Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert: 24. mai 2023

Neste oppdatering: 17. august 2023

Overskudd før netto avsetning til SPU
Overskudd før netto avsetning til SPU
1. kvartal 2023
161 996
millioner kroner
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20221. kvartal 2023Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT527 551643 16221,9
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet114 534115 9881,3
Skatter og avgifter255 939348 96336,3
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden121 919129 0815,9
Renter og utbytte6 76023 689250,4
Andre inntekter28 39925 441-10,4
B. UTGIFTER I ALT432 567481 16611,2
Statens egne driftsutgifter i alt50 28054 9329,3
Nybygg, anlegg mv i alt17 47118 0253,2
Overføringer i alt364 816408 20911,9
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND94 984161 996
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
  1. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  A. INNTEKTER I ALT527 551633 690718 838788 337643 162
  Salg av varer og tjenester5 7917 0695 42316 0815 182
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet114 534122 464166 826124 896115 988
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 3096 2966 7186 9917 029
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers414407409468416
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg208285-1392 321129
  Overføringer i alt400 295497 169539 601637 580514 418
  Skatter og avgifter255 939384 916380 952543 894348 963
  Medlemspremier til folketrygden50 34438 32555 80625 39152 591
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden71 57539 16976 00139 27876 490
  Renter og utbytte6 76032 21224 73925 67923 689
  Overføringer fra andre statlige regnskaper0-12137310
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner325532582577586
  Overføringer fra Norges bank11 1080008 094
  Andre overføringer4 2442 0161 3082 0304 005
  B. UTGIFTER I ALT432 567430 879375 420427 074481 166
  Statens egne driftsutgifter i alt50 28053 38051 38068 30854 932
  Lønn og godtgjørelser28 65427 58126 46724 37330 408
  Varer og tjenester14 49315 01315 64524 94417 157
  Andre driftsutgifter7 34010 8369 26919 8477 567
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-207-50-1-856-200
  Nybygg, anlegg mv i alt17 47118 50017 82925 98618 025
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet7 9227 6696 9425 8455 722
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 1681 3411 2981 9131 554
  Nybygg, anlegg mv ellers8 3819 4909 58918 22810 749
  Overføringer i alt364 816358 999306 211332 780408 209
  Overføringer til andre statlige regnskaper30 01016 26918 39310 58333 825
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner70 60885 75140 62668 58674 394
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden132 383145 040139 479147 313139 231
  Renteutgifter vedr. statsgjelden3 4662 4501 8002783 381
  Andre overføringer128 349109 489105 913106 020157 378
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND94 984202 811343 418361 263161 996
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND140 000202 916306 000326 432217 000
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-45 016-10537 41834 831-55 004
  F. NETTO UTLÅN MV16 6581 2624673 891-101 589
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN01 2404 3034 00037 890
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV61 6742 607-33 06943 060-8 695
  1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
  Standardtegn i tabeller
 • Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
  RegnskapBudsjett
  20202021202220222023
  A. INNTEKTER I ALT1 288 8281 502 7202 668 4161 558 9962 881 424
  Salg av varer og tjenester34 39022 06634 36520 61622 851
  Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet59 075181 937528 72095 500513 300
  Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet22 43925 63426 31424 90027 000
  Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3 1291 8371 6981 6501 663
  Andre inntekter i samband med bygg og anlegg5131 8372 6741 0442 573
  Overføringer i alt1 169 2821 269 4092 074 6451 415 2862 314 037
  Skatter og avgifter748 217821 0941 565 701959 3511 789 538
  Medlemspremier til folketrygden154 541163 801169 866163 833176 246
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden186 804206 434226 022214 157244 916
  Renter og utbytte50 09849 55289 39056 03083 112
  Overføringer fra andre statlige regnskaper1561 3099432526
  Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 4411 4182 0172 4752 567
  Andre overføringer8 31910 6329 5989 3029 032
  B. UTGIFTER I ALT1 552 5291 584 1761 665 9351 581 5641 753 820
  Statens egne driftsutgifter i alt184 128198 897223 347209 086225 274
  Lønn og godtgjørelser92 941102 321107 074105 374107 924
  Varer og tjenester58 66061 96370 09465 07574 875
  Andre driftsutgifter33 07637 43447 29339 74542 717
  Driftsresultat i statens forretningsdrift-549-2 821-1 114-1 108-242
  Nybygg, anlegg mv i alt76 01272 86479 78679 51783 650
  Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 60124 73228 37826 50028 300
  Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 8424 4675 7206 5649 354
  Nybygg, anlegg mv ellers44 56943 66545 68846 45345 996
  Overføringer i alt1 292 3891 312 4151 362 8021 292 9611 444 896
  Overføringer til andre statlige regnskaper101 72271 08475 25470 85275 558
  Overføringer til kommuner og fylkeskommuner267 309271 091265 570260 111290 287
  Pensjoner, trygder mv, folketrygden532 396548 867564 215553 372588 510
  Renteutgifter vedr. statsgjelden10 4639 7607 99310 25111 530
  Andre overføringer380 499411 613449 770398 375479 011
  C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-263 701-81 4561 002 481-22 5681 127 604
  D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-310 602-102 553975 348-22 5651 127 604
  E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER46 90121 09727 133-30
  F. NETTO UTLÅN MV51 9189 35391 85695 596-74 081
  G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN13 99574 0059 543078 457
  H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV19 01262 26174 26695 5994 376
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
  1. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  Skatter på utvinning av petroleum70 966134 874228 193279 588127 905
  Avgifter på utvinning av petroleum82 7071344 460207
  Netto kontantstrøm fra SDØE113 515121 686167 196126 637117 967
  Utbytte fra Equinor3 4808 5268 20415 04819 182
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet187 969267 793403 728425 733265 261
  Standardtegn i tabeller
 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
  2019202020212022
  Skatter på utvinning av petroleum133 50128 38885 711713 621
  Avgifter på utvinning av petroleum6 8787 0206 1387 310
  Netto kontantstrøm fra SDØE96 47956 387185 170529 033
  Utbytte fra Equinor20 05715 03010 49435 258
  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet256 915106 825287 5131 285 223
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Ikke relevant

Navn: Statsregnskapets inntekter og utgifter
Emne: Offentlig sektor

17. august 2023

Seksjon for offentlige finanser

Kun nasjonalt nivå

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Ikke relevant

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Statistikkloven §10

Ikke relevant

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Statistikken sesongjusteres ikke.

Ikke relevant

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt