Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

8. Utenrikshandel (External trade)

Fullstendig statistikk over Norges utenrikshandel med varer finnes fra 1835. Da begynte Tabellkontoret i Departementet for det Indre med statistisk bearbeiding av materialet i tollbøkene ved samtlige tollsteder. Fra 1835 til 1850 ble det utgitt statistikk for hvert tredje år, men fra og med 1851 ble statistikken årlig. Les mer..

  

Foreløpige oppgaver over Norges innførsel (Preliminary Figures of Imports to Norway)
A 2 1958 ->
A 9 1959 

Månedsstatistikk over utenrikshandelen (Monthly Bulletin of External Trade)
Utg. med tittelen: Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet 1913-1959, Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1960 - ,
1913 -  

Utenrikshandel (External Trade)

Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Commerce et navigation)
ST A. 3 1835 ->
ST A. 5 1838 ->
ST A. 6 1841 ->
ST B. 7 1844 ->
ST B. 9 1847 ->
ST B.10 1850 ->
ST B.11 1851 ->
ST B.12 1852 ->
ST B.13 1853 ->
ST B.14 1854 ->
ST B.15 1855 ->
ST B.17 1856 ->
ST B.18 1857 ->
ST B.19 1858 ->
ST B.20 1859 ->

Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Tableaux du commerce et de la navigation)
I C.No.3 1860 ->
I C.No.3 1861 ->
I C.No.3 1862 ->
I C.No.3 1863 ->
I C.No.3 1864 ->
I C.No.3 1865 ->
I C.No.3 1866 ->
I C.No.3 1867 ->
I C.No.3 1868 ->
I C.No.3 1869 ->
I C.No.3 1870 ->

Tabeller vedkommende Norges Handel (Tableaux du commerce)
I C.No.3b 1871 ->
I C.No.3b 1872 ->
I C.No.3b 1873 ->
I C.No.3b 1874 ->
I C.No.3b 1875 ->
I C.No.3b 1876 ->
I C.No.3a 1877 ->
I C.No.3a 1878 ->
I C.No.3a 1879 ->
II C.No.3a 1880  ->
II C.No.3a 1881 ->
II C.No.3a 1882 ->
II C.No.3a 1883 ->
III 4 1884 ->
III 18 1885  ->(Statistique du commerce)
III 43 1886 ->
III 63 1887 ->

Handel (Commerce)
III 93 1888 ->
III 118 1889 ->
III 132 1890 ->
III 154 1891 ->
III 174 1892 ->
III 191 1893 ->
III 216 1894 ->
III 243 1895 ->
III 264 1896 ->
III 297 1897 ->
III 316 1898 ->
III 336 1899 ->
IV 11 1900 ->
IV 38 1901 ->
IV 65 1902 ->
IV 90 1903 ->
IV 115 1904 ->
V 9 1905 ->
V 35 1906 ->
V 63 1907 ->
V 87 1908 ->
V 116 1909 ->

Norges handel (Commerce)
V 151 1910 ->
V 172 1911 ->
V 208 1912 ->
VI 18 1913 ->
VI 70 1914 ->
VI 97 1915 ->
VI 130 1916 ->
VI 154 1917 ->
VI 176 1918 ->
VII 19 1919 ->
VII 36 1920 ->
VII 68 1921 ->
VII 106 1922 ->
VII 148 1923 ->
VII 186 1924 ->
VIII 7 1925 ->
VIII 42 1926 ->
VIII 75 1927 ->
VIII 104 1928 ->
VIII 138 1929 ->
VIII 172 1930 ->
IX 5 1931 ->
IX 12 1932 ->
IX 35 1933 ->
IX 58 1934 ->
IX 86 1935 ->
IX 114 1936 ->
IX 138 1937 ->
IX 173 1938 ->
IX 198 1939 ->
X 34 1940 ->
X 50 1941 ->
X 71 1942 ->
X 98 1943 ->
X 111 1944 ->
X 124 1945 ->
X 149 1946 ->
X 186 1947 ->

Norges handel. (Statistique du commerce)
XI 5 1948 ->
XI 60 1949 ->
XI 106 1950 ->

