nostbakken@ssb.no Energi- og miljøøkonomi

                O

                Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 40902483 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Statistisk konfidensialitet

                R

                Raknerud, Arvid Forsker 0 47397633 rak@ssb.no Mikroøkonomi
                 Ring, Marius A. K. Forsker marius.ring@ssb.no
                  Rybalka, Marina Forsker 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Teknologi, innovasjon og vekst
                  • Økonomisk vekst
                  • Virksomhetsatferd
                  • Arbeidsmarked
                  Rønning, Marte Forskningsleder 92238664 Marte.Ronning@ssb.no Offentlig økonomi
                  • Utdanningsøkonomi

                  S

                  Segiet, Katarzyna Zuzanna Førstekonsulent 46579233 Katarzyna.Segiet@ssb.no Mikroøkonomi
                   Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Arbeidsmarked
                   • Virksomhetsatferd
                   • Konsumentatferd
                   • Tidsserieøkonometri
                   Solbakken, Edda Torsdatter Forsker 40902498 edda.torsdatter.solbakken@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Inntektsfordeling
                   • Økonomisk vekst
                   • Økonomisk historie
                   Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                   • Arbeidsmarked
                   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                   • Konjunkturanalyser og prognoser
                   • Makroøkonometrisk modellering
                   • Makroøkonomiske analyser
                   • Regional økonomi
                   Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 40902509 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                   • Energi- og miljøpolitikk
                   • Klimapolitikk og økonomi
                   Strøm, Birger Seniorrådgiver 40902487 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                   • Generelle likevektsmodeller
                   • Klimapolitikk og økonomi
                   • Makroøkonometrisk modellering
                   • Makroøkonomiske analyser
                   • Offentlige finanser på lang sikt
                   • Økonomisk vekst
                   Stølen, Nils Martin Forsker 40902464 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                   • Arbeidsmarked
                   • Offentlige finanser på lang sikt
                   • Pensjoner
                   Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                   • Fruktbarhet og familiedemografi

                   T

                   Thomas, Michael J +4740902628 Michael.Thomas@ssb.no
                    Thoresen, Thor Olav Forsker 0 98649213 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                    • Arbeidsmarked
                    • Virksomhetsatferd
                    • Inntektsfordeling
                    • Konsumentatferd
                    • Skatt
                    • Sparing
                    Tretvoll, Håkon 95277259 Hakon.Tretvoll@ssb.no
                     Tønnessen, Marianne Forsker 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no Demografi og levekår
                     • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                     V

                     Vattø, Trine Engh Forsker I 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                     • Arbeidsmarked
                     • Skatt
                     • Konsumentatferd
                     Vestad, Ola Lotherington Forskningsleder 40902502 Ola.Vestad@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Pensjoner
                     • Arbeidsmarked
                     Vigran, Åsne Seniorrådgiver 40902388 Asne.Vigran@ssb.no
                      Vigtel, Trond Christian Forsker 40902693 trond.vigtel@ssb.no
                      • Arbeidsmarked
                      • Pensjoner
                      • Virksomhetsatferd

                      W

                      Wennemo, Tom Seniorrådgiver 40902506 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Inntektsfordeling
                      Wiik, Kenneth Aarskaug Seniorforsker 45851828 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                      • Fruktbarhet og familiedemografi

                      Y

                      Yonezawa, Hidemichi Seniorforsker 40902474 Hidemichi.Yonezawa@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                      • Energi- og miljøpolitikk
                      • Klimapolitikk og økonomi
                      • Generelle likevektsmodeller

                      Z

                      Zhulanova, Julia Forsker julia.zhulanova@ssb.no Makroøkonomi