Trafikkulykker med personskade

Oppdatert: 15. mai 2023

Neste oppdatering: 31. mai 2023

Personer som omkom på veiene
Personer som omkom på veiene
2021
80
Drepte og hardt skadde
Drepte og hardt skadde1
April 20232021Snitt siste 5 år
DreptDreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt108056999606
Menn86437575402
Kvinner21619424203
Trafikanter
Bilførere53517450199
Bilpassasjerer314641282
Motorsyklister og mopedister21614818149
Gående, syklende og akende01113918150
Andre trafikanter0444325
Alder
0-15 år0328224
16-24 år31710617116
25-44 år21914023150
45-64 år42319431192
65 år eller eldre11810127122
Uoppgitt alder00001
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Alder på drepte og skadde. År
  Alder på drepte og skadde. År1
  2021
  DrepteSkadde i altHardt skadd
  I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
  Alder
  I alt8064164 5652 7921 773569375194
  0-5 år000382216101
  6-15 år303248130118271611
  16-17 år541437288149473710
  18-19 år84432018413623167
  20-24 år440496307189362511
  25-34 år871726463263765422
  35-44 år11110593376217644222
  45-54 år12936423962461077235
  55-64 år11110492292200875136
  65-74 år880312178134533221
  75-84 år62420712681372611
  85 år eller eldre4405026241147
  Uoppgitt alder000440000
  1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
  Standardtegn i tabeller
 • Drepte og skadde i ulike trafikantgrupper. År
  Drepte og skadde i ulike trafikantgrupper. År
  I altBilførereBilpassasjererFørere og passasjerer påFotgjengereAkende o.l.Andre trafikanter
  MotorsykkelMopedSykkel
  Personer drept
  20209343918131414
  20218035141514704
  2021
  0-5 år000000000
  6-15 år301001100
  16-17 år502100002
  18-19 år822110101
  20-24 år431000000
  25-34 år841200100
  35-44 år1151500000
  45-54 år1261401000
  55-64 år1171200100
  65-74 år842002000
  75-84 år632000100
  85 år eller eldre410000201
  Uoppgitt alder000000000
  Personer skadd
  20204 4362 00579753816445830425145
  20214 5652 09880458315437632235193
  2021
  0-5 år380260001200
  6-15 år24868115253531028
  16-17 år437673179921716153
  18-19 år32018381241221035
  20-24 år4962811093193310617
  25-34 år72641210373105047724
  35-44 år593332814387233321
  45-54 år6423248810594940324
  55-64 år4922416386105426111
  65-74 år31217857201232814
  75-84 år2071093661223003
  85 år eller eldre502660001503
  Uoppgitt alder400101200
  Standardtegn i tabeller
 • Type trafikkulykke. År
  Type trafikkulykke. År
  2021
  I altBilførereBilpassasjererFørere og passasjerer påFotgjengereAkendeAndre
  Lett motorsykkelAnnen motorsykkelMopedSykkel
  Personer drept
  I alt80351411414704
  Påkjøring bakfra, andre ulykker samme kjøreretning4100201000
  Møteulykker352291210000
  Kryss- og svinguylykker2200000000
  Fotgjengerulykker7000000700
  Singelulykker, bl.a. utforkjøringer299501002003
  Andre ulykker3100001001
  Personer skadd
  I alt4 5652 09880422435915437632235193
  Påkjøring bakfra, andre ulykker samme kjøreretning997563206457641450021
  Møteulykker77746619018331549006
  Kryss- og svingulykker708276864463431660030
  Fotgjengerulykker371221315322350
  Singelulykker, bl.a. utforkjøringer1 46472528511017047350092
  Andre ulykker24866356147760044
  Standardtegn i tabeller
 • Alder på drepte. Måned
  Alder på drepte. Måned
  April 2023
  Drepte
  Begge kjønnMennKvinner
  I alt1082
  0-5 år000
  6-15 år000
  16-17 år000
  18-19 år000
  20-24 år321
  25-34 år220
  35-44 år000
  45-54 år110
  55-64 år330
  65-74 år000
  75-84 år000
  85 år eller eldre101
  Uoppgitt alder000
  Standardtegn i tabeller
 • Drepte i ulike trafikantgrupper. Måned
  Drepte i ulike trafikantgrupper. Måned
  April 2023
  Drepte
  Begge kjønnMennKvinner
  I alt1082
  Bilførere541
  Bilpassasjerer321
  Motorsyklister og mopedister220
  Syklister000
  Fotgjengere000
  Akende o.l.000
  Andre trafikanter000
  Standardtegn i tabeller
 • Type dødsulykke. Måned
  Type dødsulykke. Måned
  April 2023
  Drepte
  DødsulykkerBegge kjønnMennKvinner
  Alle ulykkesgrupper71082
  Påkjøring bakfra, andre ulykker samme kjøreretning0000
  Møteulykker4761
  Kryss- og svingulykker0000
  Forgjengerulykker0000
  Singelulykker bl.a. utforkjøringer2211
  Andre ulykker1110
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

Personer: Personer innblandet i ulykker med personskade.

Annen enhet: Kjøretøy innblandet i ulykker med personskade.

Akende o.l.: Trafikantgruppen inkluderer akende og personer på ski, rulleski, rulleskøyter, rullebrett og spark.

Skadegrad: Omfatter gruppene drept, meget alvorlig skadd, alvorlig skadd og lettere skadd.

Hardt skadd: En fellesbetegnelse på meget alvorlig- og alvorlig skadde.

Drept: En person som dør med en gang eller innen 30 dager som et resultat av en veitrafikkulykke.

Meget alvorlig skadd: Alle skader som truer pasientens liv eller som fører til varig mén.

 • Hode:

Åpne hodeskader med blottet hjernemasse.

Blødninger, knusninger eller sønderrivninger i eller ved hjernen.

Brudd på hodeskallen med betennelse.

Skade på hjernenerver.

 • Rygg:

Brudd med permanent eller langvarig lammelse.

 • Bryst:

Alvorlig lungeskade som krever operasjon eller behandling med respirator (maskin for kunstig åndedrett).

Skader av hjertet eller store blodårer.

Brystveggskader som krever behandling med respirator eller operasjon.

 • Mage:

Åpne sår inn til bukhulen.

Innvendig blødning som fører til operasjon.

Store nyre- eller urinveisskader som fører til varig mén.

 • Armer og bein:

Større knusningsskader med tap av vesentlige deler av arm/bein.

Skader med meget stor blødning.

 • Andre skader:

Andre skader som i seg selv eller på grunn av komplikasjoner gjør respiratorbehandling nødvendig.

Alvorlig skadd:

 • Hode:

Kraftig hjernerystelse som fører til permanente eller langvarige følgesymptomer.

Kraniebrudd (med eller uten blødninger gjennom øre, nese eller munn).

 • Ansiktsbrudd:

Større bløtdelsskader i ansiktet med følger av kosmetisk art.

 • Ryggrad:

Brudd uten lammelser, men så betydelige at de krever lengre tids behandling i sykehus.

 • Bryst:

Lungeskader med luft- eller blodlekkasje til brysthulen og som kan behandles med drenasje uten ytterligere kirurgisk inngrep.

 • Mage:

Mindre blødninger.

Mindre skader av nyrer.

Mindre skader av tarm eller blære.

 • Armer eller bein:

Større brudd som må settes på plass og gipses eller må behandles med strekk eller operasjon.

Skader av større ledd (ikke fingre eller tær).

Lettere skadd:

 • Hode:

Lettere hjernerystelse.

Mindre sårskader som ikke antas å få vesentlige kosmetiske følger.

 • Ryggrad:

Små brudd som ikke krever innleggelse på sykehus.

Rygg og bryst for øvrig:

Mindre muskelblødninger og overrivninger.

Mindre hudsår som behandles uten innleggelse i sykehus.

Enkle ribbeinsbrudd med stabil brystvegg.

 • Armer eller bein:

Brudd som kan behandles uten innleggelse på sykehus.

Mindre leddbånds- og leddkapselskade som ikke krever operasjon.

