Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert: 7. april 2021

Neste oppdatering: 20. mai 2021

Resultat før overføring fra Statens pensjonsfond utland
Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Kontakt

Christopher Okazaki Hansen

christopher.hansen@ssb.no

40 90 26 61

Eivind Andreas Sirnæs Egge

eivind.egge@ssb.no

40 90 26 65