115119
115119
forskning
2013-05-24T15:26:00.000Z
no

Forskningsfelt

Offentlige finanser på lang sikt

Forskningen innen dette feltet analyserer virkninger på makroøkonomi og offentlige inntekter og utgifter av endringer i demografi, skattesystemet, pensjonssystemet og andre deler av det offentlige velferdssystemet. Virkningsanalysene gjør utstrakt bruk av empiriske beregningsmodeller.

Kontakt