Huds-, underhuds- og mindre muskelsår som ikke krever innleggelse på sykehus.

Mindre sene- og muskelskader.

Skadegradering av forbrenninger:

 • Meget alvorlig skadd: Tredjegradsforbrenning av betydelig omfang som truer pasientens liv.
 • Alvorlig skadd: Andre- og tredjegradsforbrenning som ikke truer pasientens liv, men som kan kreve langvarig behandling.
 • Lettere skadd: Første- og andregradsforbrenning som ikke får kosmetiske følger av betydning.

Standard for politidistrikt, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/109

Standard for skadegrad, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/12

Standard for trafikanttype, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/13

Standard for veitrafikkulykke, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/14

Rettledning for anmeldelse av veitrafikkulykker.

Navn: Trafikkulykker med personskade
Emne: Transport og reiseliv

31. mai 2023

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk.

Politidistrikt, fylke og nasjonalt nivå.

Hyppighet: Månedlig.

Aktualitet: Foreløpige tall: Om lag to uker etter utgangen av referansemåneden

Endelige tall: Om lag fem måneder etter utgangen av referanseåret

Data blir rapportert til UNECE, Eurostat og International Transport Forum. Grunndata leveres også til EUs ulykkesdatabase CARE. Data som leveres til CARE er mikrodata kodet på en spesiell måte. Ulykkesdatabasen CARE: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2281/5926.html

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser og som filer i SAS.

Produksjonsdata og historisk data lagres som flate filer på LINUX.

Formålet med statistikken over veitrafikkulykker er å gi informasjon om ulykker og skader i trafikken som er rapportert til Politiet. Statistikken er et viktig for å beskrive trafikksikkerheten og utviklingen over tid. Statistikken skal gi underlag for å analysere problemområder samt effekten av tiltak som iverksettes.

Statistikken over veitrafikkulykker med personskade ble etablert i 1939. På denne tiden omfattet statistikken også alvorlige materiellskadeulykker. Meldeplikten til Politiet for ulykker som ikke hadde ført til personskade ble stort sett opphevet i 1957. Fra 1964 ble bare ulykker med personskade tatt med i statistikken.

Det ble gjort store endringer i rapporteringsskjemaet i 1954 og 1964. Fra 1977 ble skjemaet fullstendig revidert og ble gjort felles for politiet, Statistisk sentralbyrå og veimyndighetene.

En fyldig oversikt over utviklingen i arbeidet med veitrafikkulykkesstatistikken i årene 1930 - 1977 er gitt i publikasjonen NOS Veitrafikkulykker 1977. Publikasjonen finnes her: https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_b046.pdf Fram til mai 2001 var statistikken basert på manuelle rapporter Statistisk sentralbyrå hver måned mottok fra Politiet. Siden 2001 har statistikken blitt produsert med utgangspunkt i et månedlig maskinelt uttak fra Politiets database over ulykker med personskade.

Statistikken anvendes i trafikksikkerhetsarbeidet og benyttes blant annet av forsknings- og utredningsinstitutter, internasjonale organisasjoner, media, forsikringsselskaper, høgskoler og universitet, kommuner og andre offentlige etater.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

For blant annet å kunne si noe om risiko kan statistikken ses i forhold til bestanden av motorkjøretøyer, kjørte kilometer og folkemengde. Det er også mulig å kople ulykkesstatistikken sammen med andre registre, for eksempel Vegdirektoratets registre over motorkjøretøyer og førerkort, og data om rusmiddelbruk fra Folkehelseinstituttet. Statistikken kan til en viss grad også sammenliknes mot dødsårsaksstatistikken i Folkehelseinstituttet, selv om det er avvikende omfang på noen områder, http://statistikkbank.fhi.no/dar/ (tabell D8). Statistikken over veitrafikkulykker omfatter f.eks. alle personer som omkommer i ulykker på det norske veinettet uavhengig av nasjonalitet. Dødsårsaksstatistikken omfatter norske statsborgere som omkommer i veitrafikkulykker i Norge så vel som i utlandet.

