Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert: 16. februar 2024

Neste oppdatering: 29. oktober 2024

Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
2022
25 190
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet.
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet.1
Alle foretak (10+ sysselsatte)
20222021 - 2022
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)42 792,810011,7
Fordelt etter næring:
Industri13 480,03214,2
Tjenesteyting24 676,35810,3
Andre næringer4 636,51112,5
Fordelt etter foretakenes størrelse:
10-49 sysselsatte12 815,230
50-99 sysselsatte5 884,414
100-199 sysselsatte5 749,013
200-499 sysselsatte6 727,316
500 sysselsatte og over11 616,927
FoU-årsverk (antall)25 1906,1
1Tabellen gjelder foretak med minst 10 sysselsatte. Tall for foretak med 5-9 sysselsatte er tilgjengelig i statistikkbanken.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
  Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.1
  Egenutført FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
  202020212022202020212022
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Næringslivet totalt36 876,338 305,142 792,823 09023 74525 190
  10-19 sysselsatte4 577,54 414,45 414,53 2293 0403 387
  20-49 sysselsatte6 001,26 435,17 400,74 2614 5584 900
  50-99 sysselsatte5 058,45 423,55 884,43 6153 6173 733
  100-199 sysselsatte4 737,05 253,35 749,03 2933 4793 241
  200-499 sysselsatte5 523,56 237,16 727,33 4933 9204 175
  500 sysselsatte og over10 978,710 541,611 616,95 1995 1325 753
  C Industri11 665,011 808,113 480,07 2907 5447 753
  10-19 sysselsatte746,8718,8505,6521512319
  20-49 sysselsatte1 220,11 325,81 458,1892935958
  50-99 sysselsatte1 099,81 233,21 439,4785847976
  100-199 sysselsatte1 810,31 935,42 578,91 3541 3211 272
  200-499 sysselsatte2 216,02 070,72 451,61 5431 3821 498
  500 sysselsatte og over4 572,04 524,25 046,32 1962 5462 730
  G-N Tjenesteyting21 336,022 376,224 676,313 92014 28515 467
  10-19 sysselsatte3 679,83 568,74 385,42 6402 4682 981
  20-49 sysselsatte4 289,54 633,35 517,43 1073 3663 664
  50-99 sysselsatte3 351,43 629,63 692,82 4932 4642 358
  100-199 sysselsatte2 384,32 743,12 747,71 6561 8731 801
  200-499 sysselsatte3 038,93 830,64 007,11 8472 3732 527
  500 sysselsatte og over4 592,13 970,84 325,82 1771 7402 135
  A, B, D-F Andre næringer3 875,34 120,84 636,51 8791 9161 969
  10-19 sysselsatte150,8126,8523,5685987
  20-49 sysselsatte491,5476,0425,2262257278
  50-99 sysselsatte607,2560,7752,1336306399
  100-199 sysselsatte542,4574,8422,3283284167
  200-499 sysselsatte268,7335,8268,6103166149
  500 sysselsatte og over1 814,62 046,62 244,8826846888
  1Tall for foretak med 5-9 sysselsatte er tilgjengelig i statistikkbanken for 2021 og 2022.
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
  Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
  Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
  20212022202120222021202220212022
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt38 305,142 792,88 946,49 781,839 58241 20123 74525 190
  A03 Fiske, fangst og akvakultur1 097,01 398,2205,2231,5867984441460
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 800,91 960,42 348,12 136,11 3201 229814827
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 761,61 930,52 346,12 135,91 2511 195780804
  C Industri12 044,713 645,82 430,82 653,912 54812 4697 5847 790
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 124,91 135,0235,2202,01 6901 391765672
  C13 Tekstilindustri36,437,111,98,996873229
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri46,739,80,00,277735850
  C16 Trelast- og trevareindustri159,4173,944,627,3423429130139
  C17 Papir- og papirvareindustri166,7184,33,312,6204217107110
  C18 Trykking, grafisk industri55,036,31,81,21591014730
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 202,91 494,0280,2565,91 0011 141840924
