Utanrikshandel med tenester

Oppdatert: 1. desember 2023

Neste oppdatering: 29. februar 2024

Tenestebalanse
Tenestebalanse
3. kvartal 2023
15,7
milliardar kroner
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak1
Milliarder kronerEndring i prosent
3. kvartal 20233. kvartal 2022 - 3. kvartal 20232. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023
Eksport106,72,8-0,1
Import91,03,0-1,2
Tjenestebalanse15,71,46,9
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype1
  3. kvartal 2023Endring i prosent
  Millionar kronerAndel2. kvartal 2023 - 3. kvartal 20233. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
  Eksport
  Alle tenester106 711100,0-0,12,8
  Leigearbeid og reparasjonar6 6496,2-3,6-6,8
  Petroleumstenester7 0046,67,2-3,7
  Byggje- og anleggstenester1 5571,5-61,4314,1
  Agenturhandel og provisjon1 2861,2-4,54,6
  Sjøtransporttenester38 33235,9-4,7-18,8
  Luft- og landtransporttjenester6 2815,935,910,5
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd5 4975,23,222,2
  Post- og teletenester4 0333,8-1,348,3
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr3 0092,810,399,0
  IT-tenester7 5987,10,032,3
  Forsking og utvikling (FoU)1 8701,819,173,6
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester16 24315,25,215,9
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport2960,3-21,1-37,8
  Andre tenester7 0576,618,043,5
  Import
  Alle tenester91 040100,0-1,23,0
  Leigearbeid og reparasjonar7 1237,8-4,6-5,6
  Petroleumstenester8 9549,8-3,66,4
  Byggje- og anleggstenester1 5661,74,743,0
  Agenturhandel og provisjon6130,717,28,7
  Sjøtransporttenester9 82210,8-3,8-30,4
  Luft- og landtransporttjenester4 9535,45,612,0
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd11 85713,05,8-9,8
  Post- og teletenester2 3242,6-9,424,9
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 5302,8-21,8-19,9
  IT-tenester12 90214,2-5,111,1
  Forsking og utvikling (FoU)1 6951,9-3,510,1
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester19 61521,52,728,9
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1 3491,526,913,7
  Andre tenester5 7386,3-2,926,9
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring1
  3. kvartal 2023Endring i prosent
  Millionar kronerAndel2. kvartal 2023 - 3. kvartal 20233. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
  Eksport
  Alle næringar106 711100,0-0,12,8
  Bergverksdrift og utvinning9 9439,3-1,510,5
  Industri9 7499,19,55,6
  Byggje- og anleggsverksemd1 0641,06,8209,3
  Varehandel, reparasjon av motorvogner2 4432,38,87,2
  Transport og lagring48 02645,0-1,1-11,1
  Informasjon og kommunikasjon14 28713,4-1,129,4
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting11 82911,16,817,8
  Forretningsmessig tenesteyting2 8822,714,6-0,9
  Andre næringar6 4896,1-18,431,1
  Import
  Alle næringar91 040100,0-1,23,0
  Bergverksdrift og utvinning15 96517,5-9,38,7
  Industri9 12810,03,317,0
  Byggje- og anleggsverksemd1 6741,80,873,8
  Varehandel, reparasjon av motorvogner6 7487,4-1,914,7
  Transport og lagring22 77725,0-2,6-19,9
  Informasjon og kommunikasjon16 06317,62,312,1
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting9 92510,91,935,0
  Forretningsmessig tenesteyting5 4025,926,67,6
  Andre næringar3 3573,7-16,4-14,5
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Tenestebalanse15 451,012 912,013 938,014 663,015 671,0
  Eksport
  Alle tenester103 840108 63299 550106 766106 711
  Leigearbeid og reparasjonar7 1348 4197 2886 8976 649
  Petroleumstenester7 2726 9585 3476 5347 004
  Byggje- og anleggstenester3761 2691 3334 0371 557
  Agenturhandel og provisjon1 2291 2091 2031 3471 286
  Sjøtransporttenester47 19043 65338 91040 22538 332
  Luft- og landtransporttjenester5 6825 1584 1734 6226 281
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd4 4974 5294 8015 3265 497
  Post- og teletenester2 7203 3013 6434 0884 033
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr1 5121 3592 3202 7273 009
  IT-tenester5 7457 8577 4927 5977 598
  Forsking og utvikling (FoU)1 0771 4371 5911 5701 870
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester14 01117 32615 85115 43916 243
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport476441472375296
  Andre tenester4 9185 7165 1265 9827 057
  Import
  Alle tenester88 38995 72085 61292 10391 040
  Leigearbeid og reparasjonar7 5488 5007 0147 4707 123
  Petroleumstenester8 41310 3237 8139 2918 954
  Byggje- og anleggstenester1 0951 0811 4011 4951 566
  Agenturhandel og provisjon564760485523613
  Sjøtransporttenester14 11213 48310 28310 2119 822
  Luft- og landtransporttjenester4 4244 8144 9234 6914 953
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd13 13812 12310 76811 20811 857
  Post- og teletenester1 8612 0402 1192 5652 324
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr3 1603 2372 4993 2352 530
  IT-tenester11 60913 66113 40613 59312 902
  Forsking og utvikling (FoU)1 5392 1641 7281 7571 695
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester15 22017 62016 81419 09319 615
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1 1861 3161 6171 0631 349
  Andre tenester4 5204 5984 7415 9075 738
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Tenestebalanse15 451,012 912,013 938,014 663,015 671,0
  Eksport
  Alle næringar103 840108 63299 550106 766106 711
  Bergverksdrift og utvinning8 9958 9118 83410 0989 943
  Industri9 23513 07410 6408 9009 749
  Byggje- og anleggsverksemd3444638359961 064
  Varehandel, reparasjon av motorvogner2 2793 0162 4372 2462 443
  Transport og lagring54 04449 99945 04248 54748 026
  Informasjon og kommunikasjon11 04113 80513 43714 44314 287
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting10 04410 9949 92011 07311 829
  Forretningsmessig tenesteyting2 9082 7432 6502 5152 882
  Andre næringar4 9505 6255 7547 9486 489
  Import
  Alle næringar88 38995 72085 61292 10391 040
  Bergverksdrift og utvinning14 68617 06214 74217 60715 965
  Industri7 80510 1899 1208 8399 128
  Byggje- og anleggsverksemd9631 2651 2881 6601 674
  Varehandel, reparasjon av motorvogner5 8827 0137 0386 8816 748
  Transport og lagring28 42027 14822 23223 38322 777
  Informasjon og kommunikasjon14 33316 48215 13115 70716 063
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting7 3508 2998 3929 7439 925
  Forretningsmessig tenesteyting5 0213 9513 6464 2665 402
  Andre næringar3 9284 3114 0224 0173 357
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent
  Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent1
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Import
  Alle næringar0,80,80,7-0,10,0
  Bergverksdrift og utvinning0,00,00,0-0,4-0,3
  Industri-0,2-0,1-0,1-1,5-2,1
  Byggje- og anleggsverksemd0,00,00,0-0,1-1,1
  Varehandel, reparasjon av motorvogner0,00,00,00,00,3
  Transport og lagring2,52,52,60,81,8
  Informasjon og kommunikasjon0,00,00,00,20,4
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting0,00,00,0-1,2-1,9
  Forretningsmessig tenesteyting0,00,00,0-0,2-0,2
  Andre næringar0,00,00,0-0,3-1,3
  Eksport
  Alle næringar1,72,02,20,81,6
  Bergverksdrift og utvinning0,00,00,00,02,0
  Industri0,00,10,10,01,1
  Byggje- og anleggsverksemd0,00,00,00,0-4,0
  Varehandel, reparasjon av motorvogner0,00,00,0-0,2-0,1
  Transport og lagring3,33,84,91,62,9
  Informasjon og kommunikasjon0,00,00,0-0,10,2
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting0,00,00,00,50,6
  Forretningsmessig tenesteyting0,00,00,00,00,5
  Andre næringar0,00,00,0-0,3-0,2
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken Utanrikshandel med tenester viser inntekter ved eksport av tenester til utlandet og utgifter ved import av tenester frå utlandet for norske ikkje-finansielle føretak . Tala vert innhenta i ei kvartalsvis utvalsundersøking.

