Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert: 17. februar 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
Utførte årsverk innen forskning og utviklingsarbeid (FoU)
2020
23 090
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet
Alle foretak (10+ sysselsatte)
20202019 - 2020
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)36 876,31004,1
Fordelt etter næring:
Industri11 665,0321,8
Tjenesteyting21 336,0588,4
Andre næringer3 875,311-9,3
Fordelt etter foretakenes størrelse:
10-49 sysselsatte10 578,729
50-99 sysselsatte5 058,414
100-199 sysselsatte4 737,013
200-499 sysselsatte5 523,515
500 sysselsatte og over10 978,730
FoU-årsverk (antall)23 0904,1
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)8 120,75,3
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201820192020201820192020201820192020
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt32 748,235 408,136 876,37 619,67 710,48 120,720 97922 17823 090
10-19 sysselsatte4 041,04 022,44 577,5481,0727,3632,12 7652 9163 229
20-49 sysselsatte5 634,15 816,36 001,2906,8906,51 200,44 0994 1234 261
50-99 sysselsatte4 049,74 612,85 058,4680,7708,2775,02 9693 1553 615
100-199 sysselsatte4 128,24 495,64 737,0797,4722,81 034,82 7663 2363 293
200-499 sysselsatte4 335,64 785,45 523,51 379,31 373,61 339,92 7812 9203 493
500 sysselsatte og over10 559,511 675,610 978,73 374,43 272,03 138,55 5995 8285 199
C Industri10 843,711 454,611 665,01 920,21 939,22 222,47 3267 4237 290
10-19 sysselsatte770,7685,6746,876,268,767,6554508521
20-49 sysselsatte1 147,41 270,91 220,1122,0131,6172,8915938892
50-99 sysselsatte988,91 039,71 099,8118,178,093,0761720785
100-199 sysselsatte2 008,31 867,91 810,3339,5395,5552,41 4651 3981 354
200-499 sysselsatte1 628,41 975,52 216,0517,2465,6403,61 2281 4121 543
500 sysselsatte og over4 300,04 614,94 572,0747,2799,7932,92 4042 4472 196
G-N Tjenesteyting17 831,219 679,121 336,02 998,22 907,93 254,111 89912 81813 920
10-19 sysselsatte2 824,83 042,23 679,8387,7596,1527,72 1062 2572 640
20-49 sysselsatte4 055,24 091,24 289,5707,9679,0940,52 9512 9593 107
50-99 sysselsatte2 425,72 920,73 351,4406,3521,0577,41 8542 0662 493
100-199 sysselsatte1 733,62 203,62 384,3335,6244,2340,61 1041 5871 656
200-499 sysselsatte2 487,82 600,43 038,9473,9475,7461,61 4691 4171 847
500 sysselsatte og over4 304,24 821,14 592,1686,9391,9406,22 4162 5342 177
A, B, D-F Andre næringer4 073,34 274,43 875,32 701,22 863,42 644,21 7551 9371 879
10-19 sysselsatte445,5294,6150,817,162,536,810515168
20-49 sysselsatte431,6454,1491,576,995,987,1234227262
50-99 sysselsatte635,1652,5607,2156,3109,3104,5354369336
100-199 sysselsatte386,2424,1542,4122,383,1141,8198251283
200-499 sysselsatte219,5209,5268,7388,2432,3474,68492103
500 sysselsatte og over1 955,42 239,61 814,61 940,32 080,41 799,4779847826
Standardtegn i tabeller
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Millioner kroner
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Millioner kroner
2020
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Alle næringer36 876,334 438,823 700,44 137,76 600,62 437,6
10-19 sysselsatte4 577,54 299,92 866,5597,5835,9277,6
20-49 sysselsatte6 001,25 680,64 035,7668,6976,2320,6
50-99 sysselsatte5 058,44 767,33 536,4431,5799,4291,1
100-199 sysselsatte4 737,04 454,53 385,1336,5732,9282,5
200-499 sysselsatte5 523,55 240,03 742,9754,6742,6283,4
500 sysselsatte og over10 978,79 996,46 133,91 349,02 513,6982,3
C Industri11 665,010 312,87 174,5581,92 556,31 352,2
10-19 sysselsatte746,8657,0471,449,1136,589,9
20-49 sysselsatte1 220,11 125,7797,475,5252,794,4
50-99 sysselsatte1 099,8986,7749,151,0186,6113,1
100-199 sysselsatte1 810,31 690,61 292,953,8343,9119,7
200-499 sysselsatte2 216,02 058,31 493,9215,1349,3157,6
500 sysselsatte og over4 572,03 794,42 369,8137,31 287,3777,6
G-N Tjenesteyting21 336,020 559,214 404,23 275,02 880,0776,9
10-19 sysselsatte3 679,83 517,32 336,5535,9644,8162,6
20-49 sysselsatte4 289,54 134,72 990,9528,1615,7154,9
50-99 sysselsatte3 351,43 224,82 441,0319,3464,4126,7
100-199 sysselsatte2 384,32 240,81 798,6267,0175,3143,5
200-499 sysselsatte3 038,92 938,02 117,3472,9347,9100,8
500 sysselsatte og over4 592,14 503,62 720,01 151,8631,888,4
A-B_D-F Andre næringer3 875,33 566,82 121,7280,91 164,3308,5
10-19 sysselsatte150,8125,758,512,554,725,2
20-49 sysselsatte491,5420,2247,465,0107,871,3
50-99 sysselsatte607,2555,8346,361,2148,351,3
100-199 sysselsatte542,4523,1293,615,7213,719,4
200-499 sysselsatte268,7243,7131,666,645,425,0
500 sysselsatte og over1 814,61 698,41 044,259,8594,4116,3
Standardtegn i tabeller
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring (10+ sysselsatte). To siste årene
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20192020201920202019202020192020
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt35 408,136 876,37 710,48 120,738 84838 60422 17823 090
