Finansielle sektorregnskaper

Oppdatert: 6. mars 2023

Neste oppdatering: 8. juni 2023

Årlig gjeldsvekst for husholdningene
Årlig gjeldsvekst for husholdningene
4. kvartal 2022
3,5
%
Husholdningenes finansregnskap. Hovedstørrelser. Milliarder kroner og prosent
Husholdningenes finansregnskap. Hovedstørrelser. Milliarder kroner og prosent
4. kvartal 20211. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 2022
Fordringer6 1526 1736 2106 1556 243
Gjeld4 3614 3704 4514 4584 521
Nettofordringer1 7911 8031 7591 6971 721
Nettofinansinvesteringer625147-21-5
Andre endringer25-39-91-4029
Gjeldsrate1 240,5240,3251,3251,3252,0
Gjeldsvekst (prosent)1 6,15,64,74,13,5
1Sesongjustert
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Fordringer, gjeld og nettofinansinvesteringer etter institusjonelle hovedsektorer. Siste periode. Millioner kroner.
  Fordringer, gjeld og nettofinansinvesteringer etter institusjonelle hovedsektorer. Siste periode. Millioner kroner.
  4. kvartal 2022
  Ikke-finansielle foretak1 Finansielle foretakOffentlig forvaltningHusholdninger og ideelle org.Utlandet
  Nettofordringer-5 720 978423 80615 008 1551 946 487-11 657 470
  Totale fordringer11 612 84416 324 71417 683 6626 499 35810 262 959
  Sedler og mynt, o.l.5 02376 73296530 14668 205
  Bankinnskudd1 205 3981 246 487522 2291 691 8881 711 959
  Sertifikater og obligasjoner277 1353 063 9914 079 18517 1662 952 794
  Utlån2 910 1927 653 0611 312 500127 0791 905 545
  Egenkapitalinstrumenter4 754 4482 250 07010 734 6491 568 5252 450 720
  Verdipapirfondsandeler153 7371 395 93525 137403 822154 510
  Forsikringstekniske reserver66 49331 24354 2642 029 90537 306
  Andre fordringer2 164 072251 514929 513625 960720 244
  Total gjeld17 333 82215 900 9082 675 5074 552 87121 920 429
  Sedler og mynt, o.l.0108 2800072 791
  Bankinnskudd05 332 621001 045 340
  Sertifikater og obligasjoner940 5702 818 045835 79205 795 864
  Lån5 419 0211 277 1931 453 9814 288 4311 469 751
  Egenkapitalinstrumenter8 537 4401 963 9290011 257 043
  Verdipapirfondsandeler01 595 77800537 363
  Forsikringstekniske reserver02 195 6950023 516
  Annen gjeld2 411 494223 614335 009264 2311 456 955
  Nettofinansinvesteringer, sum fire siste kvartaler219 655-46 1531 436 56576 129-1 686 196
  1Inklusive avstemmingssektor
  Standardtegn i tabeller
 • Husholdningenes fordringer, gjeld og nettofinansinvesteringer. Millioner kroner.
  Husholdningenes fordringer, gjeld og nettofinansinvesteringer. Millioner kroner.
  4. kvartal 20211. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 2022
  Nettofordringer1 791 0941 803 4901 759 0751 697 2531 721 389
  Totale fordringer6 151 6846 173 1806 209 9866 155 3286 242 874
  Sedler og mynt29 33028 55729 60028 64129 441
  Bankinnskudd1 535 4161 571 5411 638 9921 610 4311 604 770
  Sertifikater og obligasjoner8 4628 2859 9529 45910 238
  Utlån142 443143 733145 537125 560127 079
  Egenkapitalinstrumenter1 485 3831 488 3161 466 4441 459 2911 470 455
  Verdipapirfondsandeler390 302365 713343 690336 263351 322
  Forsikringstekniske reserver1 980 8941 984 7921 985 1501 985 7442 029 817
  Andre fordringer574 992577 109585 526595 029615 102
  Total gjeld4 360 5904 369 6904 450 9114 458 0754 521 485
  Lån4 081 5044 115 2654 175 3874 216 5254 258 969
  Annen gjeld278 968254 331275 369241 337262 389
  Nettofinansinvesteringer61 56751 02847 056-21 497-4 679
  Standardtegn i tabeller
 • Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Lån. Millioner kroner.
  Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Lån. Millioner kroner.
  4. kvartal 2022
  Debitorsektor
  Ikke-finansielle foretak1 Finansielle foretakOffentlig forvaltningHusholdninger og ideelle org.Utlandet
  Kreditorsektor
  Beholdninger
  Ikke-finansielle foretak1 2 468 9064 97715 60819 806400 895
