Eiendomsomsetning

Oppdatert: 30. april 2024

Neste oppdatering: 29. august 2024

Boliger omsatt i fritt salg
Boliger omsatt i fritt salg
1. kvartal 2024
22 392
Tinglyst omsetning av fast eiendom og boliger i borettslag. Foreløpige tall
Tinglyst omsetning av fast eiendom og boliger i borettslag. Foreløpige tall
1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2019 - 1. kvartal 2024
Omsetninger i alt44 969-12,6-12,3
Fast eiendom36 773-13,1-11,9
Boretter8 196-10,6-4,3
Boliger i fritt salg i alt22 392-13,4-12,3
Boliger på eid tomt i fritt salg15 681-15,8-13,9
Boliger på leid tomt i fritt salg586-7,3-20,3
Boliger i borettslag i fritt salg i alt6 125-7,4-6,9
Fritidsboliger i fritt salg i alt1 751-3,3-19,3
Fritidsboliger på eid tomt i fritt salg1 422-2,4-14,3
Fritidsboliger på leid tomt i fritt salg329-7,1-35,5
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
  Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
  1. kvartal 2024
  Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1000 kr)Omsetninger, hjemmelsoverføringKjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr)Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1 000 kr)Omsetninger på festet grunnKjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr)
  Østfold8263 4884 2237523 2114 270742763 736
  Akershus2 59814 8555 7182 53914 5395 726593155 345
  Oslo1 98917 8728 9851 87917 1589 1321107136 486
  Innlandet9363 2283 4499083 1553 47528732 604
  Buskerud8203 6044 3958043 5594 42716452 814
  Vestfold6933 1054 4816532 9364 495401704 247
  Telemark3601 2223 3943421 1743 43418472 632
  Agder9633 3663 4959483 3333 51615332 219
  Rogaland1 9298 0854 1911 9208 0554 1969303 291
  Vestland1 7827 1934 0361 7186 9274 032642664 158
  Møre og Romsdal7612 5873 3997552 5723 4066152 442
  Trøndelag - Trööndelage1 4766 3554 3061 4306 0984 264462585 604
  Nordland - Nordlánnda4911 5213 0984511 4173 141401042 612
  Troms - Romsa - Tromssa4972 3104 6474932 2984 6614122 975
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1464102 807892652 979571452 538
  Svalbard000000000
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg. Antall, kjøpesum og fellesgjeld. Foreløpige tall
  Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg. Antall, kjøpesum og fellesgjeld. Foreløpige tall
  1. kvartal 2024
  Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1000 kr)Fellesgjeld i alt (mill. kr)Fellesgjeld per omsetning (1000 kr)Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1000 kr)
  Østfold3327442 2421354062 648
  Akershus4031 3163 2651674153 680
  Oslo2 2219 2044 1448533844 528
  Innlandet3016372 1181364532 571
  Buskerud2636552 492923512 843
  Vestfold3307972 4151624922 907
  Telemark2304271 8561345842 440
  Agder1563302 114724602 574
  Rogaland3167612 4081725442 952
  Vestland6221 6092 5872423882 975
  Møre og Romsdal1252251 796433442 140
  Trøndelag - Trööndelage4871 2742 6172154413 058
  Nordland - Nordlánnda1884182 2251246582 883
  Troms - Romsa - Tromssa1162792 405716113 016
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku35611 73182221 953
  Uoppgitt fylke000000
  Standardtegn i tabeller
 • Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
  Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
  1. kvartal 2024
  Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1000 kr)Omsetninger, hjemmelsoverføringKjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr)Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1000 kr)Omsetninger på festet grunnKjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1000 kr)
  Østfold44831 88827391 42817452 619
  Oslo og Akershus29903 09629903 096......
  Innlandet3871 2063 1172978993 027903073 412
  Buskerud4331 8004 1583721 6534 443611472 417
  Vestfold17704 11511585 3116121 923
  Telemark1644502 7441384012 90626491 888
  Agder1494893 2791134123 65036762 116
  Rogaland621462 361491162 36713302 341
  Vestland1473832 6031343572 66313261 986
  Møre og Romsdal581302 250501102 2098202 508
  Trøndelag - Trööndelage1472431 6511121981 76735451 279
  Nordland - Nordlánnda661241 881581081 8548172 076
  Troms - Romsa - Tromssa29268882723844231 475
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1917888571 3801410712
  Standardtegn i tabeller
 • Tinglyst omsetning av fast eiendom
  Tinglyst omsetning av fast eiendom
  1. kvartal 2024
  OmsetningerTinglyst beløp (mill. kr)
  Hele landet36 773108 501
  Østfold1 7824 672
  Akershus4 31318 492
  Oslo2 89222 076
  Innlandet3 4516 347
  Buskerud2 2966 536
  Vestfold1 4244 451
  Telemark1 3262 206
  Agder2 5305 172
  Rogaland3 47610 255
  Vestland4 2989 702
  Møre og Romsdal1 9673 713
  Trøndelag - Trööndelage3 2898 428
  Nordland - Nordlánnda1 7632 888
  Troms - Romsa - Tromssa1 3452 851
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku621712
  Svalbard00
  Standardtegn i tabeller
 • Tinglyste omsetninger av fast eiendom fordelt på type eiendom
  Tinglyste omsetninger av fast eiendom fordelt på type eiendom
  1. kvartal 20211. kvartal 20221. kvartal 20231. kvartal 20241
  Alle eiendommer47 28543 21042 29736 772
  Boligeiendom i alt31 93730 09130 46626 329
  Boligeiendom med bygning30 42028 90929 51925 613
  Boligeiendom uten bygning1 5171 182947716
  Fritidseiendom i alt9 0896 9815 6905 046
  Fritidseiendom med bygning7 3345 6054 9534 442
  Fritidseiendom uten bygning1 7551 376737604
  Landbrukseiendom i alt1 9571 8791 8921 805
  Landbrukseiendom med bygning1 6211 5151 5731 495
  Landbrukseiendom uten bygning336364319310
  Forretnings-/kontoreiendom i alt872882977689
  Forretnings-/kontoreiendom med bygning832803913658
  Forretnings-/kontoreiendom uten bygning40796431
  Industrieiendom i alt743727724660
  Industrieiendom med bygning588591619555
  Industrieiendom uten bygning155136105105
  Kommunikasjon12712210894
  Annen2 3562 3612 1411 844
  Uoppgitt204167299305
  1Foreløpige tall.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter tinglyst omsetning av alle typer fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Den gir tall fordelt på type eiendom og type omsetning. For boliger og fritidsboliger omsatt i fritt salg publiseres tall for kjøpesum i alt og gjennomsnittlig kjøpesum.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 18. september 2023.

