Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Oppdatert: 5. mars 2024

Neste oppdatering: 7. juni 2024

Offentlige utgifter i prosent av BNP i løpet av de siste fire kvartalene
Offentlige utgifter i prosent av BNP i løpet av de siste fire kvartalene
4. kvartal 2023
45,8
%
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter siste fire kvartaler, milliarder kroner
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter siste fire kvartaler, milliarder kroner
4. kvartal 20214. kvartal 20224. kvartal 2023
Inntekter2 4473 6123 186
Utgifter2 0032 1522 349
Overskudd4451 459837
Utgifter i prosent av BNP46,337,745,8
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Kvartal. Millioner kroner
  Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Kvartal. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  A. Inntekter835 661833 073707 500809 530
  Skatter310 311265 571255 358306 422
  Avgifter123 703127 255123 896140 145
  Kapitalskatter82882
  Trygde- og pensjonspremier112 072123 681116 348126 969
  Formuesinntekter246 865273 383168 756189 651
  Betalinger for offentlige tjenester mv.37 81938 46638 72740 519
  Løpende overføringer4 8834 6894 4075 822
  B. Løpende utgifter527 596576 827555 491610 009
  Lønnskostnader150 169164 773159 345167 819
  Kjøp av varer og tjenester84 81886 86386 73692 338
  Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)43 14243 83344 22045 145
  Formuesutgifter12 41212 95114 63218 048
  Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)25 19424 77123 05526 890
  Stønader i kontanter til husholdninger152 953171 106169 350177 421
  Subsidier27 51522 90425 01125 640
  Løpende overføringer27 28145 15830 02351 730
  Kapitaloverføringer4 1124 4683 1194 978
  C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)308 065256 246152 009199 521
  D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital5 74917 28914 60041 413
  Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU49 62461 65259 62588 440
  Kapitalslit (-)-43 933-44 639-45 032-45 980
  Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital582767-1 047
  E. Totale utgifter533 345594 116570 091651 422
  F. Overskudd (Nettofinansinvestering, A-E)302 316238 957137 409158 108
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. År. Millioner kroner
  Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. År. Millioner kroner
  20192020202120222023
  A. Inntekter2 040 3861 874 4582 447 4253 611 5783 185 762
  Skatter619 007514 962908 9341 547 0221 137 662
  Avgifter438 262444 682477 463504 768514 999
  Kapitalskatter4464483246
  Trygde- og pensjonspremier382 860386 761408 692434 658479 070
  Formuesinntekter458 788387 147505 527960 133878 655
  Betalinger for offentlige tjenester mv.126 968123 683128 629145 062155 531
  Løpende overføringer14 45717 15818 13219 90319 801
  B. Løpende utgifter1 721 1731 893 6571 932 0512 082 7262 269 922
  Lønnskostnader527 151538 376566 166598 767642 106
  Kjøp av varer og tjenester254 528268 306291 643320 778350 756
  Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)127 128136 643146 488163 149176 340
  Formuesutgifter26 06823 93718 81530 60058 042
  Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)78 23578 34786 21191 61199 909
  Stønader i kontanter til husholdninger524 244579 330594 546613 773670 830
  Subsidier65 39991 38887 870117 813101 071
  Løpende overføringer109 070123 200128 494127 834154 191
  Kapitaloverføringer9 35054 13011 81718 40116 677
  C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)319 212-19 200515 3741 528 852915 841
  D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital84 59569 40670 62069 66079 052
  Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU214 169217 404220 455240 023259 342
  Kapitalslit (-)-129 848-139 350-149 366-166 190-179 584
  Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital274-8 648-470-4 173-706
  E. Totale utgifter (B+D)1 805 7681 963 0642 002 6712 152 3862 348 973
  F. Nettofinansinvestering (A-E)234 618-88 606444 7541 459 192836 789
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter og trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner
  Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter og trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner
  20192020202120222023
  Skatter619 007514 962908 9341 547 0221 137 662
  Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum491 941490 222601 416655 331663 500
  Ordinær skatt på inntekt388 278393 615478 297484 299486 800
