Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger.

Publiseringer før 2022 ligger her i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 117
Bruk av IKT i husholdningene

Tall for 2023

Statistikken gir informasjon om befolkningens bruk av internett. Blant temaene statistikken dekker er netthandel, digitale ferdigheter, datasikkerhet, bruk av offentlige nettsteder, samt bruk av nettbank, sosiale medier og nettaviser.

Statistikk / Teknologi og innovasjon
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Tall for 2. kvartal 2023

Statistikken beskriver prisutviklingen for innsatsfaktorene i innenriks sjøtransport. I tillegg til en totalindeks for hele næringen er det presentert delindekser for seks fartøytyper. Indeksen måler ikke endringer i produktivitet og fortjenestemargin hos rederiene.

Statistikk / Transport og reiseliv
Familier og husholdninger

Tall for 2023

Statistikken beskriver familier og husholdningers størrelse og sammensetning. I tillegg beskriver den familieforhold ut fra barnets synsvinkel, det vil si hvem barnet bor sammen med, slik som gifte, samboende eller enslige foreldre, og om det har søsken.

Statistikk / Befolkning
Bruk av IKT i næringslivet

Tall for 2023

Statistikken dekkjer norske næringar sin bruk av og tilgang til ulike teknologiar, IKT-tenester og -kompetanse, sosiale medium, netthandel med meir.

Statistikk / Teknologi og innovasjon
Godstransport med lastebil

Tall for 2022

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten.

Statistikk / Transport og reiseliv
Halvparten har observert netthets

47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har støtt på krenkende meldinger på nettet. Andelen er høyest blant de unge.

Artikkel / Teknologi og innovasjon
Nedgang for utenlandske lastebiler

I 2022 ble det fraktet 280,1 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 10,4 millioner tonn. Dette er 24,9 prosent mindre enn i 2021.

Artikkel / Transport og reiseliv
Ett av ti foretak utfører dataanalyse selv

Hvert tiende norske foretak utfører dataanalyse selv. Den vanligste datakilden for analyse er transaksjonsdata.

Artikkel / Teknologi og innovasjon
Kollektivtransport

Tall for 2. kvartal 2023

Statistikken omfatter all rutegående transport med buss, båt og bane. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruten er ikke med. Passasjerer og billettinntekter publiseres kvartalsvis, mens år har langt flere detaljer. Tidsseriene i tabellene rekalkuleres jevnlig og endres når det foreligger ny informasjon.

Statistikk / Transport og reiseliv
Jernbanetransport

Tall for 2. kvartal 2023

Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.

Statistikk / Transport og reiseliv