Verdipapirfond

Oppdatert: 15. september 2023

Neste oppdatering: 22. november 2023

Årsresultat
Årsresultat
2022
-127 542
millioner kroner
Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner kroner
Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner kroner
2019202020212022
SUM EIENDELER1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
Herav:
Aksjer627 111693 783909 573840 773
Obligasjoner471 486516 527538 599502 704
ÅRSRESULTAT189 347106 318208 838-127 542
Antall fond398402404398
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Andelskapital i alt1 535 2821 595 9771 712 6831 787 512
  Ikke-finansielle foretak107 308110 618119 315122 314
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 7535 8575 6835 518
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar12121314
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 3422 5653 0132 838
  Private aksjeselskaper mv.93 97097 044105 183108 477
  Personlige foretak151153160163
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål5 0804 9875 2635 304
  Finansielle foretak912 525944 5691 007 6281 044 687
  Norges Bank0000
  Banker36 82437 68741 04640 375
  Kredittforetak187200201202
  Finansieringsselskaper81828484
  Statlige låneinstitutter mv.2 2322 2202526
  Finansielle holdingselskaper5 1334 7845 6413 903
  Verdipapirfond145 518148 851166 236175 977
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.1 7471 627920975
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring92 87095 939104 086105 042
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser610 363636 027670 995697 825
  Skadeforsikringsselskaper17 57017 15218 39420 278
  Offentlig forvaltning18 88121 26323 22523 862
  Statsforvaltningen2 3972 9172 7153 092
  Kommuneforvaltningen16 48418 34620 51020 770
  Ideelle organisasjoner45 06445 11046 96149 889
  Husholdninger305 456319 644350 689376 068
  Personlig næringsdrivende33333648
  Borettslag o.l.2333
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.305 421319 608350 650376 017
  Utlandet145 924154 625164 672170 537
  Ufordelt sektor124148193155
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter kjøpersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter kjøpersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Netto kjøp/salg
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Totalt-65217 54110 2358 210
  Ikke-finansielle foretak3 2341 4893 988-1 328
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.39169-125-217
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.52226443-205
  Private aksjeselskaper mv.2 5391 2803 603-853
  Personlige foretak-17-21-2
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål269-8466-51
  Finansielle foretak-2 5808 5003 549268
  Norges Bank0000
  Banker-1 3564691 694-761
  Kredittforetak-151010
  Finansieringsselskaper0010
  Statlige låneinstitutter mv.-76-3900
  Finansielle holdingselskaper-680-54328-1 777
  Verdipapirfond-2 4801 1163 8091 219
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.-2-15217117
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 797-2741 004-730
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-2728 243-3 634999
  Skadeforsikringsselskaper504-3304751 301
  Offentlig forvaltning-9251 9591 520203
  Statsforvaltningen0508-258350
  Kommuneforvaltningen-9251 4511 778-147
  Ideelle organisasjoner537-1 090-1061 344
  Husholdninger-1 1263 3733 8788 354
  Personlig næringsdrivende-21112
  Borettslag o.l.0100
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-1 1243 3713 8778 342
  Utlandet2093 302-2 619-626
  Ufordelt-1825-5
  Standardtegn i tabeller
 • Eiendeler i verdipapirfond. Markedsverdi. Kvartalstall i millioner kroner.
  Eiendeler i verdipapirfond. Markedsverdi. Kvartalstall i millioner kroner.
  Beholdning, markedsverdi
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Aksjer799 699839 543934 916995 755
  Verdipapirfondsandeler182 466191 276210 952221 746
  Egenkapitalbevis9 03610 0699 54910 569
  Obligasjoner485 771491 985499 479497 723
  Sertifikater18 06021 05717 44318 722
  Andre eiendeler8 7218 7218 7218 721
  Bankinnskudd42 87744 67442 97045 623
  Sum alle eiendeler1 546 6291 607 3241 724 0301 798 859
  Standardtegn i tabeller
 • Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  2. kvartal 2023
  Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondLikviditetsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
  Sum alle eiersektorer1 787 5121 129 524315 930141 847117 81577 8604 536
  Ikke-finansielle foretak122 31446 06417 27131 08819 3217 4981 072
  Statens forretningsdrift0000000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 518321 2373 88836010
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar141400000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 838921982 141367400
  Private aksjeselskaper mv.108 47744 32813 11524 28418 2967 3881 066
  Personlige foretak1635510172196
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål5 3041 5432 711774226500
  Finansielle foretak1 044 687660 072248 78764 49758 2589 8913 182
  Norges Bank0000000
  Banker40 37515 65811 4508 6814 2343520
  Kredittforetak20202020000
  Finansieringsselskaper8492649000
  Statlige låneinstitutter mv.2611411000
  Finansielle holdingselskaper3 90303 7451322600
  Verdipapirfond175 977121 01034 4946 19114 28200
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.975504143460210
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring105 04252 33620 57318 66010 3412 511621
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser697 825461 957170 13028 84027 5377 0102 351
  Skadeforsikringsselskaper20 2789 0868 1631 5191 492180
  Offentlig forvaltning23 8625 8735 85510 4121 6674510
  Statsforvaltningen3 09246452 33410090
  Kommuneforvaltningen20 7705 8695 2108 0781 5673610
  Ideelle organisasjoner49 88925 08411 2277 1625 1971 033186
  Husholdninger376 068271 61420 56611 64114 50757 65783
  Personlig næringsdrivende48120413190
  Borettslag o.l.3012000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.376 017271 60220 56511 63514 49457 63883
  Utlandet170 537120 77912 22417 02318 8071 7013
  Ufordelt1553802458350
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  2. kvartal 2023
  Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondLikviditetsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
  Sum alle eiersektorer8 2106 127783-1 2323 254-73513
  Ikke-finansielle foretak-1 328509-940-96394-4820
  Statens forretningsdrift0000000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.-2178-750-15000
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-205-24-21-150-1110
  Private aksjeselskaper mv.-853529-862-738245-4720
  Personlige foretak-2-1002-30
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-51-318-75810
  Finansielle foretak26829424-6921 183-6805
  Norges Bank0000000
  Banker-761615-1 225-2277520
  Kredittforetak0000000
  Finansieringsselskaper0000000
  Statlige låneinstitutter mv.0000000
  Finansielle holdingselskaper-1 7770-1 7770000
  Verdipapirfond1 219-4971 0066764300
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.170017000
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-73076446-1 615104-345
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser999-1 5272 082770323-6490
  Skadeforsikringsselskaper1 3016742922963810
  Offentlig forvaltning203-73-793322300
  Statsforvaltningen35000350000
  Kommuneforvaltningen-147-73-79-182300
  Ideelle organisasjoner1 344814329-70210610
  Husholdninger8 3546 5551 747-59173-50-13
  Personlig næringsdrivende120011010
  Borettslag o.l.0000000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.8 3426 5551 747-60163-51-13
  Utlandet-626-1 708-6922211 580-281
  Ufordelt-51-6-1-9100
  275159
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes balanseregnskap. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes balanseregnskap. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  EIENDELER
  Aksjer627 111693 783909 573840 773
  Verdipapirfondsandeler186 261200 092236 749177 431
  Egenkapitalbevis7 1577 53511 58810 006
  Obligasjoner471 486516 527538 599502 704
  Sertifikater28 44927 89821 99421 284
  Andre eiendeler11 19717 7688 78010 163
  Bankinnskudd38 47741 20353 09643 886
  Innenlandske banker29 00525 55141 72134 750
  Utenlandske banker9 47115 65111 3759 136
  SUM EIENDELER1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  GJELD OG EGENKAPITAL
  Innbetalt egenkapital925 266954 2091 071 6651 058 620
  Andelskapital til pålydende verdi786 571821 281945 207984 513
  Korreksjon av andelskapitalen138 695132 928126 45874 108
  Opptjent egenkapital436 500535 498697 367538 844
  Gjeld8 40515 09911 3478 782
  Skattegjeld-151-109-80-86
  Renter/utbytte til andelseiere31218637033
  Annen gjeld8 24415 02211 0578 834
  SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  Antall fond398402404398
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes resultatregnskap. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes resultatregnskap. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  Porteføljeinntekter og -kostnader
  Renteinntekter14 21513 41613 17616 524
  Aksjeutbytte mv.16 22714 34719 56424 578
  Realiserte kursgevinster/-tap41 04448 62994 17127 418
  Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap130 73132 60486 792-181 280
  Andre porteføljeinntekter/-kostnader-5 2505 5035 421-4 845
  PORTEFØLJERESULTAT196 967114 499219 124-117 605
  Forvaltningsinntekter og -kostnader
  Provisjonsinntekter50533129
  Andre inntekter/-kostnader-158-88-51-118
  Forvaltningshonorarer-6 337-6 754-8 576-7 862
  FORVALTNINGSRESULTAT-6 445-6 789-8 596-7 951
  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD190 522107 711210 528-125 555
  Skattekostnad-1 175-1 393-1 690-1 987
  ÅRSRESULTAT189 347106 318208 838-127 542
  Disponering av årsresultatet
  Avsatt til utbetaling til andelseiere5 9646 40816 3814 838
  Netto utbetalt til andelseiere i året3 4924 9569 0893 084
  Overført til/ fra opptjent egenkapital179 89094 954183 368-135 464
  DISPONERINGER OG OVERFØRINGER189 346106 318208 838-127 542
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype. Regnskapstall. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype. Regnskapstall. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  SUM EIENDELER1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  Aksjefond759 179841 8481 080 845956 243
  Obligasjonsfond338 642370 077357 410320 705
  Likviditetsfond109 285115 584134 643132 931
  Andre rentefond97 061106 415119 039119 569
  Kombinasjonsfond61 61765 84580 55872 433
  Øvrige fond4 3875 0397 8864 367
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes årsresultatet etter fondstype. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes årsresultatet etter fondstype. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  ÅRSRESULTAT189 347106 318208 838-127 542
  Aksjefond159 89482 460196 138-103 968
  Obligasjonsfond15 40616 001-528-19 444
  Likviditetsfond2 1851 4328601 877
  Andre rentefond4 5311 9754 223-1 057
  Kombinasjonsfond7 0934 0507 262-5 154
  Øvrige fond238401882204
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes resultatregnskap etter aksjefond og andre fond. Siste år i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes resultatregnskap etter aksjefond og andre fond. Siste år i millioner kroner.
  2022
  AksjefondAndre fond
  Porteføljeinntekter og -kostnader
  Renteinntekter27316 251
  Aksjeutbytte mv.24 023555
  Realiserte kursgevinster/-tap34 624-7 206
  Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-153 822-27 458
  Andre porteføljeinntekter/-kostnader-923-3 922
  PORTEFØLJERESULTAT-95 825-21 780
  Forvaltningsinntekter og -kostnader
  Provisjonsinntekter254
  Andre inntekter/-kostnader-115-3
  Forvaltningshonorarer-6 069-1 793
  FORVALTNINGSRESULTAT-6 159-1 792
  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD-101 985-23 570
  Skattekostnad-1 983-4
  ÅRSRESULTAT-103 968-23 574
  Disponering av årsresultatet
  Avsatt til utbetaling til andelseiere54 833
  Netto utbetalt til andelseiere i året83 076
  Overført til/ fra opptjent egenkapital-103 980-31 484
  DISPONERINGER OG OVERFØRINGER-103 967-23 575
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikkene omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap. Den årlige regnskapsstatistikken inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap fordelt etter fondstype. Den kvartalsvise statistikken inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Fondstyper

