Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert: 26. oktober 2023

Neste oppdatering: 16. februar 2024

Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
2022
25 157
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Foreløpige tall
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Foreløpige tall1
Alle foretak (10+ sysselsatte)
20222021 - 2022
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)42 714,510011,5
Fordelt etter næring:
Industri13 413,73113,6
Tjenesteyting24 602,85810,0
Andre næringer4 697,91114,0
Fordelt etter foretakenes størrelse:
10-49 sysselsatte12 875,930
50-99 sysselsatte5 734,513
100-199 sysselsatte5 832,614
200-499 sysselsatte6 695,416
500 sysselsatte og over11 576,027
FoU-årsverk (antall)25 1575,9
1Tallene for 2022 er foreløpige.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner. Foreløpige tall
  Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner. Foreløpige tall1
  2022
  Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringer (kapitalkostnader)
  LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Alle næringer (5+ sysselsatte)46 397,943 169,929 295,85 419,58 454,63 228,1
  A-N Alle næringer (10+ sysselsatte)42 714,539 792,027 149,14 813,67 829,32 922,5
  5-9 sysselsatte3 683,53 377,92 146,8605,9625,3305,6
  10-19 sysselsatte5 463,44 724,83 227,8599,9897,0738,6
  20-49 sysselsatte7 412,57 093,75 002,1883,31 208,3318,8
  50-99 sysselsatte5 734,55 514,03 775,3653,31 085,3220,5
  100-199 sysselsatte5 832,64 868,23 559,5443,8865,0964,4
  200-499 sysselsatte6 695,46 507,84 615,2811,01 081,6187,6
  500 sysselsatte og over11 576,011 083,56 969,11 422,32 692,1492,5
  C Industri (5+ sysselsatte)13 843,912 249,98 359,5821,93 068,51 594,0
  C Industri (10+ sysselsatte)13 413,711 910,08 165,4778,32 966,41 503,7
  5-9 sysselsatte430,2339,9194,243,7102,190,3
  10-19 sysselsatte506,8449,2279,029,1141,157,6
  20-49 sysselsatte1 436,31 339,4910,0142,7286,896,9
  50-99 sysselsatte1 390,21 311,6924,979,2307,578,6
  100-199 sysselsatte2 583,71 687,71 331,145,8310,7896,0
  200-499 sysselsatte2 509,42 429,01 641,9326,4460,780,4
  500 sysselsatte og over4 987,34 693,03 078,4155,11 459,5294,3
  G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)27 710,226 729,318 602,34 268,83 858,3980,9
  G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)24 602,823 813,016 700,93 708,43 403,8789,8
  5-9 sysselsatte3 107,42 916,31 901,4560,4454,5191,1
  10-19 sysselsatte4 317,94 011,92 865,7535,0611,2306,0
  20-49 sysselsatte5 553,75 375,53 848,5709,7817,3178,2
  50-99 sysselsatte3 663,23 571,72 447,5527,0597,291,5
  100-199 sysselsatte2 800,72 751,62 035,5365,6350,549,2
  200-499 sysselsatte3 923,43 853,72 796,8474,0582,969,7
  500 sysselsatte og over4 344,04 248,72 706,81 097,1444,895,3
  A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)4 843,84 190,72 334,0328,81 527,8653,1
  A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)4 697,94 069,02 282,8326,91 459,2628,9
  5-9 sysselsatte145,9121,751,21,868,624,2
  10-19 sysselsatte638,7263,783,135,8144,8375,0
  20-49 sysselsatte422,5378,7243,530,9104,343,8
  50-99 sysselsatte681,1630,7403,047,1180,650,4
  100-199 sysselsatte448,2429,0192,932,3203,819,2
  200-499 sysselsatte262,6225,1176,410,638,137,6
  500 sysselsatte og over2 244,82 141,81 183,9170,1787,7103,0
  1Tallene for 2022 er foreløpige.
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Foreløpige tall
  Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Foreløpige tall1
  Egenutført FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
  202020212022202020212022
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Næringslivet totalt36 876,338 305,142 714,523 09023 74525 157
  10-19 sysselsatte4 577,54 414,45 463,43 2293 0403 373
  20-49 sysselsatte6 001,26 435,17 412,54 2614 5584 916
  50-99 sysselsatte5 058,45 423,55 734,53 6153 6173 705
  100-199 sysselsatte4 737,05 253,35 832,63 2933 4793 286
  200-499 sysselsatte5 523,56 237,16 695,43 4933 9204 150
  500 sysselsatte og over10 978,710 541,611 576,05 1995 1325 727
  C Industri11 665,011 808,113 413,77 2907 5447 730
  10-19 sysselsatte746,8718,8506,8521512319
  20-49 sysselsatte1 220,11 325,81 436,3892935955
  50-99 sysselsatte1 099,81 233,21 390,2785847939
  100-199 sysselsatte1 810,31 935,42 583,71 3541 3211 299
  200-499 sysselsatte2 216,02 070,72 509,41 5431 3821 498
  500 sysselsatte og over4 572,04 524,24 987,32 1962 5462 719
  G-N Tjenesteyting21 336,022 376,224 602,813 92014 28515 445
  10-19 sysselsatte3 679,83 568,74 317,92 6402 4682 973
  20-49 sysselsatte4 289,54 633,35 553,73 1073 3663 684
  50-99 sysselsatte3 351,43 629,63 663,22 4932 4642 357
  100-199 sysselsatte2 384,32 743,12 800,71 6561 8731 810
  200-499 sysselsatte3 038,93 830,63 923,41 8472 3732 502
  500 sysselsatte og over4 592,13 970,84 344,02 1771 7402 119
  A, B, D-F Andre næringer3 875,34 120,84 697,91 8791 9161 983
  10-19 sysselsatte150,8126,8638,7685982
  20-49 sysselsatte491,5476,0422,5262257277
  50-99 sysselsatte607,2560,7681,1336306410
  100-199 sysselsatte542,4574,8448,2283284176
  200-499 sysselsatte268,7335,8262,6103166149
  500 sysselsatte og over1 814,62 046,62 244,8826846888
  1Tallene for 2022 er foreløpige.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Den omfatter kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk. I tillegg dekkes blant annet finansiering, type FoU og tema- og teknologiområder.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra innovasjon og mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, både i og utenfor eventuell FoU-avdeling. Inkluderer også teknisk og administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale som har deltatt i FoU-aktivitet.

FoU-årsverk Det arbeidet FoU-personalet utfører innenfor FoU i løpet av ett år omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk.

FoU-personale og FoU-årsverk kan f.o.m. 2021-årgangen klassifiseres i to personaltyper på bakgrunn av arbeidsoppgaver/funksjon:

 • Forskere/faglig personale: Produkt/prosessutviklere, forskere og ledere for FoU-prosjekter.
 • Teknisk/administrativt personale: Støttepersonale til FoU, deriblant teknikere, laboranter og administrasjon tilknyttet FoU-prosjekter.

T.o.m. 2020 kan de i stedet klassifiseres etter om de hadde høyere grads utdanning eller ikke. Det er derfor brudd i tidsserien i 2021.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell eller innleid personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten (kapitalutgifter).

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

 • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
 • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 • Fylker

Forskning og utvikling i næringslivet

16. februar 2024

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert 10 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall blir publisert 14 måneder etter statistikkårets utløp.

Endelige tall er mer detaljert og viser FoU-tall fordelt etter næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Rapportering til OECD og Eurostat

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten i næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Undersøkelsene følger retningslinjer laget av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

De første FoU-statistiske undersøkelsene i Norge ble gjennomført på slutten av 1950-tallet. En viktig bakgrunn var de norske forskningsrådenes behov for systematisk informasjon om forskerpersonalet, forskerrekrutteringsbehov og sammenligninger av investering i forskning mellom Norge og andre land. Norge, representert ved den tidens ulike forskningsråd. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) deltok tidlig i arbeidet med FoU-statistikk i tråd med OECDs initiativ. De andre nordiske landene deltok også tidlig i arbeidet, og de nordiske landene har gjennom årene hatt et tett samarbeid om denne statistikken. 1963 regnes som det året man fikk etablert internasjonal FoU-statistikk, og Norge har deltatt i arbeidet fra starten. I 1993 ble de fem forskningsrådene slått sammen, og den offisielle FoU-statistikken for Norge har siden blitt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) etter avtale med Norges forskningsråd.

Fra 1960-tallet frem til 2022 hadde Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU og forløperne) ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen for næringslivet fra 1991. Fra og med 2022 gjennomfører SSB FoU-undersøkelsen for alle de tre FoU-utførende sektorene.

Brukere er departementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, media og næringsorganisasjoner. Statistikken er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og brukes i evaluering, forskning og analyse. OECD og Eurostat bruker også resultatene i internasjonale sammenligninger.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

De nasjonale FoU-tallene er summen av tallene for de tre sektorene:

 • Universitets- og høgskolesektoren
 • Instituttsektoren
 • Næringslivet

SSB rapporterer FoU-statistikk for Norge til OECD og Eurostat, men med en noe annen sektorinndeling internasjonalt. OECDs sektorinndeling består av:

 • Higher education sector
 • Government sector
 • Business enterprise sector
 • Private non-profit sector (PNP)

Higher education sektor tilsvarer den nasjonale universitets- og høgskolesektoren.

Government sector omfatter den nasjonale instituttsektoren utenom forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet. Disse er med i Business enterprise sector i internasjonal statistikk.

I tillegg til forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet, omfatter Business enterprise sector næringslivet, det vil si foretak med minst 10 sysselsatte.

PNP-sektoren (private non-profit) utfører lite FoU i Norge, og slås derfor sammen med Government sector i FoU-statistikken. Det samme gjelder for PNP-sektoren i mange andre land.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser. Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

FoU-undersøkelsen dekker hele næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

 • Industri (C10-C33)
 • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
 • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 og 2022.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-instituttsektoren).

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 og 2022 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Dette fordi disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på https://www.ssb.no/innrapportering/forskning-og-utvikling . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2-3000 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid fra år til år.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

Oppgavegiverne rapporterer FoU-kostnader i løpende priser, og SSB publiserer også tallene for FoU-kostnader i løpende priser. For FoU-kostnader i beregner vi også tall i faste priser (korrigert for inflasjon) Deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næringen Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Du kan finne tallene i tabell 09170 i statistikkbanken. I feltet for statistikkvariabel, velg "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)". I feltet for næring, velg først "Næring (A38)". Velg deretter "Forskning og utviklingsarbeid" i lista under. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene og den oppdateres i forbindelse med publisering av ny statistikk. Kostnader i faste priser kan oppdateres tilbake i tid, siden prisindeksen for de to siste årene er foreløpige.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Sammenliknbarhet over tid

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Sammenliknbarhet med Eurostat/OECDs databaser

FoU-statistikken rapporteres til Eurostat med en litt annen sektorinndeling enn den norske. I Eurostat/OECDs databaser består "Business enterprise sector" (BES) av næringslivet og næringsrettede forskningsinstitutter fra instituttsektoren. I Eurostat/OECDs databaser inngår forskningsinsituttene i næringen M72 Scientific research and development.

FoU-statistikken bruker virksomhet som enhet i tabeller med næring og region. Til og med 2020 gjelder dette også for rapportering til Eurostat/OECD. Fra og med 2021 blir foretak (juridisk enhet) brukt for alle tall i rapporteringen til Eurostat/OECD, også for næring og region. Dette gjøres på grunn av krav om å rapportere med enheten statistikk foretak (Statistical unit enterprise). For FoU-statistikken er det godt samsvar mellom statistisk foretak og juridisk enhet. I Eurostat/OECDs databaser har tabeller etter næring og region et brudd i 2021, siden enheten endres fra virksomhet til foretak (juridisk enhet). Sammenliknbarheten med nasjonalt publiserte tall er redusert fra 2021.

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy, rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering. Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

Se også metodevedlegget i «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer» (Indikatorrapporten): www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

Forskning og utvikling i næringslivet 2001-2002 (NOS D301)

Kontakt