Omsetning i varehandel

Oppdatert: 22. april 2022

Neste oppdatering: 9. juni 2022

Endring i omsetning i dagligvarehandel
Endring i omsetning i dagligvarehandel
6. termin 2020 - 6. termin 2021
-4,5
%
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20206. termin 20216. termin 2020 - 6. termin 20212020 - 2021
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy53 38360 44013,218,4
Engroshandel183 158213 21216,410,9
Detaljhandel109 944113 4683,24,7
Dagligvarehandel38 33036 618-4,50,0
Netthandel8 6398 9483,619,1
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20206. termin 20216. termin 2020 - 6. termin 2021
Hele landet109 944113 4683,2
Viken25 60526 2262,4
Oslo15 87216 4863,9
Innlandet7 4707 6622,6
Vestfold og Telemark9 59810 0094,3
Agder6 4196 7655,4
Rogaland9 2089 5593,8
Vestland11 95112 4244,0
Møre og Romsdal5 0715 1291,1
Trøndelag - Trööndelage9 0429 2992,8
Nordland - Nordlánnda4 8584 9391,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 8514 9692,4
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20206. termin 20216. termin 2020 - 6. termin 2021
Hele landet53 38360 44013,2
Viken20 69721 9936,3
Oslo8 95210 94922,3
Innlandet2 6872 8415,7
Vestfold og Telemark3 3053 80915,2
Agder2 4002 93922,5
Rogaland3 3584 10422,2
Vestland3 7394 12410,3
Møre og Romsdal1 7782 00512,8
Trøndelag - Trööndelage3 6524 42621,2
Nordland - Nordlánnda1 3481 52513,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 4681 72417,4
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20206. termin 20216. termin 2020 - 6. termin 2021
Hele landet183 158213 21216,4
Viken57 77260 4194,6
Oslo49 79061 11722,7
Innlandet6 9387 66310,4
Vestfold og Telemark9 23113 29944,1
Agder5 0665 78614,2
Rogaland10 78412 89019,5
Vestland18 34021 39616,7
Møre og Romsdal7 4689 69329,8
Trøndelag - Trööndelage9 41710 42710,7
Nordland - Nordlánnda3 9385 12330,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 4135 39922,3
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
6. termin 20201. termin 20212. termin 20213. termin 20214. termin 20215. termin 20216. termin 2021
Handel med og reparasjon av motorvogner53 38346 69557 48962 33353 44857 89260 440
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler39 72334 30142 15445 90839 87441 57344 979
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler8 7038 0559 33610 1538 5179 5229 926
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 6063 9585 1875 3614 4156 3495 174
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler351380812910642448361
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner183 158161 783189 595198 320180 924206 210213 212
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 0871 6152 3792 7821 8532 0392 329
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler72 72663 24175 08574 92372 10074 75176 931
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk27 19624 34727 97127 05125 51330 08230 136
Engroshandel med IKT-utstyr11 9718 7809 2208 8688 44010 49413 961
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr24 92819 94824 65625 34920 33825 95828 324
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers41 13441 48247 56256 45150 19159 67057 859
Uspesifisert engroshandel3 1142 3702 7232 8962 4903 2173 672
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner109 94480 90092 688106 392103 35795 778113 468
Butikkhandel med bredt vareutvalg43 44934 91140 30040 70240 84036 72141 887
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger6 2623 6904 7034 9604 9854 2805 993
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner6 9076 8747 4158 6419 4218 7048 598
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger1 1537096598288488651 133
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger20 12013 75415 87920 64418 91818 22720 421
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 6563 6414 0655 6545 3174 0125 976
Annen butikkhandel i spesialforretninger17 26810 88612 00817 54016 36115 98819 924
Torghandel77192645553679
Detaljhandel utenom utsalgssted9 0516 4157 6327 3806 6116 9459 457
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Navn: Omsetning i varehandel

Emne: Varehandel og tjenesteyting

9. juni 2022

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant

Kontakt