Nytt basisår

Fra og med publiseringen av andre kvartal 2024 er referanseåret endret til 2021=100. Inntil 1. kvartal 2024 var referanseåret 2005=100. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Oppdatert: 28. mai 2024

Neste oppdatering: 15. august 2024

Endring i førstegangsanslagene for samlede investeringer
Endring i førstegangsanslagene for samlede investeringer
2025 / 2024
18,5
%
Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosentendring og millioner kroner
Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosentendring og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme årAntatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2024 / 202320242025 / 20242025
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft18,7327 67918,5293 172
Utvinning og rørtransport24,8246 85718,6215 838
Industri-7,840 9146,232 176
Bergverksdrift10,13 514-39,21 832
Kraftforsyning18,936 39434,843 326
1Verditallene er i løpende priser.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Utførte investeringer per kvartal. Indeks. Sesongsjusterte tall. 2021=100

 • Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner
  Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
  Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
  202420252025 /2024
  2. kvartal året før2. kvartal året førDiff.2 Pst.2
  Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft247 375293 17245 79719
  Utvinning og rørtransport181 923215 83833 91519
  Utvinning av råolje og naturgass179 421212 70833 28719
  Rørtransport2 5023 13062825
  Industri og bergverksdrift33 30934 0086992
  Bergverksdrift3 0151 832-1 183-39
  Industri30 29432 1761 8826
  Nærings-, drikkevare- og tob.ind3 7024 28558316
  Næringsmiddelindustri3 5324 06353115
  Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.919767
  Trelast- og trevareindustri638619-19-3
  Papir- og papirvareindustri245211-34-14
  Trykking, grafisk industri41662561
  Oljeraff., kjemisk, farmas. industri10 49911 2007017
  Kjemiske råvarer5 2526 3491 09721
  Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 8972 56566835
  Metallindustri7 8606 623-1 237-16
  Ikke-jernholdige metaller7 3135 488-1 825-25
  Metallvareindustri1 2111 58437331
  Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri2 0862 2741889
  Maskinindustri6941 08439056
  Bygging av skip og oljeplattformer764586-178-23
  Annen verkstedsindustri284602318112
  Maskinreparasjon og -installasjon1501944429
  Møbelindustri og annen industri1321875542
  Kraftforsyning32 14243 32611 18435
  Produksjon av elektrisitet6 90711 0554 14860
  Overf. og distribusjon av elektrisitet20 49928 5528 05339
  Fjernvarme og annen kraftforsyning4 7363 719-1 017-21
  Etter varetype:
  Innsatsvarer23 08422 463-621-3
  Investeringsvarer2 7953 8381 04337
  Konsumvarer5 3895 143-246-5
  Varige konsumvarer2763547828
  Ikke-varige konsumvarer5 1134 789-324-6
  Energivarer216 107261 72945 62221
  1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
  2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 2. kvartal året før.
  Standardtegn i tabeller
 • Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner
  Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
  Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
  202320242024 /20232024 /2024
  2. kvartal samme år1. kvartal samme år2. kvartal samme årDiff.2 Pst.2 Diff.3 Pst.3
  Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft275 957323 876327 67951 722193 8031
  Utvinning og rørtransport197 783243 585246 85749 074253 2721
  Utvinning av råolje og naturgass196 328239 413242 52946 201243 1161
  Rørtransport1 4554 1724 3282 8731971564
  Industri og bergverksdrift47 55644 20244 428-3 128-72261
  Bergverksdrift3 1913 3293 514323101856
  Industri44 36540 87240 914-3 451-8420
  Nærings-, drikkevare- og tob.ind8 3526 1556 317-2 035-241623
  Næringsmiddelindustri7 5525 7655 779-1 773-23140
  Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.247185200-47-19158
  Trelast- og trevareindustri1 4891 3841 55970517513
  Papir- og papirvareindustri8989841 1462482816216
  Trykking, grafisk industri216109133-83-382422
  Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 7468 4547 5151 76931-939-11
  Kjemiske råvarer3 5704 9624 6221 05229-340-7
  Gummi, plast, mineralsk industri mv.4 4653 8584 4683061016
  Metallindustri10 6499 8889 073-1 576-15-815-8
  Ikke-jernholdige metaller8 5738 7048 142-431-5-562-6
  Metallvareindustri1 4911 6421 9764853333420
  Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri5 9893 6453 685-2 304-38401
  Maskinindustri1 2641 3541 191-73-6-163-12
  Bygging av skip og oljeplattformer2 2601 5841 923-337-1533921
  Annen verkstedsindustri376441358-18-5-83-19
  Maskinreparasjon og -installasjon6479751 04740062727
  Møbelindustri og annen industri275215323481710850
  Kraftforsyning30 61836 08936 3945 776193051
  Produksjon av elektrisitet6 9938 9839 6192 626386367
  Overf. og distribusjon av elektrisitet20 24224 64924 1723 93019-477-2
  Fjernvarme og annen kraftforsyning3 3832 4582 604-779-231466
  Etter varetype:
  Innsatsvarer32 11330 14030 196-1 917-6560
  Investeringsvarer5 5555 7896 286731134979
  Konsumvarer9 3026 5966 875-2 427-262794
  Varige konsumvarer442350283-159-36-67-19
  Ikke-varige konsumvarer8 8606 2466 593-2 267-263476
  Energivarer228 987281 351284 32255 335242 9711
  1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
  2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 2. kvartal samme år.
  3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 1. kvartal samme år og 2. kvartal samme år.
  Standardtegn i tabeller
 • Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Utvinning og rørtransport45 34951 19256 43462 28255 326
  Utvinning av råolje og naturgass45 17350 57356 12560 56954 230
  Leting og konseptstudier5 6645 4865 9707 2045 910
  Undersøkelsesboring4 0373 5993 5044 4083 727
  Generelle undersøkelser6819981 5101 494844
  Feltevaluering/feltutvikling217281289502408
  Administrasjon og andre kostnader683586575548723
  Konseptstudier472292251208
  Feltutbygging20 80421 41225 84426 43526 503
  Varer, feltutbygging7 3577 2558 7318 39712 009
  Tjenester, feltutbygging8 4768 64211 13612 5148 665
  Produksjonsboring, feltutbygging4 9705 5165 9775 5255 829
  Felt i drift17 29121 24222 14424 47218 978
  Varer, felt i drift1 7282 2402 1532 2901 729
  Tjenester, felt i drift4 7986 3356 2098 3784 964
  Produksjonsboring, felt i drift10 76512 66713 78213 80412 285
  Landvirksomhet7278848251 509838
  Nedstengning og fjerning6861 5491 3429492 002
  Rørtransport1766193091 7131 095
  Standardtegn i tabeller
 • Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  20202021202220232024
  Utvinning og rørtransport179 309177 693176 811215 2570
  Utvinning av råolje og naturgass i alt178 776176 885175 858212 4400
  Leting og konseptstudier21 43227 30828 40724 3240
  Feltutbygging76 49762 43462 25794 4950
  Varer32 26023 34125 26031 7400
  Tjenester26 76522 76621 93040 7680
  Produksjonsboring17 47216 32715 06621 9880
  Felt i drift72 03275 29575 02885 1490
  Varer4 1667 6586 6148 4110
  Tjenester13 47814 88620 94025 7200
  Produksjonsboring54 38952 75147 47451 0180
  Landvirksomhet1 9194 0644 1603 9450
  Nedstengning og fjerning6 8967 7856 0064 5260
  Rørtransport5328089532 8170
  Standardtegn i tabeller
 • Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
  20242025
  Antatte investeringer februar året førAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme årAntatte investeringer mai samme årAntatte investeringer august samme årAntatte investeringer november samme årPåløpte investeringerAntatte investeringer februar året førAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme år
  Utvinning og rørtransport178 547181 923206 772232 037243 585246 857000205 237215 838000
  Utvinning av råolje og naturgass i alt176 046179 421204 262229 568239 413242 529000202 445212 708000
  Leting og konseptstudier26 66025 90525 80729 75630 74531 82700026 88130 150000
  Feltutbygging85 21385 50494 971110 818112 424112 89400083 92090 193000
  Varer22 17723 98528 63130 23243 80548 15800022 42226 110000
  Tjenester39 73241 13344 30656 38747 97042 19500038 15739 510000
  Produksjonsboring23 30520 38622 03324 19920 64822 54100023 34124 572000
  Felt i drift56 41359 20473 04676 17682 97984 57400079 66179 846000
  Varer6 6956 3048 40412 27912 07211 28400013 42312 195000
  Tjenester18 10818 56322 57026 45826 92127 00100025 01424 874000
  Produksjonsboring31 60934 33742 07237 43943 98646 28900041 22442 777000
  Landvirksomhet2 6683 0122 9333 8594 0994 1030004 7164 863000
  Nedstengning og fjerning5 0935 7977 5048 9589 1669 1320007 2677 656000
  Rørtransport2 5002 5022 5112 4694 1724 3280002 7923 130000
  Standardtegn i tabeller
 • Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2021=100
  Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2021=100
  3. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024Endring i prosent
  3. kvartal 2023 / 2. kvartal 20234. kvartal 2023 / 3. kvartal 20231. kvartal 2024 / 4. kvartal 2023
  Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft124,9133,4138,58,56,83,8
  Utvinning og rørtransport125,8133,3136,010,66,02,0
  Industri og bergverksdrift164,7171,9176,44,44,42,6
  Bergverksdrift116,5139,6239,7-26,019,871,7
  Industri167,5173,7176,37,33,71,5
  Kraftforsyning88,095,299,43,58,24,4
  Standardtegn i tabeller
 • Investeringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Investeringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Antatte investeringer registrert året førAntatte investeringer registrert samme årUtførte investeringer
  MaiAug.Nov.Feb.MaiAug.Nov.
  200372 37775 93984 24794 80894 18792 70890 92789 374
  200478 67187 71387 19489 65097 891101 72899 26898 933
  200576 84399 706114 010117 303121 383119 176117 022118 339
  200690 224102 912121 637124 519134 864132 769133 551128 781
  200796 497116 861135 293146 311153 731162 314155 112152 223
  2008116 624156 622169 953178 519182 483180 798179 667177 730
  2009153 043169 478185 041177 930188 749187 810183 790177 455
  2010172 418183 756178 668176 049179 705181 242173 806166 173
  2011185 411190 180193 175185 749188 663197 689196 777190 174
  2012183 094214 269228 617233 334234 233232 823226 689219 391
  2013237 873249 267252 011246 769260 876263 899262 848260 241
  2014263 659271 299280 514283 956285 356280 884271 700268 439
  2015231 091234 705242 309245 639245 729249 127248 864244 907
  2016238 839235 208227 596222 246220 445218 941219 921214 503
  2017202 320199 319196 832204 998211 776211 971205 216202 187
  2018196 240194 321203 690225 953221 597224 048221 546217 401
  2019210 677225 723240 978244 754258 862256 805256 770249 663
  2020227 932230 564243 807255 113246 701251 757250 604246 223
  2021193 604199 505221 884235 185243 375244 341242 986237 153
  2022188 760189 604209 303224 681231 167238 347238 684238 249
  2023186 258196 077220 241267 291275 957291 184291 572290 355
  2024247 375272 979302 991323 876327 679...
  2025293 172.......
  Pst.
  2003818594106105104102100
  20048089889199103100100
  20056584969910310199100
  200670809497105103104100
  200763778996101107102100
  2008668896100103102101100
  20098696104100106106104100
  2010104111108106108109105100
  2011971001029899104103100
  20128398104106107106103100
  201391969795100101101100
  201498101104106106105101100
  2015949699100100102102100
  2016111110106104103102103100
  20171009997101105105101100
  2018908994104102103102100
  201984909798104103103100
  2020939499104100102102100
  202182849499103103102100
  20227980889497100100100
  20236468769295100100100
  2024........
  2025........
  Standardtegn i tabeller
 • Investeringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Investeringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Antatte registreringer registrert året førAntatte investeringer registrert samme årUtførte investeringer
  Feb.MaiAug.Nov.Feb.MaiAug.Nov.
  200352 63156 06661 73371 98570 22767 79066 75565 218
  200459 27567 91764 31065 09172 37975 15573 12772 665
  200560 03180 81591 55990 54294 03490 72489 20190 543
  200666 35579 49494 02395 106103 547100 905101 19397 014
  200772 25992 497104 146108 592114 735121 129116 238113 852
  200875 91985 565122 535130 287134 197136 766133 400131 983129 354
  200997 170121 953136 785148 952141 599149 245148 061145 817140 519
  201092 163140 275150 104143 697140 887145 448145 644139 384131 839
  2011112 338150 734153 680155 881146 684150 104157 766159 388153 241
  2012109 593147 526176 259190 197191 274191 544190 681186 843179 322
  2013128 158201 501211 596214 740205 893219 668221 795221 289218 659
  2014164 325224 203231 918240 175240 758241 387237 056228 241224 402
  2015188 423192 967195 426199 054199 061200 262203 736204 297201 191
  2016175 770192 477188 878179 204171 759169 896168 739170 280164 492
  2017158 501154 905152 194146 643149 404154 381155 627150 842148 809
  2018121 502143 970141 748144 333160 010156 454156 313155 457151 831
  2019145 403155 509165 100175 251172 711183 738181 733182 929177 544
  2020158 463172 380174 817182 639185 427180 296184 573182 511179 309
  2021151 990145 575148 614166 270173 584181 854181 541182 275177 672
  2022138 516142 778142 011154 381159 504167 237172 760175 269176 811
  2023131 420130 601135 320149 681187 831197 783213 178216 266215 257
  2024178 547181 923206 772232 037243 585246 857...
  2025205 237215 838.......
  Pst.
  2003818695110108104102100
  200482938990100103101100
  2005668910110010410099100
  200668829798107104104100
  200763819195101106102100
  2008596695101104106103102100
  2009698797106101106105104100
  201070106114109107110110106100
  201173981001029698103104100
  2012618298106107107106104100
  20135992979894100101101100
  201473100103107107108106102100
  20159496979999100101102100
  2016107117115109104103103104100
  201710710410299100104105101100
  201880959395105103103102100
  20198288939997103102103100
  2020889697102103101103102100
  20218682849498102102103100
  20227881808790959899100
  202361616370879299100100
  2024.........
  2025.........
  Standardtegn i tabeller
 • Investeringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Investeringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Antatte investeringer registrert året førAntatte investeringer registrert samme årUtførte investeringer
  MaiAug.Nov.Feb.MaiAug.Nov.
  200314 20814 27315 95014 92815 57216 21116 07815 859
  200412 85512 95015 39915 68515 80516 78816 75816 723
  200510 63611 88314 35616 74017 50618 41618 10118 725
  200613 74314 29017 43717 30219 79120 25020 76520 845
  200714 74414 95719 13923 66824 50926 27726 17425 707
  200820 01422 76327 36530 27930 85432 17232 37732 861
  200919 88521 70123 73422 50324 48523 89922 63021 871
  201017 20117 74018 40419 34118 53318 94318 25617 959
  201115 34515 99917 92118 88318 82219 75818 95518 849
  201215 27116 47617 49618 71719 59719 78719 16019 463
  201314 57315 72815 94017 46419 00819 64819 16619 442
  201415 00215 19617 08818 86120 07020 34520 12920 891
  201512 78914 36517 86220 10519 78020 37120 04019 748
  201618 19819 35521 05221 75522 52422 30021 92323 179
  201716 60015 72017 99221 10322 03321 72621 15121 403
  201817 41517 44120 83923 60823 74224 64523 68624 312
  201920 03821 67526 60930 77931 88533 24132 05931 157
  202019 93621 35724 47926 82625 88825 53926 85926 433
  202115 69017 18320 52425 22125 77426 86926 45127 522
  202218 59421 28627 86534 75335 61936 15035 75335 251
  202328 46632 77540 19545 75944 36545 99744 89445 355
  202430 29431 62135 92240 87240 914...
  202532 176.......
  Pst.
  200390901019498102101100
  20047777929495100100100
  200557637789939897100
  2006666984839597100100
  20075758749295102102100
  200861698392949899100
  20099199109103112109103100
  20109699102108103105102100
  2011818595100100105101100
  20127885909610110298100
  2013758182909810199100
  201472738290969796100
  2015657390102100103101100
  201679849194979695100
  20177873849910310299100
  2018727286979810197100
  201964708599102107103100
  20207581931019897102100
  202157627592949896100
  202253607999101103101100
  20236372891019810199100
  2024........
  2025........
  Standardtegn i tabeller
 • Investeringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Investeringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
  Antatte investeringer registrert året førAntatte investeringer registrert samme årUtførte investeringer
  MaiAug.Nov.Feb.MaiAug.Nov.
  20035 1025 2276 1407 5047 9468 2277 6627 881
  20046 0996 4777 1458 4419 0749 0658 7728 931
  20055 9636 6877 8549 4769 1569 2598 9598 325
  20069 8658 8649 91311 79011 15411 17910 80910 248
  20079 2739 08511 65313 53613 89414 27912 02211 918
  200810 82310 99711 91213 14113 79914 15314 27614 442
  20099 8589 79811 98912 92712 95813 26813 01712 606
  201014 04215 39316 31014 45914 65315 05814 46714 612
  201118 96320 13618 39718 88118 73519 01517 29716 873
  201219 61520 73619 97422 27221 69620 89819 35619 178
  201321 11821 35120 29122 21820 68120 90220 67420 422
  201423 17823 16522 16222 85722 49522 18121 91621 677
  201524 69824 22724 58825 32224 78324 13723 59723 114
  201627 53326 32826 63028 10027 34527 21327 12326 222
  201730 40230 93831 61633 97734 78034 03432 68831 396
  201834 35534 56737 73841 16840 03241 73741 11239 981
  201934 40938 06938 41239 84941 68439 96139 93938 963
  202033 41533 15535 19840 71938 87739 79239 60138 576
  202128 74530 15132 77334 71233 84133 69532 31229 843
  202224 32223 09424 75627 62726 35527 33625 69524 252
  202325 53426 10328 28331 61330 61828 98427 75426 915
  202432 14232 56332 20236 08936 394...
  202543 326.......
  Pst.
  20036566789510110497100
  20046873809510210298100
  2005728094114110111108100
  2006968697115109109105100
  2007787698114117120101100
  200875768291969899100
  2009787895103103105103100
  2010961051129910010399100
  2011112119109112111113103100
  2012102108104116113109101100
  201310310599109101102101100
  2014107107102105104102101100
  2015107105106110107104102100
  2016105100102107104104103100
  20179799101108111108104100
  2018868694103100104103100
  2019889899102107103103100
  2020878691106101103103100
  202196101110116113113108100
  202210095102114109113106100
  20239597105117114108103100
  2024........
  2025........
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir nivå- og endringstall for investeringer i olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Den omfatter både utførte investeringer og fremtidige investeringer som antas utført på bakgrunn av vedtatte planer, foreløpige antakelser eller lignende.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 28. mai 2024.

Lokal enhet (virksomhet): Et foretak, eller en del av et foretak, som ligger på et sted som kan identifiseres geografisk. På eller fra dette stedet utøves det økonomisk aktivitet som, med visse unntak, sysselsetter en eller flere personer.

Foretak: Den minste kombinasjonen av juridiske enheter som til sammen utgjør en organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til sine løpende ressurser. I de fleste tilfeller vil foretaket være identisk med juridisk enhet, for eksempel et aksjeselskap.

Investering: Alle anskaffelser av nye varige driftsmidler med en brukstid på 1 år eller mer. Gjelder også maskiner mv. som fremstilles til eget bruk samt større ombyggingsarbeider. Investeringen skal rapporteres i det året/kvartalet anskaffelsen er mottatt, selv om denne ikke er betalt eller aktivert i regnskapet, og fordeles på kategoriene maskiner, biler og andre transportmidler samt bygg og anlegg. Merverdiavgift regnes netto, det vil si at avgift virksomhetene får refundert ikke tas med, mens avgift virksomhetene ikke får refundert tas med. Varige driftsmidler anskaffet ved finansiell leasing skal tas med.

Antatte investeringer: Samlebetegnelse for anskaffelser som virksomhetene planlegger å gjøre på kort og mellomlang sikt. Grunnlaget for disse tallene kan være vedtatte planer, foreløpige antagelser m.m. Generelt er usikkerheten større på mellomlang sikt.

Utførte investeringer: Nyanskaffelser i løpet av ett kvartal. At en investering er utført er ikke ensbetydende med at anskaffelsen er tatt i bruk.

Maskiner: Omfatter maskiner, mekanisk og elektrisk utstyr, industrielle ovner, apparater, deler, redskaper, verktøy, datautstyr (maskin- og programvare), transformatorer, turbiner, generatorer m.m. Inkluderer også maskiner, utstyr, verktøy o.l. som fremstilles til eget bruk.

Biler og andre transportmidler: Omfatter biler, bedriftsjernbaner, taubaner, transportkraner og andre transportmidler.

Bygg og anlegg: Omfatter bygninger, sosiale velferdsanlegg (ikke boliger), kaier, siloer, gruver, dagbrudd, anleggsveier, fundamenter, tuneller, damanlegg, kraftledninger, rør m.m. eksklusive tomteverdi og/eller fallrettigheter. Inkluderer også større ombyggingsarbeider.

Begreper brukt spesielt innenfor olje og gass:

Leting og konseptstudier: Dekker leteaktivitet på en produksjonslisens, fra den er tildelt rettighetshaverne og til den blir tilbakelevert til myndighetene.

Felt- og rørutbygging: Dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Driftsforberedelser utført i utbyggingsfasen er også inkludert her.

Felt- og rør i drft: Dekker aktiviteten fra produksjonsstart til nedstengning. Nedstengningsaktivitet før et felt blir stengt ned skal ikke med her.

Nedstengning og fjerning: Omfatter aktivitet knyttet til permanent nedstengning av felt og brønner, herunder også slik aktivitet som foretas før et felt blir nedstengt.

Landvirksomhet: Dekker aktiviteten på kontorer og landanlegg(terminaler).

For mer detaljer om inndeling i de ulike investeringskategoriene innenfor olje- og gassutvinning og rørtransport, se KLASS.

Næringsklassifiseringen foregår med utgangspunkt i Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007). Dette er en nasjonal versjon av EU sin næringsstandard, NACE Rev. 2. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid.

I tilllegg benytter man EUROSTAT sin gruppering etter varetype (Main Industrial Groupings). Denne standarden tar utgangspunkt i produktets sluttanvendelse.

Kode

Norsk beskrivelse

Engelsk beskrivelse

E1

Innsatsvarer

Intermediate goods

E2

Investeringsvarer

Capital goods

E3

Varige konsumvarer

Consumer durables

E4

Ikke-varige konsumvarer

Consumer non-durables

E5

Konsumvarer (E3+E4)

Consumer goods

E6

Energivarer

Energy goods

Nedenfor følger en oversikt over viktige næringer i de ulike varetypene:

Varetype

Hovednæringer

Innsatsvarer

Trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri, gummi- og plastindustri, mineralproduktindustri, metallindustri

Investeringsvarer

Maskinvareindustri, bygging av skip og oljeplattformer, maskinreparasjon og -installasjon

Varige konsumvarer

Møbelindustri

Ikke-varige konsumvarer

Næringsmidler og drikkevarer, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri

Konsumvarer, i alt

Møbelindustri, næringsmidler og drikkevarer, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri

Energivarer

Bryting av kull, utvinning av olje og gass, rørtransport, raffinering, kraftforsyning

For en fullstendig oversikt over hvilke næringer som er inkludert i de ulike varetypene ,se Kommisjonsforordning 656/2007, samt KLASS i følgende lenke: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/varianter/1121

Navn: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Emne: Energi og industri

15. august 2024

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Kun nasjonalt nivå

Publiseres kvartalsvis om lag 8 uker etter utløpet av kvartalet for de utførte investeringene. Førstegangsanslaget for inneværende år publiseres i 1. kvartal og er i sin helhet basert på anslag. Årsanslag for inneværende år oppdateres kvartalsvis i 2., 3. og 4. kvartal basert på faktisk utførte investeringer foregående kvartal samt oppdaterte anslag for inneværende kvartal og resten av året. Utførte investeringer for hele året publiseres i 1. kvartal året etter. Anslag for neste år publiseres første gang i 2. kvartal året før, og oppdateres i 3. og 4. kvartal året før.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på

.

Formålet med statistikken er å lage nivå- og endringstall for antatte og utførte investeringer i olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, da dette gir informasjon om utviklingen i innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer. Undersøkelsen finansieres i sin helhet over statsoppdraget.

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 er statistikk for investeringer innen olje og gass slått sammen med statistikk for investeringer innen industri, bergverk og kraftforsyning. Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av tall for kvartalsvise investeringer.

De to sammenslåtte statistikkene er konseptuelt like fra et analyse- og publiseringsperspektiv. Hvert kvartal publiseres det for begge statistikkene utførte investeringer for det forrige kvartalet og det samles inn oppdaterte investeringsanslag for det inneværende året og det neste året. De to statistikkene er imidlertid mer ulike i skjemaoppbygning og i datafangsten. Undersøkelsen for investeringer innen olje og gass en fulltelling, dvs. utvalget er lik populasjonen, mens undersøkelsen for investeringer innen industri, bergverk og kraftforsyning er basert på et utvalg av populasjonen.

Før denne sammenslåingen har undersøkelsen for investeringer innen olje og gass blitt publisert kvartalsvis siden 1984, mens undersøkelsen for investeringer innen industri, bergverk og kraftforsyning har blitt publisert kvartalsvis siden 1973.

Store revisjoner innen olje og gass:

I 2014 ble kategorien nedstengning og fjerning inkludert i investeringsstatistikken. Disse kostnadene ble til og med statistikkåret 2012 hentet inn på årsbasis som en del av løpende driftskostnader i utvinningsnæringen. I tråd med endringer i internasjonale føringsforordninger betrakter det norske nasjonalregnskapet fra og med hovedrevisjonen 2014 denne typen kostnader som en investering. Av hensyn til konsistens med nasjonalregnskapet ble disse kostnadene flyttet over til statistikk for investeringer innen olje og gass. Disse kostnadene ble også overført investeringer bakover i tid, til og med statistikkåret 2002.

Nedstengning og fjerning inkluderer også permanent nedstengning (plugging) av brønner. I årsstatistikken, for før statistikkåret 2013, ble disse kostnadene kun samlet inn fra felt som var nedstengt. Fra og med 2013 samles disse kostnadene inn også for alle felt i drift. Det foregår permanent plugging av brønner mens felt fortsatt er i produksjon. Denne type kostnader samles etter overgangen inn fra en større populasjon enn før overgangen. Derfor er ikke disse kostnadene helt sammenlignbare med tall for nedstengning og fjerning før statistikkåret 2013. Det er likevel grunn til å tro at de kostnadene til nedstengning av brønner som ikke er blitt rapportert som nedstengning og fjerning delvis eller helt er blitt ført som investeringer under produksjonsboring under felt i drift.

I 2015 ble det foretatt en skjemarevisjon innen statistikk for investeringer innen olje og gass. De fleste typer skjema ble forenklet ved at flere kostnadsunderarter ble fjernet.

Store revisjoner innen industri, bergverk og kraftforsyning:

Undersøkelsen gjennomgikk en større revisjon i 2. kvartal 2000. Næringskoden ble kvalitetssikret på virksomhetsnivå, og dekningsgraden ble hevet. Fra og med 1. kvartal 2004 gikk man over til å publisere estimerte investeringstall for hele populasjonen. Tidligere ble det kun laget investeringstall for enhetene i utvalget.

Fra og med 1. kvartal 2009 benyttes Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) ved beregning av statistikken. SN2007 er en nasjonal versjon av NACE Rev. 2 som er EU sin standard for næringsgruppering. Historiske serier basert på SN2007 er tilbakeregnet til 1990 for toppaggregatene og til 1995 for underaggregatene. Resultatene er gjort tilgjengelige i Statistikkbanken. Historiske serier basert på Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) vil fortsatt ligge i Statistikkbanken, men disse blir ikke oppdatert.

Brukere inkluderer privatpersoner, massemedia, bank- og finansnæringen, næringslivet, ulike interesseorganisasjoner samt offentlige institusjoner som Finansdepartementet, Norges Bank, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet (OD) m.fl. og til forskningsformål.

I SSB brukes tallene i ulike statistiske undersøkelser som Kvartalsvis nasjonalregnskap og i Konjunkturtendensene for Norge og utlandet og til forskningsformål.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Endringstall for antatte og utførte investeringer benyttes til å fremskrive årlige nasjonalregnskapstall for nyinvesteringer i bergverksdrift, olje- og gassutvinning, industri og kraftforsyning ved beregning av Kvartalsvis nasjonalregnskap .

Investeringstall er også tilgjengelige i de årlige strukturundersøkelsene for olje- og gass , industri og bergverksdrift , elektrisitet samt fjernvarme . Disse inngår i datagrunnlaget til Nasjonalregnskapet .

Olje og gass:

To- trinns hjemmel. Opplysningene samles inn av SSB på vegne av OD. ODs hjemmel for innsamling av opplysningene er lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-4. SSB vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Industri, bergverk og kraftforsyning:

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i

.

Ikke relevant

Populasjonen defineres av Virksomhets- og foretaksregisteret og omfatter alle aktive virksomheter innenfor bergverksdrift (05, 07, 08, 09), industri (10-33) og kraftforsyning (35), utvinning av olje og gass (06) og rørtransport (49.5), se Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) . Siden virksomheter i større grad enn foretak driver avgrensbar og homogen aktivitet, er det virksomhet som brukes som innsamlings- og analyseenhet.

