Alkoholomsetning

Oppdatert: 3. juni 2024

Neste oppdatering: 2. september 2024

Alkoholkonsum av vin
Alkoholkonsum av vin
1. kvartal 2024
0,52
liter ren alkohol per innbygger
Alkoholomsetning i 1 000 liter (unntatt turistimport og taxfree)
Alkoholomsetning i 1 000 liter (unntatt turistimport og taxfree)
Liter ren alkoholLiter ren alkohol per innbyggerLiter ren alkohol per innbygger
1. kvartal 20231. kvartal 2024Endring i prosent1. kvartal 20231. kvartal 2024Endring i prosent20222023Endring i prosent
Alkohol totalt6 4286 224-3,21,411,34-5,06,646,37-4,1
Brennevin1 0771 019-5,40,240,22-8,31,141,06-7,0
Vin2 4892 404-3,40,540,52-3,72,522,43-3,6
Øl2 6072 536-2,70,570,55-3,52,732,61-4,4
Rusbrus2542654,30,060,060,00,260,260,0
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 liter
  Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 liter
  Alkoholliter i altBrennevinVinØlRusbrus
  VareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-liter
  201325 62011 5064 48776 6049 499244 98011 04713 013587
  201425 29611 1924 36575 8019 399241 53810 91113 774621
  201525 30411 1594 35275 9389 418240 44510 89814 106636
  201625 84111 1204 33776 3519 470249 45011 33615 472698
  201725 90211 1114 33376 0759 437250 78911 41415 943718
  201826 20710 8884 24777 2199 577254 92511 58617 677798
  201926 56511 2294 37978 8789 787254 54611 57618 231822
  202032 09114 0365 474105 15413 035278 18212 57522 3151 006
  202133 27214 6045 696106 56713 221291 57613 16326 4621 193
  202229 95913 2035 14991 37611 345271 12912 29525 9281 169
  202329 14212 4704 86389 60811 124263 10111 95326 6431 202
  3. kvartal 20218 8243 8181 48927 0023 35079 9313 6158 200370
  4. kvartal 20218 5424 3971 71527 7993 45668 5763 1215 534250
  1. kvartal 20226 5722 9311 14320 2472 51359 0132 6705 437245
  2. kvartal 20228 2943 2321 26124 3563 02380 3873 6408 218371
  3. kvartal 20227 1633 0871 20421 3602 65066 2532 9986 874310
  4. kvartal 20227 9303 9521 54125 4143 15965 4772 9865 398243
  1. kvartal 20236 4282 7611 07720 0582 48957 4952 6075 641254
  2. kvartal 20237 9862 9661 15724 2053 00376 2683 4528 280373
  3. kvartal 20236 9832 9731 15920 9042 59464 4342 9137 034317
  4. kvartal 20237 7463 7691 47024 4403 03864 9032 9815 688257
  1. kvartal 20246 2242 6141 01919 3712 40455 9252 5365 865265
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus per innbygger 15 år og over. Liter
  Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus per innbygger 15 år og over. Liter
  Alkoholliter i altBrennevinVinØlRusbrus
  VareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-liter
  20136,222,791,0918,582,3059,412,683,160,14
  20146,062,691,0418,142,2557,812,623,300,15
  20155,972,641,0317,942,2256,802,573,330,15
  20166,032,601,0117,842,2158,282,653,610,16
  20176,002,571,0117,612,1958,042,633,690,17
  20186,022,500,9717,732,2058,522,664,060,19
  20196,052,561,0017,952,2357,942,634,150,19
  20207,233,161,2323,702,9462,692,835,030,23
  20217,443,271,2723,842,9665,232,945,920,27
  20226,642,931,1420,262,5260,132,735,750,26
  20236,372,731,0619,602,4357,532,615,830,26
  3. kvartal 20211,970,850,336,040,7517,880,811,830,08
  4. kvartal 20211,910,980,386,220,7715,340,701,240,06
  1. kvartal 20221,460,650,254,490,5613,090,591,210,05
  2. kvartal 20221,840,720,285,400,6717,830,811,820,08
  3. kvartal 20221,590,680,274,740,5914,690,661,520,07
  4. kvartal 20221,760,880,345,640,7014,520,661,200,05
  1. kvartal 20231,410,600,244,390,5412,570,571,230,06
  2. kvartal 20231,750,650,255,290,6616,680,751,810,08
  3. kvartal 20231,530,650,254,570,5714,090,641,540,07
  4. kvartal 20231,690,820,325,340,6614,190,651,240,06
  1. kvartal 20241,340,560,224,180,5212,060,551,260,06
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Alkoholomsetning er beregnet på bakgrunn av skattemeldingen for særavgifter som registreres månedlig av hver enkelt avgiftspliktig hos Skatteetaten. Tallene omfatter ikke taxfree eller turistimport.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 22. september 2023.

Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Merknad: Dette avviker fra definisjonen i alkoholloven, jf.§ 1-3 første og andre ledd, statistikken inkluderer alkoholsvak drikk som inneholder fra og med 0,7 til 2,5 volumprosent alkohol.

Vareliter: liter alkoholholdig drikk.