  Trinnskatt og grunnrenteskatt82 43177 03298 970136 199133 300
  Skatt på formue17 00417 71918 90526 92532 100
  Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer4 2281 8555 2447 90911 300
  Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum114 24116 800299 222882 716465 000
  Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum34 03416 80094 654261 887110 000
  Særskatt på petroleumsinntekter80 2070204 568620 829355 000
  Annen skatt på inntekt og formue mv12 8247 9418 2968 9759 161
  Avgifter438 262444 682477 463504 768514 999
  Merverdiavgift307 000311 600338 900371 700381 500
  Toll og eksportavgifter3 7253 9424 6974 5794 211
  Avgifter på utvinning av petroleum5 4805 7145 0367 1667 742
  Motorvognavgifter mv.31 62526 72126 26124 25722 341
  Miljø- og energiavgifter30 06328 62734 80733 33733 390
  Avgifter på alkohol, tobakk, legemidler og lotterier31 17037 55334 34030 13630 379
  Eiendomsskatt14 74814 81815 56616 09117 575
  Andre avgifter14 45115 70717 85617 50217 860
  Kapitalskatter4464483246
  Avgift på arv og gaver4464483246
  Trygde- og pensjonspremier382 860386 761408 692434 658479 070
  Medlemspremier156 092159 974169 637177 415188 895
  Medlemspremier til folketrygden151 190154 983164 411171 900183 000
  Medlemspremier til andre trygdeordninger4 9014 9915 2255 5155 895
  Arbeidsgiverpremier226 768226 787239 055257 243290 175
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden196 621196 440210 601228 011256 966
  Arbeidsgiverpremier til andre trygdeordninger30 14730 34728 45529 23233 209
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger. Millioner kroner
  Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger. Millioner kroner
  20192020202120222023
  Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)78 23578 34786 21191 61199 909
  Tilskudd til private barnehager22 48521 63923 64823 909..
  Transportordninger5 2165 0925 3275 541..
  Helsetjenester48 45649 60255 12557 535..
  Andre stønader i naturalia2 0772 0142 1114 626..
  Stønader i kontanter til husholdninger524 244579 330594 546613 773670 830
  Pensjoner361 290375 521397 562421 016456 332
  Alderspensjoner255 147264 885282 288299 360325 958
  Uførepensjoner99 753104 197108 743114 808123 132
  Andre pensjoner6 3896 4396 5316 8487 242
  Arbeidsrelaterte stønader109 516150 067142 490133 845145 383
  Arbeidsløshetsstønader9 45940 41127 54412 4259 941
  Arbeidsavklaringspenger29 66130 19633 27736 11140 660
  Stønader til attføring00000
  Sykepenger47 60555 26856 05758 91767 707
  Foreldrepenger20 45121 78123 25924 05624 713
  Andre arbeidsrelaterte stønader2 3392 4102 3532 3352 363
  Forsørgerstønader19 77320 13321 02021 50724 629
  Barnetrygd15 75716 26917 35118 15421 364
  Kontantstøtte1 6111 5501 4171 1701 104
  Andre forsørgerstønader2 4052 3142 2522 1832 161
  Utdanningsstønader13 23313 27613 07614 56815 602
  Utdanningsstipend3 4193 6593 6384 1023 723
  Konvertering av studielån7 0687 0287 2027 8717 966
  Andre utdanningsstønader2 7462 5892 2362 5963 913
  Sosiale stønader16 86816 06815 89318 64924 831
  Sosialhjelp7 0186 7366 5207 65210 041
  Bostøtte3 9824 1714 1435 3325 649
  Introduksjonsstønad for innvandrere mv.3 5392 9732 6022 8575 299
  Andre sosiale stønader2 3302 1882 6282 8093 843
  Andre stønader3 5644 2654 5044 1884 052
  Pasientskadeerstatninger1 0711 1491 0531 1141 147
  Voldsoffererstatninger270358459374522
  Andre erstatninger360413465457476
  Øvrige stønader1 8642 3452 5282 2441 908
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Millioner kroner
  Offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Millioner kroner
  20182019202020212022
  Totale utgifter1 705 8201 805 7681 963 0642 002 6712 152 386
  01 Alminnelig offentlig tjenesteyting147 165159 989163 599163 752187 456
  02 Forsvar60 36267 17968 99372 16480 443
  03 Offentlig orden og trygghet40 68343 43343 77744 96349 403
  04 Næringsøkonomiske formål191 282206 800273 986240 280272 862
  05 Miljøvern30 72232 57636 13538 95047 045
  06 Bolig og nærmiljø27 52428 99830 73629 80335 140
  07 Helse283 782302 698320 964353 322373 230
  08 Fritid, kultur og religion58 36563 19565 63269 01270 564
  09 Utdanning190 884198 824200 891207 338220 622
  10 Sosial beskyttelse675 051702 077758 349783 086815 621
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen, fordelt på utgiftstyper og formål. Den viser også hvordan inntektene oppstår, gjennom skatter, avgifter, brukerbetalinger, renter og utbytte mv.

