Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Oppdatert: 30. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Selskapenes avkastning på egenkapital (egenkapitalrentabilitet)
Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oversikt over foretakenes resultatregnskap, balanse og analysetall fordelt etter næringer og regioner.

Kontakt