Verdipapirfond

Oppdatert: 22. februar 2024

Neste oppdatering: 23. mai 2024

Netto kjøp/salg av verdipapirer
Netto kjøp/salg av verdipapirer
4. kvartal 2023
35 624
millioner kroner
Verdipapirfond. Millioner kroner
Verdipapirfond. Millioner kroner
Markedsverdi
1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
Alle sektorer
Andelskapital1 712 6831 787 5121 791 6461 910 804
Netto kjøp/salg10 2358 21025 07435 624
Finansielle foretak
Andelskapital1 007 6281 044 6871 049 9601 118 856
Netto kjøp/salg3 54926814 36719 726
Husholdninger
Andelskapital350 689372 966370 754395 083
Netto kjøp/salg3 8785 1814 5263 803
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Andelskapital i alt1 712 6831 787 5121 791 6461 910 804
  Ikke-finansielle foretak119 315122 314125 453136 290
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 6835 5184 8884 441
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar131400
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.3 0132 8383 1044 382
  Private aksjeselskaper mv.105 183108 477112 002121 904
  Personlige foretak160163167180
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål5 2635 3045 2925 383
  Finansielle foretak1 007 6281 044 6871 049 9601 118 856
  Norges Bank0000
  Banker41 04640 37538 66340 037
  Kredittforetak201202206206
  Finansieringsselskaper84848688
  Statlige låneinstitutter mv.25262626
  Finansielle holdingselskaper5 6413 9033 4012 489
  Verdipapirfond166 236175 977177 415194 896
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.9209753 152987
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring104 086105 042104 325113 107
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser670 995697 825702 282745 515
  Skadeforsikringsselskaper18 39420 27820 40421 505
  Offentlig forvaltning23 22523 86223 97223 269
  Statsforvaltningen2 7153 0923 2363 332
  Kommuneforvaltningen20 51020 77020 73619 937
  Ideelle organisasjoner46 96149 88949 04052 149
  Husholdninger350 689372 966370 754395 083
  Personlig næringsdrivende36484548
  Borettslag o.l.3344
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.350 650372 915370 705395 031
  Utlandet164 672173 660172 320184 800
  Ufordelt sektor193134147357
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter kjøpersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter kjøpersektor. Kvartalstall i millioner kroner.
  Netto kjøp/salg
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Totalt10 2358 21025 07435 624
  Ikke-finansielle foretak3 988-1 3282 9318 115
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.-125-217-756-481
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.443-2052261 286
  Private aksjeselskaper mv.3 603-8533 3797 018
  Personlige foretak1-239
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål66-5179283
  Finansielle foretak3 54926814 36719 726
  Norges Bank0000
  Banker1 694-761-2 134515
  Kredittforetak1000
  Finansieringsselskaper1000
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper28-1 777-557-960
  Verdipapirfond3 8091 2194 6018 431
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.17117-117-94
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 004-7301 3382 767
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-3 63499910 9928 704
  Skadeforsikringsselskaper4751 301244363
  Offentlig forvaltning1 520203814-1 053
  Statsforvaltningen-25835094113
  Kommuneforvaltningen1 778-147720-1 166
  Ideelle organisasjoner-1061 344-4831 648
  Husholdninger3 8785 1814 5263 803
  Personlig næringsdrivende112-31
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3 8775 1694 5293 802
  Utlandet-2 6192 5482 9173 331
  Ufordelt25-6254
  Standardtegn i tabeller
 • Eiendeler i verdipapirfond. Markedsverdi. Kvartalstall i millioner kroner.
  Eiendeler i verdipapirfond. Markedsverdi. Kvartalstall i millioner kroner.
  Beholdning, markedsverdi
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Aksjer934 916995 756971 7301 053 276
  Verdipapirfondsandeler209 183219 976230 946234 839
  Egenkapitalbevis9 54910 56910 49411 298
  Obligasjoner499 479497 734502 472529 896
  Sertifikater17 44318 71124 25729 001
  Andre eiendeler10 16310 16310 16310 163
  Bankinnskudd40 73143 38450 36451 112
  Sum alle eiendeler1 721 4641 796 2931 800 4271 919 585
  Standardtegn i tabeller
 • Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  Beholdninger av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  4. kvartal 2023
  Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondLikviditetsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
  Sum alle eiersektorer1 910 8041 195 173341 132158 485129 69981 6074 708
  Ikke-finansielle foretak136 29047 02318 06540 52321 8157 8601 004
  Statens forretningsdrift0000000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.4 441451 1093 282410
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.4 3821191653 694360440
  Private aksjeselskaper mv.121 90445 20813 98432 84921 1127 753998
  Personlige foretak1806312178206
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål5 3831 5882 795697261420
  Finansielle foretak1 118 856704 348267 76171 37361 63510 3303 409
  Norges Bank0000000
  Banker40 03716 00710 5368 6024 5523400
  Kredittforetak20602060000
  Finansieringsselskaper8892850010
  Statlige låneinstitutter mv.2611411000
  Finansielle holdingselskaper2 48902 3361361700
  Verdipapirfond194 896138 12735 6436 32114 80500
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.987004334340120
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring113 10756 85822 67219 90010 4492 577651
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser745 515483 673187 63934 71829 4557 3922 638
  Skadeforsikringsselskaper21 5059 6638 6971 2021 923200
  Offentlig forvaltning23 2695 8816 5208 2622 550515
  Statsforvaltningen3 33246992 51510590
  Kommuneforvaltningen19 9375 8775 8215 7472 445425
  Ideelle organisasjoner52 14926 53212 1256 4145 8141 061203
  Husholdninger395 083281 92222 70013 46416 45560 45884
  Personlig næringsdrivende48130511190
  Borettslag o.l.4013000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.395 031281 90922 69913 45616 44460 43984
  Utlandet184 800129 28113 90118 42421 3721 8193
  Ufordelt357186602558280
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  Nettokjøp av andeler i verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal i millioner kroner.
