Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115380
115380
forskning
2013-05-27T09:53:00.000Z
no

Forskningsfelt

Estimering av detaljert statistikk

Metoder for estimering av detaljert statistikk er karakterisert ved at indirekte data utnyttes for å redusere usikkerhet som skyldes mangel på direkte data, der all tilgjengelig informasjon benyttes på tvers av populasjonsdomenene og/eller over tid. Detaljert statistikk legges i økende grad til grunn for politiske og forretningsmessige beslutninger, ressursfordelinger og regional planlegging.