Utanrikshandel med tenester

Oppdatert: 3. juni 2024

Neste oppdatering: 2. september 2024

Tenestebalanse
Tenestebalanse
1. kvartal 2024
9,1
milliardar kroner
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak1
Milliarder kronerEndring i prosent
1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 20244. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
Eksport105,74,6-7,5
Import96,611,5-6,2
Tjenestebalanse9,1-37,1-19,5
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype1
  1. kvartal 2024Endring i prosent
  Millionar kronerAndel4. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
  Eksport
  Alle tenester105 672100,0-7,54,6
  Leigearbeid og reparasjonar7 4037,05,7-4,8
  Petroleumstenester6 9806,6-12,123,1
  Byggje- og anleggstenester1 1291,1-22,9-15,2
  Agenturhandel og provisjon2 2202,132,184,5
  Sjøtransporttenester39 03136,90,3-0,3
  Luft- og landtransporttjenester4 5584,3-4,37,2
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd4 8334,6-7,0-0,3
  Post- og teletenester3 5673,42,6-1,4
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 1972,1-22,5-5,3
  IT-tenester9 2058,70,121,5
  Forsking og utvikling (FoU)1 7041,6-3,52,2
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester17 04716,1-22,26,8
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport7190,758,452,3
  Andre tenester5 0774,8-33,6-2,4
  Import
  Alle tenester96 601100,0-6,211,5
  Leigearbeid og reparasjonar8 8489,21,025,7
  Petroleumstenester8 6398,9-29,28,8
  Byggje- og anleggstenester1 8761,921,932,6
  Agenturhandel og provisjon5800,6-10,219,6
  Sjøtransporttenester10 79611,2-1,17,7
  Luft- og landtransporttjenester5 7886,019,017,6
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd11 23411,6-0,15,8
  Post- og teletenester1 8061,9-18,6-19,8
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr3 0643,223,022,5
  IT-tenester15 96516,59,322,6
  Forsking og utvikling (FoU)1 4361,5-48,0-36,8
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester18 98819,7-19,47,8
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1 5271,6162,4-8,5
  Andre tenester6 0546,3-8,624,7
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring1
  1. kvartal 2024Endring i prosent
  Millionar kronerAndel4. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
  Eksport
  Alle næringar105 672100,0-7,54,6
  Bergverksdrift og utvinning9 8959,4-13,17,7
  Industri9 5709,1-21,9-16,1
  Byggje- og anleggsverksemd1 5401,5101,884,4
  Varehandel, reparasjon av motorvogner2 8832,7-18,324,1
  Transport og lagring45 96743,5-2,21,4
  Informasjon og kommunikasjon15 64714,8-1,115,2
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting11 65911,0-16,716,3
  Forretningsmessig tenesteyting3 9013,738,751,0
  Andre næringar4 6104,4-31,3-19,9
  Import
  Alle næringar96 601100,0-6,211,5
  Bergverksdrift og utvinning15 83616,4-23,46,4
  Industri10 98211,4-21,012,6
  Byggje- og anleggsverksemd1 5461,67,021,1
  Varehandel, reparasjon av motorvogner9 2509,612,629,6
  Transport og lagring22 37123,2-0,62,3
  Informasjon og kommunikasjon16 45317,0-5,93,4
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting8 9129,2-13,86,3
  Forretningsmessig tenesteyting5 2705,511,245,2
  Andre næringar5 9816,262,057,8
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Tenestebalanse14 428,015 274,016 239,011 275,09 071,0
  Eksport
  Alle tenester101 055108 665107 815114 282105 672
  Leigearbeid og reparasjonar7 7807 0176 7147 0057 403
  Petroleumstenester5 6716 6947 6317 9426 980
  Byggje- og anleggstenester1 3324 0391 5571 4641 129
  Agenturhandel og provisjon1 2031 3461 2871 6812 220
  Sjøtransporttenester39 15141 08338 99638 92439 031
  Luft- og landtransporttjenester4 2524 6956 2604 7644 558
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd4 8465 3435 5105 1984 833
  Post- og teletenester3 6174 0863 3643 4753 567
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 3212 7473 0072 8362 197
  IT-tenester7 5747 7367 8159 2009 205
