115117
115117
forskning
2013-05-24T15:23:00.000Z
no

Forskningsfelt

Makroøkonometrisk modellering

Den makroøkonometriske modelleringen knytter sammen tidsserieøkonometriske analyser. Samtidig benyttes kryssløpssammenhenger som knytter sammen tilgang og anvendelse av produktene i modellen. Det legges vekt på å bruke nasjonalregnskapets begrepsapparat og definisjoner.

Prosjekter

Publisert forskning