Kalende

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

 1. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020

 1. Elektrisitet

  tall for 2020

 2. Skogavvirkning for salg

  tall for 2021

 3. Kredittindikator

  tall for desember 2021

 4. Pengemengde

  tall for desember 2021

 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken

 1. Utviklingen i tømmerpriser og driftskostnader i skogbruket

 1. Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2021

 2. Utviklinga i eksport og import av tømmer og trebaserte varer

 1. Renter i banker og kredittforetak

  tall for desember 2021

 2. Eiendomsomsetning

  tall for 4. kvartal 2021

 3. Samiske forhold

  tall for 2020-2021

 4. Godstransport med lastebil

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Asylvedtak, januar 2022 (udi.no)
 6. Asylsøkere, januar 2022 (udi.no)
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet

  tall for januar 2022

 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for desember 2021

 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for desember 2021

 4. Føretak

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Frafall i høyere utdanning

 6. Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning

 1. Lønn

  tall for 2021

 2. Antall arbeidsforhold og lønn

  tall for 4. kvartal 2021

 3. Byggeareal

  tall for 4. kvartal 2021

 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Arbeidstillatelser, januar 2022 (udi.no)
 6. Familieinnvandringstillatelser, januar 2022 (udi.no)
 7. Bytter i høyere utdanning

 1. Konsumprisindeksen

  tall for januar 2022

 2. Harmonisert konsumprisindeks

  tall for januar 2022

 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  tall for januar 2022

 4. Produsentprisindeksen

  tall for januar 2022

 5. Assisterte returer, januar 2022 (udi.no)
 6. Årslønn, påløpt. Tall for 2021

 1. Investeringsindeks for detaljhandel

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  tall for 2021

 3. Banker og kredittforetak

  tall for desember 2021

 4. Banker og kredittforetak

  tall for 4. kvartal 2021

 1. Elektrisitetspriser

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Byggjekostnadsindeks for bustader

  tall for januar 2022

 3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  tall for januar 2022

 4. Trafikkulykker med personskade

  tall for januar 2022

 1. Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

  tall for 2020

 2. Forskerpersonale

  tall for 2020

 3. Forskning og utvikling i instituttsektoren

  tall for 2020

 4. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for 1. kvartal 2022

 6. Forskning og utvikling i næringslivet

  tall for 2020

 7. Norske dotterselskap i utlandet

  tall for 2020

 1. Inntekter, personlig næringsdrivende

  tall for 2020

 2. Byggeareal

  tall for januar 2022

 3. Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

  tall for 2021

 4. Skatterekneskap

  tall for januar 2022

 5. Ikke-heterofiles levekår

 1. Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

  tall for 2021

 2. Arbeidskraftkostnadsindeks

  tall for 4. kvartal 2021

 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift

  tall for januar 2022

 4. Omsetningsindeks for tjenester

  tall for 4. kvartal 2021

 1. Sysselsetting, registerbasert

  tall for 2021

 2. Eksport av laks

  tall for uke 7 2022

 3. Omsetning i varehandel

  tall for 5. termin 2021

 4. Offentlige foretak, regnskap

  tall for 2020

 5. Skatt for selskaper

  tall for 2020

 1. Varehandelsindeksen

  tall for januar 2022

 2. Kredittindikator

  tall for januar 2022

 3. Pengemengde

  tall for januar 2022

 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken

 5. Netthandel med kort, 4. kvartal 2021