  Forsking og utvikling (FoU)1 6681 7251 9521 7651 704
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester15 96215 95616 51721 92417 047
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport472387302454719
  Andre tenester5 2035 8116 9057 6505 077
  Import
  Alle tenester86 62793 39191 576103 00796 601
  Leigearbeid og reparasjonar7 0417 4957 1528 7608 848
  Petroleumstenester7 9439 4348 90512 2078 639
  Byggje- og anleggstenester1 4151 4891 9871 5391 876
  Agenturhandel og provisjon485522619646580
  Sjøtransporttenester10 0259 9949 81910 91310 796
  Luft- og landtransporttjenester4 9204 6094 8454 8655 788
  Tenester tilknytt transport og reiseverksemd10 62211 06311 69211 24311 234
  Post- og teletenester2 2512 6652 0922 2181 806
  Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 5023 2212 5122 4913 064
  IT-tenester13 01913 50812 73314 60115 965
  Forsking og utvikling (FoU)2 2712 2822 2442 7631 436
  Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester17 60819 90120 00323 55618 988
  Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1 6691 1421 1565821 527
  Andre tenester4 8556 0675 8166 6266 054
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner
  Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Tenestebalanse14 428,015 274,016 239,011 275,09 071,0
  Eksport
  Alle næringar101 055108 665107 815114 282105 672
  Bergverksdrift og utvinning9 19110 29410 30711 3939 895
  Industri11 4139 24510 35112 2519 570
  Byggje- og anleggsverksemd8359951 0247631 540
  Varehandel, reparasjon av motorvogner2 3232 1372 3353 5272 883
  Transport og lagring45 34149 42048 57947 01745 967
  Informasjon og kommunikasjon13 58814 96414 06515 81615 647
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting10 02511 15411 76813 99511 659
  Forretningsmessig tenesteyting2 5842 5052 8832 8123 901
  Andre næringar5 7557 9526 5046 7094 610
  Import
  Alle næringar86 62793 39191 576103 00796 601
  Bergverksdrift og utvinning14 89017 77816 16220 68015 836
  Industri9 7509 5959 67413 89710 982
  Byggje- og anleggsverksemd1 2771 6672 1341 4451 546
  Varehandel, reparasjon av motorvogner7 1376 9876 8798 2139 250
  Transport og lagring21 86222 89022 48222 51022 371
  Informasjon og kommunikasjon15 90616 55015 89317 48816 453
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting8 3859 7269 84910 3438 912
  Forretningsmessig tenesteyting3 6304 2495 4044 7405 270
  Andre næringar3 7903 9503 0993 6925 981
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar
 • Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent
  Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent1
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Import
  Alle næringar0,10,00,3-0,60,0
  Bergverksdrift og utvinning0,00,00,00,0-0,1
  Industri1,02,73,53,69,0
  Byggje- og anleggsverksemd-0,1-0,10,00,0-0,9
  Varehandel, reparasjon av motorvogner0,00,00,20,20,4
  Transport og lagring0,00,00,00,00,3
  Informasjon og kommunikasjon0,00,10,1-3,8-3,8
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting0,00,00,00,00,0
  Forretningsmessig tenesteyting0,30,10,00,10,0
  Andre næringar0,0-6,2-1,9-8,0-12,8
  Eksport
  Alle næringar0,30,20,3-0,30,2
  Bergverksdrift og utvinning0,00,00,00,1-0,4
  Industri3,02,03,82,66,0
  Byggje- og anleggsverksemd0,00,0-0,1-0,1-0,1
  Varehandel, reparasjon av motorvogner0,00,00,00,00,0
  Transport og lagring0,0-0,1-0,1-0,10,1
  Informasjon og kommunikasjon0,00,00,0-3,6-0,4
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting0,00,00,00,0-2,5
  Forretningsmessig tenesteyting0,00,00,00,00,0
  Andre næringar0,00,00,00,00,0
  1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken Utanrikshandel med tenester viser inntekter ved eksport av tenester til utlandet og utgifter ved import av tenester frå utlandet for norske ikkje-finansielle føretak . Tala vert innhenta i ei kvartalsvis utvalsundersøking.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 31. august 2023.

