Utsatt publisering

Kommende publisering er utsatt fra 7. juni til 9. juni 2023.

Omsetning i varehandel

Oppdatert: 28. april 2023

Neste oppdatering: 9. juni 2023

Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
6. termin 2021 - 6. termin 2022
17,3
%
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20216. termin 20226. termin 2021 - 6. termin 20222021 - 2022
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy60 11487 22145,110,9
Engroshandel212 716243 65114,517,8
Detaljhandel115 130117 5972,13,3
Dagligvarehandel36 61237 8163,3-2,7
Netthandel8 9479 3154,15,1
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Rettet 11. mai 2023.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  6. termin 20216. termin 20226. termin 2021 - 6. termin 2022
  Hele landet115 130117 5972,1
  Viken27 97228 1070,5
  Oslo16 47216 8812,5
  Innlandet7 6537 6690,2
  Vestfold og Telemark10 0039 915-0,9
  Agder6 7657 0033,5
  Rogaland9 5469 9203,9
  Vestland12 38512 7723,1
  Møre og Romsdal5 1245 3644,7
  Trøndelag - Trööndelage9 3069 6733,9
  Nordland - Nordlánnda4 9365 1273,9
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 9705 1674,0
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  6. termin 20216. termin 20226. termin 2021 - 6. termin 2022
  Hele landet60 11487 22145,1
  Viken22 46233 28748,2
  Oslo9 60615 59262,3
  Innlandet2 9164 42951,9
  Vestfold og Telemark3 8294 79925,3
  Agder2 7493 61131,4
  Rogaland4 1255 20126,1
  Vestland4 6046 52241,7
  Møre og Romsdal2 1853 13843,6
  Trøndelag - Trööndelage4 2736 02140,9
  Nordland - Nordlánnda1 5852 21239,6
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 7802 40835,3
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  6. termin 20216. termin 20226. termin 2021 - 6. termin 2022
  Hele landet212 716243 65114,5
  Viken61 69070 55614,4
  Oslo59 05269 23417,2
  Innlandet7 6577 274-5,0
  Vestfold og Telemark13 18613 5312,6
  Agder5 7667 08422,9
  Rogaland12 80614 52213,4
  Vestland21 81828 15629,0
  Møre og Romsdal10 00310 7137,1
  Trøndelag - Trööndelage10 3709 484-8,5
  Nordland - Nordlánnda4 7477 29053,6
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku5 6215 8043,3
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  6. termin 20211. termin 20222. termin 20223. termin 20224. termin 20225. termin 20226. termin 2022
  Handel med og reparasjon av motorvogner60 11449 00757 00161 94053 90066 34987 221
  Handel med motorvogner, unntatt motorsykler45 10936 42642 18644 28440 41749 10568 898
  Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler9 5378 2448 73111 3318 0559 81911 695
  Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler5 1103 8745 2535 4594 8226 9756 189
  Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler359462830867605450439
  Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner212 716192 577227 820237 730217 456242 051243 651
  Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 3271 8072 6082 9081 9552 0472 184
  Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler77 38969 81080 20280 61975 18780 87385 709
  Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk31 24428 93832 72231 48029 20734 29935 059
  Engroshandel med IKT-utstyr13 98610 45310 93810 45010 96112 25012 916
  Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr28 32422 06426 34028 84923 23129 38932 915
  Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers55 77557 04471 83080 32874 21979 80371 177
  Uspesifisert engroshandel3 6702 4593 1803 0962 6963 3913 692
  Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner115 13085 22598 844109 386105 199103 728117 597
  Butikkhandel med bredt vareutvalg41 88033 71437 52938 61939 45037 86043 181
  Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger5 9533 5214 2344 4664 3994 0215 714
  Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 5438 03510 08112 02011 83713 00810 017
  Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger1 1337517438038488851 073
  Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger22 19915 63118 30820 83519 49819 49821 432
  Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 9813 5084 5295 3635 1504 0265 619
  Annen butikkhandel i spesialforretninger19 90512 76715 98619 59717 00016 72620 629
  Torghandel78172757733878
  Detaljhandel utenom utsalgssted9 4577 2817 4097 6266 9447 6669 853
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Netthandel omfatter omsetningen til virksomhetene med næringskode 47.91 - postordrehandel og handel via Internett

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

9. juni 2023

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant

Kontakt

Bestilling av oppdrag

varehandel_bestilling@ssb.no

Jonas Eid Lauveng

jonas.lauveng@ssb.no

40 81 13 95