  4. kvartal 2023
  Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondLikviditetsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
  Sum alle eiersektorer35 62415 7705 36010 3713 728461-66
  Ikke-finansielle foretak8 115191836 2281 605123-43
  Statens forretningsdrift0000000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.-481-3-183-49-24600
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 2862301 269-710
  Private aksjeselskaper mv.7 018-123544 7361 852131-43
  Personlige foretak9620100
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2835102725-90
  Finansielle foretak19 72611 1844 2404 2145451-16
  Norges Bank0000000
  Banker51563-55518-2-90
  Kredittforetak0000000
  Finansieringsselskaper0000000
  Statlige låneinstitutter mv.0000000
  Finansielle holdingselskaper-9600-9586-800
  Verdipapirfond8 4318 992-43613-13800
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.-94-5-65-967200
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 7672 31473819-415128-16
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser8 704-4954 9234 214131-690
  Skadeforsikringsselskaper36331593-46041410
  Offentlig forvaltning-1 053-112-161-9842054-5
  Statsforvaltningen11301107500
  Kommuneforvaltningen-1 166-112-162-1 0912004-5
  Ideelle organisasjoner1 6481 290451-574502-210
  Husholdninger3 8032 152-5417671 190236-2
  Personlig næringsdrivende1100000
  Borettslag o.l.0000000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3 8022 151-5417671 190236-2
  Utlandet3 3311 2271 140724172680
  Ufordelt541048-4000
  275159
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes balanseregnskap. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes balanseregnskap. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  EIENDELER
  Aksjer627 111693 783909 573840 773
  Verdipapirfondsandeler186 261200 092236 749177 431
  Egenkapitalbevis7 1577 53511 58810 006
  Obligasjoner471 486516 527538 599502 704
  Sertifikater28 44927 89821 99421 284
  Andre eiendeler11 19717 7688 78010 163
  Bankinnskudd38 47741 20353 09643 886
  Innenlandske banker29 00525 55141 72134 750
  Utenlandske banker9 47115 65111 3759 136
  SUM EIENDELER1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  GJELD OG EGENKAPITAL
  Innbetalt egenkapital925 266954 2091 071 6651 058 620
  Andelskapital til pålydende verdi786 571821 281945 207984 513
  Korreksjon av andelskapitalen138 695132 928126 45874 108
  Opptjent egenkapital436 500535 498697 367538 844
  Gjeld8 40515 09911 3478 782
  Skattegjeld-151-109-80-86
  Renter/utbytte til andelseiere31218637033
  Annen gjeld8 24415 02211 0578 834
  SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  Antall fond398402404398
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes resultatregnskap. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes resultatregnskap. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  Porteføljeinntekter og -kostnader
  Renteinntekter14 21513 41613 17616 524
  Aksjeutbytte mv.16 22714 34719 56424 578
  Realiserte kursgevinster/-tap41 04448 62994 17127 418
  Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap130 73132 60486 792-181 280
  Andre porteføljeinntekter/-kostnader-5 2505 5035 421-4 845
  PORTEFØLJERESULTAT196 967114 499219 124-117 605
  Forvaltningsinntekter og -kostnader
  Provisjonsinntekter50533129
  Andre inntekter/-kostnader-158-88-51-118
  Forvaltningshonorarer-6 337-6 754-8 576-7 862
  FORVALTNINGSRESULTAT-6 445-6 789-8 596-7 951
  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD190 522107 711210 528-125 555
  Skattekostnad-1 175-1 393-1 690-1 987
  ÅRSRESULTAT189 347106 318208 838-127 542
  Disponering av årsresultatet
  Avsatt til utbetaling til andelseiere5 9646 40816 3814 838
  Netto utbetalt til andelseiere i året3 4924 9569 0893 084
  Overført til/ fra opptjent egenkapital179 89094 954183 368-135 464
  DISPONERINGER OG OVERFØRINGER189 346106 318208 838-127 542
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype. Regnskapstall. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype. Regnskapstall. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  SUM EIENDELER1 370 1701 504 8061 780 3791 606 246
  Aksjefond759 179841 8481 080 845956 243
  Obligasjonsfond338 642370 077357 410320 705
  Likviditetsfond109 285115 584134 643132 931
  Andre rentefond97 061106 415119 039119 569
  Kombinasjonsfond61 61765 84580 55872 433
  Øvrige fond4 3875 0397 8864 367
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes årsresultatet etter fondstype. Årstall i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes årsresultatet etter fondstype. Årstall i millioner kroner.
  2019202020212022
  ÅRSRESULTAT189 347106 318208 838-127 542
  Aksjefond159 89482 460196 138-103 968
  Obligasjonsfond15 40616 001-528-19 444
  Likviditetsfond2 1851 4328601 877
  Andre rentefond4 5311 9754 223-1 057
  Kombinasjonsfond7 0934 0507 262-5 154
  Øvrige fond238401882204
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirfondenes resultatregnskap etter aksjefond og andre fond. Siste år i millioner kroner.
  Verdipapirfondenes resultatregnskap etter aksjefond og andre fond. Siste år i millioner kroner.
  2022
  AksjefondAndre fond
  Porteføljeinntekter og -kostnader
  Renteinntekter27316 251
  Aksjeutbytte mv.24 023555
  Realiserte kursgevinster/-tap34 624-7 206
  Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-153 822-27 458
  Andre porteføljeinntekter/-kostnader-923-3 922
  PORTEFØLJERESULTAT-95 825-21 780
  Forvaltningsinntekter og -kostnader
  Provisjonsinntekter254
  Andre inntekter/-kostnader-115-3
  Forvaltningshonorarer-6 069-1 793
  FORVALTNINGSRESULTAT-6 159-1 792
  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD-101 985-23 570
  Skattekostnad-1 983-4
  ÅRSRESULTAT-103 968-23 574
  Disponering av årsresultatet
  Avsatt til utbetaling til andelseiere54 833
  Netto utbetalt til andelseiere i året83 076
  Overført til/ fra opptjent egenkapital-103 980-31 484
  DISPONERINGER OG OVERFØRINGER-103 967-23 575
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikkene omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap. Den årlige regnskapsstatistikken inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap fordelt etter fondstype. Den kvartalsvise statistikken inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Fondstyper

