115386
115386
forskning
2013-05-27T10:00:00.000Z
no

Forskningsfelt

Generell inferensteori

Forskningen på dette feltet dreier seg hovedsakelig om det statistiske fundament og metoder for prediksjonsproblemer, med anvendelser til teorien for utvalgsundersøkelser. Likelihood-teori er det sentrale utgangspunktet for denne forskningen.