Statistikkbanken

Om Statistikkbanken

I Statistikkbanken kan du lage detaljerte tabeller med tidsserier. Det finnes også et API mot Statistikkbanken.

SSBs publiseringstidspunkt er fast, kl. 08.00.

Klokka 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbankens metadata. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Publiserte tall som skal revideres vises som ‘ . ’ eller ‘ 0 ’ i tidsrommet 05.00–08.00.

Velg statistikkområde og tabell