Industri, bergverk og kraftforsyning:

Undersøkelsen benytter virksomhetsopplysninger fra Virksomhets- og foretaksregisteret, skjemadata fra virksomhetene i utvalget og strukturdata fra Industri- og bergverksstatistikk samt Elektrisitetsstatistikk. Virksomhets- og foretaksregisteret er Statistisk sentralbyrå sitt eget register over alle virksomheter og juridiske enheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Bruttoutvalget består av rundt 1850 virksomheter og utgjør om lag 9 prosent av populasjonen. Utvalgsenhetene dekker cirka 80 prosent av de totale investeringene.

Bruttoutvalget omfatter alle virksomheter med mer enn 100 sysselsatte, og disse inngår da i undersøkelsens fulltellingsdel. I tillegg inkluderes alle større investeringsprosjekter innenfor bergverksdrift, industri og kraftforsyning (fulltelling). Basert på stratifisering og optimal allokering trekkes et utvalg av øvrige virksomheter, med en trekksannsynlighet som er proporsjonal med størrelsen på virksomheten målt i antall sysselsatte.

I utgangspunktet skal bruttoutvalget ikke inkludere virksomheter med mindre enn 10 sysselsatte, men det gjøres noen unntak fra denne regelen. Dette gjelder enheter under oppbygging som ikke har registrerte sysselsettingstall, enheter i kraftforsyningsnæringen som ikke har dekkende sysselsettingstall og enheter i næringer hvor det er få virksomheter i populasjonen.

Stratum (Ansatte)

Utvalg

Fordeling strata 2 - 5

Trekking

1 - (> 100)

438

Cut-off

2 - (50-99)

400

27,8

PPS

3 - (20-49)

614

42,6

PPS

4 - (10-19)

316

21,9

PPS

5 - (< 10)

111

7,7

Cut-off

1879

For utfyllende informasjon om utvalgsplanen, se kapittel 3.1 i Notater 2004/51 .

Olje og gass:

Innenfor næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200 og rørtransport (49.50) blir skjema sendt ut til operatører av utvinningslisenser. For disse næringene er undersøkelsen en totaltelling, dvs. at utvalget består av hele populasjonen.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Industri, bergverk og kraftforsyning:

Datainnsamlingen foregår ved bruk av elektronisk spørreskjema i Altinn-portalen på Internett. Elektronisk spørreskjema frigis på Altinn i midten av kvartalets første måned for 1,2 og 4 kvartal. For 3.kvartal frigis elektronisk spørreskjema i slutten av juni.

Innsendingsfrister for oppgavegiverne er i starten av februar, mai, august og november. Utvalgsenhetene informeres om dette per brev. Oppgavegivere som unnlater å svare innen fristen mottar "Vedtak om tvangsmulkt" om lag 5 dager etter at denne er utløpt. For å unngå at vedtaket settes ut i livet, må skjemaoppgaven komme SSB i hende innen 7-9 dager.

Innrapporterte data blir maskinelt registrert ved hjelp av filoverføring i fra Altinn-portalen. Skjemaoppgavene kontrolleres maskinelt for dubletter og summeringsfeil. Deretter editeres tallmaterialet med utgangspunkt i avvik fra tidligere rapporteringer. Ved store avvik rekontaktes oppgavegiver. Makroeditering utføres ved hjelp av figurer og tabeller. Dersom det avdekkes serier med ekstreme forløp, gjennomføres fornyet granskning av mikrodata.

I ettertid sammenlignes resultatene mot strukturstatistikk for Industri og bergverk , elektrisitet samt fjernvarme for å sjekke kvaliteten på undersøkelsen. For utfyllende informasjon om editeringsrutiner, se kapittel 3.4 i Notater 2004/51 .

Utvalgsdata blåses opp til populasjonsnivå ved bruk av rateestimering. Årlige investeringstall fra Industri- og bergverksstatistikk samt Elektrisitetsstatistikk utgjør grunnlaget ved beregning av raten.

I forkant av beregningen deles populasjon og utvalg inn i delmengder ved at virksomhetene grupperes etter næring (tilnærmet lik tosifret NACE). Deretter stratifiseres de ulike næringsgruppene med utgangspunkt i gjennomsnittlig investeringsnivå for den enkelte virksomhet. Denne informasjonen hentes fra de tre siste årgangene av strukturundersøkelsene (Industri- og bergverksstatistikk eller Elektrisitetsstatistikk). Til slutt estimeres populasjonstall for næring * stratum.

De største investeringsprosjektene holdes utenfor beregningen, men summeres med populasjonsestimatene for å lage totale populasjonstall for den enkelte næring. Investeringstall for bergverksdrift, industri og kraftforsyning fremkommer ved å summere næringenes totale populasjonstall. Se kapittel 4 i " Notater 2004/51 " for utfyllende informasjon om beregning av populasjonsestimater.

Olje og gass:

Det hentes inn tall for utførte og antatte investeringer i olje- og gassvirksomheten for ulike varer og tjenester som inngår i investeringene. Investeringene omfatter næringssektorene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50) og grupperes i investeringskategoriene leting og konseptstudier, feltutbygging, felt i drift, landvirksomhet, nedstengning og fjerning, og rørtransport.

Dataene samles inn via et sikkert elektronisk filoverføringssystem (MoveIT).

Oppgavegivere er operatører på norsk kontinentalsokkel .

Skjemaoppgavene kontrolleres maskinelt for dubletter og summeringsfeil. Deretter editeres tallmaterialet med utgangspunkt i avvik fra tidligere rapporteringer. Ved store avvik rekontaktes oppgavegiver. Makroeditering utføres ved hjelp av figurer og tabeller. Dersom det avdekkes serier med ekstreme forløp, gjennomføres fornyet granskning av mikrodata.