  Finansielle foretak1 853 254704 746496 3114 123 610475 140
  Offentlig forvaltning49 346435 962109 407124 069593 716
  Husholdninger og ideelle org.107 55518 0951 42900
  Utlandet939 960113 413831 22620 9460
  Transaksjoner
  Ikke-finansielle foretak1 9145-716250-11 325
  Finansielle foretak39 66530 7376 14436 8526 459
  Offentlig forvaltning671 73506 48685 565
  Husholdninger og ideelle org.1 060463-100
  Utlandet-55 0724 716177 55600
  1Inklusive avstemmingssektor.
  Standardtegn i tabeller
 • Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Sertifikater og obligasjoner. Millioner kroner.
  Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Sertifikater og obligasjoner. Millioner kroner.
  4. kvartal 2022
  Debitorsektor
  Ikke-finansielle foretak1 Finansielle foretakOffentlig forvaltningUtlandet
  Kreditorsektor
  Beholdninger
  Ikke-finansielle foretak1 37 880-30 05835 157234 156
  Finansielle foretak244 364856 197288 8911 674 539
  Offentlig forvaltning30 81156 642110 6003 881 132
  Husholdninger og ideelle org.3 6086 3821 1396 037
  Utlandet623 9071 928 882400 0050
  Transaksjoner
  Ikke-finansielle foretak1 5 2101 07611 70851 223
  Finansielle foretak-26 87012 09114 75475 875
  Offentlig forvaltning-1 293-45-8 159234 753
  Husholdninger og ideelle org.-833757234
  Utlandet18 22033 3171 2390
  1Inklusive avstemmingssektor.
  Standardtegn i tabeller
 • Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Aksjer. Millioner kroner.
  Fordrings- og gjeldsforhold mellom sektorer. Aksjer. Millioner kroner.
  4. kvartal 2022
  Utstedersektor
  Ikke-finansielle foretak1 Finansielle foretakUtlandet
  Eiersektor
  Beholdninger
  Ikke-finansielle foretak1 3 337 007100 5501 163 797
  Finansielle foretak650 276414 2361 161 613
  Offentlig forvaltning1 171 393183 7598 778 633
  Husholdninger og ideelle org.1 127 726328 71484 938
  Utlandet1 961 816487 1640
  Transaksjoner
  Ikke-finansielle foretak1 12 5562 71350 019
  Finansielle foretak10 4563 052312
  Offentlig forvaltning3 317396321 150
  Husholdninger og ideelle org.2 0341 338-1 382
  Utlandet-18 4927 3080
  1Inklusive avstemmingssektor.
  Standardtegn i tabeller
 • Innenlandske hovedsektorers fordringer og gjeld overfor utlandet. Siste periode. Millioner kroner.
  Innenlandske hovedsektorers fordringer og gjeld overfor utlandet. Siste periode. Millioner kroner.
  4. kvartal 2022
  Ikke-finansielle foretak1 Finansielle foretakOffentlig forvaltningHusholdninger og ideelle org.Sum norske sektorer
  Nettofordringer-1 017 903368 03311 999 232308 10811 657 470
  Totale fordringer3 004 7195 150 66113 327 031438 01821 920 429
  Sedler og mynt, o.l.072 7910072 791
  Bankinnskudd44 286970 15519 45611 4431 045 340
  Sertifikater og obligasjoner234 1561 674 5393 881 1326 0375 795 864
  Utlån400 895475 140593 71601 469 751
  Egenkapitalinstrumenter1 227 6161 163 3398 781 15084 93811 257 043
  Verdipapirfondsandeler42 971451 4513 87339 068537 363
  Forsikringstekniske reserver023 5160023 516
  Andre fordringer1 052 60782 60525 211296 5321 456 955
  Total gjeld4 022 6224 782 6281 327 799129 91010 262 959
  Sedler og mynt, o.l.068 2050068 205
  Bankinnskudd01 711 959001 711 959
  Sertifikater og obligasjoner623 9071 928 882400 00502 952 794
  Lån939 960113 413831 22620 9461 905 545
  Egenkapitalinstrumenter1 961 816488 904002 450 720
  Verdipapirfondsandeler0154 51000154 510
  Forsikringstekniske reserver037 3060037 306
  Annen gjeld494 05668 33948 885108 964720 244
  1Inklusive avstemmingssektor.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en avstemt oversikt over de institusjonelle sektorenes finansielle eiendeler og gjeld til hverandre, samt endringer i disse størrelsene dekomponert i transaksjoner og omvurderinger.

1. Nettofinansinvestering definert i inntekts- og kapitalregnskapet =

Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke-finansiell kapital

2. Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak.

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren overskuddsmidler som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen derimot er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres enten ved å selge finansielle eiendeler eller ved opptak av lån. For eksempel vil realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjøre størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i hovedsak gjennom låneopptak.

Nettofordringer (netto finansiell formue) = fordringer (finansielle eiendeler) - gjeld.

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. For eksempel domineres husholdningens fordringer av bankinnskudd, sedler og mynt samt verdien av opptjente rettigheter i livs- og pensjonsforsikring utenom folketrygden, som er fondsmidler avsatt i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer, netto

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

Fordringsrate = finansielle eiendeler i prosent av disponibel inntekt

Gjeldsrate = gjeld i prosent av disponibel inntekt

Nettofordringsrate = finansielle nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Ratene beregnes som fordringer/gjeld/nettofordringer i prosent av en sentrert glidende sum av inntekten. Det vil for eksempel si at gjeldsraten i 2. kvartal 2017 beregnes som gjeld ved utgangen av dette kvartalet i prosent av summen av disponibel inntekt i kvartalene 1-4 i 2017. For siste observasjon av de publiserte ratene må disponibel inntekt som inngår i beregningen anslås for de to siste kvartalene da de ligger frem i tid.

Gjeldsvekst = netto opptak av gjeld de siste fire kvartalene i prosent av gjeldsbeholdningen ved inngangen til denne perioden. Kalles også her årlig gjeldsvekst.

Nasjonalregnskapets kontoplan

Kontoplanen gir ramme og innhold for oppstilling av nasjonalregnskapsstatistikk. En grunnleggende konvensjon i finansregnskapet er at fordringer for en sektor skal motsvares av gjeld for en annen sektor i samme finansobjekt. Dette reflekteres også av datastrukturen i finansregnskapet som er 3-dimmensjonal: kreditor sektor * debitor sektor * finansobjekt.

Sektorklassifikasjon

Institusjonelle sektorer er grupperinger av institusjonelle enheter. De institusjonelle enhetene klassifiseres i sektorer etter samfunnsøkonomisk funksjon, organisasjonsform og eierskap. En institusjonell enhet innehar beslutningsautonomi og kan avgi et fullstendig regnskap. I de fleste tilfeller vil den institusjonelle enheten være sammenfallende med juridisk enhet eller fysisk person.