Verdipapirfondene deles inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på mindre enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

Navn: Verdipapirfond
Emne: Bank og finansmarked

22. november 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå

Regnskapsstatistikken publiseres årlig. Publiseres normalt i september påfølgende år.

Statistikken over andelskapital og nettotegninger publiseres kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

OECD og BIS

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Årlig regnskapsstatistikk:

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank.

Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikkene før publiseringstidspunktet kl. 08.00 på ssb.no.

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikkloven § 10

Ikke relevant

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Statistikken bygger på

 • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
 • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.
 • sentrale poster fra verdipapirfondenes årlige balanse og resultatregnskap.

Årlig regnskapsstatistikk:

SSB samler inn regnskapsdata fra alle norskregistrerte verdipapirfond.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Årlig regnskapsstatistikk:

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjonen samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Ikke relevant

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2021: Statistisk sentralbyrå sluttet og publisere markedsverdi for unoterte aksjer registrert i VPS. Dette medfører at disse aksjene ikke blir med i balansen i den kvartalsvise statistikken.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Årlig regnskapsstatistikk:

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media, ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper, ulike bokføringstidspunkt eller mangelfulle utfylte oppgaver fra rapportørene.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

I de tilfellene hvor andelskapital er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) vil andre enn den reelle eieren være registrert i andelseierregistrene. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at et verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt