Omsetning i varehandel

Oppdatert: 23 2021

Neste oppdatering: 4 2021

Endring i omsetning i dagligvarehandel
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Kontakt