Kjøtproduksjon

Oppdatert: 20. juni 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Endring i produksjon av fjørfekjøt
Endring i produksjon av fjørfekjøt
2021 - 2022
-0,6
prosent
Slakt godkjent til mat
Slakt godkjent til mat
TonnProsent endring fra
20222017 - 20222021 - 2022
I alt363 5843,50,9
Svin132 606-3,4-0,7
Fjørfe114 82013,7-0,6
Storfe92 3118,45,8
Sau23 480-14,4-2,7
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tonn
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tonn
  SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
  2011130 78784 70181 63823 382431272
  2012131 55991 15677 98222 777367314
  2013127 516104 03083 69623 424295378
  2014128 820106 08478 73224 156153348
  2015134 66992 53279 67225 55592297
  2016137 71698 29281 67625 99071308
  2017137 250100 96985 19627 44561364
  2018137 31698 16589 39626 97356420
  2019132 242106 83987 00824 28531426
  2020131 036106 99585 29524 56116367
  2021133 488115 49487 21724 13113360
  2022132 606114 82092 31123 48010357
  2022
  Oslo og Viken15 49224 4957 4121 596233
  Innlandet29 84017 37020 3464 247270
  Vestfold og Telemark10 3714 9603 405640020
  Agder2 5936123 69688205
  Rogaland37 44634 86316 0165 173018
  Vestland4 4492308 0154 162082
  Møre og Romsdal2 2872106 7691 127034
  Trøndelag - Trööndelage22 77932 08018 2282 413523
  Nordland - Nordlánnda6 62206 3491 854126
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku72602 0751 386046
  Standardteikn i tabellar
 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tal dyr
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tal dyr
  SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
  20111 580 31163 725 881305 5951 184 45919 8891 610..
  20121 599 69765 918 493294 0321 133 89120 7711 355394
  20131 605 47774 095 416312 3311 174 92023 6301 098990
  20141 587 99375 971 778290 3281 177 86621 398555396
  20151 604 70065 163 349284 0921 227 83024 011330104
  20161 651 37867 902 952286 2131 284 60123 82025395
  20171 648 09765 518 009298 0131 376 31728 617212104
  20181 703 82364 342 219320 0811 351 71629 165201376
  20191 625 29570 041 237306 0751 208 74427 7221082 345
  20201 565 90668 982 734295 6801 212 72627 77757297
  20211 549 00673 613 858298 2391 188 47527 04445305
  20221 523 49573 851 804317 7831 164 91426 87638311
  2022
  Oslo og Viken175 26414 061 91125 16076 9273 11970
  Innlandet337 95011 936 03567 086203 8135 184883
  Vestfold og Telemark117 5242 387 45211 27531 6671 84500
  Agder30 003414 20912 90045 216169052
  Rogaland430 50123 152 52754 075251 8851 35000
  Vestland52 16788 43329 942211 1466 63200
  Møre og Romsdal26 755156 86723 93960 9022 69905
  Trøndelag - Trööndelage266 61821 654 37063 765122 7571 30921171
  Nordland - Nordlánnda78 081021 83293 9951 73420
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku8 63207 80966 6072 83500
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Kjøtproduksjon

Foreløpig ikkje fastsett

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke.

Halvår. Årleg.

Ikkje relevant

Mikrodata blir lagra i SSB.

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Ikkje relevant

Tal blir ikkje offentleggjort dersom det kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Ei mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar likevel med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

Ikkje relevant

Kontakt