Tinglyst beløp

Tinglyst beløp omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning (gave) brukes avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift.

Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning

Det beregnes gjennomsnittlig kjøpesum for:

 • Boligeiendom omsatt i fritt salg med bygning og som omfatter hjemmelsoverføring av grunn. Kjøpesum skal være oppgitt.
 • Fritidseiendom omsatt i fritt salg med bygning og som omfatter hjemmelsoverføring av grunn. Kjøpesum skal være oppgitt.
 • Fritidsbolig på festet tomt omsatt i fritt salg
 • Bolig i borettslag omsatt i fritt salg

Fritt salg

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Omsetning

En omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet. En omsetning kan omfatte en eller flere grunneiendommer. For eiendommer med flere eiere, kan en omsetning også bestå av en del av en eiendom. En omsetning omfatter både fast eiendom og andel (borett) i borettslag.

Navn: Eiendomsomsetning
Emne: Bygg, bolig og eiendom

29. august 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Statistikken publiseres på fylkes- og kommunenivå.

Statistikken utkommer fire ganger i året med kvartalsvise resultater. Foreløpige tall publiseres vanligvis 6 uker etter siste aktuelle kvartal. Endelige tall kommer vanligvis etter 32 uker. Forskjellen mellom foreløpige og endelige tall er på under én prosent.

Det er ellers verdt å merke seg at statistikken tar utgangspunkt i tinglysingstidspunktet. Det kan gå både uker og måneder fra en eiendom blir solgt til omsetningen tinglyses. Fram til midten av 1990-årene ble det samlet inn opplysninger om dette etterslepet, og da ble ca. 65 prosent av omsetningene omsatt i det kvartalet de ble tinglyst. Sammenlikning med data fra finn.no i 2016 viste at omsetningene i gjennomsnitt ble tinglyst ca. 2-3. md. etter at kjøpekontrakt ble underskrevet, men at det er store forskjeller.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken skal gi en løpende oversikt over omsetningen av fast eiendom i Norge. Med dagens detaljeringsgrad går statistikken tilbake til 1991, og med mindre detaljeringsgrad helt tilbake til 1836. Statistikk mangler for årene 1981-1983.

