Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert: 16. februar 2023

Neste oppdatering: 26. oktober 2023

Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
2021
23 745
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet
Alle foretak (10+ sysselsatte)
20212020 - 2021
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)38 305,11003,9
Fordelt etter næring:
Industri11 808,1311,2
Tjenesteyting22 376,2584,9
Andre næringer4 120,8116,3
Fordelt etter foretakenes størrelse:
10-49 sysselsatte10 849,528
50-99 sysselsatte5 423,514
100-199 sysselsatte5 253,314
200-499 sysselsatte6 237,116
500 sysselsatte og over10 541,628
FoU-årsverk (antall)23 7452,8
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene
  Kostnader til egenutført FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene
  Egenutført FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
  201920202021201920202021
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Næringslivet totalt35 408,136 876,338 305,122 17823 09023 745
  10-19 sysselsatte4 022,44 577,54 414,42 9163 2293 040
  20-49 sysselsatte5 816,36 001,26 435,14 1234 2614 558
  50-99 sysselsatte4 612,85 058,45 423,53 1553 6153 617
  100-199 sysselsatte4 495,64 737,05 253,33 2363 2933 479
  200-499 sysselsatte4 785,45 523,56 237,12 9203 4933 920
  500 sysselsatte og over11 675,610 978,710 541,65 8285 1995 132
  C Industri11 454,611 665,011 808,17 4237 2907 544
  10-19 sysselsatte685,6746,8718,8508521512
  20-49 sysselsatte1 270,91 220,11 325,8938892935
  50-99 sysselsatte1 039,71 099,81 233,2720785847
  100-199 sysselsatte1 867,91 810,31 935,41 3981 3541 321
  200-499 sysselsatte1 975,52 216,02 070,71 4121 5431 382
  500 sysselsatte og over4 614,94 572,04 524,22 4472 1962 546
  G-N Tjenesteyting19 679,121 336,022 376,212 81813 92014 285
  10-19 sysselsatte3 042,23 679,83 568,72 2572 6402 468
  20-49 sysselsatte4 091,24 289,54 633,32 9593 1073 366
  50-99 sysselsatte2 920,73 351,43 629,62 0662 4932 464
  100-199 sysselsatte2 203,62 384,32 743,11 5871 6561 873
  200-499 sysselsatte2 600,43 038,93 830,61 4171 8472 373
  500 sysselsatte og over4 821,14 592,13 970,82 5342 1771 740
  A, B, D-F Andre næringer4 274,43 875,34 120,81 9371 8791 916
  10-19 sysselsatte294,6150,8126,81516859
  20-49 sysselsatte454,1491,5476,0227262257
  50-99 sysselsatte652,5607,2560,7369336306
  100-199 sysselsatte424,1542,4574,8251283284
  200-499 sysselsatte209,5268,7335,892103166
  500 sysselsatte og over2 239,61 814,62 046,6847826846
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
  Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
  Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
  20202021202020212020202120202021
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt36 876,338 305,18 120,78 946,438 60439 58223 09023 745
  A03 Fiske, fangst og akvakultur951,11 097,0201,8205,2804867386441
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 867,51 800,92 054,02 348,11 4301 320863814
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 837,61 761,62 048,72 346,11 3761 251840780
  C Industri11 756,712 044,72 251,52 430,812 38212 5487 2907 584
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 180,01 124,9178,9235,21 6981 690770765
  C13 Tekstilindustri36,536,45,911,985962832
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri40,946,70,00,064774858
  C16 Trelast- og trevareindustri205,0159,435,644,6398423146130
  C17 Papir- og papirvareindustri145,9166,78,83,3225204109107
  C18 Trykking, grafisk industri66,555,02,51,82171596147
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 718,11 202,9370,3280,29521 001813840
  C21 Farmasøytisk industri442,7466,1789,7903,7352364290296
  C22 Gummivare- og plastindustri189,9293,123,058,1308336141192
  C23 Mineralproduktindustri152,3134,940,428,42091869789
  C24 Metallindustri484,8530,291,184,1597584321320
  C25 Metallvareindustri1 433,31 568,588,083,21 004993572627
  C26 Data- og elektronisk industri2 236,72 464,9118,396,81 9352 2141 6041 835
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr360,3413,322,229,6318362295339
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter973,81 112,461,844,78811 078685773
  C27 Elektroteknisk industri584,6907,473,5174,7589626403423
  C28 Maskinindustri1 441,21 601,9115,5136,71 8041 934962962
  C29 Motorkjøretøyindustri194,5172,514,511,4251177144127
  C30 Transportmiddelindustri ellers402,4340,0103,383,3809707247228
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer367,6318,1100,983,0758664222208
  C31 Møbelindustri179,8151,223,627,0291267154145
  C32 Annen industri305,1325,2153,6159,2211219175179
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr316,3296,614,97,4383293206183
  D35 Kraftforsyning447,9407,9187,9199,9783721212215
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon158,2193,113,419,5302317108108
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet352,9364,4156,1171,3771799278257
  G-N Tjenesteyting21 342,122 397,03 256,03 571,522 13123 01013 95314 325
  G46 Agentur- og engroshandel838,7750,0248,2248,51 235963595428
  H49-H53 Transport og lagring320,5341,8116,1119,7507549218210
  J58 Forlagsvirksomhet3 247,63 299,0404,4315,93 4583 3942 5222 521
  J58.2 Utgivelse av programvare2 772,22 994,0220,2206,92 9343 0462 1932 314
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting74,819,46,010,1109624723
  J61 Telekommunikasjon714,5732,477,048,3675580478459
  J62 IT-tjenester8 090,58 395,9680,8849,98 0948 5125 4485 513
  J63 Informasjonstjenester403,1501,460,164,6624679328360
  K64-K66 Finansiering og forsikring2 202,92 127,2525,2604,41 5661 5991 004996
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning555,8542,253,729,9641667353386
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 965,23 600,0356,5458,13 5614 2071 8022 175
  M72 Forskning og utviklingsarbeid1 460,01 675,0679,0777,11 1391 348806947
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet374,7360,118,130,4404366285265
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting93,752,830,914,7117846843
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner
  Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner
  2021
  Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringer (kapitalkostnader)
  LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
  Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
  A-N Alle næringer (5+ sysselsatte)41 919,439 945,327 032,14 922,97 990,31 974,1
  A-N Alle næringer (10+ sysselsatte)38 305,136 506,924 753,04 383,97 370,01 798,2
  5-9 sysselsatte3 614,33 438,42 279,1539,0620,3175,9
  10-19 sysselsatte4 414,44 182,12 722,3582,7877,1232,3
  20-49 sysselsatte6 435,16 146,14 440,5707,7997,9289,0
  50-99 sysselsatte5 423,55 093,43 682,3529,1881,9330,1
  100-199 sysselsatte5 253,34 998,53 623,8426,4948,3254,8
  200-499 sysselsatte6 237,16 048,24 187,2930,0931,1188,9
  500 sysselsatte og over10 541,610 038,66 096,91 208,02 733,7503,0
  C Industri (5+ sysselsatte)12 112,011 140,17 693,3588,72 858,1971,9
  C Industri (10+ sysselsatte)11 808,110 847,57 513,1564,32 770,2960,5
  5-9 sysselsatte303,9292,5180,224,487,911,4
  10-19 sysselsatte718,8636,5449,434,0153,282,3
  20-49 sysselsatte1 325,81 218,2839,388,6290,3107,6
  50-99 sysselsatte1 233,21 100,6797,063,8239,8132,6
  100-199 sysselsatte1 935,41 726,51 309,569,8347,2208,9
  200-499 sysselsatte2 070,71 981,51 403,2227,5350,889,2
  500 sysselsatte og over4 524,24 184,22 714,680,71 388,9340,1
  G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)25 540,724 816,517 125,24 012,83 678,5724,2
  G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)22 376,221 799,215 091,23 510,23 197,8577,0
  5-9 sysselsatte3 164,53 017,32 034,0502,6480,7147,2
  10-19 sysselsatte3 568,73 431,02 225,0546,0660,0137,7
  20-49 sysselsatte4 633,34 526,33 356,3557,8612,1107,0
  50-99 sysselsatte3 629,63 485,12 582,4411,3491,4144,6
  100-199 sysselsatte2 743,12 717,12 035,0334,9347,226,1
  200-499 sysselsatte3 830,63 766,02 585,9652,9527,264,6
  500 sysselsatte og over3 970,83 873,82 306,71 007,3559,897,0
  A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)4 266,73 988,72 213,6321,41 453,7278,0
  A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)4 120,83 860,12 148,7309,41 402,0260,7
  5-9 sysselsatte145,9128,664,912,051,617,3
  10-19 sysselsatte126,8114,547,92,763,912,3
  20-49 sysselsatte476,0401,6244,961,395,574,4
  50-99 sysselsatte560,7507,7303,054,1150,753,0
  100-199 sysselsatte574,8554,9279,321,8253,919,9
  200-499 sysselsatte335,8300,7198,149,653,035,1
  500 sysselsatte og over2 046,61 980,71 075,6120,1785,065,9
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
  Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
  2021
  Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringer (kapitalkostnader)
  LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt38 305,136 506,924 753,04 383,97 370,01 798,2
  A03 Fiske, fangst og akvakultur1 097,01 015,2401,050,9563,281,8
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 800,91 724,41 058,9105,7559,876,6
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 761,61 692,81 032,8105,7554,368,8
  C Industri12 044,711 070,37 595,7587,62 887,0974,5
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 124,91 019,5653,634,0331,8105,4
  C13 Tekstilindustri36,436,426,70,39,40,0
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri46,743,338,92,42,13,4
  C16 Trelast- og trevareindustri159,4152,1110,717,823,77,3
  C17 Papir- og papirvareindustri166,7132,2101,84,825,734,5
  C18 Trykking, grafisk industri55,042,633,40,98,212,5
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 202,91 111,0830,211,9268,991,8
  C21 Farmasøytisk industri466,1444,4342,010,392,021,7
  C22 Gummivare- og plastindustri293,1268,6190,49,968,424,5
  C23 Mineralproduktindustri134,9125,885,13,337,39,1
  C24 Metallindustri530,2458,3353,822,981,671,9
  C25 Metallvareindustri1 568,51 509,4664,731,6813,159,1
  C26 Data- og elektronisk industri2 464,92 261,71 822,9126,0312,8203,2
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr413,3396,8316,418,661,816,4
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 112,41 083,5847,164,5171,929,0
  C27 Elektroteknisk industri907,4749,1453,752,8242,6158,3
  C28 Maskinindustri1 601,91 491,01 038,3100,5352,1110,9
  C29 Motorkjøretøyindustri172,5165,1113,47,444,37,4
  C30 Transportmiddelindustri ellers340,0306,0224,715,965,434,1
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer318,1285,4207,514,263,832,7
  C31 Møbelindustri151,2138,5110,98,519,212,7
  C32 Annen industri325,2324,5180,8104,239,50,7
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr296,6290,8219,722,249,05,8
  D35 Kraftforsyning407,9373,0230,271,771,135,0
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon193,1173,7105,18,460,219,4
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet364,4330,1252,054,523,534,3
  G-N Tjenesteyting22 397,021 820,415 110,13 505,03 205,3576,7
  G46 Agentur- og engroshandel750,0713,9412,8109,0192,236,1
  H49-H53 Transport og lagring341,8336,3231,276,029,15,5
  J58 Forlagsvirksomhet3 299,03 271,62 503,6430,4337,627,4
  J58.2 Utgivelse av programvare2 994,02 970,02 303,1349,8317,124,0
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting19,418,716,31,31,10,7
  J61 Telekommunikasjon732,4688,6544,590,154,043,8
  J62 IT-tjenester8 395,98 303,85 937,11 356,81 009,992,1
  J63 Informasjonstjenester501,4499,3345,8118,035,52,1
  K64-K66 Finansiering og forsikring2 127,22 118,91 042,0900,5176,48,3
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning542,2536,1415,537,882,86,1
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 600,03 334,12 392,3256,2685,6265,9
  M72 Forskning og utviklingsarbeid1 675,01 600,0971,2111,2517,675,0
