Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert: 17. november 2023

Neste oppdatering: 18. mars 2024

Overskudd før netto avsetning til SPU
Overskudd før netto avsetning til SPU
3. kvartal 2023
50 027
millioner kroner
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20223. kvartal 2023Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT718 838448 244-37,6
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet166 82639 233-76,5
Skatter og avgifter380 952227 988-40,2
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden131 807139 3855,7
Renter og utbytte24 73926 4376,9
Andre inntekter14 51415 2014,7
B. UTGIFTER I ALT375 420398 2176,1
Statens egne driftsutgifter i alt51 38051 5760,4
Nybygg, anlegg mv i alt17 82917 172-3,7
Overføringer i alt306 211329 4697,6
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND343 41850 027
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  A. INNTEKTER I ALT718 838788 337643 162765 719448 244
  Salg av varer og tjenester5 42316 0815 1825 9275 746
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet166 826124 896115 98863 87939 233
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 7186 9917 0296 2216 658
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers409468416467461
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg-1392 321129242172
  Overføringer i alt539 601637 580514 418688 983395 974
  Skatter og avgifter380 952543 894348 963536 097227 988
  Medlemspremier til folketrygden55 80625 39152 59138 26455 244
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden76 00139 27876 49041 23384 141
  Renter og utbytte24 73925 67923 68970 87426 437
  Overføringer fra andre statlige regnskaper21373103208
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner582577586609607
  Overføringer fra Norges bank008 09400
  Andre overføringer1 3082 0304 0051 9031 349
  B. UTGIFTER I ALT375 420427 074481 166469 781398 217
  Statens egne driftsutgifter i alt51 38068 30854 93254 86951 576
  Lønn og godtgjørelser26 46724 37330 40828 61326 262
  Varer og tjenester15 64524 94417 15716 57716 350
  Andre driftsutgifter9 26919 8477 5679 8229 042
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-1-856-200-143-78
  Nybygg, anlegg mv i alt17 82925 98618 02521 07017 172
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 9425 8455 7229 7657 464
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 2981 9131 5541 6561 754
  Nybygg, anlegg mv ellers9 58918 22810 7499 6497 954
  Overføringer i alt306 211332 780408 209393 842329 469
  Overføringer til andre statlige regnskaper18 39310 58333 82515 21822 776
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner40 62668 58674 39493 20261 227
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden139 479147 313139 231156 078153 195
  Renteutgifter vedr. statsgjelden1 8002783 3812 9602 857
  Andre overføringer105 913106 020157 378126 38489 414
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND343 418361 263161 996295 93850 027
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND306 000326 432217 000190 872139 000
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER37 41834 831-55 004105 066-88 973
  F. NETTO UTLÅN MV4673 891-101 589502-27 569
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN4 3034 00037 89056 5670
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-33 06943 060-8 695-47 99761 404
  1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
  Standardtegn i tabeller
 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  RegnskapBudsjett
  20202021202220232024
  A. INNTEKTER I ALT1 288 8281 502 7202 668 4162 881 4242 378 313
  Salg av varer og tjenester34 39022 06634 36522 85126 208
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet59 075181 937528 720513 300295 900
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet22 43925 63426 31427 00029 100
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3 1291 8371 6981 6631 759
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg5131 8372 6742 5732 275
  Overføringer i alt1 169 2821 269 4092 074 6452 314 0372 023 071
  Skatter og avgifter748 217821 0941 565 7011 789 5381 416 509
  Medlemspremier til folketrygden154 541163 801169 866176 246190 787
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden186 804206 434226 022244 916264 673
  Renter og utbytte50 09849 55289 39083 112116 016
  Overføringer fra andre statlige regnskaper1561 3099432634
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 4411 4182 0172 5672 644
  Andre overføringer8 31910 6329 5989 0327 808
  B. UTGIFTER I ALT1 552 5291 584 1761 665 9351 753 8201 882 631
  Statens egne driftsutgifter i alt184 128198 897223 347225 274245 903
  Lønn og godtgjørelser92 941102 321107 074107 924116 655
  Varer og tjenester58 66061 96370 09474 87579 640
  Andre driftsutgifter33 07637 43447 29342 71749 855
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-549-2 821-1 114-242-247
  Nybygg, anlegg mv i alt76 01272 86479 78683 65087 355
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 60124 73228 37828 30026 000
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 8424 4675 7209 3548 281
  Nybygg, anlegg mv ellers44 56943 66545 68845 99653 074
  Overføringer i alt1 292 3891 312 4151 362 8021 444 8961 549 373
  Overføringer til andre statlige regnskaper101 72271 08475 25475 55878 580
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner267 309271 091265 570290 287324 815
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden532 396548 867564 215588 510650 581
  Renteutgifter vedr. statsgjelden10 4639 7607 99311 53012 454
  Andre overføringer380 499411 613449 770479 011482 943
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-263 701-81 4561 002 4811 127 604495 682
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-310 602-102 553975 3481 127 604495 681
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER46 90121 09727 13301
  F. NETTO UTLÅN MV51 9189 35391 856-74 08131 718
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN13 99574 0059 54378 45768 000
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV19 01262 26174 2664 37699 717
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Skatter på utvinning av petroleum228 193279 588127 905253 55071 826
  Avgifter på utvinning av petroleum1344 4602073 492488
  Netto kontantstrøm fra SDØE167 196126 637117 96761 02739 125
  Utbytte fra Equinor8 20415 04819 18220 37218 932
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet403 728425 733265 261338 442130 371
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  2019202020212022
  Skatter på utvinning av petroleum133 50128 38885 711713 621
  Avgifter på utvinning av petroleum6 8787 0206 1387 310
  Netto kontantstrøm fra SDØE96 47956 387185 170529 033
  Utbytte fra Equinor20 05715 03010 49435 258
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet256 915106 825287 5131 285 223
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens inntekter og utgifter etter samme inndeling i kapitler og poster som er benyttet i statsbudsjettet. Inntektene kommer i hovedsak fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Inntekter i alt: Totale inntekter før eventuelle tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale utgifter før eventuelle overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Bruk av kapital for å dekke underskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Finansobjekt: Finansiell eiendel eller forpliktelse som har gitte karakteristika. Innskudd, lån og verdipapirer er eksempler på finansobjekter.