Rådsvedtak (EF) nr. 93//704/EC, Council Decision of 30 November 1993 on the creation of a Community database on road accidents.

Statistikken gir informasjon om omkomne og skadde personer, dødsulykker og ulykker med meget alvorlig eller lettere personskade, innblandede trafikkenheter i politirapporterte ulykker med dødelig utgang og meget alvorlig eller lettere personskade.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Mindre alvorlige ulykker og lettere skader er underrepresentert i skadetallene fordi de ofte ikke blir rapportert. Statistikken er begrenset til ulykker som har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

I en ulykke må minst ett kjøretøy ha vært innblandet. Som kjøretøy regnes sivile og militære motorkjøretøyer, skinnegående kjøretøyer og ikke-motordrevne kjøretøyer.

I statistikken over veitrafikkulykker blir bare dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykkesdato tatt med. Selvmordsaker og ulykker som skyldes illebefinnende blir tatt ut av statistikken.

Datakilden er Politiets database over ulykker med personskade. Tallene for drepte for Danmark, Finland og Sverige er hentet fra de statistiske sentralbyråene i de respektive landene.

Politiet registrerer data om veitrafikkulykker med personskade i eget registreringssystem for intern bruk i Politiet. Dataene tas ut første virkedag etter månedens utløp og sendes kryptert til SSB.

Gjennom et samarbeid mellom SSB og Politiets datatjeneste, er det er etablert et sett kontroller i Politiets registreringsløsning. Dette for å hindre at åpenbare feil og inkonsistens i datamaterialet oppstår i dataregistreringsfasen. I klargjøringsfasen utfører SSB dublettkontroller og andre logiske kontroller. Det blir i liten grad korrigert for partielt frafall, bortsett fra opplysninger om skadegrad. Det foretas ingen beregninger i datamaterialet.

Tallene er ikke sesongkorrigert.

Ikke relevant

Statistikken over veitrafikkulykker gir sammenlignbare tidsserier fra 1977 til 2001. Hovedtrekkene i ulykkesutviklingen kan følges tilbake til 1939.

I 2002 ble personer med uoppgitt skadegrad skilt ut som egen gruppe i tabellene, mens de tidligere var fordelt på skadegrad, i hovedsak lettere skadd. Dette gjør at tallene for skadegrad fra 2002 og fremover ikke er helt sammenliknbare med tallene for 2001 og eldre årganger.

Alle tall for drepte og skadde er foreløpige inntil endelige tall blir publisert, normalt i slutten av mai i året etter statistikkåret. Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Tallet på lettere skadde og dels også alvorlig og meget alvorlig skadde endrer seg betydelig, som følge av etterslep i registreringene. Størst endringer er det i tallene for en til tre måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som tabeller hver måned, er tilgjengelige i statistikkens arkiv og under lenken Tidligere publisert.

I november 2012 tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad ved publisering av foreløpige tall men ført til en bedring ved publisering av endelige tall. Som en følge av dette har SSB valgt å endre månedspubliseringen av foreløpige tall. Den siste endringen ble gjennomført fra og med 2019. På grunn av treghet i innrapporteringen frigis følgelig ikke detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder etter referansemåneden (januar-tallene blir først oppdatert med opplysninger om antall ulykker og skadegrad i statistikken som publiseres i mai for april).

Ved sammenlikning og vurdering av tall for veitrafikkulykker fra forskjellige land, må det tas hensyn til blant annet befolkningsstørrelse, kjøretøybestand, veilengde, veitype og lovverk. Forskjeller i definisjoner og i registreringsmetoder påvirker også sammenliknbarheten. De nordiske landene, som de fleste andre europeiske land, følger imidlertid de samme definisjonene av drepte (30-dagers regelen).

Som i Norge er underrapportering et problem i de fleste landene, dvs. at særlig de mindre alvorlige ulykkene med lettere personskade ikke blir meldt til Politiet. Det kan derfor være vanskelig å sammenlikne antall lettere skadde. Kvaliteten på opplysningene om omkomne og hardt skadde vil vanligvis være meget god.

Kontakt