Fra 1. kvartal 2017 omfatter statistikken også tinglyst omsetning av boliger borettslag.

Statistikken brukes av offentlige institusjoner, eiendomsmeglere, media og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Statistisk sentralbyrå har siden 1991 utarbeidet en egen boligprisindeks med formål å gi en løpende prisstatistikk for boligmarkedet. Indeksen publiseres kvartalsvis for regionene (sonene) Oslo og Bærum, resten av Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim samt resten av landet. Boligene inndeles i enebolig, småhus og blokkleilighet, og det skilles mellom eierformene selveierbolig og borettslagsbolig.

Det utarbeides årlig en statistikk over tinglyst omsetning av landbrukseiendommer. Denne statistikken tar utgangspunkt i det som er definert som landbrukseiendommer i Landbruksregisteret, som blir driftet av Landbruksdirektoratet. Deretter blir opplysninger om tinglyst omsetning koblet til. I den ordinære eiendomsomsetningsstatistikken er det opplysninger gitt på skjøtet om hva som er formålet med eiendommen, som er utgangspunktet for at eiendommen blir karakterisert som landbrukseiendom. Det er noe avvik mellom disse to statistikkene.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle tinglyste omsetninger (overdragelser) av fast eiendom. Fra 2017 omfatter den også omsetning av boliger i borettslag. Med omsetning menes ikke bare et reelt salg av en eiendom. Foruten vanlig fritt salg og tvangsauksjon inngår i omsetning også gaveoverføring, ekspropriasjon, skifteoppgjør, uskiftebevilling og annen hjemmelsoverføring. Sistnevnte kan være en tinglyst overføring av hjemmel i forbindelse med endring av organisasjonsform.

Tre typer av fast eiendom inngår:

 • Grunneiendom er eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og som strekker seg så langt loddrett nedover i grunnen og oppover i lufta som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler.
 • Festegrunn er del av grunneiendom som noen har festerett til, dvs. har en langvarig bruksrett til gjennom leie.
 • Eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter på eiendommen.

Fast eiendom kan omsettes uten at det skjer tinglysing, men dette er uvanlig. Omsetning av aksjebolig inngår heller ikke i statistikken. For aksjeselskap vil en del eiendommer skifte eier som følge av aksjesalg. Disse eiendomsomsetningene blir ikke fanget opp i statistikken.

I enkelte tilfeller kan én omsetning omfatte flere boliger/fritidsboliger, f.eks. eiendom med utleieboliger.

Statistikken er basert på opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen som koples sammen. Fra og med 2004 startet Kartverket gradvis med å overføre ansvaret for tinglysingen fra de lokale tingrettene, det vil si oppdateringen av Grunnboka med hensyn til salg, heftelser og pantsettelse i fast eiendom. I oktober 2007 var hele ansvaret overført til Statens Kartverk.

Statistikken er en totaltelling av alle tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag (sistnevnte fra og med 2017)

Data fra grunnboka hentes via API til Statistisk sentralbyrå ved behov. SSB har en egen kopi av Matrikkelen, som oppdateres fortløpende.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Det blir utført maskinelle feilkontroller for å avdekke mangler, feil, ekstreme verdier og inkonsistens i dataene. Rettinger gjøres ved å hente inn tilleggsopplysninger fra Matrikkelen.

Det gjøres for det meste bare opptellinger av antall omsetninger med bestemte egenskaper, f.eks. etter type eiendom, omsetningsmåte, med/uten bygning, boligtype, samt oppsummering av tinglyst beløp.

For tinglyste omsetninger av eiendommer i fritt salg er det et krav at kjøpesummen tilsvarer markedsverdien. Tinglyst beløp for eiendommer som ikke omsettes i fritt salg, beregnes på følgende måte:

Dersom kjøpesummen er større enn 1 kr, benyttes kjøpesummen. Dersom kjøpesummen er 1 kr eller mindre, benyttes avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift.

