Alkoholomsetning

Oppdatert: 8. mars 2023

Neste oppdatering: 9. juni 2023

Alkoholkonsum av vin
Alkoholkonsum av vin
4. kvartal 2022
0,70
liter ren alkohol per innbygger
Alkoholomsetning i 1 000 liter (unntatt turistimport og taxfree)
Alkoholomsetning i 1 000 liter (unntatt turistimport og taxfree)
Liter ren alkoholLiter ren alkohol per innbyggerLiter ren alkohol per innbygger
4. kvartal 20214. kvartal 2022Endring i prosent4. kvartal 20214. kvartal 2022Endring i prosent20212022Endring i prosent
Alkohol totalt8 5427 930-7,21,911,76-7,97,446,64-10,8
Brennevin1 7151 541-10,10,380,34-10,51,271,14-10,2
Vin3 4563 159-8,60,770,70-9,12,962,52-14,9
Øl3 1212 986-4,30,700,66-5,72,942,73-7,1
Rusbrus250243-2,80,060,05-16,70,270,26-3,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 liter
  Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 liter
  Alkoholliter i altBrennevinVinØlRusbrus
  VareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-liter
  201225 22511 5734 51474 8979 289242 07610 86212 416560
  201325 62011 5064 48776 6049 499244 98011 04713 013587
  201425 29611 1924 36575 8019 399241 53810 91113 774621
  201525 30411 1594 35275 9389 418240 44510 89814 106636
  201625 84111 1204 33776 3519 470249 45011 33615 472698
  201725 90211 1114 33376 0759 437250 78911 41415 943718
  201826 20710 8884 24777 2199 577254 92511 58617 677798
  201926 56511 2294 37978 8789 787254 54611 57618 231822
  202032 09114 0365 474105 15413 035278 18212 57522 3151 006
  202133 27214 6045 696106 56713 221291 57613 16326 4621 193
  202229 95913 2035 14991 37611 345271 12912 29525 9281 169
  2. kvartal 20208 5953 2361 26227 6123 42080 0573 5996 971314
  3. kvartal 20208 6053 6591 42727 2733 38076 8403 4787 096320
  4. kvartal 20208 9204 6081 79731 1363 86567 3273 0534 537205
  1. kvartal 20217 2162 9411 14723 8622 95564 1652 8805 202235
  2. kvartal 20218 6903 4491 34527 9043 46078 9043 5467 527339
  3. kvartal 20218 8243 8181 48927 0023 35079 9313 6158 200370
  4. kvartal 20218 5424 3971 71527 7993 45668 5763 1215 534250
  1. kvartal 20226 5722 9311 14320 2472 51359 0132 6705 437245
  2. kvartal 20228 2943 2321 26124 3563 02380 3873 6408 218371
  3. kvartal 20227 1633 0871 20421 3602 65066 2532 9986 874310
  4. kvartal 20227 9303 9521 54125 4143 15965 4772 9865 398243
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus per innbygger 15 år og over. Liter
  Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus per innbygger 15 år og over. Liter
  Alkoholliter i altBrennevinVinØlRusbrus
  VareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-literVareliterAlkohol-liter
  20126,212,851,1118,442,2959,592,673,060,14
  20136,222,791,0918,582,3059,412,683,160,14
  20146,062,691,0418,142,2557,812,623,300,15
  20155,972,641,0317,942,2256,802,573,330,15
  20166,032,601,0117,842,2158,282,653,610,16
  20176,002,571,0117,612,1958,042,633,690,17
  20186,022,500,9717,732,2058,522,664,060,19
  20196,052,561,0017,952,2357,942,634,150,19
  20207,233,161,2323,702,9462,692,835,030,23
  20217,443,271,2723,842,9665,232,945,920,27
  20226,642,931,1420,262,5260,132,735,750,26
  2. kvartal 20201,940,730,286,220,7718,040,811,570,07
  3. kvartal 20201,940,820,326,150,7617,320,781,600,07
  4. kvartal 20202,011,040,407,020,8715,170,691,020,05
  1. kvartal 20211,610,660,265,340,6614,360,641,160,05
  2. kvartal 20211,940,770,306,240,7717,650,791,680,08
  3. kvartal 20211,970,850,336,040,7517,880,811,830,08
  4. kvartal 20211,910,980,386,220,7715,340,701,240,06
  1. kvartal 20221,460,650,254,490,5613,090,591,210,05
  2. kvartal 20221,840,720,285,400,6717,830,811,820,08
  3. kvartal 20221,590,680,274,740,5914,690,661,520,07
  4. kvartal 20221,760,880,345,640,7014,520,661,200,05
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Alkoholomsetning er beregnet på bakgrunn av de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt avgiftspliktig leverer til Toll og avgiftsdirektoratet. Tallene omfatter ikke taxfree eller turistimport.

Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk.

Vareliter: liter alkoholholdig drikk.

Alkoholliter: liter ren alkohol.

Brennevin: Enhver drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent.

Vin: Enhver drikk, unntatt øl, med alkoholstyrke over 4,7 tom. 22 volumprosent.

Rusbrus: Enhver drikk, unntatt øl, med alkoholstyrke over 0,7 tom. 4,7 volumprosent.

Øl: Øl med alkoholstyrke over 0,7 tom. 22 volumprosent.

Navn: Alkoholomsetning
Emne: Varehandel og tjenesteyting

9. juni 2023

Seksjon for næringslivets strukturer

Kun på nasjonalt nivå.

Tidligere årlig, kvartalsvis fra og med 1. kvartal 2003.

Ikke relevant

Tallene for hver årgang er lagret som Excel-filer.

Den norske offisielle alkoholstatistikken kom i gang i 1910, med tall tilbake til 1851. Statistikkens formål er å kartlegge utviklingen i registrert omsetning av alkoholholdige drikker i Norge.

Statistikken benyttes av offentlige etater, organisasjoner, media og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Mer informasjon på følgende link SSBs likebehandlingsprinsipp

SSBs alkoholomsetningsstatistikk har sammenheng med:

Bryggeri- og drikkevareforeningens salgsstatistikk
Vinmonopolets salgsstatistikk
SSBs detaljomsetningsindeks som inneholder utviklingen i handel med drikkevarer i spesialforretninger.
SSBs omsetningsstatistikk for varehandel som inneholder omsetningstall i kroner for handel med drikkevarer i spesialforretninger.

Statistikkloven §3-2

Ingen internasjonale krav

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår - vanligvis i forbindelse med videresalg til salgs- og skjenkesteder - ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.

Tollvesenets avgiftsfastsettelsessystem (AFS), Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet (TVINN), Vinmonopolet samt Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Statistikken er en totalltelling.

Statistisk enhet er foretak.

Alle produsenter av alkoholholdig drikk og importører av alkoholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent skal registreres hos tollregionen og for hver måned sende avgiftsoppgave innen den 18. i påfølgende måned. Tollregionen registrerer avgiftsoppgavene i Tollvesenets avgiftsfastsettelsessystem. Omkring to måneder etter oppgavemåneden mottar Statistisk sentralbyrå omsetningsoppgaver for øl og for brennevin og vin per avgiftsgruppe, målt i vareliter, fra Toll- og Avgiftsdirektoratet.

Virksomheter som ikke er registrert hos tollregionen må deklarere og betale avgiften på alkoholholdige drikkevarer med alkoholinnhold til og med 2,5 volumprosent ved import.

I tillegg får Statistisk sentralbyrå årlig tall over det gjennomsnittlige alkoholinnholdet i brennevin, vin og rusbrus fra Vinmonopolet og for forskjellige avgiftsgrupper øl fra Bryggeriforeningen.

Omsetning i vareliter
For hver type drikkevare beregnes omsetningen ved å summere antall vareliter fra Tollvesenets omsetningsdata i henhold til grupperingen av alkoholholdige drikkevarer.

Omsetning i alkoholliter
Alkoholliter for brennevin estimeres ved at brennevinsomsetningen i vareliter multipliseres med gjennomsnittlig volumprosent alkohol for brennevin delt på 100. Vin- og rusbrusomsetningen i alkoholliter beregnes på tilsvarende måte. For øl har SSB informasjon om gjennomsnittlig volumprosent alkohol per avgiftsgruppe. Ølomsetningen i alkoholliter beregnes derfor først per avgiftsgruppe og summeres så til totalt antall alkoholliter. Til slutt summeres omsetningen for de forskjellige drikkevarene til totalomsetning i alkoholliter.

Omsetning per innbygger
Siden alkoholomsetningen stiger med befolkningstallet, beregnes også gjennomsnittsomsetningen per innbygger på 15 år og over som er registrert bosatt i Norge per 1. januar i det aktuelle året.

ikke relevant

Ikke relevant

Alkoholstatistikken gir tall helt tilbake til 1851, men tidsseriene har en rekke brudd underveis. De viktigste blir beskrevet under.

Endringer i beregningen av ølforbruket
Fra 1980-tallet ble ølforbruket beregnet på grunnlag av avgiftsoppgaver fra Toll- og avgiftsdirektoratet i stedet for på bryggerienes oppgaver over utlevert øl slik det var fra 1913. Før den tiden brukte man i beregningen først opplysninger fra Amtmennenes femårsberetninger om ølproduksjon ved de større bryggeriene og så oppgaver over korn støpsatt til malting fra 1858.

