Data til forskning

Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike tjenester for å hente ut mikrodata og statistikk. Det meste ligger fritt tilgjengelig i Statistikkbanken, men forskere tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner kan bestille mikrodata fra SSB.