Import
Utgifter føretaka har til kjøp av tenester frå utanlandske leverandørar. Tenestene kan anten verte leverte i Noreg eller utlandet. Landet for import er registreringslandet til den utanlandske leverandøren.

Eksport
Inntekter føretaka har frå sal av tenester til utanlandske kundar. Tenestene kan anten verte leverte i Noreg eller utlandet. Landet for eksport er registreringslandet til den utanlandske kunden.

Konsern
Med konsern meiner vi i denne undersøkinga einingar som står i relasjon til kvarandre, som til dømes morselskap, dotterselskap, søsterselskap, dotterdotterselskap etc.

 • Morselskap er eit selskap som, direkte eller indirekte, har kontroll over dei andre einingane i konsernet.
 • Dotterselskap er eit selskap der morselskapet har direkte kontroll.
 • Dotterdotterselskap er eit selskap der eit dotterselskap har direkte kontroll, medan morselskapet har indirekte kontroll.
 • Med kontroll meiner vi her meir enn 50 prosent eigardel i eit anna selskap.

Konserninterne tenester

Konserninterne tenester er tenestehandel med utanlandske einingar i same konsern.

Bruk av felles standard er viktig innanfor økonomisk statistikk då dette gjer det mogleg å samanlikne og analysere data på tvers av landegrenser og over tid.

Næring
Frå og med statistikken for året 2010 vart Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) teken i bruk. SN2007 samsvarar med EU sin standard, NACE Rev. 2. SN2007 utgjer grunnlaget for klassifisering av einingar etter viktigaste aktivitet i Verksemd- og føretaksregisteret (VoF).

Til og med publiseringa for året 2009 publiserte SSB statistikken etter Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002). Dette var den norske standard klassifikasjonen for bedrifter og føretak innan ulike næringar, basert på Eurostat sin NACE Rev 1.1.

Tenestetype
Følgjer EU sin produksjonsstandard Classification of Products by Activity (CPA).

Land
Følgjer den internasjonale standarden ISO-3166-1 alfa-2. Kodane er definerte i SSBs Standard for landkoder utenrikshandel.

Namn: Utanrikshandel med tenester

Emne: Utanriksøkonomi

2. september 2024

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk

Statistikken syner ikkje-finansielle føretak sin tenestehandel med utlandet på nasjonalt nivå

Frå 2006 til og med 2010 vart statistikken publisert årleg, og frå 1. kvartal 2011 vert statistikken publisert kvartalsvis.

Statistikken er ein del av grunnlaget for utanriksrekneskapen og nasjonalrekneskapen, og er med i grunnlaget for rapporteringa til internasjonale organisasjonar som Eurostat, IMF og OECD.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken vart etablert i 2005 då Noregs Bank la ned valutastatistikken som til då hadde vore ein del av grunnlaget for utarbeidinga av utanriksrekneskapen.


Føremålet med statistikken over utanrikshandel med tenester er å gje ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet. Norske føretak sine inntekter ved eksport og utgifter ved import av tenester til utlandet er sentrale storleikar i det samfunnsøkonomiske biletet, både for å forklare strukturelle endringar og overvake konjunkturane.

Statistikken er ein viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjonar, offentlege myndigheiter, forskingsinstitusjonar og andre. Internasjonale organisasjonar, som FN sitt statistiske kontor, EU sitt statistiske kontor (Eurostat) og andre, gjer bruk av opplysningane som statistikken gjev. Statistikken er bygd opp som ein del av eit nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og vert nytta ved utarbeiding av nasjonalrekneskap og utanriksrekneskap. I tillegg kan statistikken til ein viss grad brukast av næringslivet som grunnlag for data til planlegging av produksjon, marknadsføring og sal.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak er ei viktig kjelde for eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen. Til og med år 2004 vart tal frå Noregs Bank sin valutastatistikk nytta i utanriksrekneskapen. Frå og med år 2005 var det ein overgang til å nytte data innhenta gjennom kvartalsvis rapportering av utanrikshandel med tenester.

Eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen er meir omfattande enn berre tenestehandelen i ikkje-finansielle føretak. Nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen dekkjer tenestehandel som alle innanlandske sektorar har med utlandet. Dette gjeld i tillegg til ikkje-finansielle føretak òg finansielle føretak, hushald, ideelle organisasjonar og offentleg forvaltning. I tillegg til denne skilnaden i omfang er det einskilde definisjonsmessige skilnadar. Dei viktigaste er at nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen:

• inkluderer verdien av godsfrakter i samband med import av varer i vareverdien (CIF-verdi), og ikkje via tenesteundersøkinga
• inkluderer verdien av norske rederi sine frakter i samband med eksport av varer frå Noreg uavhengig av kven som betalar for oppdraget, medan utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak inkluderer berre slike frakter dersom ein utlending betalar for frakta
• bereknar import og eksport av forsikringstenester som ein del av premiebetalingane
• inkluderer konvensjonelle berekningar av import og eksport av indirekte målte banktenester (rentemarginar)
• omdefinerer einskilde vareprodukt til tenester dersom vareverdien er dominert av eit tenestepåslag
• inkluderer konvensjonelt berekna eksport- og importstraumar i tråd med Noreg sin eigardel i det fellesnordiske flyselskapet SAS

Ein annan skilnad er at fraktinntekter i utanriks sjøfart i utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak vert fordelte på land med utgangspunkt i betalingsstraumar.


Alle desse forholda inneber at tala i statistikken over utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak ikkje er direkte samanliknbare med tala for eksport og import av tenester i utanriks- og nasjonalrekneskapen sine tabellar.

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 - endret ved forordning nr. 602/2006 og 707/2009 med forpliktingar etter EU-forordningar for datafangst og oversending av data til EU sitt statistiske kontor, Eurostat.

Statistikken omfattar tenestehandel med utlandet, og vert samla inn kvartalsvis og til og med 2006 òg på årleg basis ved undersøkingar retta mot norske føretak innan ikkje-finansiell sektor.


Føretak er juridiske personar som produserer varer og tenester for sal i ein marknad. Populasjonen som dannar grunnlag for utvalet, byggjer på opplysningar frå Verksemd- og føretaksregisteret (VoF) og vert oppdatert ved bruk av ulike administrative register, bl.a. Skatteetaten sitt Valutaregister, samt informasjon som vert samla gjennom kontakt med større oppgåvegjevarar og opplysningar i media.

Grunnlaget for statistikken er rapporterte opplysningar frå ikkje-finansielle føretak som er med i den kvartalsvise undersøkinga.

Populasjon
Populasjonen til undersøkelsen om utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak tek utgangspunkt i alle føretak. Sidan mange føretak ikkje har tenestehandel med utlandet, er det gjort ei begrensning av populasjonen slik at føretak med svært liten eller ingen tenestehandel med utlandet vert fjerna.

Føretaka ein då står tilbake med skal tilfredsstille eitt av følgjande fem kriteriar for å kunne inkluderast i denne svært begrensa populasjonen:

 • Totale utgåande- eller inngåande transaksjonar er på over 500 000 kroner, eller utgåande transaksjonar for tenesteimport er på over 50 000 kroner i Valutaregisteret.
 • Føretaket er eit FATS-føretak
 • Føretaket har vore med i utvalet i minst 4 år og har hatt tenestehandel.
 • Føretak innan bergverksdrift og utvinning som har felles momsnummer med føretak som tilfredsstiller det første kriteriet.
 • Føretaket høyrer til næringa utanriks sjøfart og har omsetning over 5 millionar kroner.

Når vi fjernar alle føretak som ikkje tilfredsstiller minst eitt av dei fem kriteria, står vi tilbake med rundt 33 000 føretak.

Populasjonen omfatter følgande sektorar i institusjonell sektorgruppering:

 • 1110 - Statens forretningsdrift
 • 1120 - Statleg eigde aksjeselskap m.m.
 • 1510 - Kommunale føretak med uavgrensa ansvar
 • 1520 - Kommunalt eigde aksjeselskap m.m.
 • 2100 - Private aksjeselskap m.m.
 • 2300 - Personlege føretak
 • 2500 - Private produsentorienterte organisasjonar utan profittføremål
 • 8200 - Personleg næringsdrivande
 • 4900 - Andre finansielle føretak utanom forsikring - kun enkelte undergrupper

Stratifiseringa er gjort ut frå eit ønskje om å dele opp populasjonen i mest mogleg homogene grupper. Det vil seie at grupperinga er slik at tenestehandelen er mest mogleg lik i gruppa, og slik at det er ulikheit i tenestehandelen mellom gruppene. Dei ulike stratuma er definerte ved hjelp av næring, kor viktig næring er for tenestehandel, tal frå valutaregisteret og inndeling etter "FATS/ikkje-FATS"-føretak.

Frå populasjonen er det trekt eit utval føretak stratifisert enkelt tilfeldig. For å fordele utvalet mellom stratuma er det nytta optimal allokering.


Utvalet fordeler seg på fullteljingsføretak og føretak som vert trekte tilfeldig. Dei føretaka som er fulltalde, høyrer til ei gruppe der ein reknar det som svært sikkert at dei har tenestehandel med utlandet.


Delen av utvalet som er tilfeldig trekt, blei i 2016 redusert med vel 20 prosent for å imøtekome kravet om redusert rapporteringsbyrde for mellomstore og mindre føretak. Dette inneber at det totale utvalet no er på vel 2 700, der 700 er fullteljing.

Data vert henta inn ved elektronisk innrapportering og filuttrekk via Altinn. Oppgåvegjevarane mottek førespurnad om rapportering ved utgangen av teljingstidspunktet (kvart kvartal), og har ein frist på 25 dagar til å rapportere. Føretaka skal rapportere alle verdiar i heile 1 000 kroner.

Innsamla data vert kontrollert i samband med mottaket, vidare gjennomgår innsamla data kontrollar mellom tal for ulike periodar, mot rekneskapsopplysningar og andre kjelder, og ved einskilde typar feil vert oppgåvegjevar kontakta.

Tenestehandelen vert estimert ved å bruke ein stratifisert ekspansjonsestimator. Denne estimatoren er laga på følgjande måte:
1. Innan kvart stratum bereknar ein gjennomsnittleg rapportert eksport/import (dvs. basert på utvalet).
2. På bakgrunn av at utvalet er trekt stratifisert enkelt tilfeldig, vil desse gjennomsnitta kunne vere gode anslag på dei faktiske gjennomsnitta i dei ulike stratuma. Eventuelle ekstremobservasjonar vert haldne utanfor berekninga av gjennomsnitta.
3. Innan kvart stratum multipliserer vi dei berekna gjennomsnitta med talet på føretak i stratumet (i den avgrensa populasjonen). Dette vert eit estimat på total eksport/import i stratumet.
4. Dei største føretaka vert alltid inkluderte, og vi definerer desse som fullteljingsføretak. Desse blir ikkje nytta som grunnlag for estimering, og skal difor ikkje representere noko anna føretak i den avgrensa populasjonen. Desse går inn i totalen med berre sin eigen verdi.

Tala blir ikkje sesongjusterte no.

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020. Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa unntatt EU og Norden» frå og med 1. kvartal 2020.


Med verknad frå 1. kvartal 2019 vart det oppretta ein eigen tenestetype for «IT-relaterte lisensavgifter», som vil påverke den eksisterande posten «utleige/ leige av royalties og lisensrettar». Dette gjer at tal for eksport/ import av «IT-tenester» og eksport/ import av «andre tenester» ikkje kan samanliknast direkte med tidlegare publiseringar.