Endringer i beregningen av brennevins-, vin- og rusbrusforbruket
Etter at forbudet mot brennevin- og hetvinsomsetning ble innført i 1917, anskaffet folk stadig mer brennevin ved hjelp av legeattest eller til teknisk bruk, og brukte det som nytelsesmiddel. Den lovlige omsetningen av brennevin ble følgelig tatt med i beregningen over det samlede alkoholforbruket fra 1921 - da dens beregning var pålitelig - til 1931. For tidligere år i forbudstiden er det ikke publisert tall over brennevinsforbruket.

Da A/S Vinmonopolet begynte sin virksomhet i 1923 ble det mulig å foreta mer presise beregninger av forbruket av brennevin og vin, basert på selskapets import- og salgsoppgaver. I årene før ble tall over tilvirkning og importoverskudd brukt til å beregne brennevinsforbruket, mens vinforbruket ble regnet lik innførselen til og med 1924.

Engrosmonopolet ble imidlertid opphevet i 1996 og statistikken for vin og brennevin har siden blitt beregnet ved hjelp av omsetningsdata fra Toll- og Avgiftsdirektoratet. Alkoholprosenten hentes som tidligere fra Vinmonopolet og Bryggeriforeningen og blir heretter også brukt til å beregne antall alkoholliter solgt av andre enn Vinmonopolet. Et tilsvarende brudd oppstod i beregningen av rusbrusomsetningen i alkoholliter, da rusbrus ble tilgjengelig også i dagligvarebutikkene fra 2003.

Tollvesenet tar i bruk et nytt datasystem
I 1998 tok Tollvesenet i bruk et nytt datasystem. Dette medførte et dårlig datagrunnlag, og det ble følgelig ikke publisert alkoholstatistikk dette året.

Ved registrering av avgiftsoppgaver i Tollvesenets avgiftsfastsettelsessystem (AFS) sikrer maskinelle kontroller at koder er gyldige og at omsetning kun føres på avgiftsgrupper for alkoholholdige drikkevarer som virksomheten har bevilgning for. I tillegg kontrollerer systemet summen for de registrerte oppgavelinjene mot den på forhånd registrerte oppgavetotalen. Hvis det er avvik mellom totalene, undersøkes det om Tollregionen har registrert et feil svar eller om virksomheten har fylt ut oppgaven feilaktig. Det kan forekomme feil i avgiftstype- og gruppe, fritak/retur, antall eller enhet. Når feilene er rettet vil det ikke lenger være avvik mellom totalene og oppgaven kan godkjennes i AFS.

Tollregionen foretar månedlige oppgavekontroller i form av stikkprøver for å avdekke feil. Virksomheter som blir plukket ut må straks sende inn underlagsdokumentasjon for bestemte eller alle linjer på oppgaven. Eventuelle feil i avgiftsdata blir følgelig rettet i AFS.

Ved avgiftsdeklarering i Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet (TVINN) kan det særlig skje feil i valg av varenummer fordi en del fakturaer har mangelfulle opplysninger om dette. I TVINN ligger det mange kontroller som sikrer korrekt avgiftsdeklarering. Når det er mistanke om feil, kontrolleres deklareringen av Tollvesenet.

Etter bearbeiding av data mottatt fra AFS og TVINN i Statistisk sentralbyrå, sjekkes prosentvis endring fra samme kvartal året før mot tilsvarende tall i Vinmonopolets samt Bryggeri- og drikkevareforeningens statistikk for å se at det ikke er store avvik i utviklingen.

Noen dager etter at oppgavefristen har gått ut purrer tollregionen på registrerte virksomheter som ikke har svart, på telefon eller per e-post. Virksomheter som fortsatt ikke svarer innen kort tid, får en skriftlig purring og må betale forsinkelsesrenter på avgiftskravet. Hvis en virksomhet gjentatte ganger sender inn avgiftsoppgaver for sent, mister den tillatelsen til utsatt avgiftsbetaling og retten til import av alkoholdige varer. Alle alkoholoppgaver for en termin har forfall den 18. måneden etter og vil senest komme Tollvesenet i hende innen den månedens utløp. En måned senere mottar Statistisk sentralbyrå data fra Tollvesenets avgiftsfastsettelsessystem. Det skjer kun unntaksvis at en virksomhet ikke sender inn en avgiftsoppgave, for eksempel ved konkurs.

Det kan skje endringer i avgiftsdata etter at Toll- og Avgiftsdirektoratet har sendt omsetningsoppgaver til Statistisk sentralbyrå. Hvis en virksomhet oppdager feil i en tidligere innsendt oppgave kan den sende inn en korrigert oppgave i flere år etter oppgaveperioden, men må betale etterberegningsrenter på avgiftskravet. Også Tollvesenet kan korrigere avgiftsdata etter kontroll av virksomheters årsregnskaper. De ovennevnte endringene i avgiftsdata kommer ikke med i Statistisk sentralbyrås alkoholomsetningsstatistikk.

Ikke relevant

Kontakt