Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 650
Arbeidskraftundersøkelsen

Tall for 4. kvartal 2022

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser hvor stor andel av befolkningen i alderen 15-74 år som er sysselsatt og arbeidsledige. Statistikken gir også informasjon om de som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen

Tall for 2022

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser hvor stor andel av befolkningen i alderen 15-74 år som er sysselsatt og arbeidsledige. Statistikken gir også informasjon om de som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen

Tall for desember 2022

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser hvor stor andel av befolkningen i alderen 15-74 år som er sysselsatt og arbeidsledige. Statistikken gir også informasjon om de som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Antall arbeidsforhold og lønn

Tall for desember 2022

Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken publiseres hvert kvartal og hver måned, med mer detaljerte tabeller for kvartalspubliseringene. Formålet med den kvartalsvise statistikken er å vise endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og lønnsnivå for hvert kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Formålet med den månedlige statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn.

Statistikk/ Arbeid og lønn
3 av 4 barn deltar i organisert idrett på fritiden

Barn og unge er hyppige brukere av kulturtilbud i Norge, men andelen som driver med idrett på fritiden synker jo eldre barna blir.

Artikkel/ Kultur og fritid
Sterk formuesvekst for husholdningene

Norske husholdninger økte nettoformuen betydelig i 2021. Økningen var i hovedsak drevet av sterk boligprisvekst – men også av en relativ sterk vekst i verdiene på aksjer og andre verdipapirer. Samtidig har formuesulikheten falt.

Artikkel/ Inntekt og forbruk
Lavere konfliktnivå blant foreldre med delt bosted

Stadig flere foreldre velger delt bosted for barna etter samlivsbrudd, i 2020 så mange som 43 prosent. Delt-bostedsforeldre har et lavere konfliktnivå og de samarbeider bedre om barneoppdragelsen og barnas fritidsaktiviteter enn foreldre uten delt bosted.

Analyse/ Befolkning
Svak økning i arbeidsledigheten i desember

Etter en høst med små endringer på arbeidsmarkedet har det vært en økning i arbeidsledigheten de siste månedene, i desember lå ledighetsprosenten på 3,4.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Eksport av laks

Tall for uke 3 2023

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Opna konkursar

Tall for 4. kvartal 2022

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap