Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert: 18. mars 2024

Neste oppdatering: 23. mai 2024

Overskudd før netto avsetning til SPU
Overskudd før netto avsetning til SPU
4. kvartal 2023
179 640
millioner kroner
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
4. kvartal 20224. kvartal 2023Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT788 337637 274-19,2
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet124 89657 904-53,6
Skatter og avgifter543 894433 585-20,3
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden64 66980 78924,9
Renter og utbytte25 67938 09448,3
Andre inntekter29 19926 902-7,9
B. UTGIFTER I ALT427 074457 6347,2
Statens egne driftsutgifter i alt68 30875 38610,4
Nybygg, anlegg mv i alt25 98630 42317,1
Overføringer i alt332 780351 8255,7
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND361 263179 640
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  A. INNTEKTER I ALT788 337643 162765 719448 244637 274
  Salg av varer og tjenester16 0815 1825 9275 74614 281
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet124 896115 98863 87939 23357 904
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 9917 0296 2216 6587 299
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers468416467461638
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg2 3211292421721 470
  Overføringer i alt637 580514 418688 983395 974555 682
  Skatter og avgifter543 894348 963536 097227 988433 585
  Medlemspremier til folketrygden25 39152 59138 26455 24434 693
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden39 27876 49041 23384 14146 096
  Renter og utbytte25 67923 68970 87426 43738 094
  Overføringer fra andre statlige regnskaper73103208412
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner577586609607643
  Overføringer fra Norges bank08 094000
  Andre overføringer2 0304 0051 9031 3492 159
  B. UTGIFTER I ALT427 074481 166469 781398 217457 634
  Statens egne driftsutgifter i alt68 30854 93254 86951 57675 386
  Lønn og godtgjørelser24 37330 40828 61326 26227 352
  Varer og tjenester24 94417 15716 57716 35024 774
  Andre driftsutgifter19 8477 5679 8229 04223 123
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-856-200-143-78137
  Nybygg, anlegg mv i alt25 98618 02521 07017 17230 423
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet5 8455 7229 7657 4647 446
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 9131 5541 6561 7543 753
  Nybygg, anlegg mv ellers18 22810 7499 6497 95419 224
  Overføringer i alt332 780408 209393 842329 469351 825
  Overføringer til andre statlige regnskaper10 58333 82515 21822 7766 110
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner68 58674 39493 20261 22774 642
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden147 313139 231156 078153 195163 494
  Renteutgifter vedr. statsgjelden2783 3812 9602 8571 931
  Andre overføringer106 020157 378126 38489 414105 648
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND361 263161 996295 93850 027179 640
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND326 432217 000190 872139 000144 975
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER34 831-55 004105 066-88 97334 665
  F. NETTO UTLÅN MV73 891-101 589502-27 56946 810
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN4 00037 89056 56705 175
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV43 060-8 695-47 99761 40417 320
  1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
  Standardtegn i tabeller
 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  RegnskapBudsjett
  20212022202320232024
  A. INNTEKTER I ALT1 502 7202 668 4162 494 4012 881 4242 388 642
  Salg av varer og tjenester22 06634 36531 13722 85126 208
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet181 937528 720277 003513 300295 900
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet25 63426 31427 20627 00029 100
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 8371 6981 9821 6631 759
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg1 8372 6742 0132 5732 275
  Overføringer i alt1 269 4092 074 6452 155 0602 314 0372 033 400
  Skatter og avgifter821 0941 565 7011 546 6341 789 5381 417 817
  Medlemspremier til folketrygden163 801169 866180 792176 246190 787
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden206 434226 022247 960244 916264 673
  Renter og utbytte49 55289 390159 09483 112116 037
  Overføringer fra andre statlige regnskaper1 309943624269 034
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 4182 0172 4452 5672 644
  Andre overføringer10 6329 5989 4179 0327 808
  B. UTGIFTER I ALT1 584 1761 665 9351 806 7991 753 8201 892 960
  Statens egne driftsutgifter i alt198 897223 347236 763225 274245 935
  Lønn og godtgjørelser102 321107 074112 635107 924115 073
  Varer og tjenester61 96370 09474 85874 87581 204
  Andre driftsutgifter37 43447 29349 55442 71749 905
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-2 821-1 114-284-242-247
  Nybygg, anlegg mv i alt72 86479 78686 68983 65087 804
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet24 73228 37830 39628 30026 000
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers4 4675 7208 7179 3548 281
  Nybygg, anlegg mv ellers43 66545 68847 57645 99653 523
  Overføringer i alt1 312 4151 362 8021 483 3471 444 8961 559 221
  Overføringer til andre statlige regnskaper71 08475 25477 92975 55883 111
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner271 091265 570303 466290 287326 259
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden548 867564 215611 998588 510651 125
  Renteutgifter vedr. statsgjelden9 7607 99311 13011 53012 454
  Andre overføringer411 613449 770478 824479 011486 272
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-81 4561 002 481687 6021 127 604495 682
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-102 553975 348691 8471 127 604495 681
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER21 09727 133-4 24501
  F. NETTO UTLÅN MV9 35391 856-81 845-74 08133 874
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN74 0059 54399 63278 45768 000
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV62 26174 26622 0324 376101 873
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Skatter på utvinning av petroleum279 588127 905253 55071 826161 145
  Avgifter på utvinning av petroleum4 4602073 4924884 632
  Netto kontantstrøm fra SDØE126 637117 96761 02739 12558 390
  Utbytte fra Equinor15 04819 18220 37218 93219 823
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet425 733265 261338 442130 371243 990
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  2020202120222023
  Skatter på utvinning av petroleum28 38885 711713 621614 426
  Avgifter på utvinning av petroleum7 0206 1387 3108 819
  Netto kontantstrøm fra SDØE56 387185 170529 033276 510
  Utbytte fra Equinor15 03010 49435 25878 309
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet106 825287 5131 285 223978 064
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens inntekter og utgifter etter samme inndeling i kapitler og poster som er benyttet i statsbudsjettet. Inntektene kommer i hovedsak fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Inntekter i alt: Totale inntekter før eventuelle tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale utgifter før eventuelle overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Bruk av kapital for å dekke underskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Finansobjekt: Finansiell eiendel eller forpliktelse som har gitte karakteristika. Innskudd, lån og verdipapirer er eksempler på finansobjekter.

Ikke relevant

Navn: Statsregnskapets inntekter og utgifter
Emne: Offentlig sektor

23. mai 2024

Seksjon for offentlige finanser

Kun nasjonalt nivå

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis innen den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres vanligvis innen en og en halv måned etter kvartalets utløp.

Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet.

Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedstall rapporteres til International Monetary Fund (IMF).

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet og å gi sammenlignbare tidsserier over en lengre periode. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med International Monetary Found (IMF), pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Allmennheten, media og IMF viktige brukere av statistikken. Grunnlagsdataene for statistikken er i tillegg en sentral kilde i nasjonalregnskapet og i statistikk om offentlige finanser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Offentlige finanser.

Ikke relevant

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Statistikken er basert på data fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som har ansvaret for å utarbeide statsregnskapet. Statsregnskapet er et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Tallene som utgjør statsregnskapet innhentes elektronisk fra DFØ.

Statistikken er ikke gjenstand for editering. Det foretas noen enkle beregninger basert på inndelingene i dataene fra DFØ.

Statistikken sesongjusteres ikke.

Ikke relevant

Større brudd i tidsseriene forekommer ikke. Enkelte mindre brudd kan forekomme siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget, men antakelig har slike justeringer ikke hatt vesentlig betydning for sammenliknbarheten over tid.

Grunnlagsdataene anses å være av høy kvalitet da det eksisterer omfattende regelverk og kontroller knyttet til utarbeidelsen av disse. Videre ligger forholdene godt til rette for SSB til å utføre kontroller av de ferdige tallene i statistikken opp mot kildedataene. Usikkerheten ved tallene i statistikken anses derfor som lav.

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt ikke.

Kontakt