Den institusjonelle sektorklassifikasjonen i finansregnskapet bygger på anbefalingene i SNA 2008 og ESA 2010. Hovedsektorene i finansregnskapet er beskrevet nedenfor:

1 Total økonomien

Summen av alle innenlandske institusjonelle sektorer. Dette er enheter har sitt økonomiske interessesentrum i det aktuelle landet (Norge) i minst ett år eller mer og de betraktes som innenlandske enheter uavhengig av nasjonal eierskap eller organisasjonsform. Datterselskaper og filialer mv i utlandet eid av norske foretak er ikke inkludert (se utlandet).

11 Ikke-finansielle foretak

Hovedsektoren omfatter institusjonelle enheter som er markedsprodusenter av varer og ikke-finansielle tjenester.

Sektorer i finansregnskapet:

 • Statlig eide ikke-finansielle foretak
 • Kommunalt eide ikke-finansielle foretak
 • Privat eide ikke-finansielle foretak medregnet næringslivsorganisasjoner

Avstemmingssektoren som viser forskjellen mellom debitor og kreditor informasjon er behandlet som en egen sektor. Avstemmingssektoren tas med under ikke-finansielle foretak i rapportene til Eurostat, OECD og BIS.

12 Finansielle foretak

Hovedsektoren omfatter institusjonelle enheter som er markedsprodusenter av finansielle tjenester og som er engasjert i finansielle aktiviteter. Hovedaktivitetene er ulike former for kredittformidling og tjenesteytning i tilknytning til dette (f eks banker og kredittforetak). Sektoren omfatter i tillegg enheter som tilbyr forsikringsprodukter og tjenester, verdipapirfond og finansielle holdingselskaper, men også enheter som utfører finansielle hjelpetjenester i finans- og kredittmarkedene (eks meglertjenester, fondsforvaltning, finansielle registertjenester mv).

Sektorer i finansregnskapet:

 • Norges Bank
 • Monetære finansinstitusjoner utenom sentralbanken
 • Banker (forretnings- og sparebanker)
 • Kredittforetak
 • Pengemarkedsfond
 • Andre finansielle foretak utenom forsikring
 • Verdipapirfond utenom pengemarkedsfond
 • Finansieringsselskaper
 • Investeringsselskaper og aktive eiere/PE-fond
 • Holdingsselskaper og finansielle hjelpeforetak
 • Statlige låneinstitutter og statlige investeringsselskaper
 • Forsikringsselskaper og pensjonskasser
 • Livsforsikringsselskaper
 • Skadeforsikringsselskaper
 • Pensjonskasser

13 Offentlig forvaltning

Hovedsektoren omfatter de forvaltningsmessige delene av stats- og kommunesektoren, medregnet Statens pensjonsfond - Innland (folketrygdfondet) og Statens pensjonsfond - Utland (petroleumsfondet). Foruten å ivareta et politisk ansvar, har offentlig forvaltning som oppgave å iverksette og håndheve reguleringer, produsere tjenester (i hovedsak ikke-markedsrettet) for individuelt og kollektivt konsum samt omfordele inntekt og formue. Sektoren finansierer seg hovedsakelig gjennom skatter og låneopptak.

Sektorer i finansregnskapet:

 • Statsforvaltningen
 • Kommuneforvaltningen

14 Husholdninger

Hovedsektoren omfatter lønnstakere, pensjonister, trygdede, personlig næringsdrivende og borettslag mv. Husholdningene konsumerer varer og tjenester, tilbyr arbeidskraft og utøver næringsvirksomhet. I sektoren finner vi ´´konsumentene i økonomien´´. Husholdningenes samlede konsum finansieres delvis av husholdningene selv, dels av offentlig forvaltning og av ideelle organisasjoner. Husholdningene produserer også varer og tjenester for eget konsum og boligtjenester fra egne boliger utgjør største delen av egenprodusert konsum. Ettersom boliger i borettslag og boligsameier behandles som selveide boliger regnes borettslag mv med i husholdningene i nasjonalregnskapet.