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet360,1347,1253,314,379,513,0
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting52,852,144,53,64,00,7
  Standardtegn i tabeller
 • FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
  FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
  2021
  FoU-personale i altAv dette:FoU-årsverk i altAv dette:
  Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgradFoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgradFoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
  Næring (SN2007)
  A-N Næringslivet totalt39 5828 34425 8412 70423 74516 9352 083
  A03 Fiske, fangst og akvakultur8672383838944123880
  B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 3203101 042244814641214
  B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 2512951 012242780621212
  C Industri12 5482 4596 7948837 5844 878730
  C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 69058465811576541195
  C13 Tekstilindustri961332032180
  C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri775245058390
  C16 Trelast- og trevareindustri42334741130251
  C17 Papir- og papirvareindustri204489714107649
  C18 Trykking, grafisk industri159302704780
  C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 001418657193840569169
  C21 Farmasøytisk industri364202315113296256103
  C22 Gummivare- og plastindustri3364614610192978
  C23 Mineralproduktindustri18634741689439
  C24 Metallindustri5841232967832018764
  C25 Metallvareindustri9931104473362736326
  C26 Data- og elektronisk industri2 2142791 6021531 8351 438135
  C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr362332521333923712
  C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 0781637666277365347
  C27 Elektroteknisk industri626593334242323930
  C28 Maskinindustri1 9341751 0717096261147
  C29 Motorkjøretøyindustri1779760127650
  C30 Transportmiddelindustri ellers70778478182281518
  C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer66471450162081366
  C31 Møbelindustri267571112145882
  C32 Annen industri219731261317910912
  C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr29333129121839712
  D35 Kraftforsyning7211915145021516622
  E36-E39 Vann, avløp og renovasjon317103202341087914
  F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet799139414152571486
  G-N Tjenesteyting23 0104 90416 4931 38914 32510 7841 018
  G46 Agentur- og engroshandel9633116044342829330
  H49-H53 Transport og lagring549100292112101203
  J58 Forlagsvirksomhet3 3946112 295752 5211 77266
  J58.2 Utgivelse av programvare3 0465202 097732 3141 63765
  J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting6271802390
  J61 Telekommunikasjon5801135005145941448
  J62 IT-tjenester8 5121 4296 0023245 5134 051254
  J63 Informasjonstjenester679140385143602208
  K64-K66 Finansiering og forsikring1 5995611 2072399678819
  M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning6672275794238633832
  M71 Arkitekter og tekniske konsulenter4 2078213 2024032 1751 746258
  M72 Forskning og utviklingsarbeid1 3484831 057342947775258
  M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet366713015426522738
  N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting843151643313
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Undersøkelsen måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Den omfatter kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk. I tillegg dekkes blant annet finansiering, type FoU og tema- og teknologiområder.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra innovasjon og mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, både i og utenfor eventuell FoU-avdeling. Inkluderer også teknisk og administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale som har deltatt i FoU.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en FoU-personalet utfører i løpet av ett år omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk.

