Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Oppdatert: 6. mai 2021

Neste oppdatering: 7. juni 2021

Endring i industriproduksjonen
Produksjonsindeks. Prosentvis endring og vekter

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Det overordna føremålet til produksjonsindeksen er å måle utviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Indikatorar for verdiskapinga er verksemdas produksjon i fysiske produkt eller utførte timeverk.

Kontakt

Produksjon og omsetning

prodoms@ssb.no

Lars Jacob Balchen Dale

lars.dale@ssb.no

40 81 13 90