Alkoholliter: liter ren alkohol.

Brennevin: Enhver drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent.

Vin: Enhver drikk, unntatt øl, med alkoholstyrke over 4,7 tom. 22 volumprosent.

Rusbrus: Enhver drikk, unntatt øl, med alkoholstyrke over 0,7 tom. 4,7 volumprosent.

Øl: Øl med alkoholstyrke over 0,7 tom. 22 volumprosent.

Navn: Alkoholomsetning
Emne: Varehandel og tjenesteyting

2. september 2024

Seksjon for næringslivets strukturer

Kun på nasjonalt nivå.

Tidligere årlig, kvartalsvis fra og med 1. kvartal 2003.

Ikke relevant

Tallene for hver årgang er lagret som Excel-filer.

Den norske offisielle alkoholstatistikken kom i gang i 1910, med tall tilbake til 1851. Statistikkens formål er å kartlegge utviklingen i registrert omsetning av alkoholholdige drikker i Norge.

Statistikken benyttes av offentlige etater, organisasjoner, media og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Mer informasjon på følgende link SSBs likebehandlingsprinsipp

SSBs alkoholomsetningsstatistikk har sammenheng med:

Bryggeri- og drikkevareforeningens salgsstatistikk
Vinmonopolets salgsstatistikk
SSBs detaljomsetningsindeks som inneholder utviklingen i handel med drikkevarer i spesialforretninger.
SSBs omsetningsstatistikk for varehandel som inneholder omsetningstall i kroner for handel med drikkevarer i spesialforretninger.

Statistikkloven §§ 4-9

Ingen internasjonale krav

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som rapporteres av særavgiftspliktige oppgir i særavgiftsmeldingen i løpet av et kvartal. Særavgiftsplikten oppstår vanligvis i forbindelse med videresalg til salgs- og skjenkesteder, ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som skatteetaten har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke beregnet med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.

Skatteetatens systemer ELSÆR (system for elektronisk rapportering av særavgifter) og Avgiftsweb (saksbehandlingssystem for særavgifter). Rapportene som hentes fra ELSÆR gjelder egenfastsetting av særavgifter, inkludert endringsmeldinger. I tillegg hentes rapportene fra Avgiftsweb om myndighetsfastsettinger etter kontroller/refusjoner.

Statistikken er en totalltelling.

Statistisk enhet er foretak.

Alle produsenter av brennevinsbasert drikk og annen alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent skal registrere seg hos skatteetaten, jf. særavgiftsforskriften (saf.) § 3-2-1 første ledd og §5-1 bokstav a. Den avgiftsplikten gjelder som hovedregel også for importører av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, jf. saf. §5-1 bokstav e. Avgiftsplikten omfatter ikke tilvirkning til egen bruk av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.

Importører som ikke er registrert hos Skatteetaten betaler avgift ved innførsel, med mindre de velger å registrere seg, jf. saf. §5-2. Henviser til Skatteetatens registreringsveileder som er tilgjengelig på Skatteetatens nettside.

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk i Skatteetatens rapporteringssystem for særavgifter, ELSÆR. Særavgiftspliktige registrert for alkoholavgift skal sende inn skattemeldinger i ELSÆR innen den 18. i påfølgende måned. Avgiftspliktige registrerer inn avgiftskoder bestående av avgiftstype og avgiftsgruppe. Avgiftsgruppe er knyttet til hvilken type alkohol og alkoholstyrke.

Omkring to måneder etter skattemelding for særavgifter er levert mottar Statistisk Sentralbyrå særavgiftsmeldinger for øl, brennevin og vin per avgiftsgruppe, målt i vareliter og alkoholliter, fra Skatteetaten.

Omsetning i vareliter
For hver type drikkevare beregnes omsetningen ved å summere antall vareliter fra Skatteetatens særavgiftsmelding i henhold til grupperingen av alkoholholdige drikkevarer.

Omsetning i alkoholliter Alkoholliter for brennevin estimeres ved at brennevinsomsetningen i vareliter multipliseres med gjennomsnittlig volumprosent alkohol for brennevin delt på 100. Vin- og rusbrusomsetningen i alkoholliter beregnes på tilsvarende måte. For øl har SSB informasjon om gjennomsnittlig volumprosent alkohol per avgiftsgruppe. Ølomsetningen i alkoholliter beregnes derfor først per avgiftsgruppe og summeres så til totalt antall alkoholliter. Til slutt summeres omsetningen for de forskjellige drikkevarene til totalomsetning i alkoholliter.

Omsetning per innbygger
Siden alkoholomsetningen stiger med befolkningstallet, beregnes også gjennomsnittsomsetningen per innbygger på 15 år og over som er registrert bosatt i Norge per 1. januar i det aktuelle året.

ikke relevant

Alkoholstatistikken gir tall helt tilbake til 1851, men tidsseriene har en rekke brudd underveis. De viktigste blir beskrevet under.