15 Ideelle organisasjoner

Ideelle organisasjoner er egne juridiske og institusjonelle enheter som tilbyr sine tjenester til husholdningene og som hovedsakelig er engasjert i ikke-markedsrettet virksomhet. Virksomheten finansieres av overføringer fra offentlig forvaltning, medlemskontingenter og frivillige bidrag fra husholdninger og foretak.

2 Utlandet

Denne hovedsektoren omfatter alle utenlandske institusjonelle enheter som foretar transaksjoner med våre innenlandske institusjonelle enheter eller har annen tilknytning til disse enhetene av økonomisk karakter. I Utlandet inngår blant annet:

 • Utenlandske institusjonelle enheter i utlandet som kontrolleres av utenlandske eller norske foretak
 • Fysiske personer som permanent bosatt i utlandet (medregnet norske statsborgere)
 • Utenlandske amabasadepersonell, ambasader og konsulater i Norge

Objektsklassifikasjonen

Finansregnskapet inneholder et avgrenset antall finansobjekter som inngår i balanseoppstillingene til de institusjonelle sektorene. Et finansobjekt knytter sammen en sektors fordringer med en annen sektors gjeld. Finansobjektene omfatter grupper av detaljerte finansielle instrumenter som i hovedsak innehar samme samfunnsøkonomiske funksjon. For eksempel er betalingsfunksjonen karakteristisk for sedler, skillemynt og lønnskonti, mens kreditt formidles gjennom ulike typer lån. I tillegg har likviditetsgrad vært bestemmende for rekkefølgen mellom objektene.

Objektsklassifikasjonen i finansregnskapet bygger på anbefalingene i SNA 2008 og ESA 2010. Hovedobjektene i finansregnskapet er beskrevet nedenfor:

AF1 Gull og trekkrettigheter (SDR)

Hovedobjektet omfatter monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) i IMF. Norges Bank solgte gullbeholdningen i løpet av perioden 4. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004.

Objekter:

 • Gull
 • SDR

AF2 Sedler, skillemynt og bankinnskudd

Hovedobjektet omfatter norske og utenlandske sedler og skillemynt, innskudd i Norges Bank, forretnings- og sparebanker og utenlandske banker samt reserveposisjoner i IMF. I objektet inngår alle typer bankinnskudd, herunder lønnskonti og høyrentekonti.

Objekter:

 • Sedler og skillemynt
 • Innskudd
 • Transaksjonsinnskudd
 • Andre innskudd

AF3 Omsettelige gjeldspapirer

I hovedobjektet inngår sertifikater og obligasjoner. Sertifikater omfatter omsettelige verdipapirer med opprinnelig løpetid mindre enn ett år, mens obligasjoner er definert som omsettelige standardiserte partialobligasjoner med løpetid over ett år. Med partialobligasjoner menes verdipapirer med likelydende tekst som utstedes i mange sammenhenger (mengdegjeldsbrev).

Objekter:

 • Sertifikater
 • Obligasjoner

AF4 Lån

Hovedobjektet omfatter andre låneformer enn omsettelig gjeldspapirer. Objektet er delt i korte og lange lån hovedsakelig på basis av spesifikasjonene i bankstatistikken. Kortsiktige lån omfatter factoring, kredittkortlån og repolån mv. Langsiktige lån omfatter alle andre lån med og uten pant i bolig som for eksempel nedbetalingslån, rammelån og finansiell leasing.

Objekter;

 • Kortsiktige lån
 • Langsiktige lån

AF5 Aksjer og andeler

Hovedobjektet omfatter blant annet ordinære aksjer i aksjeselskaper, andeler i ansvarlige selskap med begrenset ansvar, og andeler i alle typer verdipapirfond. Aksjer og eierandeler i utenlandske selskaper er også inkludert. Videre inkluderer objektet omsettelige norske egenkapitalbevis og stats- og kommuneforvaltningens kapitalinnskudd i offentlig eide foretak. Egenkapitalbevisene er fra og med tallene for 4. kvartal 2021 flyttet fra Annen egenkapital til Noterte aksjer i publiseringene.

