Tilgang til data fra SSB

Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike tjenester for å hente ut mikrodata og statistikk. Det meste ligger fritt tilgjengelig i Statistikkbanken, men offentlig myndighet og forskere tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner kan søke om tilgang til mikrodata fra SSB. Meld deg på vårt nyhetsbrev om deling av data her.

Mikrodata og tabelloppdrag

Andre datakilder fra SSB

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42