Skogavvirkning for salg

Oppdatert: 14. april 2021

Neste oppdatering: 27. mai 2021

Kvartalsendring i tømmerprisene
Skogavvirkning for salg

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

Kontakt