Se Begreper i statistikk om offentlige finanser for definisjoner av variabler og forklaring på begreper.

Nasjonalregnskapsstandarder

Statistikken er basert på retningslinjene for finansregnskap i nasjonalregnskapsstandardene System of National Accounts 2008 (SNA 2008) og European System of Accounts 2010 (ESA 2010), samt IMFs Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014).

Sektorklassifikasjon

Institusjonelle sektorer er grupperinger av institusjonelle enheter. De institusjonelle enhetene klassifiseres i sektorer etter samfunnsøkonomisk funksjon, organisasjonsform og eierskap. En institusjonell enhet innehar beslutningsautonomi og kan avgi et fullstendig regnskap. I de fleste tilfeller vil den institusjonelle enheten være sammenfallende med juridisk enhet eller fysisk person. Den institusjonelle sektorklassifikasjonen i statistikken bygger på anbefalingene i standardene for nasjonalregnskap, SNA 2008 og ESA 2010.

Formålsklassifikasjon

Gruppering av utgifter etter formål er basert på FNs Classification of the Functions of Government (COFOG).

Navn: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Emne: Offentlig sektor

7. juni 2024

Seksjon for offentlige finanser

Kun nasjonalt nivå.

Årlige og kvartalsvise tall.

Årlige tall publiseres første gang i mars året etter måleperioden. Oppdaterte tall publiseres i juni og desember året etter måleperioden.

Kvartalsvise tall publiseres cirka 75-80 dager etter måleperioden.

EUs statistikkontor (Eurostat)

OECD

IMF

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling. SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi sammenlignbare tidsserier over en lengre periode for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter basert på de internasjonale retningslinjene for nasjonalregnskap og statistikk om offentlige finanser. I tillegg er Norge, gjennom EØS-avtalen, forpliktet til å utarbeide og rapportere slik statistikk til EUs statistikkontor (Eurostat).

Det finnes sammenlignbare tall tilbake til 1978.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er en del av nasjonalregnskapssystemet som i mange år har vært et viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklingen. Blant annet bygger SSBs makroøkonomiske modeller i stor grad på nasjonalregnskapsstatistikk. Andre brukere er Norges Bank, Finansdepartementet, forsknings- og utredningsinstitutter, massemedia mv.

Statistikken kan bl.a. bidra til å belyse offentlig forvaltnings totale størrelse og sammensetning og dens innvirkning på samlet etterspørsel og tilbud, investeringer og skattetrykk. I tillegg kan den brukes til å sammenligne offentlig forvaltning i Norge og andre land.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Tallene i statistikken inngår i prinsippet uendret i nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap. Der finnes de i tabellene for stats- og kommuneforvaltningen.

Statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres årlig og kvartalsvis etter statsregnskapets egne definisjoner, og den avviker betydelig fra denne statistikken og fra nasjonalregnskapet.

I tillegg publiseres egne årlige regnskapsstatistikker på enhetsnivå for kommuner og fylkeskommuner, etter kommunelovens egne definisjoner, som avviker noe fra definisjonene i denne statistikken og i nasjonalregnskapet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Offentlige finanser.

Populasjonen omfatter alle statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer avgrenset i henhold til nasjonalregnskapets regelverk for den institusjonelle sektoren offentlig forvaltning. Offentlig forretningsdrift og offentlig eide foretak er ikke med.

For bruttobudsjetterende forvaltningsorganer i staten (departementer, direktorater, tilsyn, folketrygden, m.fl.) benyttes grunnlagsdata fra statsregnskapet (Stortingsmelding nr. 3). SSB får disse fra Finansdepartementet ved Direktoratet for økonomistyring, etter egen avtale. Data fra statsregnskapet kan også lastes ned statsregnskapet.no.

Statlige helseforetak rapporterer uttrekk fra sine regnskaper til SSB gjennom en egen rapporteringsportal. Det samme gjelder Statens pensjonsfond utland, som rapporteres fra Norges Bank.

Regnskap for øvrige nettobudsjetterende forvaltningsorganer (universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter, pensjonskasser, m.fl.) hentes fra statsregnskapet.no.

Statlige kulturinstitusjoner (Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret, m.fl.) og mindre statlige fond innhentes elektronisk enkeltvis fra enhetenes nettside eller etter særskilt avtale.

Kommunene, fylkeskommunene, de kommunale og fylkeskommunale foretakene, de interkommunale samarbeidene og kirkelige fellesrådene rapporterer uttrekk fra sine regnskaper direkte til SSB gjennom KOSTRAs rapporteringsportal.

Tallene for skatteinntektene i offentlig forvaltning er basert på skattestatistikk for personer og selskaper.

Utgifter til forskning og utvikling i staten er beregnet ved hjelp av statistikk om FoU i universitets- og høgskolesektoren og FoU i instituttsektoren.

I prinsippet er statistikken en totaltelling, men i praksis kan det forekomme at vi ikke henter inn enkelte mindre regnskaper.

De innsamlede regnskapsdataene inneholder først og fremst en fordeling av inntekter og utgifter etter art – også kalt type. For eksempel om en utgift er lønnsutgift, varekjøp, overføring eller renteutgift.

I tillegg har de fleste av regnskapene en funksjons- eller kapittelinndeling som gjør det mulig å si noe om hva formålet er med den enkelte transaksjon (helse, utdanning, kultur, etc.).

Det gjøres en rekke kontroller av de innsamlede dataene. Blant annet sjekker vi at regnskapene balanserer, dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå og på grunnlag av de påførte kjennemerkene. Kommunenes, fylkeskommunenes og helseforetakenes regnskaper gjennomgår en rekke automatiske kontroller ved innrapportering til SSB. I tillegg er det en rekke rimelighetskontroller både ved innsamlingen av data og underveis i produksjonsprosessen.

Ved publisering av kvartalsvise tall og foreløpige årstall i mars året etter måleperioden vil en del datakilder ikke være tilgjengelig.

For statsforvaltningen vil publiseringene da være basert på en foreløpig og upublisert versjon av statsregnskapet, samt delårsrapporter for helseforetak og nettobudsjetterende virksomheter.

For kommuneforvaltningen, vil publiseringen være basert på et stort utvalg av kvartalsrapporter.

Påløpte skatteinntekter vil være basert på SSBs mikrosimuleringsmodell for skatter og på anslag i Nasjonalbudsjettet.

Ved publisering av endelige tall, vil normalt alle regnskaper for både stats- og kommuneforvaltningen være tilgjengelig.

Statistikken sesongjusteres ikke.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Det finnes sammenlignbare tall tilbake til 1978.

Sammenliknbarhet over tid sikres ved at vi bruker samme datakilder, metoder og vurderinger hvert år når vi lager statistikken. Endringer som innebærer justeringer i klassifiseringer mv. blir innarbeidet i forbindelse med tilbakegående revisjoner. Det sikrer at tallene over tid blir mest mulig sammenlignbare.

Det forekommer imidlertid mindre brudd i tidsserien som følge av endringer som gjøres i datakildene. Spesielt gjelder dette tallene som er basert på statsregnskapets kapittel- og postinndeling, som justeres løpende ved vedtak i Stortinget. Brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene, siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven.

Publiseringene av kvartalsvise tall og foreløpige årstall i mars året etter regnskapsåret er i vesentlig grad basert på foreløpige regnskaper eller rene beregninger. Disse tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Frafallsfeil: Frafallet er lite. De enhetene vi ikke har tall for ved publisering er som oftest ganske ubetydelige.

Andre feil: For enkelte inntekts- og utgiftsposter er det for dårlige spesifikasjoner i regnskapene til å tilfredsstille kravene til detaljeringsnivå fullt ut. I tillegg er det et problem at kontoplanene ikke alltid følges godt nok. For eksempel er det vanskelig å få overføringene mellom stats- og kommuneregnskapene til å stemme overens. Det samme gjelder overføringene internt i statsforvaltningen og internt i kommuneforvaltningen.

Når det gjelder de særskilt innhentede regnskapstallene kan det være en fare for at oppgavegiver misforstår hva SSB spør om, eller at vi gjør feil under bearbeidingen.

Når SSB publiserer endelige tall, vil vi normalt ha alle regnskapene for både stats- og kommuneforvaltningen. Disse vil da erstatte de foreløpige tallene. For enkelte størrelser vil det derfor kunne være avvik mellom foreløpige og endelige tall. Skatter fra petroleumssektoren og investeringer i realkapital er blant størrelsene som kan endre seg mest seg fra foreløpig til endelig publisering.

Kontakt