  C21 Farmasøytisk industri466,1510,2903,7948,5364365296315
  C22 Gummivare- og plastindustri293,1252,058,142,7336341192205
  C23 Mineralproduktindustri134,9159,528,448,318623589127
  C24 Metallindustri530,2543,084,180,6584592320321
  C25 Metallvareindustri1 568,51 741,483,297,39931 157627662
  C26 Data- og elektronisk industri2 464,92 689,196,8103,72 2142 2291 8351 831
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr413,3400,529,634,0362368339340
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 112,41 313,344,733,71 0781 084773753
  C27 Elektroteknisk industri907,41 719,6174,7156,3626751423532
  C28 Maskinindustri1 601,91 466,5136,772,01 9341 723962913
  C29 Motorkjøretøyindustri172,5316,811,413,7177265127211
  C30 Transportmiddelindustri ellers340,0351,683,376,5707664228211
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer318,1318,183,070,3664621208191
  C31 Møbelindustri151,2168,127,017,7267175145134
  C32 Annen industri325,2326,0159,2162,8219222179179
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr296,6301,87,415,6293310183194
  D35 Kraftforsyning407,9407,7199,9267,5721740215224
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon193,1243,519,573,2317325108103
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet364,4417,3171,3225,6799943257293
  G-N Tjenesteyting22 397,024 719,83 571,54 194,123 01024 51214 32515 493
  G46 Agentur- og engroshandel750,0992,3248,5320,89631 254428540
  H49-H53 Transport og lagring341,8357,1119,7128,4549529210232
  J58 Forlagsvirksomhet3 299,03 234,6315,9387,53 3943 1642 5212 326
  J58.2 Utgivelse av programvare2 994,02 906,6206,9263,13 0462 8432 3142 109
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting19,415,210,114,662702313
  J61 Telekommunikasjon732,4558,248,322,4580476459345
  J62 IT-tjenester8 395,99 485,4849,9863,48 5129 5865 5136 419
  J63 Informasjonstjenester501,4596,664,6143,4679756360424
  K64-K66 Finansiering og forsikring2 127,22 009,6604,4675,11 5991 486996868
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning542,2522,129,977,6667638386291
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 600,04 407,9458,1612,34 2074 4982 1752 573
  M72 Forskning og utviklingsarbeid1 675,02 124,4777,1884,31 3481 5709471 153
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet360,1362,730,450,2366396265272
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting52,853,714,714,184894336
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner.
  Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner.
  2022
  Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringer (kapitalkostnader)
  LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Alle næringer (5+ sysselsatte)46 343,543 086,329 429,85 308,88 347,83 257,2
  A-N Alle næringer (10+ sysselsatte)42 792,839 809,727 303,14 712,07 794,52 983,1
  5-9 sysselsatte3 550,73 276,72 126,7596,7553,2274,1
  10-19 sysselsatte5 414,54 684,03 230,5584,7868,7730,5
  20-49 sysselsatte7 400,77 095,74 983,7893,91 218,1305,0
  50-99 sysselsatte5 884,45 566,33 816,7677,61 072,1318,1
  100-199 sysselsatte5 749,04 786,73 537,7408,4840,6962,3
  200-499 sysselsatte6 727,36 529,64 617,8849,51 062,3197,7
  500 sysselsatte og over11 616,911 147,47 116,71 297,92 732,8469,5
  C Industri (5+ sysselsatte)13 879,112 329,58 485,8746,83 096,91 549,7
  C Industri (10+ sysselsatte)13 480,011 991,68 293,0703,32 995,31 488,4
  5-9 sysselsatte399,2337,9192,843,5101,661,3
  10-19 sysselsatte505,6448,0281,022,9144,157,6
  20-49 sysselsatte1 458,11 367,3926,7141,1299,690,8
  50-99 sysselsatte1 439,41 355,0968,582,6303,884,4
  100-199 sysselsatte2 578,91 684,91 322,140,3322,4894,0
  200-499 sysselsatte2 451,62 361,31 619,3326,4415,690,3
  500 sysselsatte og over5 046,34 775,03 175,389,91 509,7271,3
  G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)27 683,626 715,718 614,04 235,03 866,7967,9
  G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)24 676,323 897,016 729,73 683,53 483,7779,3
