Statistikk på oppdrag

Innledende tekst

Oppdragsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialområder. Oppdragene kan også gjelde spesiell håndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte på tallmateriale fra SSB.

Prising av oppdrag

Oppdragsfinansiert virksomhet i SSB skal være selvfinansiert. Dette betyr at oppdrag skal prises slik at de gir full kostnadsdekning inkludert overhead.

Kravet til selvfinansiering gjelder virksomheten som helhet. Prisene er veiledende. Dette betyr at enkeltoppdrag kan ha avvikende priser. I kontrakten skal prisen for prosjektet spesifiseres. Det samme gjelder eventuelle direkte kostnader knyttet til prosjektet.

Prisene baseres som regel på faktisk lønn for de som arbeider på prosjektet. Prisene i tabellen er eksklusive merverdiavgift. Det skal legges til 25 prosent merverdiavgift på prisene med mindre det er gitt unntak i merverdiavgiftsloven.

Forskningsprosjekter og intervjuere har egne prislister.

Timepriser 2024/2025:

GruppeLTRTimepris til 31.12.2024Timepris fra 1.1.2025
519-44724761
445-54903950
355-641 0501 104
265-741 2421 306
175-841 5621 634
085-2 2012 279