Kjøtproduksjon

Oppdatert: 24. april 2024

Neste oppdatering: 15. oktober 2024

Endring i produksjon av fjørfekjøt
Endring i produksjon av fjørfekjøt
2022 - 2023
2,0
prosent
Slakt godkjent til mat
Slakt godkjent til mat
TonnProsent endring fra
20232018 - 20232022 - 2023
I alt361 6112,6-0,4
Svin131 163-4,5-1,1
Fjørfe117 14919,32,0
Storfe90 5591,3-1,9
Sau22 370-17,1-4,7
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tonn
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tonn
  SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
  2012131 55991 15677 98222 777367314
  2013127 516104 03083 69623 424295378
  2014128 820106 08478 73224 156153348
  2015134 66992 53279 67225 55592297
  2016137 71698 29281 67625 99071308
  2017137 250100 96985 19627 44561364
  2018137 31698 16589 39626 97356420
  2019132 242106 83987 00824 28531426
  2020131 036106 99585 29524 56116367
  2021133 488115 49487 21724 13113360
  2022132 606114 82092 31123 48010357
  2023131 163117 14990 55922 37010360
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)14 83924 2367 7081 511138
  Innlandet29 78916 99020 1824 066274
  Vestfold og Telemark (2020-2023)10 3574 8793 438650014
  Agder2 6885893 90689206
  Rogaland36 78235 24215 7075 137018
  Vestland4 2862277 6553 905082
  Møre og Romsdal2 0951786 2881 050034
  Trøndelag - Trööndelage22 79734 80717 6702 199722
  Nordland - Nordlánnda6 86305 9161 686026
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)66702 0891 275046
  Standardteikn i tabellar
 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tal dyr
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. Tal dyr
  SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
  20121 599 69765 918 493294 0321 133 89120 7711 355394
  20131 605 47774 095 416312 3311 174 92023 6301 098990
  20141 587 99375 971 778290 3281 177 86621 398555396
  20151 604 70065 163 349284 0921 227 83024 011330104
  20161 651 37867 902 952286 2131 284 60123 82025395
  20171 648 09765 518 009298 0131 376 31728 617212104
  20181 703 82364 342 219320 0811 351 71629 165201376
  20191 625 29570 041 237306 0751 208 74427 7221082 345
  20201 565 90668 982 734295 6801 212 72627 77757297
  20211 549 00673 613 858298 2391 188 47527 04445305
  20221 523 49573 851 804317 7831 164 91426 87638311
  20231 528 73973 559 608318 8681 112 58427 82338271
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)171 60413 239 03126 83871 6843 53342
  Innlandet343 29811 214 24468 246194 5635 704672
  Vestfold og Telemark (2020-2023)119 7792 273 98711 44631 1971 29703
  Agder31 371389 17113 99545 468231255
  Rogaland427 52723 332 50453 960250 2821 46800
  Vestland51 02592 04929 314200 6526 91416
  Møre og Romsdal24 962143 41822 73057 6352 74411
  Trøndelag - Trööndelage268 81522 875 20463 517114 0011 30324132
  Nordland - Nordlánnda82 517020 73285 5241 81200
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)7 84108 09061 5792 81700
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 16. mars 2021.

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Kjøtproduksjon

15. oktober 2024

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke.

Halvår. Årleg.

Ikkje relevant

Mikrodata blir lagra i SSB.

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Ikkje relevant

Tal blir ikkje offentleggjort dersom det kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Ei mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar likevel med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

Ikkje relevant

Kontakt