Objekter;

 • Aksjer
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Annen egenkapital
 • Egenkapitalbevis
 • Kapitalinnskudd
 • Verdipapirfondsandeler

AF6 Forsikringstekniske reserver

I hovedobjektet inngår opptjente reserver i individuelle livs-, rente- og pensjonsforsikringer, opptjente rettigheter i kollektive pensjonsordninger samt forskuddsbetalte premier i livsforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser. I tillegg inngår premiereserver og erstatningsreserver i skadeforsikringsselskapene. Reservene omfatter avsatte midler til dekning av forsikringsansvar som følger av polisene, men også andre akkumulerte fondsmidler som kan tilskrives forsikringstakerne.

Objekter;

 • Forsikringstekniske reserver i skadeforsikring og avsetninger til garantiordninger
 • Opptjente individuelle livs- og pensjonsforsikring
 • Opptjente pensjonsrettigheter i kollektive ordninger
 • Arbeidsgivers / sponsors reserver i pensjonsforsikring

AF7 Finansielle derivater og lønnstakeropsjoner

Finansielle derivater og lønnstakeropsjoner er foreløpig ikke tallfestet, men er tatt med i objekt 800 Andre fordringer / annen gjeld.

Objekter:

 • Finansielle derivater
 • Lønnstakeropsjoner

AF8 Andre fordringer / annen gjeld

Her inngår fordringer og gjeld som skyldes avvik mellom betalings- og avtaletidspunktet, for eksempel kundefordringer / leverandørgjeld og skattefordringer / -gjeld. Objektet omfatter også andre finansielle balanseposter som ikke hører naturlig inn under andre objekter foran. Finansielle derivater er inkludert i andre fordringer / annen gjeld og i den grad instrumentet er spesifisert i basisstatistikkene flyttes derivatene til objektet. I andre fordringer / annen gjeld inngår også verdien av realkapital som innlendinger eier i utlandet og verdien av realkapital i Norge som er direkte eid av utlendinger (eks verdien av fast eiendom i utlandet eid av innenlandske husholdninger og verdien av fast eiendom i Norge eid av utenlandske husholdninger).

Objekter:

 • Varekreditter
 • Andre fordringer / annen gjeld
 • Skattefordringer / skattegjeld
 • Andre fordringer / annen gjeld utenom skattefordringer / skattegjeld

Navn: Finansielle sektorregnskaper
Emne: Nasjonalregnskap og konjunkturer

8. juni 2023

Seksjon for finansregnskap

Nasjonalt nivå

Finansregnskapet publiseres kvartalsvis. Første versjon av regnskapet for kvartal k er tilgjengelig omlag k + 80 dager etter kvartalets utløp, med revisjoner i påfølgende kvartalspubliseringer. I en normal rutine er hele informasjonsgrunnlaget for år t innarbeidet om lag 2 år etter regnskapsårets utløp (år t + 2).

Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) og Bank for International Settlement (BIS).

Ikke relevant

Formålet med finansregnskapet er å gi et avstemt og helhetlig bilde av institusjonelle sektorers finansielle eiendeler, gjeld og finanstransaksjoner. Finansregnskapet gir også en detaljert beskrivelse av fordrings- og gjeldsforholdene mellom innenlandske sektorer og mellom Norge og utlandet.

Finansregnskapet ble i sin tid etablert av Norges Bank. Behovet var data til makromodellen Rikmod (Findatr; FINansiell DATabase for Rikmod). Findatr ble første gang publisert i 1990 med tidsserier tilbake til 4. kvartal 1975. Et revidert databasesystem var operativt fra høsten 2003 og systemet skiftet samtidig navn til Finse. Fra og med 1. januar 2007 ble ansvaret for Finse overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Finse er dagens system for finansregnskapet og inneholder tidsserier fra og med 4. kvartal 1995. Finansregnskapet er revidert for annen gang og resultatene fra hovedrevisjonen ble publisert 3. desember 2014.