Import
Utgifter føretaka har til kjøp av tenester frå utanlandske leverandørar. Tenestene kan anten verte leverte i Noreg eller utlandet. Landet for import er registreringslandet til den utanlandske leverandøren.

Eksport
Inntekter føretaka har frå sal av tenester til utanlandske kundar. Tenestene kan anten verte leverte i Noreg eller utlandet. Landet for eksport er registreringslandet til den utanlandske kunden.

Konsern
Med konsern meiner vi i denne undersøkinga einingar som står i relasjon til kvarandre, som til dømes morselskap, dotterselskap, søsterselskap, dotterdotterselskap etc.

 • Morselskap er eit selskap som, direkte eller indirekte, har kontroll over dei andre einingane i konsernet.
 • Dotterselskap er eit selskap der morselskapet har direkte kontroll.
 • Dotterdotterselskap er eit selskap der eit dotterselskap har direkte kontroll, medan morselskapet har indirekte kontroll.
 • Med kontroll meiner vi her meir enn 50 prosent eigardel i eit anna selskap.

Konserninterne tenester

Konserninterne tenester er tenestehandel med utanlandske einingar i same konsern.

Bruk av felles standard er viktig innanfor økonomisk statistikk då dette gjer det mogleg å samanlikne og analysere data på tvers av landegrenser og over tid.

Næring
Frå og med statistikken for året 2010 vart Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) teken i bruk. SN2007 samsvarar med EU sin standard, NACE Rev. 2. SN2007 utgjer grunnlaget for klassifisering av einingar etter viktigaste aktivitet i Verksemd- og føretaksregisteret (VoF).

Til og med publiseringa for året 2009 publiserte SSB statistikken etter Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002). Dette var den norske standard klassifikasjonen for bedrifter og føretak innan ulike næringar, basert på Eurostat sin NACE Rev 1.1.

Tenestetype
Følgjer EU sin produksjonsstandard Classification of Products by Activity (CPA).

Land
Følgjer den internasjonale standarden ISO-3166-1 alfa-2. Kodane er definerte i SSBs Standard for landkoder utenrikshandel.

Namn: Utanrikshandel med tenester

Emne: Utanriksøkonomi

29. februar 2024

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk

Statistikken syner ikkje-finansielle føretak sin tenestehandel med utlandet på nasjonalt nivå

Frå 2006 til og med 2010 vart statistikken publisert årleg, og frå 1. kvartal 2011 vert statistikken publisert kvartalsvis.

Statistikken er ein del av grunnlaget for utanriksrekneskapen og nasjonalrekneskapen, og er med i grunnlaget for rapporteringa til internasjonale organisasjonar som Eurostat, IMF og OECD.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken vart etablert i 2005 då Noregs Bank la ned valutastatistikken som til då hadde vore ein del av grunnlaget for utarbeidinga av utanriksrekneskapen.


Føremålet med statistikken over utanrikshandel med tenester er å gje ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet. Norske føretak sine inntekter ved eksport og utgifter ved import av tenester til utlandet er sentrale storleikar i det samfunnsøkonomiske biletet, både for å forklare strukturelle endringar og overvake konjunkturane.

Statistikken er ein viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjonar, offentlege myndigheiter, forskingsinstitusjonar og andre. Internasjonale organisasjonar, som FN sitt statistiske kontor, EU sitt statistiske kontor (Eurostat) og andre, gjer bruk av opplysningane som statistikken gjev. Statistikken er bygd opp som ein del av eit nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og vert nytta ved utarbeiding av nasjonalrekneskap og utanriksrekneskap. I tillegg kan statistikken til ein viss grad brukast av næringslivet som grunnlag for data til planlegging av produksjon, marknadsføring og sal.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak er ei viktig kjelde for eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen. Til og med år 2004 vart tal frå Noregs Bank sin valutastatistikk nytta i utanriksrekneskapen. Frå og med år 2005 var det ein overgang til å nytte data innhenta gjennom kvartalsvis rapportering av utanrikshandel med tenester.

Eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen er meir omfattande enn berre tenestehandelen i ikkje-finansielle føretak. Nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen dekkjer tenestehandel som alle innanlandske sektorar har med utlandet. Dette gjeld i tillegg til ikkje-finansielle føretak òg finansielle føretak, hushald, ideelle organisasjonar og offentleg forvaltning. I tillegg til denne skilnaden i omfang er det einskilde definisjonsmessige skilnadar. Dei viktigaste er at nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen:

• inkluderer verdien av godsfrakter i samband med import av varer i vareverdien (CIF-verdi), og ikkje via tenesteundersøkinga
• inkluderer verdien av norske rederi sine frakter i samband med eksport av varer frå Noreg uavhengig av kven som betalar for oppdraget, medan utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak inkluderer berre slike frakter dersom ein utlending betalar for frakta
• bereknar import og eksport av forsikringstenester som ein del av premiebetalingane
• inkluderer konvensjonelle berekningar av import og eksport av indirekte målte banktenester (rentemarginar)
• omdefinerer einskilde vareprodukt til tenester dersom vareverdien er dominert av eit tenestepåslag
• inkluderer konvensjonelt berekna eksport- og importstraumar i tråd med Noreg sin eigardel i det fellesnordiske flyselskapet SAS

Ein annan skilnad er at fraktinntekter i utanriks sjøfart i utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak vert fordelte på land med utgangspunkt i betalingsstraumar.


Alle desse forholda inneber at tala i statistikken over utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak ikkje er direkte samanliknbare med tala for eksport og import av tenester i utanriks- og nasjonalrekneskapen sine tabellar.

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 - endret ved forordning nr. 602/2006 og 707/2009 med forpliktingar etter EU-forordningar for datafangst og oversending av data til EU sitt statistiske kontor, Eurostat.

Statistikken omfattar tenestehandel med utlandet, og vert samla inn kvartalsvis og til og med 2006 òg på årleg basis ved undersøkingar retta mot norske føretak innan ikkje-finansiell sektor.


Føretak er juridiske personar som produserer varer og tenester for sal i ein marknad. Populasjonen som dannar grunnlag for utvalet, byggjer på opplysningar frå Verksemd- og føretaksregisteret (VoF) og vert oppdatert ved bruk av ulike administrative register, bl.a. Skatteetaten sitt Valutaregister, samt informasjon som vert samla gjennom kontakt med større oppgåvegjevarar og opplysningar i media.

Grunnlaget for statistikken er rapporterte opplysningar frå ikkje-finansielle føretak som er med i den kvartalsvise undersøkinga.

Populasjon
Populasjonen til undersøkelsen om utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak tek utgangspunkt i alle føretak. Sidan mange føretak ikkje har tenestehandel med utlandet, er det gjort ei begrensning av populasjonen slik at føretak med svært liten eller ingen tenestehandel med utlandet vert fjerna.

Føretaka ein då står tilbake med skal tilfredsstille eitt av følgjande fem kriteriar for å kunne inkluderast i denne svært begrensa populasjonen:

 • Totale utgåande- eller inngåande transaksjonar er på over 500 000 kroner, eller utgåande transaksjonar for tenesteimport er på over 50 000 kroner i Valutaregisteret.
 • Føretaket er eit FATS-føretak
 • Føretaket har vore med i utvalet i minst 4 år og har hatt tenestehandel.
 • Føretak innan bergverksdrift og utvinning som har felles momsnummer med føretak som tilfredsstiller det første kriteriet.
 • Føretaket høyrer til næringa utanriks sjøfart og har omsetning over 5 millionar kroner.

Når vi fjernar alle føretak som ikkje tilfredsstiller minst eitt av dei fem kriteria, står vi tilbake med rundt 33 000 føretak.

