Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger.

Publiseringer før 2022 ligger her i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 117
Ett av ti foretak utfører dataanalyse selv

Hvert tiende norske foretak utfører dataanalyse selv. Den vanligste datakilden for analyse er transaksjonsdata.

Artikkel / Teknologi og innovasjon
Halvparten har observert netthets

47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har støtt på krenkende meldinger på nettet. Andelen er høyest blant de unge.

Artikkel / Teknologi og innovasjon
Nedgang for utenlandske lastebiler

I 2022 ble det fraktet 280,1 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 10,4 millioner tonn. Dette er 24,9 prosent mindre enn i 2021.

Artikkel / Transport og reiseliv
Veksten i netthandelen avtar

Etter flere år med kraftig oppgang i nordmenns netthandel med internasjonale betalingskort, har veksten avtatt noe. Omsetningen med norske internasjonale betalingskort over internett var 15 prosent høyere i 2. kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor, mot henholdsvis 40 og 25 prosent i de samme kvartalene for periodene 2020-2021 og 2021-2022.

Artikkel / Varehandel og tjenesteyting
Lakseprisen i veke 37

I veke 37 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 77,05 kr/kg, ein auke på 0,3 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel / Utenriksøkonomi
Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

62 prosent av personer med innvandrerbakgrunn eier bolig. Det er nesten 25 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkningen. Dette tyder på at det er utfordrende for personer med innvandrerbakgrunn å etablere seg som boligeiere, men det er betydelige forskjeller innad i gruppen.

Artikkel / Bygg, bolig og eiendom
Flere elever deltar i skolefritidsordningen (SFO)

Nesten 56 000 elever på 1. trinn deltok i SFO pr. 1. oktober skoleåret 2022-2023. Det tilsvarer over 90 prosent av alle førsteklassinger og er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022. Totalt gikk 165 000 elever på SFO, og det er flere enn noensinne. Deltakelsen er høy i de største kommunene, mens det er stor variasjon i de mindre kommunene.

Artikkel / Utdanning
Størst nedgang i stebarnsadopsjoner

I 2022 ble det gjennomført 232 adopsjoner i Norge. Dette er 56 færre enn året før. Den langsiktige trenden viser størst nedgang i utenlandsadopsjoner, men det er blant stebarnsadopsjoner vi finner den største nedgangen det siste året, med 42 færre adopsjoner.

Artikkel / Befolkning
Eksporten styrket seg fra juli

I august 2023 endte vareeksporten på 140,3 milliarder kroner, fem prosent høyere enn i foregående måned. Økt verdi på gass- og fiskeeksporten bidro til oppgangen. Eksportinntektene er imidlertid halvert fra august i fjor.

Artikkel / Utenriksøkonomi
Kraftig negativt årsresultat for verdipapirfondene i 2022

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 336 milliarder kroner sammenlignet med 2021. I løpet av året falt eiendelene med 174 milliarder kroner.

Artikkel / Bank og finansmarked