Kvartalstall har ofte betydelige sesongvariasjoner som gjør det vanskelig å tolke utviklingen i tidsserien. Derfor tar man i bruk sesongjustering. Imidlertid vil det være noe større grad av usikkerhet knyttet til sesongjusterte tall. Sesong og trend beregnes for tidsseriene "utførte kvartalsvise investeringer" og "antatte kvartalsvise investeringer" for totalaggregatene til utvinning og rørtransport, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Til dette arbeidet benyttes programpakken X12-ARIMA med standard parametere (se "Om sesongjustering").

For mer informasjon, vennligst se Om Sesongjustering.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om

.

SN2007 erstattet SN2002 som nasjonal standard for næringsgruppering fra og med 1. kvartal 2009. Dermed er det viktig å ta utgangspunkt i en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. I klartekst betyr dette tidsserier basert på SN2002 eller tidsserier basert på SN2007. Historiske serier basert på SN2002 vil kun være tilgjengelige for perioden 1989 til 2008. Endringer ved bytte av næringsstandard beskrives i artikkelen " Næringsstandard og næringskoder ".

Med målefeil menes feil som skyldes spørreskjemaets utforming eller oppgavegivers systemer for innhenting av informasjon. Innføring av elektronisk rapportering har bidratt til å redusere omfanget av målefeil da logiske kontroller er integrert i spørreskjemaene. I tillegg er det lagt ned betydelige ressurser i bedre skjemadesign.

Med bearbeidingsfeil menes feil som oppstår under databehandlingen i SSB. Typiske eksempler er at korrekte tall vurderes som uriktige av revisor og blir feilaktig rettet. Elektronisk rapportering av skjemadata (via Altinn-portalen) reduserer faren for bearbeidingsfeil.

Med frafallsfeil menes feil som enten skyldes enhetsfrafall, det vil si at enheten har unnlatt å svare, eller partielt frafall, det vil si at enheten har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen. For Industri, bergverk og kraftforsyning er enhetsfrafall et på under 3 prosent ved endelig produksjonsfil. For Olje og gass er enhetsfrafallet på under 0,5 prosent. Kritiske enheter, det vil si virksomheter med vesentlig innflytelse på resultatene på detaljert nivå, kontaktes per telefon i forkant av publisering. Det er gjennomført beregninger på effekten av enhetsfrafall i undersøkelsen. Disse har ikke avdekket systematiske skjevheter. For industri, bergverk og kraftforsyning imputeres enhetsfrafall ved at anslag gitt i forrige rapporteringsperiode betraktes som faktiske investeringer. For mer om imputeringsmetoden for industri, bergverk og kraftforsyning, se kapittel 3.4 i Notater 2004/51 . Partielt frafall (ubesvarte felter i oppgaven) imputeres ikke, men behandles som null (ingen investeringer). Dette er vanligvis riktig, men trenger ikke å stemme.

Med utvalgsfeil menes usikkerhet som forårsakes av at statistikken er laget på grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler det forventede avviket mellom utvalgets resultat og hva man ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt. Undersøkelsen benytter et fast panel. Periodisk ajourhold sikrer at strukturen i utvalget samsvarer med strukturen i populasjonen. Nedleggelse av virksomheter i utvalget kan gi opphav til skjevhet i tilfeller hvor frekvensen av nedleggelser i utvalget avviker fra populasjonen. For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges det stor vekt på at utvalget dekker større enheter i populasjonen der hvor disse er dominerende. Foreløpig er det ikke gjennomført beregning av utvalgsfeil for undersøkelsen. Utvalgsfeil er ikke relevant innen Olje og gass siden undersøkelsen for disse næringene i sin helhet er en fulltelling.

Dekningsfeil skyldes feilaktig informasjon i registeret som brukes som populasjonsbærer. Erfaringsvis vil en viss andel av enhetene i Virksomhets- og foretaksregisteret være feilklassifisert. Det er ikke gjennomført beregninger for å tallfeste betydningen av denne typen feil i undersøkelsen. Omfanget av dekningsfeil antas imidlertid ikke å være større enn for annen kvantitativ statistikk. Årlige rutiner sikrer at næringsklassifiseringen til virksomhetene i utvalget revideres i 2. kvartal.

Modellfeil oppstår først og fremst i forbindelse med sesongjustering av tidsserier. I undersøkelsen blir tidsseriene for utvinning og rørtransport, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sesongjustert. At modellfeil kan oppstå skyldes avvik fra de modellbetingelsene som ligger til grunn for metoden som benyttes i sesongjusteringen. Typiske vanskeligheter er bevegelige helligdager knyttet til påske og pinse. Imidlertid vil slike problemer være større i månedlige undersøkelser enn for kvartalsstatistikk. Kvaliteten på sesongjusteringen vurderes på bakgrunn av kvalitetsindikatorer generert av X12-ARIMA, samt inspeksjon av figurer som fremstiller sesongjusterte og ujusterte tall. Disse viser et tydelig og stabilt sesongmønster i kvartalsvise investeringstall for utvinning og rørtransport, industri og kraftforsyning. Dette er ikke tilfelle for bergverksdrift.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også

.

Revisjon i tidligere publiserte sesongjusterte tall kan forekomme når nye observasjoner (eller reviderte tidligere observasjoner) inkluderes i beregningsgrunnlaget. Revisjonsomfanget er som regel størst i den mest aktuelle delen (siste 1-2 år) av sesongjustert tidsserie. Tilsvarende revisjon i trend er også normalt, særlig på slutten av tidsserien. Omfanget av revisjon i trend og sesongjusterte tall er påvirket av revisjonspolicy, jamfør kapittel 4 i retningslinjene for sesongjustering for det europeiske statistikksystemet (ESS) på Eurostats nettsted (kun på engelsk). For mer informasjon om revisjon av sesongjusterte tall, se statistikkens Om sesongjustering.

Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som gjør det vanskelig å sammenligne resultatene fra periode til periode. Sesongjustering ved bruk av X12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy gjør det lettere å tolke utviklingen i slike tidsserier.

Se Generelt om sesongjustering (pdf) for mer informasjon om sesongjustering og begreper knyttet til dette.

Hvorfor sesongjusteres investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning?