Det er i forbindelse med 1. kvartal 2017 gjort ei endring i samanstillinga av tenestetypar. Tenestegrupperinga jernbane- og landtransporttenester er slegen saman med lufttransporttenester til ei ny gruppering: luft- og landtransporttenester. Dette gjeld tabell 2 og 4, som gjev utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. I statistikkbanktabellen 10192 er endringane lagde inn attende til 1. kvartal 2015. Dette gjer at tala ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare publiseringar.
Statistikken har òg gjennomgått ei metodeomlegging, og tal for næringa utanriks sjøfart vart tekne ut av publiseringa for 2010 og fram til og med publiseringa for 1. kvartal 2013. Tal for 2. kvartal 2013 er difor ikkje samanliknbare med tidlegare publiseringar. Denne metodeomlegginga inneber òg eit skifte i bruk av kjelder. Sjå elles nasjonalrekneskapen sine websider om utanriksrekneskapen http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur.

Sjå meir i punktet Samanheng med annan statistikk, foran.

Opplysningane som føretaka innrapporterer, omfattar delar av den einskilde rapportøren sine postar i rekneskapen, det vil seie dei delane av postane som omfattar tenestehandel med utlandet. Tolkinga av kva som er kjøp og sal mellom norske føretak og utlandet, kan variere noko mellom dei ulike oppgåvegjevarane, og kan dermed føre til manglar i statistikken. Det kan førekome feil eller manglar i sjølve innrapporteringa. Dei vanlegaste feila er mellom anna at rapportørane si føring av dei einskilde postane kan avvike frå Statistisk sentralbyrå sin spesifikasjon, dels at skiljet mellom norsk og utanlandsk eining kan vere uklårt.


Fleire av føretaka som rapporterer driv prosjektrelatert verksemd, noko som kan føre til at statistikken vert påverka når store prosjekt vert avslutta eller oppretta.


Kvaliteten på statistikken vert påverka negativt av manglande innrapporteringar (fråfall). For å redusere omfanget av fråfallsfeil vert det utført maskinell berekning av data for einingar som ikkje har rapportert innan fristen for å vere med i statistikkgrunnlaget. Det same vert gjort i tilfelle det er mangelfullt utfylte oppgåver frå rapportørane (partielt fråfall).


Utvalsfeilen måler det forventa avviket mellom utvalet sitt resultat og kva ein ville fått dersom heile populasjonen vart undersøkt. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad vert det lagt stor vekt på å dekkje føretak som har stor handel med utlandet, anten eksport eller import. Hittil har SSB ikkje utført berekningar av utvalsfeilen for undersøkinga.


Ein føresetnad for trekking av utval er at populasjonen omfattar alle føretaka som har kjøp og sal av tenester med utlandet. Det finst inga slik samla oversikt over føretak som har slik handel, og i praksis er det difor vanskeleg å fange opp alle relevante einingar.

Utanrikshandel med tenester publiserer førebelse tal kvartalsvis. SSB gjer kontrollarbeid vidare fem kvartal fram i tid, då endelege tal vert publiserte. Korreksjonar i data gjer at kvartalstala kan endrast fram til publisering av dei endelege tala. Forskjellen mellom førebelse tal ved frigjeving av kvartalsstatistikken og endelege tal er normalt små på totalnivå. På detaljert nivå og for enkeltkvartal kan revisjonane ha større innverknad, relativt sett. Sjå detaljar i tabell 5 i publiseringa.

R E V I S J O N S K A L E N D E R - U H T

Inneverande år
(T)

I fjor
(T-1)

I forfjor
(T-2)

Publiseringer

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv (juni år T)

R4

R3

R2

R1

ER5

2.kv (sept år T)

R1

ER5

R4

R3

R2

3.kv (des år T)

R2

R1

ER5

R4

R3

4.kv (mar år T+1)

R3

R2

R1

ER5

R4

R1 - R5 = Revisjonsnummer (R1 = første revisjon, ER5 = Endelige tall, Revisjon nr 5).

Kontakt

Opplysningstjenesten for tjenestehandelen

tjenestehandel@ssb.no