Populasjonen omfatter følgande sektorar i institusjonell sektorgruppering:

 • 1110 - Statens forretningsdrift
 • 1120 - Statleg eigde aksjeselskap m.m.
 • 1510 - Kommunale føretak med uavgrensa ansvar
 • 1520 - Kommunalt eigde aksjeselskap m.m.
 • 2100 - Private aksjeselskap m.m.
 • 2300 - Personlege føretak
 • 2500 - Private produsentorienterte organisasjonar utan profittføremål
 • 8200 - Personleg næringsdrivande
 • 4900 - Andre finansielle føretak utanom forsikring - kun enkelte undergrupper

Stratifiseringa er gjort ut frå eit ønskje om å dele opp populasjonen i mest mogleg homogene grupper. Det vil seie at grupperinga er slik at tenestehandelen er mest mogleg lik i gruppa, og slik at det er ulikheit i tenestehandelen mellom gruppene. Dei ulike stratuma er definerte ved hjelp av næring, kor viktig næring er for tenestehandel, tal frå valutaregisteret og inndeling etter "FATS/ikkje-FATS"-føretak.

Frå populasjonen er det trekt eit utval føretak stratifisert enkelt tilfeldig. For å fordele utvalet mellom stratuma er det nytta optimal allokering.


Utvalet fordeler seg på fullteljingsføretak og føretak som vert trekte tilfeldig. Dei føretaka som er fulltalde, høyrer til ei gruppe der ein reknar det som svært sikkert at dei har tenestehandel med utlandet.


Delen av utvalet som er tilfeldig trekt, blei i 2016 redusert med vel 20 prosent for å imøtekome kravet om redusert rapporteringsbyrde for mellomstore og mindre føretak. Dette inneber at det totale utvalet no er på vel 2 700, der 700 er fullteljing.

Data vert henta inn ved elektronisk innrapportering og filuttrekk via Altinn. Oppgåvegjevarane mottek førespurnad om rapportering ved utgangen av teljingstidspunktet (kvart kvartal), og har ein frist på 25 dagar til å rapportere. Føretaka skal rapportere alle verdiar i heile 1 000 kroner.

Innsamla data vert kontrollert i samband med mottaket, vidare gjennomgår innsamla data kontrollar mellom tal for ulike periodar, mot rekneskapsopplysningar og andre kjelder, og ved einskilde typar feil vert oppgåvegjevar kontakta.

Tenestehandelen vert estimert ved å bruke ein stratifisert ekspansjonsestimator. Denne estimatoren er laga på følgjande måte:
1. Innan kvart stratum bereknar ein gjennomsnittleg rapportert eksport/import (dvs. basert på utvalet).
2. På bakgrunn av at utvalet er trekt stratifisert enkelt tilfeldig, vil desse gjennomsnitta kunne vere gode anslag på dei faktiske gjennomsnitta i dei ulike stratuma. Eventuelle ekstremobservasjonar vert haldne utanfor berekninga av gjennomsnitta.
3. Innan kvart stratum multipliserer vi dei berekna gjennomsnitta med talet på føretak i stratumet (i den avgrensa populasjonen). Dette vert eit estimat på total eksport/import i stratumet.
4. Dei største føretaka vert alltid inkluderte, og vi definerer desse som fullteljingsføretak. Desse blir ikkje nytta som grunnlag for estimering, og skal difor ikkje representere noko anna føretak i den avgrensa populasjonen. Desse går inn i totalen med berre sin eigen verdi.

Tala blir ikkje sesongjusterte no.

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020. Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa unntatt EU og Norden» frå og med 1. kvartal 2020.


Med verknad frå 1. kvartal 2019 vart det oppretta ein eigen tenestetype for «IT-relaterte lisensavgifter», som vil påverke den eksisterande posten «utleige/ leige av royalties og lisensrettar». Dette gjer at tal for eksport/ import av «IT-tenester» og eksport/ import av «andre tenester» ikkje kan samanliknast direkte med tidlegare publiseringar.