Verdipapirfondene deles inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på mindre enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

Navn: Verdipapirfond
Emne: Bank og finansmarked

23. mai 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå

Regnskapsstatistikken publiseres årlig. Publiseres normalt i september påfølgende år.

Statistikken over andelskapital og nettotegninger publiseres kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

OECD og BIS

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Årlig regnskapsstatistikk:

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank.

Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikkene før publiseringstidspunktet kl. 08.00 på ssb.no.

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikkloven § 10

Ikke relevant

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Statistikken bygger på

 • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
 • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.
 • sentrale poster fra verdipapirfondenes årlige balanse og resultatregnskap.

Årlig regnskapsstatistikk:

SSB samler inn regnskapsdata fra alle norskregistrerte verdipapirfond.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Årlig regnskapsstatistikk:

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjonen samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Ikke relevant

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2021: Statistisk sentralbyrå sluttet og publisere markedsverdi for unoterte aksjer registrert i VPS. Dette medfører at disse aksjene ikke blir med i balansen i den kvartalsvise statistikken.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Årlig regnskapsstatistikk:

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media, ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper, ulike bokføringstidspunkt eller mangelfulle utfylte oppgaver fra rapportørene.

Statistikk over andelskapital og nettotegninger:

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

I de tilfellene hvor andelskapital er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) vil andre enn den reelle eieren være registrert i andelseierregistrene. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at et verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt