Digitaliserte publikasjoner

Nye distriktstall

Skattestatistikken i Nye distriktstall har for perioden 1973-81 datasett i kommunedatabasen til NSD - Norsk senter for forskningsdata. Se: oversikt NSD logo

Fylker


Nye distriktstall Østfold

Nye distriktstall Oslo og Akershus

Nye distriktstall Hedmark

Nye distriktstall Oppland

Nye distriktstall Buskerud

Nye distriktstall Vestfold

Nye distriktstall Telemark

Nye distriktstall Aust-Agder

Nye distriktstall Vest-Agder

Nye distriktstall Rogaland

Nye distriktstall Hordaland

Nye distriktstall Sogn og Fjordane

Nye distriktstall Møre og Romsdal

Nye distriktstall Sør-Trøndelag

Nye distriktstall Nord-Trøndelag

Nye distriktstall Nordland

Nye distriktstall Troms

Nye distriktstall Finnmark

Fortsetter som NOS Regionalstatistikk - Aktuelle data for kommunene (1989-2000)