Formålet med statistikken er å lage nivå- og endringstall for antatte og utførte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning da dette gir informasjon om utviklingen i innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer. Resultatene benyttes ved beregning av Kvartalsvis nasjonalregnskap samt ved utarbeiding av Konjunkturtendensene.

Historiske data viser at relativt investeringsnivå i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning varierer med et tilnærmet fast mønster gjennom året (se figur).

Dette vanskeliggjør en direkte sammenlikning av resultater for påfølgende kvartaler, men tidsserier med slike egenskaper er forholdsvis enkle å justere for sesongvariasjoner (se figur).

Sesongfaktorene viser at relativt investeringsnivå er lavest i første kvartal og høyest i fjerde. Observasjonene for andre og tredje kvartal ligger mellom disse to ytterpunktene og er nesten like store. Den stabile variasjonen gjennom året indikerer at det er liten grad av tilfeldig støy i den ujusterte tidsserien. Dette illustreres ved at avviket mellom sesong og glattet sesong (trend) ikke er særlig stort.

Det er ikke fortatt empiriske undersøkelser av årsaker til variasjon i relativt investeringsnivå gjennom året for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Erfaringsbasert kunnskap tilsier at følgende faktorer synes å ha en innvirkning på sesongmønsteret:

Årstidsvariasjoner

Værforhold og temperaturer gjør det vanskelig å gjennomføre visse typer arbeid på bestemte tider av året.

Investeringsatferd hos oppgavegiverne

Prosjekter (særlig for industri og kraftforsyning) har ofte oppstart i første kvartal og skal avsluttes innen utløpet av kalenderåret. Investeringsnivået vil vanligvis være lavest i oppstartsfasen og høyest i avslutningsfasen. Bakgrunnen for dette er at grunnarbeidene normalt sett er mindre kostbare enn innkjøp og installasjon av maskiner og utstyr.

Regnskapsprinsipper hos oppgavegiverne

På tross av at det strider mot rettledningen velger enkelte oppgavegivere å rapportere inn samlede investeringer ved slutten av regnskapsåret. Manglende systemer for løpende kostnadsberegninger er sannsynligvis en medvirkende årsak til dette.

Serier som sesongjusteres

Følgende tidsserier sesongjusteres.

Antatte og uførte investeringer per kvartal for totalaggregatene:

- Utvinning, rørtransport, industri, bergverk og kraftforsyning

- Utvinning og rørtransport

- industri, bergverk og kraftforsyning

- industri, bergverk

- industri

- bergverk

- kraftforsyning

Kommentar: Det lages ikke sesongjusterte tall for enkeltnæringer i industrien.

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Med prekorrigering menes korrigering av ujusterte data for kalendereffekter og ekstremverdier i forkant av sesongjusteringen.

Det gjennomføres automatisk prekorrigering av rådata ved bruk av standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se manual for X-12-ARIMA).

Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer at det utføres korreksjoner for virkedager og bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at ujusterte data justeres for variasjon i antallet arbeidsdager og sammensetningen av disse. Med bevegelige helligdager menes påske, pinse og Kristi himmelfartsdag.

Det gjennomføres kalenderjustering for alle tidsserier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt ved en robust statistisk tilnærming som regresjon eller RegARIMA-prosedyre (regresjonsmodell der støyleddet modelleres av en ARIMA-modell).

Metode for justering for virkedager

Justering ved hjelp av RegARIMA-modellering. Effekten av virkedager estimeres ved å bruke en korreksjon for månedslengde som også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

Justering for bevegelige helligdager

Automatisk justering for bevegelige helligdager. Ved bruk av X-12-ARIMA betyr dette at rådata blir justert for bevegelige helligdager slik de er i USA.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Benytter default kalender i sesongjusteringsverktøyet. Ved bruk av X-12-ARIMA innebærer dette en kalender med høytids- og helligdager slik de er definert i USA.

Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i tidsserien.

Ingen innledende behandling av ekstreme verdier.

Valg av modell

Ved prekorrigering av tidsserier må man velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk etter etablerte rutiner i sesongjusteringsverktøyet.

Kommentar: Det foretas en log-transformering av rådata.

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv.

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Kommentar: Multiplikativ modell benyttes i dekomponeringen.

Valg av sesongjusteringsverktøy

X12-ARIMA

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

For enkelte tidsserier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien .

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

For noen tidsserier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg skal det for enkelte tidsserier være et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for totalaggregatet og underaggregater er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for totalaggregatet dersom tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og deretter aggregert opp til totalnivå.

Komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Ved sesongjustering av tidsserier er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien .

Hele tidsserien benyttes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjon på ved offentliggjøring av statistikken.

Sesongjusterte data revideres i overensstemmelse med frigivningskalender samt veldefinerte og offentlig tilgjengelige revisjonsrutiner.

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

Kommentar: Datagrunnlaget revideres normalt sett ikke bakover i tid, men ved større korreksjoner kan dette likevel forekomme.

Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Perioden for revisjon av sesongjusterte tall begrenses til 3 - 4 år (helst 4 år) før eldste reviderte råtall (eller nye tall), mens tidligere sesongjusterte tall fryses.

Kommentar: Sesongjusterte tall oppdateres 4 år bakover i tid når nye data kommer til. Ved endring av metode kan hele tidsserien beregnes på nytt.

Evaluering av sesongjusterte tall

De kvalitative indikatorene som produseres av sesongjusteringsverktøyet evalueres kontinuerlig/periodevis.

Kvalitetsindikatorer

For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Det er laget en tabell for enkelte indikatorer på kvalitet i sesongjusterte tall. Denne er tilgjengelig her: Kvalitetsindikatorer for sesongjusterte tall

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

Sesongjustering av korte tidsserier

Alle tidsseriene er tilstrekkelig lange for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

Behandling av vanskelig tidsserier

Ingen av de publiserte tidsseriene oppfattes som problematiske.

Tilgjengelighet

Både ujusterte og sesongjusterte tidsserier er tilgjengelige.

Formidling

I tillegg til ujusterte data formidles minst en av de følgende tidsseriene: kalenderjustert, sesongjustert, glattet sesongjustert.

Kontakt