Trafikkulykker med personskade

Oppdatert: 14. mai 2021

Neste oppdatering: 28. mai 2021

Personer som omkom på veiene siste måned
Drepte og hardt skadde

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

Kontakt