  5-9 sysselsatte3 007,32 818,71 884,3551,4383,0188,6
  10-19 sysselsatte4 385,44 083,92 861,6526,0696,3301,4
  20-49 sysselsatte5 517,45 346,93 810,6717,9818,4170,5
  50-99 sysselsatte3 692,83 599,42 449,5553,5596,493,4
  100-199 sysselsatte2 747,72 698,92 028,5335,8334,748,8
  200-499 sysselsatte4 007,13 937,22 822,1512,5602,669,9
  500 sysselsatte og over4 325,84 230,62 757,41 037,8435,395,3
  A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)4 780,84 041,22 330,0327,01 384,2739,6
  A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)4 636,53 921,12 280,4325,21 315,5715,4
  5-9 sysselsatte144,3120,149,61,868,624,2
  10-19 sysselsatte523,5152,087,935,828,3371,5
  20-49 sysselsatte425,2381,4246,534,8100,143,8
  50-99 sysselsatte752,1611,9398,741,5171,8140,2
  100-199 sysselsatte422,3402,9187,132,3183,519,4
  200-499 sysselsatte268,6231,1176,410,644,137,6
  500 sysselsatte og over2 244,82 141,81 183,9170,1787,7103,0
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
  Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner1
  2022
  Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringer (kapitalkostnader)
  LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt42 792,839 809,727 303,14 712,07 794,52 983,1
  A03 Fiske, fangst og akvakultur1 398,2916,0418,735,9461,4482,2
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 960,41 883,91 113,3132,9637,876,5
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 930,51 858,31 092,8132,7632,772,3
  C Industri13 645,812 156,28 369,5724,63 062,11 489,6
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 135,01 047,8647,927,9372,087,2
  C13 Tekstilindustri37,136,828,22,26,50,3
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri39,836,434,30,61,53,4
  C16 Trelast- og trevareindustri173,9166,2116,512,836,97,7
  C17 Papir- og papirvareindustri184,3143,3112,82,528,041,1
  C18 Trykking, grafisk industri36,334,523,00,710,91,8
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 494,01 408,11 012,762,1333,385,8
  C21 Farmasøytisk industri510,2498,6385,56,1107,011,6
  C22 Gummivare- og plastindustri252,0233,0183,35,943,719,0
  C23 Mineralproduktindustri159,5153,9115,42,136,45,6
  C24 Metallindustri543,0492,0371,534,885,751,0
  C25 Metallvareindustri1 741,41 699,5782,727,0889,841,9
  C26 Data- og elektronisk industri2 689,12 532,12 046,1155,2330,8157,0
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr400,5387,3338,911,836,613,2
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 313,31 301,81 000,975,3225,711,5
  C27 Elektroteknisk industri1 719,6884,0580,964,5238,6835,5
  C28 Maskinindustri1 466,51 404,3996,7113,0294,562,2
  C29 Motorkjøretøyindustri316,8307,2215,651,140,49,6
  C30 Transportmiddelindustri ellers351,6303,8225,813,264,847,8
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer318,1280,8205,112,763,037,3
  C31 Møbelindustri168,1148,8105,418,624,819,3
  C32 Annen industri326,0326,0181,7104,040,30,0
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr301,8299,8203,520,376,02,0
  D35 Kraftforsyning407,7388,4262,571,354,619,4
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon243,5156,097,722,535,887,5
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet417,3369,9283,342,843,847,3
  G-N Tjenesteyting24 719,823 939,316 758,23 682,13 499,0780,6
  G46 Agentur- og engroshandel992,3865,2546,0117,9201,3127,2
  H49-H53 Transport og lagring357,1343,6247,871,724,213,5
  J58 Forlagsvirksomhet3 234,63 209,52 482,0424,8302,725,1
  J58.2 Utgivelse av programvare2 906,62 883,32 266,1330,1287,123,3
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting15,212,39,42,60,32,8
  J61 Telekommunikasjon558,2536,2386,378,671,322,0
  J62 IT-tjenester9 485,49 368,96 901,71 432,71 034,5116,5
  J63 Informasjonstjenester596,6594,4432,9130,830,72,2
  K64-K66 Finansiering og forsikring2 009,61 999,2963,4890,5145,310,4
