Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

15. Lønninger (Wages and salaries)


15.1. Ansatte i jordbruk (Workers and Salaried Employees in Agriculture)

15.2. Arbeidere i bergverk og industri (Workers in Mining and Manufacturing)

15.3. Arbeidere i bygge- og anleggsvirksomhet (Construction Workers)

15.4. Arbeidere i samferdsel (Transport Workers)

15.5. Ansatte i hotell- og restaurantdrift (Workers in Hotels and Restaurants)

15.6. Funksjonærer i privat virksomhet (Salaried Employees in Private Business)

15.7. Arbeidere og funksjonærer i kommune og stat (Wage-Earning and Salaried Employees in Government Services)


Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen (Gages et conditions d'existence en Norvege pendant la guerre), utg. 1918
VI 141 ->

Lønnsstatistikk (Wage Statistics)

Tabeller vedkommende Arbeidslønninger 1875, 1880, 1885 samt delvis tidligere Aar (Tableaux des gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers)
III 61 1875, 1880 og 1885 ->

Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers)
III 321 1890 og 1895 
IV 60 1900 
V 60 1905 
V 212 1910 
VI 93 1915 

Lønninger (Gages et salaires)
VI 157 1919 ->
VII 9 1920 ->

Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers)
VII 44 1920 og 1921 ->

Lønninger (Gages et salaires)
VII 82 1922 ->
VII 119 1923 ->
VII 155 1924 ->
VIII 12 1925-1926 ->
VIII 51 1927 ->
VIII 87 1928 ->
VIII 118 1929 ->
VIII 147 1930 ->

Lønnsstatistikk (Statistique sur les salaires)
XI 92 1950 ->

Lønnsstatistikk (Statistics on Wages)
XI 126 1951 ->

Lønnsstatistikk (Wage Statistics)
XI 163 1952 ->
XI 189 1953 ->
XI 243 1954 ->
XI 288 1955 og 1956 ->
XI 339 1957 ->
XII 2 1958 ->
XII 66 1959 ->
XII 80 1960 ->
XII 93 1961 ->
XII 110 1962 ->
XII 155 1963 ->
XII 174 1964 ->
XII 207 1965 ->
A 198 1966 
A 245 1967 
A 290 1968 
A 350 1969 
A 422 1970 
A 500 1971 
A 566 1972 ->
A 648 1973 ->
A 724 1974 ->
A 803 1975 ->

Lønnsstruktur og lønnsutvikling (Wage Structure and Wage Development)
SA 6 1960-1971 ->

15.1. Ansatte i jordbruk (Workers and Salaried Employees in Agriculture)

Arbeidslønnen i jordbruket (Salaires des ouvriers agricoles)
VII 122 1923-1924 ->
VII 165 1924-1925 ->
VII 199 1925-1926 ->
VIII 33 1926-1927 ->
VIII 63 1927-1928 ->
VIII 92 1928-1929 ->
VIII 127 1929-1930 ->
VIII 158 1930-1931 ->

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk (Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture)

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket (Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture)
A 274 1968 
A 332 1969 
A 390 1970 

Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk (Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture)
A 487 1971 
A 535 1972 ->
A 623 1973 ->
A 698 1974 ->
A 790 1975 ->

15.2. Arbeidere i bergverk og industri (Workers in Mining and Manufacturing)

Arbeidslønninger (Salaires des ouvriers)

Arbeidslønninger i industrien (Salaires des ouvriers industriels)
X 35 1940 ->
X 62 1940 og 1941 ->
X 79 1942 ->
X 103 1943 og 1944 ->

Arbeidslønninger (Salaires des ouvriers)
X 128 1945 ->
X 159 1946 ->
X 185 1947 ->
XI 6 1948 ->
XI 54 1949 ->

Fabriktællingen (Recensement industriel)
V 202 1909 Hefte 2. Arbeidslønninger i industrien ->

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri (Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing)
A 268 1968 
A 324 1969 
A 397 1970 
A 546 1972 ->
A 624 1973 ->
A 696 1974 ->
A 792 1975 ->

Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri (Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing)

Lønnstelling for arbeidere i industri og bergverk (Wage Census for Workers in Manufacturing and Mining)
A 26 1960 Hefte 1. 
A 27 1960 Hefte 2. Metallindustri 
A 28 1960 Hefte 3. 
A 33 1960 Hefte 4. 
A 36 1960 Hefte 5. 

Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri (Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing)
A 155 1965 Hefte 1. 
A 160 1965 Hefte 2. 
A 161 1965 Hefte 3. 
A 483 1971 
A 492 1971 

Lønnstellingen. Bygnings- og bygningsvareindustrien (Recensement des salaires)
XI 26 1949 ->

Lønnstellingen. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri (Recensement des salaires)
XI 10 1948 ->

Socialstatistik (Statistique sociale et du travail)
III 258 utg. 1897 Hefte 3. Arbeids- og lønningsforhold ved træsliberier og cellulosefabrikker 1892 og 1893 ->
V 8 utg. 1906 Hefte 4. Arbeids- og lønningsforhold for syersker i Kristiania tillikemed oplysninger angaaende lønninger i andre kvindelige erhverv ->
V 42 utg. 1907 Hefte 7. Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier ->

15.3. Arbeidere i bygge- og anleggsvirksomhet (Construction Workers)

Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet (Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity)
A 4 1959 
A 29 1960 
A 49 1961 
A 66 1962 
A 96 1963 
A 124 1964 
A 192 1966 ->
A 230 1967 
A 342 1969 
A 486 1971 
A 635 1973 ->
A 802 1975 ->

15.4. Arbeidere i samferdsel (Transport Workers)

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart (Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade)

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart (Monthly Earnings for Seamen on Ships in Scheduled Coastal Water Transport)
A 5 1959 

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart (Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coastal Water Transport)
A 23 1960 
A 46 1961 

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart (Wage Statistics for Seamen on Ships in Coasting Trade)
A 63 1962 

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart (Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade)
A 94 1963 
A 121 1964 
A 149 1965 
A 185 1966 
A 223 1967 
A 269 1968 
A 329 1969 
A 394 1970 
A 473 1971 
A 548 1972 ->
A 618 1973 ->
A 701 1974 ->
A 789 1975 ->

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart (Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport)
A 15 1960 
A 39 1961 
A 56 1962 
A 106 1964 ->
A 173 1966 
A 210 1967 
A 243 1968 
A 305 1969 
A 362 1970 
A 447 1971 
A 507 1972 
A 603 1973 ->
A 657 1974 ->
A 747 1975 ->
A 822 1976 ->

15.5. Ansatte i hotell- og restaurantdrift (Workers in Hotels and Restaurants)

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift (Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants)
A 715 1974 ->
A 800 1975 ->

15.6. Funksjonærer i privat virksomhet (Salaried Employees in Private Business)

Handelsfunktionærernes lønningsforhold m.v. (Salaires, etc., des commis de commerce)
V 157 1909 ->

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel (Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade)
A 22 1960 
A 38 1961 
A 58 1962 
A 113 1964 
A 178 1966 
A 211 1967 
A 248 1968 
A 303 1969 
A 368 1970 
A 442 1971 
A 517 1972 
A 579 1973 ->
A 663 1974 ->
A 734 1975 ->
A 830 1976 ->

Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet (Wage Statistics for Bank Employees)
A 18 1960 
A 55 1962 
A 77 1963 
A 146 1965 
A 215 1967 
A 314 1969 
A 466 1971 
A 616 1973 ->
A 760 1975 ->

Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet (Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity)
A 20 1960 
A 59 1962 
A 85 1963 
A 147 1965 
A 216 1967 
A 315 1969 
A 465 1971 
A 614 1973 ->
A 768 1975 ->

Private funksjonærers lønningsforhold (Traitements des fonctionnaires privées)
IX 54 1934  ->
X 136 1946 ->

15.7. Arbeidere og funksjonærer i kommune og stat (Wage-Earning and Salaried Employees in Government Services)

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket (Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools)

Lønnstelling for ansatte i offentlige skoler (Salaries of Employees in Public Schools)
A 6 1959 

Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler (Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools)
A 91 1963 
A 221 1967 

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket (Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools)
A 676 1973 ->
A 756 1974 ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket (Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools)
A 811 1975 ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn (Wage and Employment Statistics for Central Government Employees)

Lønnstelling for statens embets- og tjenestemenn (Salaries of Government Employees)
A 1 1959 

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn (Wage Statistics for General Government Employees)
A 86 1963 
A 325 1969 
A 631 1973 ->
A 716 1974 ->

Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn (Wage and Employment Statistics for Central Government Employees)
A 794 1975 ->

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barne omsorg (Wage Statistics for Employees in Health Services and Child Nursing)

Lønnsstatistikk for ansatte i helsestellet (Wage Statistics for Employees in Health Services)
A 114 1963 

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg (Wage Statistics for Employeesin Health Services and Child Nursing)
A 337 1969 
A 611 1973 ->

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere (Wage Statistics for Local Government Employees)

Lønnsstatistikk for kommunale tjenestemenn (Salaries of Local Government Employees)
A 12 1960 
A 53 1962 

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere (Salaries of Local Government Employees)
A 144 1965 
A 206 1967 
A 293 1969 

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere (Wage Statistics for Local Government Employees)
A 430 1971 
A 574 1973 ->
A 750 1975 ->

Lønnsstatistikk for trygdekassenes tjenestemenn (Salaries of Employees at Local Social Insurance Offices)
A 11 1960 


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 06.05 Lønn, arbeidskraftkostnader