Finansregnskapet er en del av nasjonalregnskapssystemet som i mange år har vært et viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklingen. Blant annet bygger SSBs makroøkonomiske modeller i stor grad på nasjonalregnskapsstatistikk. Andre brukere er Norges Bank, Finansdepartementet, forsknings- og utredningsinstitutter, finansanalytikere, internasjonale organisasjoner, massemedia mv.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenhengen mellom finansregnskapet og det institusjonelle sektorregnskapet i nasjonalregnskapssystemet er gitt ved sektorenes nettofinansinvesteringer. I teorien (SNA 2008 og ESA 2010) skal nettofinansinvesteringene for en sektor i den finansielle delen av systemet (financial accounts) være identisk med sektorens nettofinansinvesteringer i inntektsdelen av systemet (non-financial accounts). Erfaringene viser at det er vanskelig å etablere denne identiteten mellom de ulike delen av systemet og for flere av sektorene forekommer det betydelig avvik.

Ikke relevant

Rådsforordning 549/2013 av 21 mai 2013 om det europeiske nasjonalregnskapssystemet (The European system of national and regional accounts in the European Union (Text with EEA relevance)).

Omfanget av nasjonalregnskapet er definert i internasjonale retningslinjer gitt i System of National Accounts SNA 2008 (publisert av FN, OECD, IMF, Verdensbanken og EU-kommisjonen) og The European system of national and regional accounts ESA 2010.

Den institusjonelle delen av nasjonalregnskapet beskriver alle økonomiske transaksjoner som berører institusjonelle sektorer og gir en oppstilling av sektorenes beholdninger av real- og finanskapital. Avgrensningen av innenlandsk økonomi mot utlandet bygger på begrepet hjemmehørende enheter. En enhet er hjemmehørende i et land når den over tid utøver aktivitet innenfor landets økonomiske territorium -, dvs at enheten har sitt økonomiske interessesentrum i landet i minst ett år eller mer.

Finansregnskapet inneholder to hovedtyper av informasjon: strømmer og beholdninger. Strømmene framkommer som endringer i beholdningene innenfor et gitt tidsrom, mens beholdningene viser til situasjonen på et gitt tidspunkt, f eks ved inngangen eller ved utgangen av en periode. I finansregnskapet skilles det mellom tre hovedtyper av hendelser som kan finne sted i løpet av en regnskapsperiode.

 • Transaksjoner

Endringer i beholdningene som oppstår når en sektor kjøper eller selger finansielle eiendeler (for eksempel verdipapirer) eller inngår kontrakter mv (for eksempel ved låneopptak). Slike hendelser klassifiseres som transaksjoner og tallfestes på egne konti i finansregnskapet (transaksjonskonti). Transaksjonene beskriver sektorenes investerings- og låneadferd i finans- og kredittmarkedene.

 • Gevinster og tap

Finansielle eiendeler og gjeld vil også være påvirket av verdiendringer, som skyldes pris- / kursendringer i verdipapir- og valutamarkedene. I finansregnskapet klassifiserer disse endringene i en egen kategori som tallfestes på egne konti i finansregnskapet (konti for gevinster og tap).

 • Andre volumendringer

Endringer som skyldes ekstraordinære begivenheter (for eksempel konkurser, naturkatastrofer mv) eller hendelser av ikke-økonomisk karakter (for eksempel tekniske endringer som reklassifisering av enheter og instrumenter, nye definisjoner mv) skilles ut som en egen kategori og tallfestes på egne konti i finansregnskapet (volumendringskonti).