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 148,6951,1190,3201,81 054804462386
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning2 030,31 867,52 240,72 054,01 3001 430833863
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 974,81 837,62 232,92 048,71 2311 376811840
C Industri11 534,611 756,71 954,42 251,512 60712 3827 4087 290
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 204,61 180,0225,7178,91 6691 698749770
C13 Tekstilindustri57,536,59,15,9107853928
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri41,340,90,00,079645048
C16 Trelast- og trevareindustri118,5205,016,635,6342398100146
C17 Papir- og papirvareindustri129,5145,98,78,819222598109
C18 Trykking, grafisk industri94,866,52,82,52232178861
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 526,31 718,1339,8370,3943952787813
C21 Farmasøytisk industri430,2442,7571,0789,7347352284290
C22 Gummivare- og plastindustri172,9189,920,023,0311308125141
C23 Mineralproduktindustri175,9152,330,940,42812099697
C24 Metallindustri528,0484,8100,791,1664597346321
C25 Metallvareindustri1 182,01 433,362,088,09281 004583572
C26 Data- og elektronisk industri2 140,72 236,760,7118,31 9771 9351 6541 604
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr351,5360,310,922,2318318297295
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter980,4973,838,361,8931881769685
C27 Elektroteknisk industri613,0584,648,573,5566589404403
C28 Maskinindustri1 582,01 441,2161,8115,51 8751 804976962
C29 Motorkjøretøyindustri214,2194,513,914,5239251182144
C30 Transportmiddelindustri ellers499,6402,499,6103,3931809302247
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer467,5367,696,4100,9850758272222
C31 Møbelindustri206,3179,831,223,6326291167154
C32 Annen industri262,9305,1137,0153,6227211172175
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr354,3316,314,314,9381383207206
D35 Kraftforsyning398,7447,9172,6187,9724783188212
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon146,2158,224,513,4368302112108
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet387,8352,9191,7156,1947771286278
G-N Tjenesteyting19 761,921 342,12 936,23 256,021 84822 13112 88913 953
G46 Agentur- og engroshandel782,8838,7271,6248,21 4961 235529595
H49-H53 Transport og lagring385,6320,5107,7116,1665507185218
J58 Forlagsvirksomhet2 852,43 247,6329,4404,42 9193 4582 1082 522
J58.2 Utgivelse av programvare2 390,62 772,2192,2220,22 3592 9341 7832 193
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting66,674,80,46,01721096747
J61 Telekommunikasjon741,2714,575,677,0646675431478
J62 IT-tjenester7 536,38 090,5575,6680,88 1308 0945 2195 448
J63 Informasjonstjenester366,2403,155,460,1469624269328
K64-K66 Finansiering og forsikring1 917,12 202,9500,0525,21 4851 5669041 004
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning489,9555,843,853,7682641337353
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 897,72 965,2353,3356,53 5993 5611 7471 802
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 295,71 460,0573,1679,01 0711 139786806
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet333,1374,726,518,1373404240285
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting97,293,723,930,91401176868
Standardtegn i tabeller
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
2020
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt36 876,334 438,823 700,44 137,76 600,62 437,6
A03 Fiske, fangst og akvakultur951,1839,5373,149,9416,5111,6
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 867,51 773,11 113,897,7561,694,4
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 837,61 747,91 093,697,6556,789,6
C Industri11 756,710 385,27 210,7588,92 585,61 371,4
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 180,01 089,0691,550,3347,291,0
C13 Tekstilindustri36,533,122,31,29,63,4
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri40,938,734,71,12,92,2
C16 Trelast- og trevareindustri205,0184,5141,423,319,920,5
C17 Papir- og papirvareindustri145,9136,4101,26,628,59,6
C18 Trykking, grafisk industri66,552,740,73,68,413,8
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 718,11 076,8817,414,2245,1641,4
C21 Farmasøytisk industri442,7432,3324,16,8101,510,4
C22 Gummivare- og plastindustri189,9171,6125,06,340,318,3
C23 Mineralproduktindustri152,3133,688,24,041,418,8
C24 Metallindustri484,8436,8341,034,361,548,1
C25 Metallvareindustri1 433,31 378,0589,044,3744,755,4
C26 Data- og elektronisk industri2 236,72 050,31 615,2133,7301,5186,4
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr360,3356,9270,517,668,73,5
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter973,8928,5751,061,4116,145,3
C27 Elektroteknisk industri584,6552,1368,736,2147,232,5
C28 Maskinindustri1 441,21 334,1991,379,0263,8107,1