For borettslagsleiligheter skjer det ingen korrigeringer av kjøpesum, men opplysninger om andel fellesgjeld hentes fra Skattestatistikk for personer og kobles til. Det er opplysninger om selgers fellesgjeld i borettslaget ved årsskiftet ett år før salget som benyttes. Dersom opplysninger om fellesgjeld mangler, blir det benyttet et gjennomsnittsbeløp for den aktuelle kommunen eller fylke. Det hefter derfor en viss usikkerhet til disse tallene.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden undertrykking i denne statistikken.

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til enkeltperson, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom færre enn tre omsetninger ligger til grunn for et tall. Det er også en begrensning ved at tall ikke offentliggjøres hvis en omsetning alene står for over 90 prosent av verdien, eller hvis to omsetninger står for over 95 prosent av verdien.

Det eksisterer en sammenhengende tidsserie over salg av fast eiendom fra 1836 til 1980. Statistikken viser antall solgte eiendommer i alt og tilhørende verdi, fordelt på eiendommer i byene og i bygdene. Fra 1852 til 1980 finnes det dessuten en sammenhengende tidsserie over pris per skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer i fri omsetning.

Til og med 1980 ble statistikken utarbeidet på grunnlag av rapportering av data direkte fra tingrettene (sorenskriverne) til Statistisk sentralbyrå. GAB-registeret ble opprettet rundt 1980. Fra og med 1981 var det meningen at registeret skulle være datagrunnlag for statistikken. I starten omfattet imidlertid registeret ikke alle kommuner og datakvaliteten var dessuten dårlig. Det mangler derfor statistikk for årene 1981-1983. Fra og med 1984 er det igjen publisert statistikk, men de første årene var det fortsatt betydelige mangler i datagrunnlaget. Fra og med 1991 er det publisert statistikk med dagens detaljeringsnivå.

Fram til og med 2005 hadde statistikken resultater for henholdsvis 1. kvartal, 1. halvår, 1.-3. kvartal og hele året. Fra og med 2006 er statistikken bare publisert kvartalsvis.

For boligeiendommer med bygning og fritidseiendommer med bygning omsatt i fritt salg regner vi også ut gjennomsnittlig kjøpesum. Eiendommer uten kjøpesum inngår ikke i grunnlaget for gjennomsnittsberegninger. Boligeiendommer omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkludert leiegårder og lignende. Sammensetningen av boligmassen som blir omsatt, kan variere en del fra år til år. For fritidseiendommer vil også sammensetningen variere over tid, særlig vil omsetninger som omfatter flere fritidseiendommer påvirke gjennomsnittet. Det samme gjelder fritidseiendommer med spesielt høy kjøpesum. Utviklingen i gjennomsnittlig kjøpesum fra år til år behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen, og spesielt ikke om den bygger på et fåtall omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum blir ikke regnet ut for lavere nivå enn fylke.

Statistikken bygger hovedsakelig på data oppgitt i forbindelse med tinglysing av fast eiendom og boliger i borettslag (fra 2017), og en regner med at dataene har stor pålitelighet. Feilklassifisering av for eksempel type eiendom og type bolig kan imidlertid forekomme. I løpet av perioden 2004-2007 ble en økende andel omsetninger klassifisert i gruppen annet under type eiendom og type bolig. Det har også vært økning i antall tinglyste omsetninger med mangelfull klassifisering. En stor andel av disse eiendommene greier vi ved hjelp av Matrikkelen å plassere riktig under editeringen, mens andre er vanskeligere å plassere. Det vil derfor være en del omsetninger med type omsetning annet og uoppgitt som skulle vært i en annen gruppe. Fra 2007 har dette gradvis blitt bedre.

Det er strenge krav til registrering i forbindelse med tinglysing av fast eiendom, og frafall forekommer derfor i veldig liten grad. Enkelte omsetninger mangler i den foreløpige statistikken.