Finansregnskapet baseres på en rekke kvartalsvise datakilder; regnskapsstatistikk for finansielle foretak; utenriksregnskap; statistikk for verdipapirer registrert i VPS. Beregningene bygger også på årlig regnskapsstatistikk for stats- og kommuneforvaltningen, samt ulike typer av registerstatistikk. Deler av databasesystemet er basert på et ufullstendig statistikkgrunnlag. Her er det nødvendig å bygge på vurderinger, anslag og supplerende datakilder, blant annet statistikk for innbetalt og utlignet skatt og selvangivelsesstatistikk for personlige skatteytere.

Finse bygger på basisstatistikk innsamlet i SSB.

Arbeidsprosessen fram mot et avstemt kvartalsregnskap omfatter en rekke prosedyrer og konsistenssjekker som også bidrar til å kvalitetssikre dataene i basisstatistikkene.

Basisstatistikkene må på enkelte områder bearbeides for å tilfredsstille finansregnskapets definisjoner og prinsipper; først tilpasses informasjonen finansregnskapet datastruktur; deretter avstemmes grunnlagsinformasjonen. Der hvor vi har flere datakilder for samme fordringsforhold velges en dataserie etter forhåndsbestemte regler. Det viktigste valget skjer mellom kreditor og debitor informasjon. Forskjeller i informasjon gitt fra henholdsvis kreditor og debitor vil skape avvik for de enkelte cellene i databasesystemet.

Avvik vil ofte være forklart av ulike definisjoner og verdsettingsprinsipper, men også feil og mangler i statistikkene kan forårsake avvik. I den grad det avdekkes feil i basisstatistikkene, meldes dette tilbake til ansvarlig seksjon.

Beholdninger og transaksjoner sesongjusteres ikke i finansregnskapet. Ratene og gjeldsveksten publiseres som både justerte og ujusterte størrelser.

Ikke relevant

I Finse foreligger det sammenliknbare tall på kvartalsbasis tilbake til 4. kvartal 1995. I det gamle databasesystemet Findatr foreligger kvartalsserier for beholdningsstørrelser fra og med 4. kvartal 1975 til og med 1. kvartal 2003. Nettofinansinvesteringene per sektor foreligger som årlige tidsserier i Findatr, med unntak for husholdningssektorens finansregnskap som har vært publisert kvartalsvis siden begynnelsen av 1990-tallet.

Finansregnskapet bygger på flere ulike statistiske kilder. Regnskapet vil avspeile den usikkerheten som ligger i det statistiske kildegrunnlaget og i beregningsmetodene som benyttes. Finse omfatter flere rutiner for avstemming og konsistenskontroll av data. Det er rimelig å anta at dette reduserer noe av usikkerheten som ligger i datakildene. På den annen side krever finansregnskapets kontosystem at det skal beregnes tall på områder hvor basisstatistikken er mangelfull. På slike områder kan usikkerheten være betydelig.

I finansregnskapet knytter det seg spesiell usikkerhet til tre fordrings- og gjeldsforhold. Det gjelder fordrings- og gjeldsforhold mellom husholdningene og private ikke-finansielle foretak samt husholdningenes og foretakenes fordringer overfor utlandet. I særlig grad bidrar fraværet av detaljert regnskapsstatistikk for private ikke-finansielle foretak til usikkerhet i tallfestingen av foretakenes fordrings- og gjeldsforhold overfor andre institusjonelle sektorer.

Revisjoner forekommer mellom de først publiserte tallene og senere publiserte tall for samme kvartal i Finse. De kvartalsvise datakildene foreligger på en form som medfører få og små revisjoner når kvartalstallene publiseres på nytt. De årlige regnskapsstatistikkene for offentlig sektor (off. forvaltning og off. eide ikke-finansielle foretak) trenger lengre bearbeidingstid. Dette medfører at de første publiserte finansregnskapstallene er beheftet med større usikkerhet enn tall fra senere publiserte versjoner av regnskapet som bygger på et fullstendig oppdatert datagrunnlag.

Kontakt