115380
115380
forskning
2013-05-27T09:53:00.000Z
no

Forskningsfelt

Estimering av detaljert statistikk

Metoder for estimering av detaljert statistikk er karakterisert ved at indirekte data utnyttes for å redusere usikkerhet som skyldes mangel på direkte data, der all tilgjengelig informasjon benyttes på tvers av populasjonsdomenene og/eller over tid. Detaljert statistikk legges i økende grad til grunn for politiske og forretningsmessige beslutninger, ressursfordelinger og regional planlegging.