Kjøtproduksjon

Oppdatert: 30. oktober 2023

Neste oppdatering: 24. april 2024

Endring i slakt av svin
Endring i slakt av svin
1. halvår 2022 - 1. halvår 2023
-1,5
Slakt godkjent til folkemat.
Slakt godkjent til folkemat.
TonnProsent endring fra
1. halvår 20231. halvår 2022 - 1. halvår 20231. halvår 2018 - 1. halvår 2023
Svin65 719-1,5-5,9
Fjørfe57 0580,015,7
Storfe42 9250,60,7
Sau1 9264,1-16,1
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. 1. halvår. Tal dyr
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. 1. halvår. Tal dyr
  SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
  1. halvår 2013796 70935 039 839148 975136 22512 11259584
  1. halvår 2014793 50639 133 478143 795141 47812 48729350
  1. halvår 2015783 37832 799 531136 814135 19214 75317239
  1. halvår 2016821 34332 810 663136 704140 51714 14012740
  1. halvår 2017806 22333 986 597136 967158 77717 18411269
  1. halvår 2018854 88232 385 326149 477110 08716 1288139
  1. halvår 2019795 15334 418 075151 11170 96115 6986166
  1. halvår 2020781 71134 661 512140 25673 55815 4862831
  1. halvår 2021772 09336 888 744136 65674 74815 0782358
  1. halvår 2022765 66236 351 610144 46875 84714 526181
  1. halvår 2023757 41736 127 213148 21081 63814 537236
  1. halvår 2023
  Oslo og Viken85 5996 489 51312 4735 4242 27120
  Innlandet170 9275 866 61430 26112 8152 79753
  Vestfold og Telemark58 6361 151 8285 0661 60095403
  Agder15 936158 7095 9944 3196920
  Rogaland210 54711 231 09626 07218 56665000
  Vestland26 10046 06714 98215 9703 90500
  Møre og Romsdal12 72867 21611 4104 5151 45000
  Trøndelag - Trööndelage132 61811 116 17029 3686 93527190
  Nordland - Nordlánnda40 66009 1566 84893500
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 66703 4284 6461 23500
  Standardteikn i tabellar
 • Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. 1. halvår. Tonn
  Offentleg kjøttkontroll. Slakt godkjende til mat. 1. halvår. Tonn
  SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
  1. halvår 201362 95649 40340 4083 517160167
  1. halvår 201463 70954 50138 9113 60380164
  1. halvår 201565 69646 24738 3473 50148161
  1. halvår 201669 31147 72339 1573 61636165
  1. halvår 201767 42753 09039 5003 82631193
  1. halvår 201869 80749 30042 6422 29623170
  1. halvår 201964 67752 97543 1271 72017172
  1. halvår 202064 94653 62441 1231 7568169
  1. halvår 202166 79157 51640 3671 8487166
  1. halvår 202266 71957 03042 6871 8505156
  1. halvår 202365 71957 05842 9251 9266151
  1. halvår 2023
  Oslo og Viken7 49511 6983 644132120
  Innlandet14 9878 9089 191317126
  Vestfold og Telemark5 1282 4281 5484108
  Agder1 3732381 7189811
  Rogaland18 36416 9247 69944807
  Vestland2 211933 981369037
  Møre og Romsdal1 080773 197103016
  Trøndelag - Trööndelage11 36116 6918 36216033
  Nordland - Nordlánnda3 40602 656153013
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3130929105021
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Kjøtproduksjon

24. april 2024

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke.

Halvår. Årleg.

Ikkje relevant

Mikrodata blir lagra i SSB.

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant
Ikkje relevant

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Ikkje relevant

Tal blir ikkje offentleggjort dersom det kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Ei mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar likevel med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

Ikkje relevant

Kontakt