Tilgang til data fra SSB

Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike tjenester for å hente ut mikrodata og statistikk. Det meste ligger fritt tilgjengelig i Statistikkbanken, men offentlig myndighet og forskere tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner kan søke om tilgang til mikrodata fra SSB. Meld deg på vårt nyhetsbrev om deling av data her.

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42