Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger:

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 697
Eksport av laks

Tall for uke 28 2024

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk / Utenriksøkonomi
Lakseprisen i veke 28

I veke 28 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 79,78 kr/kg, ein auke på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel / Utenriksøkonomi
Døde

Tall for uke 27 2024

Statistikken viser hvor mange som dør per uke, måned og kalenderår. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder kan leses som indikasjoner på den generelle helsetilstanden i befolkningen.

Statistikk / Befolkning
Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tall for juni 2024

Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.

Statistikk / Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger

Tall for 2. kvartal 2024

Statistikken måler verdiutviklingen på alle brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over brukte boliger som omsettes i fritt salg. Tallene sesongjusteres etter et stabilt mønster der boligprisene som regel øker fra 1. til 2. kvartal, mens de ofte synker fra 3. til 4. kvartal.

Statistikk / Priser og prisindekser
Byggeareal

Tall for juni 2024

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.

Statistikk / Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer

Tall for juni 2024

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges varehandel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om import og eksport av varer, samt landfordelt handel.

Statistikk / Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

Tall for 2. kvartal 2024

Statistikken gir kvartalsvis informasjon om endringa i kostnadane til vare- og lastebilar samanlikna med ein tidlegare periode.

Statistikk / Transport og reiseliv
Boligprisene opp 1,2 prosent

Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2024. Nord-Norge hadde den sterkeste prisøkningen.

Artikkel / Priser og prisindekser
Handelsoverskuddet på 365 milliarder første halvår

Handelsoverskuddet i juni endte på 61,7 milliarder kroner – sterkt drevet av eksporten av naturgass. Til sammen er handelsoverskuddet for Norge første halvår i 2024 det tredje høyeste noen gang.

Artikkel / Utenriksøkonomi