C29 Motorkjøretøyindustri194,5180,5124,64,251,813,9
C30 Transportmiddelindustri ellers402,4336,1241,629,465,166,3
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer367,6305,1217,527,660,062,5
C31 Møbelindustri179,8167,1128,38,930,012,6
C32 Annen industri305,1295,2172,590,931,89,9
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr316,3306,4251,910,743,79,9
D35 Kraftforsyning447,9401,5232,691,077,846,4
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon158,2141,2103,811,425,917,1
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet352,9332,2257,327,647,320,6
G-N Tjenesteyting21 342,120 566,014 409,13 271,22 885,7776,0
G46 Agentur- og engroshandel838,7800,4558,9103,7137,838,2
H49-H53 Transport og lagring320,5303,9218,556,329,116,6
J58 Forlagsvirksomhet3 247,63 142,52 440,0319,7382,8105,1
J58.2 Utgivelse av programvare2 772,22 678,02 124,1234,6319,394,2
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting74,871,752,810,78,23,1
J61 Telekommunikasjon714,5690,4566,654,968,924,1
J62 IT-tjenester8 090,57 951,25 775,81 262,3913,1139,3
J63 Informasjonstjenester403,1399,4297,473,728,43,7
K64-K66 Finansiering og forsikring2 202,92 167,41 031,0983,2153,235,5
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning555,8538,4423,439,575,617,3
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 965,22 668,81 937,3208,2523,3296,4
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 460,01 391,8783,0116,0492,868,3
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet374,7346,9255,622,768,627,8
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting93,793,168,820,34,00,6
Standardtegn i tabeller
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2020
FoU-personale i altAv dette:FoU-årsverk i altAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgradFoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt38 6047 96924 9102 56823 09016 2542 001
A03 Fiske, fangst og akvakultur80420634611238621493
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 4302921 094249863684213
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 3762821 070247840672211
C Industri12 3822 4116 4608227 2904 456692
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 698619688124770428104
C13 Tekstilindustri851626128111
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri644635048310
C16 Trelast- og trevareindustri39832682146272
C17 Papir- og papirvareindustri2256710314109658
C18 Trykking, grafisk industri2175038061130
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri952378612176813546159
C21 Farmasøytisk industri3521863029829025096
C22 Gummivare- og plastindustri308351074141674
C23 Mineralproduktindustri209398223974712
C24 Metallindustri5971132878132117967
C25 Metallvareindustri1 004654053757226824
C26 Data- og elektronisk industri1 9352281 4571431 6041 219131
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr318212721629525715
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter8811366035368546644
C27 Elektroteknisk industri589572832940321423
C28 Maskinindustri1 8041989444996255532
C29 Motorkjøretøyindustri251191260144790
C30 Transportmiddelindustri ellers809125516172471537
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer758118483132221314
C31 Møbelindustri291611242154972
C32 Annen industri2115312091751059
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr383231391220610212
D35 Kraftforsyning7831715394721216517
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon30280197231087612
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet771142333192781166
G-N Tjenesteyting22 1314 66615 9401 29513 95310 543968
G46 Agentur- og engroshandel1 2352647345059544838
H49-H53 Transport og lagring5078725682181245
J58 Forlagsvirksomhet3 4586552 233812 5221 69372
J58.2 Utgivelse av programvare2 9344991 875802 1931 45071
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting1092271347311
J61 Telekommunikasjon6751335585147842046
J62 IT-tjenester8 0941 3555 9323355 4484 149258
J63 Informasjonstjenester62410637153281893
K64-K66 Finansiering og forsikring1 5665701 151171 00476914
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning6412265565335331738
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 5617112 7243491 8021 421244
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 139415929275806684200
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet404923455828525044
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting1173078968495
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Undersøkelsen måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet. Den omfatter kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk. I tillegg dekkes blant annet finansiering, type FoU og tema- og teknologiområder.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes osm FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene

FoU-personale

omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, både i og utenfor eventuell FoU-avdeling. Inkluderer også administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale som har deltatt i FoU.

FoU-årsverk

er det FoU-arbeid en FoU-personalet utfører i løpet av ett år omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk.

Egenutført FoU (intern FoU)

er FoU utført av foretaket med eget personell eller innleid personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)

omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

 • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
 • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte

Forskning og utvikling i næringslivet

Foreløpig ikke fastsatt

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert 10 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall blir publisert 14 måneder etter statistikkårets utløp.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Rapportering til OECD og Eurostat

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten i næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Undersøkelsene følger retningslinjer laget av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

De første FoU-statistiske undersøkelsene i Norge ble gjennomført på slutten av 1950-tallet. En viktig bakgrunn var de norske forskningsrådenes behov for systematisk informasjon om forskerpersonalet, forskerrekrutteringsbehov og sammenligninger av investering i forskning mellom Norge og andre land. Norge, representert ved den tidens ulike forskningsråd. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) deltok tidlig i arbeidet med FoU-statistikk i tråd med OECDs initiativ. De andre nordiske landene deltok også tidlig i arbeidet, og de nordiske landene har gjennom årene hatt et tett samarbeid om denne statistikken. 1963 regnes som det året man fikk etablert internasjonal FoU-statistikk, og Norge har deltatt i arbeidet fra starten. I 1993 ble de fem forskningsrådene slått sammen, og den offisielle FoU-statistikken for Norge har siden blitt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) etter avtale med Norges forskningsråd.

Fra 1960-tallet frem til 2022 hadde Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU og forløperne) ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen for næringslivet fra 1991. Fra og med 2022 gjennomfører SSB FoU-undersøkelsen for alle de tre FoU-utførende sektorene.

Brukere er departementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, media og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og brukes i evaluering, forskning og analyse. OECD og Eurostat bruker også resultatene i internasjonale sammenligninger.

De nasjonale FoU-tallene er summen av tallene for de tre sektorene:

 • Universitets- og høgskolesektoren
 • Instituttsektoren
 • Næringslivet

SSB rapporterer FoU-statistikk for Norge til OECD og Eurostat, men med en noe annen sektorinndeling enn den norske:

 • Higher education sector
 • Government sector
 • Business enterprise sector
 • Private non-profit sector (PNP)

Higher education sektor tilsvarer den nasjonale universitets- og høgskolesektoren.

Government sector omfatter den nasjonale instituttsektoren utenom private forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet. Disse private forskningsinstituttene er blant annet bransjeforskningsinstitutter og næringslivsrettede oppdragsinstitutter, som i den internasjonale rapporteringen hører til Business enterprise sector.

I tillegg til private forskningsinstitutter som i hovedsak betjener næringslivet, omfatter Business enterprise sector næringslivet, det vil si foretak med minst 10 ansatte.

PNP-sektoren (private non-profit) utfører lite FoU i Norge, og slås derfor sammen med Government sector i FoU-statistikken. Det samme gjelder for PNP-sektoren i mange andre land.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser. Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

Statistikkloven: Lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, § 10 om opplysningsplikt.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

FoU-undersøkelsen dekker hele næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

 • Industri (C10-C33)
 • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
 • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/instituttsektoren).

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall for total FoU med og uten denne gruppen.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

Oppgavegiverne rapporterer FoU-kostnader i løpende priser, og SSB publiserer også tallene for FoU-kostnader i løpende priser. For FoU-kostnader i beregner vi også tall i faste priser. Deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næringen Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Du kan finne tallene i tabell 09170 i statistikkbanken. I feltet for statistikkvariabel, velg "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)". I feltet for næring, velg først "Næring (A38)". Velg deretter "Forskning og utviklingsarbeid" i lista under. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene.

Ikke relevant

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy, rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering. Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

Se også metodevedlegget i «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer» (Indikatorrapporten): www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/Forskning og utvikling i næringslivet 2001-2002 (NOS D301)

Kontakt