115381
115381
forskning
2013-05-27T09:55:00.000Z
no

Forskningsfelt

Frafall og imputering

Teori og metoder for frafallsbehandling og imputering har som hovedmål å unngå frafall og å øke representativitet i observerte data, å redusere skjevhet og usikkerhet i estimering, samt å bidra til smidig produksjon av statistikk og offentlig tilgjengelige databaser for forskere og politikere.