Bærekraftsmålene - Nasjonale indikatorer

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. FNs bærekraftsmål er verdens plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klikk deg inn på hvert bærekraftsmål for å lese mer om hvordan Norge ligger an til å nå bærekraftsmålene. 

Der FNs globale En indikator er en kvantitativ variabel som brukes til å overvåke fremskritt mot et bestemt mål. passer for å følge måloppnåelsen i Norge, skal de brukes. For flere områder er de nasjonale utfordringene annerledes enn det som måles gjennom globale indikatorer. Derfor er det hensiktsmessig å supplere med nasjonale indikatorer for å følge måloppnåelsen over tid.

Nye indikatorer kommer inn på siden i tiden fremover, og andre indikatorer kan endres eller fjernes.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 1
Utrydde fattigdom

Bærekraftsmål 2
Utrydde sult

Bærekraftsmål 3
God helse og livskvalitet

Bærekraftsmål 4
God utdanning

Bærekraftsmål 10
Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 13
Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 14
Livet i havet

Bærekraftsmål 15
Livet på land

Analyser, artikler og publikasjoner

Artikkel / 6. desember 2023
Nasjonale indikatorer for bærekraft

Statistisk sentralbyrå har laget en nettside med nasjonale indikatorer for Norges oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Indikatorene vil bli kontinuerlig oppdatert og flere vil bli lagt til de kommende månedene.

Artikkel / 13. juli 2021
Globale indikatorer for bærekraft

I en felles plan for bærekraftig utvikling fram mot 2030, ble i 2015 Bærekraftsmålene vedtatt av FNs medlemsland. Planen for utvikling ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng.

Andre nettsteder

Les om ansvar og status for de enkelte bærekraftsmålene i Norge og internasjonalt på regjeringen.no
Gå til regjeringen.no
FNs globale indikatordatabase gir en oversikt over mer enn 210 SDG-indikatorer for land i hele verden
Gå til un.org
FN-sambandet sine sider fn.no
Gå til fn.no

Kontakt

Kontakt