Endringer i beregningen av ølforbruket
Fra 1980-tallet ble ølforbruket beregnet på grunnlag av avgiftsoppgaver fra Toll- og avgiftsdirektoratet i stedet for på bryggerienes oppgaver over utlevert øl slik det var fra 1913. Før den tiden brukte man i beregningen først opplysninger fra Amtmennenes femårsberetninger om ølproduksjon ved de større bryggeriene og så oppgaver over korn støpsatt til malting fra 1858.

Endringer i beregningen av brennevins-, vin- og rusbrusforbruket
Etter at forbudet mot brennevin- og hetvinsomsetning ble innført i 1917, anskaffet folk stadig mer brennevin ved hjelp av legeattest eller til teknisk bruk, og brukte det som nytelsesmiddel. Den lovlige omsetningen av brennevin ble følgelig tatt med i beregningen over det samlede alkoholforbruket fra 1921 - da dens beregning var pålitelig - til 1931. For tidligere år i forbudstiden er det ikke publisert tall over brennevinsforbruket.

Da A/S Vinmonopolet begynte sin virksomhet i 1923 ble det mulig å foreta mer presise beregninger av forbruket av brennevin og vin, basert på selskapets import- og salgsoppgaver. I årene før ble tall over tilvirkning og importoverskudd brukt til å beregne brennevinsforbruket, mens vinforbruket ble regnet lik innførselen til og med 1924.

Engrosmonopolet ble imidlertid opphevet i 1996 og statistikken for vin og brennevin har siden blitt beregnet ved hjelp av omsetningsdata fra Toll- og Avgiftsdirektoratet. Alkoholprosenten hentes som tidligere fra Vinmonopolet og Bryggeriforeningen og blir heretter også brukt til å beregne antall alkoholliter solgt av andre enn Vinmonopolet. Et tilsvarende brudd oppstod i beregningen av rusbrusomsetningen i alkoholliter, da rusbrus ble tilgjengelig også i dagligvarebutikkene fra 2003.

Tollvesenet tar i bruk et nytt datasystem I 1998 tok Tollvesenet i bruk et nytt datasystem. Dette medførte et dårlig datagrunnlag, og det ble følgelig ikke publisert alkoholstatistikk dette året.

Overføring til Skatteetaten Fra 1. januar 2016 ble ansvaret for særavgifter overført til Skatteetaten. Tottetaten fortsetter å ha delvis ansvar for noen avgifter ved innførsel, hovedsakelig for private og uregistrerte importører.

Særavgiftspliktige er ansvarlig for å rapportere inn særavgiften elektronisk via Skatteetatens rapporteringssystem for særavgifter ELSÆR, jf. Skatteforvaltningsloven §8-4. Skatteleggingsperiode for de fleste særavgifter, blant annet avgift på alkohol, er kalendermåned, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-1 tredje ledd. leveringsfristen for skattemeldingen for alkoholavgift er den 18. i måneden etter skatteleggingsperioden, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2 første ledd.

Når særavgiftspliktige sender inn skattemeldingen for særavgifter, oppgir de beregningsgrunnlag (mengde) selv og avgiften beregnes. Denne modellen kalles egenfastsettingsmodell. Innsendte skattemeldinger kan skattepliktig korrigere selv inntil 3 år tilbake i tid ved å sende såkalte endringsmelding, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4 første og andre ledd. Når myndigheter (Skatteetaten) fastsetter skatter og avgifter, fordi den skattepliktige unnlater å levere skattemelding eller fordi Skatteetatens kontroller avdekker feil, kalles det for myndighetsfastsetting. Som hovedregel kan skattemyndighetene ta opp skattefastsettingen til endring i fem år etter utløpet av skatteleggingsperioden, se skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd. Gjelder det graverende skatteunndragelser er fristen ti år, se §12-6 annet ledd.

Skatteetaten foretar løpende kontroller av de særavgiftspliktiges egenfastsatte meldinger, basert på etatens risikovurderinger.

Som tidligere nevnt skal de registrerte avgiftspliktige levere særavgiftsmelding periodevis. Dersom meldingen ikke leveres innen first, vil den særavgiftspliktige først få påminnelse om sin plikt, og deretter bli ilagt eventuell tvangsmulkt. Det kan der bemerkes at man ikke får levert "neste melding" om man ikke har levert alle tidligere meldinger. I ytterste konsekvens vil mangel på levering av særavgiftsmelding føre til avregistrering, som vil med føre at virksomheten må avvikle sin alkoholproduksjon og/eller import. Det skjer kun unntaksvis at en virksomhet ikke sender inn en avgiftsoppgave, for eksempel ved konkurs. I disse tilfellene vil foretaket bli avregistrert og bobestyrer vil overta ansvaret for en eventuell sluttrapportering.

På grunnlag av skatteforvaltningsloven § 9-4 første og andre ledd og skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd kan det dermed forekomme endringer i særavgiftsmeldingen tilbake i tid. Statistisk Sentralbyrå mottar rapporteringen omtrent to måneder etter rapporteringsfristen, det lan dermed forekomme endringer etter rapporten er levert. Endringene som gjøres på tallene etter mottataksdato kommer ikke med i alkoholomsetningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå.

Les mer om Skatteetatens særavgifter på Skatteetatens nettside.

Ikke relevant

Kontakt