Norges offisielle statistikk - NOS 1828 - 2010

Du kan søke i siden med Ctrl+F.
For systematisk inngang se de to bibliografiene på Digitaliserte publikasjoner.

Til NOS serie:
 I (utgitt 1860-81)  |  II (1882-85)  |  III (1885-1900)  |  IV (1901-05)  |  V (1906-13)  |  VI (1914-20)  |  VII (1921-26)  |
 VIII (1926-33)  | IX (1933-40)  |  X (1941-49)  |  XI (1950-60)  |  XII (1960-79)  |  A (1960-78)  |  B (1978-91)  |
 C (1992-2003)  |  D (utgitt 2003-2010)


Serie: Statistiske tabeller for Kongeriget Norge (ST). (Utg. 1838-1860).

Beretninger om Rigets økonomiske tilstand 1827-1855 (Utg. 1828-1858)


NOS Ældre række ( I ) (Utg. 1860 - 1881)

Departementet for kirke- og undervisningsvesenet


Departementet for justis- og politivesenet


Departementet for det indre
Departementet for finansene og tollvesenet


Departementet for arméen


Departementet for marine og post


NOS Ny (anden) Række (II) (utgitt 1882-1885)

Departementet for kirke- og undervisningsvesenet


Departementet for justis- og politivesenet


Departementet for det indre


Departementet for finansene og tollvesenet


Departementet for arméen


Departementet for marine og post


NOS serie: III (Utg. 1885 - 1900)


NOS serie: IV (Utg. 1901 - 1905)


NOS serie: V (Utg. 1906 - 1913)


NOS serie: VI (Utg. 1914 - 1920)


NOS serie: VII (Utg. 1921 - 1926)


NOS serie: VIII (Utg. 1926 - 1933)


NOS serie: IX (Utg. 1933 - 1940)


NOS serie: X (Utg. 1941 - 1949)


NOS serie: XI (Utg. 1950 - 1960)


NOS serie: XII (Utg. 1960 - 1979)


NOS serie: A (Utg. 1960 - 1978)


NOS serie: B (utgitt 1978-1991)


NOS serie: C (utgitt 1992-2003)