Svalbard

Særskilt Svalbard-statistikk

Statistikk
Befolkningen på Svalbard

Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

Statistikk
Næringer på Svalbard

Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

Statistikk / 6. august 2021
Offentlig sektor på Svalbard

Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 0 av 0