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning522,1516,3399,024,892,65,8
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter4 407,94 082,32 922,3360,2799,9325,6
  M72 Forskning og utviklingsarbeid2 124,42 002,91 154,6128,0720,2121,5
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet362,7356,0270,517,867,76,8
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting53,752,542,41,78,41,2
  1Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall.
  Standardtegn i tabeller
 • FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
  FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall1
  2022
  FoU-personale i altAv dette:FoU-årsverk i altAv dette:
  Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgradFoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgradFoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt41 2018 95026 7732 90825 19017 7912 264
  A03 Fiske, fangst og akvakultur9842524259646023984
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 229273996249827670223
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 195263974244804655219
  C Industri12 4692 5647 2209217 7905 164775
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 39157363911067241391
  C13 Tekstilindustri871633129150
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri735847050350
  C16 Trelast- og trevareindustri429351047139394
  C17 Papir- og papirvareindustri2174592111106110
  C18 Trykking, grafisk industri101172203060
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 141468775216924658193
  C21 Farmasøytisk industri365204321124315278119
  C22 Gummivare- og plastindustri341521495205905
  C23 Mineralproduktindustri23542113251277015
  C24 Metallindustri5921272948032119165
  C25 Metallvareindustri1 1571225214366237228
  C26 Data- og elektronisk industri2 2292721 7821501 8311 466137
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr368352691634025215
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 0841409336075365747
  C27 Elektroteknisk industri7511014455153231639
  C28 Maskinindustri1 7231879375191358237
  C29 Motorkjøretøyindustri2652416122111362
  C30 Transportmiddelindustri ellers66468411152111304
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer62167390151911194
  C31 Møbelindustri17552952134882
  C32 Annen industri222651291317911012
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr310351501319410812
  D35 Kraftforsyning7401805526522418223
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon325101196331037016
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet943132351142931336
  G-N Tjenesteyting24 5125 44917 0341 53015 49311 3331 137
  G46 Agentur- og engroshandel1 2543215823854031534
  H49-H53 Transport og lagring529122270162321269
  J58 Forlagsvirksomhet3 1646282 100742 3261 63063
  J58.2 Utgivelse av programvare2 8435251 896642 1091 48056
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting70132411360
  J61 Telekommunikasjon476803905034529848
  J62 IT-tjenester9 5861 7096 4683566 4194 529254
  J63 Informasjonstjenester756167458124242859
  K64-K66 Finansiering og forsikring1 4865381 1192686865513
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning6382535604829125129
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter4 4989193 4034442 5732 021320
  M72 Forskning og utviklingsarbeid1 5705881 2704101 153959317
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet396753214827222737
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting893668636313
  1Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Den omfatter kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk. I tillegg dekkes blant annet finansiering, type FoU og tema- og teknologiområder.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 25. juni 2024.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra innovasjon og mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

FoU-aktivitet i næringslivet
Foretakene i næringslivet utfører for det meste FoU-aktivitet med egne ansatte, men i noen tilfeller er det nødvendig å supplere med ekstern kompetanse. I FoU-statistikken defineres to alternativer ved bruk av ekstern FoU-ekspertise. Det ene alternativet er innkjøp av FoU-tjenester og det andre er innleid FoU-personale. Et foretak som leier inn eksternt personale, for eksempel konsulenter, beholder styring av FoU-prosjektet og de innleide personene arbeider sammen med foretakets egne ansatte.

Egenutført FoU
er FoU-aktivitet utført av foretaket med eget ansatt personell eller innleid personell.

Kostnader til egenutført FoU
omfatter lønnskostnader til FoU-personale, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten (kapitalutgifter/varige driftsmidler). Kostnader til innkjøpt FoU er ikke inkludert.

FoU-personale
omfatter foretakenes eget personale som utfører forskning og utviklingsarbeid, både i og utenfor eventuell FoU-avdeling. Inkluderer forskere, produkt- og prosessutviklere og teknisk og administrativt støttepersonale som har deltatt i FoU-aktivitet. Innleid FoU-personale er ikke inkludert i næringslivets FoU-personale, men vises i egne tabeller.

FoU-årsverk Det FoU-arbeidet ansatte i foretakene utfører i løpet av ett år, omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk. FoU-årsverk utført av innleid FoU-personale er ikke inkludert i næringslivets FoU-årsverk, men vises i egne tabeller.

FoU-personale og FoU-årsverk kan f.o.m. 2021-årgangen klassifiseres i to personaltyper på bakgrunn av arbeidsoppgaver/funksjon:

 • Forskere/faglig personale: Produkt/prosessutviklere, forskere og ledere for FoU-prosjekter.
 • Teknisk/administrativt personale: Støttepersonale til FoU, deriblant teknikere, laboranter og administrasjon tilknyttet FoU-prosjekter.

T.o.m. 2020 klassifisertes disse to kategoriene etter om de hadde høyere grads utdanning eller ikke. Dette gir en annen fordeling, og dermed brudd i tidsserien.

Innleid FoU-personale og FoU-årsverk
Omfatter innleid FoU-personale som er integrert i foretakets egen FoU-aktivitet og som arbeider sammen med foretakets eget FoU-personale. Arbeidet til innleid FoU-personale er underlagt foretakets direkte styring. Tall for innleid FoU-personale og FoU-årsverk er tilgjengelig i egne tabeller i statistikkbanken. Innkjøpt FoU føres i egen tabell og det gjelder kun kostnader, ikke personale.

Innkjøpt FoU
omfatter kostnader til innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Kostnader for mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også. Kostnader til innleid FoU-personale er ikke inkludert.

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

 • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
 • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 • Fylker

Forskning og utvikling i næringslivet

29. oktober 2024

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert 10 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall blir publisert 14 måneder etter statistikkårets utløp.

Endelige tall er mer detaljert og viser FoU-tall fordelt etter næring og fylke og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Rapportering til OECD og Eurostat

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten i næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Undersøkelsene følger retningslinjer laget av OECD i den såkalte "Frascati-manualen (oecd.org)". Det finnes en norsk oversettelse av utdrag fra Frascati-manualen (forskningsradet.no).

De første FoU-statistiske undersøkelsene i Norge ble gjennomført på slutten av 1950-tallet. En viktig bakgrunn var de norske forskningsrådenes behov for systematisk informasjon om forskerpersonalet, forskerrekrutteringsbehov og sammenligninger av investering i forskning mellom Norge og andre land. Norge, representert ved den tidens ulike forskningsråd. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) deltok tidlig i arbeidet med FoU-statistikk i tråd med OECDs initiativ. De andre nordiske landene deltok også tidlig i arbeidet, og de nordiske landene har gjennom årene hatt et tett samarbeid om denne statistikken. 1963 regnes som det året man fikk etablert internasjonal FoU-statistikk, og Norge har deltatt i arbeidet fra starten. I 1993 ble de fem forskningsrådene slått sammen, og den offisielle FoU-statistikken for Norge har siden blitt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) etter avtale med Norges forskningsråd.

Fra 1960-tallet frem til 2022 hadde Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU og forløperne) ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen for næringslivet fra 1991. Fra og med 2022 gjennomfører SSB FoU-undersøkelsen for alle de tre FoU-utførende sektorene.

Brukere er departementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, media og næringsorganisasjoner. Statistikken er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og brukes i evaluering, forskning og analyse. OECD og Eurostat bruker også resultatene i internasjonale sammenligninger.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

De nasjonale FoU-tallene er summen av tallene for de tre sektorene:

 • Universitets- og høgskolesektoren
 • Instituttsektoren
 • Næringslivet

SSB rapporterer FoU-statistikk for Norge til OECD og Eurostat, men med en noe annen sektorinndeling internasjonalt. OECDs sektorinndeling består av:

 • Higher education sector
 • Government sector
 • Business enterprise sector
 • Private non-profit sector (PNP)

Higher education sektor tilsvarer den nasjonale universitets- og høgskolesektoren.

