Kalender

Kommende publiseringer

Her finner du planlagte statistikkpubliseringer.
Vi publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

 1. Næringenes økonomiske utvikling

  tall for 2020

 2. Tettsteders befolkning og areal

  tall for 2021

 3. Samiske forhold

  tall for 2018-2019

 4. Institusjonsplasser i omsorgstjenesten

 5. Samisk statistikk 2020

 1. Sametingsvalet

  tall for 2021

 2. Stortingsvalet

  tall for 2021

 3. Eksport av laks

  tall for uke 42 2021

 4. Opna konkursar

  tall for 3. kvartal 2021

 5. Vann- og grunnforurensning fra samferdsel (Samferdsel og miljø)t

 1. Arbeidskraftundersøkelsen

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  tall for august 2021

 3. Varehandelsindeksen

  tall for september 2021

 4. Eiendomsomsetning

  tall for 3. kvartal 2021

 5. Godstransport med lastebil

  tall for 3. kvartal 2021

 1. Overnattingar

  tall for september 2021

 2. Lufttransport

  tall for 3. kvartal 2021

 3. Kredittindikator

  tall for september 2021

 4. Pengemengde

  tall for september 2021

 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken

 6. Frå skole til vaksenliv for barn med røynsle frå barnevernet

 1. Avgifter knyttet til transport (Samferdsel og miljø)

 2. Beregninger av effektive karbonpriser på CO2-utslipp fra fossile brensler

 1. Renter i banker og kredittforetak

  tall for september 2021

 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet

  tall for oktober 2021

 3. Føretak

  tall for 3. kvartal 2021

 4. Næringspolitiske virkemidler

  tall for 2020

 1. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for september 2021

 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for september 2021

 4. Ambulansetjenester

 1. Antall arbeidsforhold og lønn

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Banker og kredittforetak

  tall for september 2021

 3. Banker og kredittforetak

  tall for 3. kvartal 2021

 4. Elbileieres sosiale profil (Samferdsel og miljø)

 5. Arbeidskraft og utenlandske statsborgere