Når det gjelder tinglyst omsetning av boliger i borettslag, er manglende opplysninger om kommune, type eiendom og type bolig hentet fra Matrikkelen. Opplysninger om andelen fellesgjeld er hentet fra Skattestatistikk for personer, og viser andelen fellesgjeld ved årsskiftet ett år før salget fant sted. I de tilfellene en mangler fellesgjeld, er det benyttet en gjennomsnittsverdi for gjeldende kommune eller fylke.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Tallene for bebygde bolig- og fritidseiendommer i fritt salg for perioden 2015-2020 har blitt endret. Det skyldes at en del boligomsetninger og et mindre antall fritidseiendommer ved en feil har blitt endret fra omsetningsform fritt salg til gave. Disse har nå blitt endret tilbake til fritt salg. Feilen oppsto i 2015 da det ble krav om at fellesgjeld i sameier skal legges til beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften. En omkoding har endret omsetninger av bolig- og fritidseiendommer fra fritt salg til gave der hvor grunnlaget for dokumentavgift er høyere enn kjøpesummen. Feilen slår særlig ut i kommuner hvor en forholdsmessig stor andel av boligomsetningene er sameier med fellesgjeld.

Omsetninger av bebygde bolig- og fritidseiendommer for et lavt beløp kan indikere at det er en tomt. Derfor blir slike omsetninger testet etter en beløpsgrense, og denne grensen har blitt justert opp fra og med 2015. Hvis det er omsetningsform fritt salg, ekspropriasjon eller tvangssalg og eiendommen er bebygd og kjøpesummen er under 200 000 kroner for bolig- og under 100 000 kroner for fritidseiendom, blir omsetningen endret til ubebygd, altså tomt. Tidligere var grenseverdien 100 000 kroner for bolig- og 50 000 kroner for fritidseiendommer. Endringen medfører at det blir noen færre bebygde bolig- og fritidseiendommer og desto flere omsatte ubebygde eiendommer.

I tillegg har bolig- og fritidseiendommer som opprinnelig var ført opp som fritt salg på skjøte, og som er omsatt innen familie, blitt endret til omsetningsform annet. Slike omsetninger har en lavere gjennomsnittlig kjøpesum enn gjennomsnittet for alle omsetninger i fritt salg. Den lave kjøpesummen tyder på at mange av disse er omsatt til redusert pris, noe som blant annet kan skyldes at kjøpers andel av arv er trukket fra kjøpesummen. Ved å koble informasjon om kjøperne og selgerne som er involvert i omsetningene, med informasjon fra Befolkningsregisteret har vi kunnet fastslå om noen av kjøperne er i familie med selgerne. Det er tatt med inntil tre selgere og to kjøpere fra hvert salg i vurderingen av om kjøper er i slekt med selger.

Disse familierelasjonene inngår i testen:

 • Ektefelle
 • Foreldre
 • Barn
 • Søsken
 • Besteforeldre
 • Tanter/onkler

Opprettingen der omsetningene ble flyttet fra gave til fritt salg førte til at antall boligomsetninger i fritt salg økte med 8 prosent på landsnivå. For Oslo førte opprettingen til at antall boligeiendommer i fritt salg økte med 48 prosent. Det skyldes at en høy andel av boligomsetningene i Oslo er sameier med fellesgjeld. I Viken økte boligeiendommer i fritt salg med 10 prosent. For de andre fylkene var det bare mindre endringer. Etter å ha rettet opp feilkodingen og justert etter de nye grenseverdiene for tomt, ble omsetningsdataene testet på om det var omsetninger innen familie. Denne testen endrer omsetninger innen familie fra fritt salg til annet. På landsnivå ble antallet boligomsetninger i fritt salg redusert med 4 prosent. I Oslo ble det redusert med 2 prosent, noe som skyldes at det er færre omsetninger inne familie her enn i resten av landet. For de andre fylkene var endringen mellom 4 og 7 prosent.

På landsnivå økte gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning med 1,1 prosent etter opprettingen. I Oslo ble gjennomsnittlig kjøpesum redusert med 9,3 prosent. Det skyldes at det var mange omsetninger med lavere kjøpesum som ble flyttet til fritt salg her. I de andre fylkene var det bare mindre endringer. Etter at det var korrigert for omsetninger innenfor familie økte gjennomsnittsprisen per omsetning med 1,7 prosent på landsnivå. I Oslo økte den med 1,1 prosent. For de andre fylkene økte den mellom 1 prosent (Viken) til 3,1 prosent (Troms og Finnmark).

Kontakt