Nasjonalt program for offisiell statistikk

Norge har et nasjonalt statistikkprogram som setter rammene for hvilke områder SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om. Programmet definerer og avgrenser offisiell statistikk, og dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder.

Kontaktinformasjon

Kontakt