Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

4. Nasjonalregnskap (National accounts)

Investeringenes effekt på nasjonalproduktet (The Effects of Capital Formation on the National Product), utg. 1957
ART 1 ->

Kryssløpsanalyse av produksjon og innsats i norske næringer (Input-Output Analysis of Norwegian Industries)
SØS 9 1954 ->

Kryssløpstall for norske næringer (Input-Output Data for Norwegian Industries)
A 254 1954, 1959 og 1964 

Nasjonalinntekten (Revenu nationale)
X 102 1935-1943 ->

Nasjonalregnskap (National Accounts)
XII 163 1865-1960 
XI 143 1900-1929 ->
XI 109 1930-1939 og 1946-1951 ->
A 24 1938 og 1946-1958 
XI 185 1938 og 1948-1953 ->
A 95 1949-1962 
A 200 1949-1965 
A 220 1950-1966 
A 261 1951-1967 
A 322 1952-1968 
A 393 1953-1969 
A 474 1954-1970 

Nasjonalregnskap. Teoretiske prinsipper (National Accounts. Theoretical Principles), utg. 1955
SØS 4 ->

Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer (National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors)
A 116 1949-1961 Hefte 1. 
A 159 1949-1961 Hefte 2. 

Nasjonalregnskap, modeller og analyser (National Accounts, Models and Analysis), utg. 1975
SØS 26 ->

National Accounting and the Environment (Nasjonalregnskap og miljøverdier), utg. 1972
ART 50 ->

Om oppstilling og bruk av regionalt nasjonalregnskap (Construction and Use of Regional National Accounts), utg. 1973
ART 60 ->

Produksjonsstruktur, import og sysselsetting. En kryssløpsstudie (Structure of Production, Imports and Employment. An Input-Output Study), utg. 1959
SØS 8 ->

Regionalt nasjonalregnskap (Regional National Accounts)
A 376 1965 

Revidert nasjonalregnskap, utg. 1975
SA 14 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> 09.01 Nasjonalregnskap