Norges handel (Foreign Trade)
XI 142 1951  ->
XI 173 1952 Hefte 1.  ->
XI 188 1952 Hefte 2.  ->
XI 204 1953 Hefte 1. ->
XI 215 1953 Hefte 2.  ->
XI 220 1954 Hefte 1.  ->
XI 231 1954 Hefte 2.  ->
XI 247 1955 Hefte 1.  ->
XI 260 1955 Hefte 2.  ->

Utenrikshandel (External Trade)
A 296 1955-1967 

Norges handel (Foreign Trade)
XI 280 1956 Hefte 1.  ->
XI 295 1956 Hefte 2.  ->
XI 319 1957 Hefte 1.  ->
XI 340 1957 Hefte 2.  ->
XII 13 1958 Hefte 1. ->
XII 27 1958 Hefte 2. ->
XII 35 1959 Hefte 1. ->
XII 51 1959 Hefte 2. ->
XII 59 1960 Hefte 1. ->
XII 73 1960 Hefte 2. ->

Utenrikshandel (External Trade)
XII 78 1961 Hefte 1. ->
XII 86 1961 Hefte 2. ->
XII 94 1961 Hefte 3. ->
XII 106 1962 Hefte 1. ->
XII 115 1962 Hefte 2. ->
XII 126 1962 Hefte 3. ->
XII 136 1963 Hefte 1. ->
XII 147 1963 Hefte 2. ->
XII 152 1963 Hefte 3. ->
XII 165 1964 Hefte 1. ->
XII 177 1964 Hefte 2. ->
XII 184 1964 Hefte 3. ->
XII 193 1965 Hefte 1. ->
XII 200 1965 Hefte 2. ->
XII 205 1965 Hefte 3. ->
XII 215 1966 Hefte 1.  ->
XII 221 1966 Hefte 2. ->
XII 227 1966 Hefte 3. ->
XII 231 1967 Hefte 1. ->
XII 237 1967 Hefte 2 ->
XII 238 1967 Hefte 3. ->
A 276 1968 Hefte 1. 
XII 253 1968 Hefte 2. ->
A 338 1969 Hefte 1. 
XII 264 1969 Hefte 2. ->
A 403 1970 Hefte 1. 
A 429 1970 Hefte 2. 
A 482 1971 Hefte 1. 
A 498 1971 Hefte 2. 
A 560 1972 Hefte 1. ->
A 571 1972 Hefte 2. ->
A 651 1973 Hefte 1. ->
A 665 1973 Hefte 2. ->
A 709 1974 Hefte 1. ->
A 719 1974 Hefte 2. ->
A 806 1975 Hefte 1. ->
A 818 1975 Hefte 2. ->

Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler (Rapports consulaires)
Utgår av serien NOS fra 1890.

Uddrag af Konsulatberetninger vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Éxtraits des rapports consulaires sur le commerce et la navigation)
I C.No.3a 1871 ->
I C.No.3a 1872 ->
I C.No.3a 1873 ->
I C.No.3a 1874 ->
I C.No.3a 1875 ->
I C.No.3a 1876 ->

Konsulatberetninger 1877-79 - se Diverse fra Digitaliseringsprosjektet

Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler (Rapports consulaires)
II C.No.16 1880 ->
II C.No.16 1881 ->
II C.No.16 1882 ->
II C.No.16 1883 ->
III 1 1884 ->
III 17 1885 ->
III 41 1886 ->
III 60 1887 ->
III 124 1889 ->

Konsulatberetninger 1890 - 1913 - ikke NOS
1890 ->
1891 ->
1892 ->
1893 ->
1894 ->
1895 ->
1896 ->
1897 ->
1898 ->
1899 - ikke utgitt
1900 ->
1901 ->
1902 ->
1903 ->
1904 ->
1905 ->
1906 ->
1907 ->
1908 ->
1909 ->
1910 ->
1911 ->
1912 ->
1913 ->
1914 ->
1915 ->
1916 ->
1917 ->

Varefortegnelser utenrikshandel