Government sector omfatter den nasjonale instituttsektoren utenom forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet. Disse er med i Business enterprise sector i internasjonal statistikk.

I tillegg til forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet, omfatter Business enterprise sector næringslivet, det vil si foretak med minst 10 sysselsatte.

PNP-sektoren (private non-profit) utfører lite FoU i Norge, og slås derfor sammen med Government sector i FoU-statistikken. Det samme gjelder for PNP-sektoren i mange andre land.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser. Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

FoU-undersøkelsen dekker hele næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

 • Industri (C10-C33)
 • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
 • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 og 2022.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-instituttsektoren).

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable på bedrift (tidligere omtalt som virksomhet). Bedriftsfordelte tall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

I juni 2024 erstattet SSB termen virksomhet med bedrift. Se informasjon på ssb.no: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/artikler/begrepsendring-i-statistisk-sentralbyra-fra-virksomhet-til-bedrift

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og bedrifter. Bedrift er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle bedriftene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en bedrift, så er bedrift, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med bedrifter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Bedrift/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 og 2022 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Dette fordi disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på https://www.ssb.no/innrapportering/forskning-og-utvikling . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2-3000 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid fra år til år.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

Oppgavegiverne rapporterer FoU-kostnader i løpende priser, og SSB publiserer også tallene for FoU-kostnader i løpende priser. For FoU-kostnader i beregner vi også tall i faste priser (korrigert for inflasjon) Deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næringen Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Du kan finne tallene i tabell 09170 i statistikkbanken. I feltet for statistikkvariabel, velg "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)". I feltet for næring, velg først "Næring (A38)". Velg deretter "Forskning og utviklingsarbeid" i lista under. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene og den oppdateres i forbindelse med publisering av ny statistikk. Kostnader i faste priser kan oppdateres tilbake i tid, siden prisindeksen for de to siste årene er foreløpige.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Sammenlignbarhet over tid

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til bedrift.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Sammenlignbarhet med Eurostat/OECDs databaser

FoU-statistikken rapporteres til Eurostat med en litt annen sektorinndeling enn den norske. I Eurostat/OECDs databaser består "Business enterprise sector" (BES) av næringslivet og næringsrettede forskningsinstitutter fra instituttsektoren. I Eurostat/OECDs databaser inngår forskningsinsituttene i næringen M72 Scientific research and development.

FoU-statistikken bruker bedrift som enhet i tabeller med næring og region. Til og med 2020 gjelder dette også for rapportering til Eurostat/OECD. Fra og med 2021 blir foretak (juridisk enhet) brukt for alle tall i rapporteringen til Eurostat/OECD, også for næring og region. Dette gjøres på grunn av krav om å rapportere med enheten statistikk foretak (Statistical unit enterprise). For FoU-statistikken er det godt samsvar mellom statistisk foretak og juridisk enhet. I Eurostat/OECDs databaser har tabeller etter næring og region et brudd i 2021, siden enheten endres fra bedrift til foretak (juridisk enhet). Sammenliknbarheten med nasjonalt publiserte tall er redusert fra 2021.

I rapportering av FoU-personale og FoU-årsverk til Eurostat/OECD, rapporterer SSB foretakenes eget FoU-personale (Internal R&D personnel). Innleid FoU-personale (external R&D personnel) er ikke inkludert. Dette er markert med «definition differ»-flagg siden rapporteringskravet er «total R&D personnel» som summen av «internal R&D personnel» og «external R&D personnel». SSB rapporterer kun foretakenes eget FoU-personale av hensyn til datakvalitet og foretakenes oppgavebyrde.

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy, rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Vektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering. Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

Se også metodevedlegget i «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer» (Indikatorrapporten): www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

Forskning og utvikling i næringslivet 2001-2002 (NOS D301)

Retningslinjer for FoU-statistikk laget av OECD i den såkalte "Frascati-manualen (oecd.org)". Det finnes en norsk oversettelse av utdrag fra Frascati-manualen (forskningsradet.no).

Kontakt