FoU-personale og FoU-årsverk kan f.o.m. 2021 klassifiseres i to personaltyper på bakgrunn av arbeidsoppgaver/funksjon:

 • Forskere/faglig personale: Produkt/prosessutviklere, forskere og ledere for FoU-prosjekter.
 • Teknisk/administrativt personale

T.o.m. 2020-årgangen kan de i stedet klassifiseres etter om de hadde høyere grads utdanning eller ikke. Det er derfor brudd i tidsserien i 2021.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell eller innleid personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringertil FoU-aktiviteten (kapitalutgifter).

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

 • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
 • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte

Forskning og utvikling i næringslivet

26. oktober 2023

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert 10 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall blir publisert 14 måneder etter statistikkårets utløp.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Rapportering til OECD og Eurostat

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten i næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Undersøkelsene følger retningslinjer laget av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

De første FoU-statistiske undersøkelsene i Norge ble gjennomført på slutten av 1950-tallet. En viktig bakgrunn var de norske forskningsrådenes behov for systematisk informasjon om forskerpersonalet, forskerrekrutteringsbehov og sammenligninger av investering i forskning mellom Norge og andre land. Norge, representert ved den tidens ulike forskningsråd. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) deltok tidlig i arbeidet med FoU-statistikk i tråd med OECDs initiativ. De andre nordiske landene deltok også tidlig i arbeidet, og de nordiske landene har gjennom årene hatt et tett samarbeid om denne statistikken. 1963 regnes som det året man fikk etablert internasjonal FoU-statistikk, og Norge har deltatt i arbeidet fra starten. I 1993 ble de fem forskningsrådene slått sammen, og den offisielle FoU-statistikken for Norge har siden blitt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) etter avtale med Norges forskningsråd.

Fra 1960-tallet frem til 2022 hadde Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU og forløperne) ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen for næringslivet fra 1991. Fra og med 2022 gjennomfører SSB FoU-undersøkelsen for alle de tre FoU-utførende sektorene.

Brukere er departementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, media og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og brukes i evaluering, forskning og analyse. OECD og Eurostat bruker også resultatene i internasjonale sammenligninger.

De nasjonale FoU-tallene er summen av tallene for de tre sektorene:

 • Universitets- og høgskolesektoren
 • Instituttsektoren
 • Næringslivet

SSB rapporterer FoU-statistikk for Norge til OECD og Eurostat, men med en noe annen sektorinndeling enn den norske:

 • Higher education sector
 • Government sector
 • Business enterprise sector
 • Private non-profit sector (PNP)

Higher education sektor tilsvarer den nasjonale universitets- og høgskolesektoren.

Government sector omfatter den nasjonale instituttsektoren utenom private forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet. Disse private forskningsinstituttene er blant annet bransjeforskningsinstitutter og næringslivsrettede oppdragsinstitutter, som i den internasjonale rapporteringen hører til Business enterprise sector.

I tillegg til private forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet, omfatter Business enterprise sector næringslivet, det vil si foretak med minst 10 ansatte.

PNP-sektoren (private non-profit) utfører lite FoU i Norge, og slås derfor sammen med Government sector i FoU-statistikken. Det samme gjelder for PNP-sektoren i mange andre land.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser. Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

Statistikkloven: Lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, § 10 om opplysningsplikt.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

FoU-undersøkelsen dekker hele næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

 • Industri (C10-C33)
 • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
 • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 og 2021.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-instituttsektoren).

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 og 2021 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på https://www.ssb.no/innrapportering/forskning-og-utvikling . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

Oppgavegiverne rapporterer FoU-kostnader i løpende priser, og SSB publiserer også tallene for FoU-kostnader i løpende priser. For FoU-kostnader i beregner vi også tall i faste priser. Deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næringen Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Du kan finne tallene i tabell 09170 i statistikkbanken. I feltet for statistikkvariabel, velg "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)". I feltet for næring, velg først "Næring (A38)". Velg deretter "Forskning og utviklingsarbeid" i lista under. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene.

Ikke relevant

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy, rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering. Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

Se også metodevedlegget i «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer» (Indikatorrapporten): www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/

Forskning og utvikling i næringslivet 2001-2002 (NOS D301)

Kontakt