Ikke relevant

Navn: Statsregnskapets inntekter og utgifter
Emne: Offentlig sektor

18. mars 2024

Seksjon for offentlige finanser

Kun nasjonalt nivå

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis innen den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres vanligvis innen en og en halv måned etter kvartalets utløp.

Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet.

Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedstall rapporteres til International Monetary Fund (IMF).

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet og å gi sammenlignbare tidsserier over en lengre periode. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med International Monetary Found (IMF), pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Allmennheten, media og IMF viktige brukere av statistikken. Grunnlagsdataene for statistikken er i tillegg en sentral kilde i nasjonalregnskapet og i statistikk om offentlige finanser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Offentlige finanser.

Ikke relevant

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Statistikken er basert på data fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som har ansvaret for å utarbeide statsregnskapet. Statsregnskapet er et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Tallene som utgjør statsregnskapet innhentes elektronisk fra DFØ.

Statistikken er ikke gjenstand for editering. Det foretas noen enkle beregninger basert på inndelingene i dataene fra DFØ.

Statistikken sesongjusteres ikke.

Ikke relevant

Større brudd i tidsseriene forekommer ikke. Enkelte mindre brudd kan forekomme siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget, men antakelig har slike justeringer ikke hatt vesentlig betydning for sammenliknbarheten over tid.

Grunnlagsdataene anses å være av høy kvalitet da det eksisterer omfattende regelverk og kontroller knyttet til utarbeidelsen av disse. Videre ligger forholdene godt til rette for SSB til å utføre kontroller av de ferdige tallene i statistikken opp mot kildedataene. Usikkerheten ved tallene i statistikken anses derfor som lav.

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt ikke.

Kontakt