Bærekraftsmålene - Nasjonale indikatorer

Disse sidene er under produksjon. Fortløpende kommer det nye indikatorer inn og andre indikatorer kan endres eller fjernes.

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. FNs bærekraftsmål er verdens plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klikk deg inn på hvert bærekraftsmål for å lese mer om hvordan Norge ligger an til å nå bærekraftsmålene. 

Der FNs globale En indikator er en kvantitativ variabel som brukes til å overvåke fremskritt mot et bestemt mål. passer for å følge måloppnåelsen i Norge, skal de brukes. For flere områder er de nasjonale utfordringene annerledes enn det som måles gjennom globale indikatorer. Derfor er det hensiktsmessig å supplere med nasjonale indikatorer for å følge måloppnåelsen over tid.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 1
Utrydde fattigdom

Bærekraftsmål 2
Utrydde sult

Bærekraftsmål 3
God helse og livskvalitet

Bærekraftsmål 4
God utdanning

Bærekraftsmål 10
Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 13
Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 14
Livet i havet

Bærekraftsmål 15
Livet på land

Analyser, artikler og publikasjoner

Artikkel / 13. juli 2021
Globale indikatorer for bærekraft

I en felles plan for bærekraftig utvikling fram mot 2030, ble i 2015 Bærekraftsmålene vedtatt av FNs medlemsland. Planen for utvikling ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng.

Andre nettsteder

Les om ansvar og status for de enkelte bærekraftsmålene i Norge og internasjonalt på regjeringen.no
Gå til regjeringen.no
FNs globale indikatordatabase gir en oversikt over mer enn 210 SDG-indikatorer for land i hele verden
Gå til un.org
FN-sambandet sine sider fn.no
Gå til fn.no

Kontakt

Kontakt