Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger:

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 608
Prisindeks for nye boliger

Tall for 1. kvartal 2024

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.

Statistikk / Priser og prisindekser
Eksport av laks

Tall for uke 21 2024

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk / Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg

Tall for 2023

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne i gjennomsnitt oppnår.

Statistikk / Jord, skog, jakt og fiskeri
Reiseundersøkelsen

Tall for 1. kvartal 2024

Reiseundersøkelsen viser nordmenns reiser i Norge og utlandet med minst en overnatting uavhengig av formål. Undersøkelsen omfatter både ferie- og yrkesreiser.

Statistikk / Transport og reiseliv
Skogeierne i Elverum solgte mest tømmer

I alt ble det hogd 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2023, en nedgang på 5 prosent fra rekordåret 2022. Blant kommunene var det Elverum som var på topp med 307 000 kubikkmeter.

Artikkel / Jord, skog, jakt og fiskeri
Lakseprisen i veke 21

I veke 21 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 118,07 kr/kg, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel / Utenriksøkonomi
Nye boliger 2,1 prosent dyrere

Prisene på nye boliger økte med 2,1 prosent fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024.

Artikkel / Priser og prisindekser
Rekordhøy reiseaktivitet i 1. kvartal 2024

I løpet av årets tre første måneder økte nordmenns reiseaktivitet med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Årets tidlige påske var en viktig årsak til veksten.

Artikkel / Transport og reiseliv
Varehandelsindeksen

Tall for april 2024

Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen, som utgjør næringshovedområde G i Standard for næringsgruppering (SN2007). Det består av handel med og reparasjon av motorvogner, agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og detaljhandel, unntatt med motorvogner. Engroshandel er virksomheter som driver salg av varer til andre bedrifter, mens detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.

Statistikk / Varehandel og tjenesteyting
Varekonsumindeksen

Tall for april 2024

Varekonsumindeksen visar utviklinga i hushalda sitt konsum av varer. Statistikken byggjar på varehandelsindeksen, førstegongsregistrerte bilar, elektrisitetsstatistikk og tilsvarande statistikkar, og reknas på indeksform.

Statistikk / Varehandel og tjenesteyting