Det er i forbindelse med 1. kvartal 2017 gjort ei endring i samanstillinga av tenestetypar. Tenestegrupperinga jernbane- og landtransporttenester er slegen saman med lufttransporttenester til ei ny gruppering: luft- og landtransporttenester. Dette gjeld tabell 2 og 4, som gjev utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. I statistikkbanktabellen 10192 er endringane lagde inn attende til 1. kvartal 2015. Dette gjer at tala ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare publiseringar.
Statistikken har òg gjennomgått ei metodeomlegging, og tal for næringa utanriks sjøfart vart tekne ut av publiseringa for 2010 og fram til og med publiseringa for 1. kvartal 2013. Tal for 2. kvartal 2013 er difor ikkje samanliknbare med tidlegare publiseringar. Denne metodeomlegginga inneber òg eit skifte i bruk av kjelder. Sjå elles nasjonalrekneskapen sine websider om utanriksrekneskapen http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur.

Sjå meir i punktet Samanheng med annan statistikk, foran.

Opplysningane som føretaka innrapporterer, omfattar delar av den einskilde rapportøren sine postar i rekneskapen, det vil seie dei delane av postane som omfattar tenestehandel med utlandet. Tolkinga av kva som er kjøp og sal mellom norske føretak og utlandet, kan variere noko mellom dei ulike oppgåvegjevarane, og kan dermed føre til manglar i statistikken. Det kan førekome feil eller manglar i sjølve innrapporteringa. Dei vanlegaste feila er mellom anna at rapportørane si føring av dei einskilde postane kan avvike frå Statistisk sentralbyrå sin spesifikasjon, dels at skiljet mellom norsk og utanlandsk eining kan vere uklårt.


Fleire av føretaka som rapporterer driv prosjektrelatert verksemd, noko som kan føre til at statistikken vert påverka når store prosjekt vert avslutta eller oppretta.


Kvaliteten på statistikken vert påverka negativt av manglande innrapporteringar (fråfall). For å redusere omfanget av fråfallsfeil vert det utført maskinell berekning av data for einingar som ikkje har rapportert innan fristen for å vere med i statistikkgrunnlaget. Det same vert gjort i tilfelle det er mangelfullt utfylte oppgåver frå rapportørane (partielt fråfall).


Utvalsfeilen måler det forventa avviket mellom utvalet sitt resultat og kva ein ville fått dersom heile populasjonen vart undersøkt. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad vert det lagt stor vekt på å dekkje føretak som har stor handel med utlandet, anten eksport eller import. Hittil har SSB ikkje utført berekningar av utvalsfeilen for undersøkinga.


Ein føresetnad for trekking av utval er at populasjonen omfattar alle føretaka som har kjøp og sal av tenester med utlandet. Det finst inga slik samla oversikt over føretak som har slik handel, og i praksis er det difor vanskeleg å fange opp alle relevante einingar.

Utanrikshandel med tenester publiserer førebelse tal kvartalsvis. SSB gjer kontrollarbeid vidare fem kvartal fram i tid, då endelege tal vert publiserte. Korreksjonar i data gjer at kvartalstala kan endrast fram til publisering av dei endelege tala. Forskjellen mellom førebelse tal ved frigjeving av kvartalsstatistikken og endelege tal er normalt små på totalnivå. På detaljert nivå og for enkeltkvartal kan revisjonane ha større innverknad, relativt sett. Sjå detaljar i tabell 5 i publiseringa.

R E V I S J O N S K A L E N D E R - U H T

Inneverande år
(T)

I fjor
(T-1)

I forfjor
(T-2)

Publiseringer

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv (juni år T)

R4

R3

R2

R1

ER5

2.kv (sept år T)

R1

ER5

R4

R3

R2

3.kv (des år T)

R2

R1

ER5

R4

R3

4.kv (mar år T+1)

R3

R2

R1

ER5

R4

R1 - R5 = Revisjonsnummer (R1 = første revisjon, ER5 = Endelige tall, Revisjon nr 5).

Kontakt

Ayfer Erbaydar Storrud

ayfer.storrud@ssb.no

97 78 71 85

Opplysningstjenesten for tjenestehandelen

tjenestehandel@ssb.no