Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Utanrikshandel med tenester

Oppdatert: 31. august 2021

Neste oppdatering: 30. november 2021

Tenestebalanse
Tenestebalanse
2. kvartal 2021
-0,4
milliardar kroner

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype1
2. kvartal 20212. kvartal 2021Endring i prosentEndring i prosent
Millionar kronerAndel1. kvartal 2021 - 2. kvartal 20212. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021
Eksport
Alle tenester62 977100,08,65,2
Leigearbeid og reparasjonar4 1496,6-15,4-15,7
Petroleumstenester4 5847,323,6-11,3
Byggje- og anleggstenester9301,545,5-21,1
Agenturhandel og provisjon4500,714,57,4
Sjøtransporttenester24 54939,016,214,9
Luft- og landtransporttjenester1 9543,114,610,6
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd2 4873,99,9-22,7
Post- og teletenester2 4683,917,119,5
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr1 0991,7-12,821,3
IT-tenester5 1758,2-2,98,8
Forsking og utvikling (FoU)1 2912,043,363,8
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester10 43816,62,4-1,0
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport3010,5-10,914,0
Andre tenester3 1014,9-1,125,0
Import
Alle tenester63 384100,07,0-5,7
Leigearbeid og reparasjonar5 1468,11,9-1,8
Petroleumstenester5 7449,110,9-20,0
Byggje- og anleggstenester7441,2-21,1-19,0
Agenturhandel og provisjon4850,88,77,8
Sjøtransporttenester7 82912,413,5-6,4
Luft- og landtransporttjenester4 1746,64,71,6
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd6 72810,613,810,5
Post- og teletenester1 3402,1-7,8-11,1
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr3 3425,31,9-22,0
IT-tenester9 26514,60,2-17,8
Forsking og utvikling (FoU)1 0341,62,418,0
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester13 61921,520,46,3
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport6041,0-34,7-7,6
Andre tenester3 3295,3-6,9-4,7
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring1
2. kvartal 2021Endring i prosent
Millionar kronerAndel1. kvartal 2021 - 2. kvartal 20212. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021
Eksport
Alle næringar62 977100,08,65,2
Bergverksdrift og utvinning3 5105,614,7-9,5
Industri5 9549,5-10,2-9,3
Byggje- og anleggsverksemd6821,127,287,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 7172,7-8,26,9
Transport og lagring29 67047,114,46,7
Informasjon og kommunikasjon9 24014,70,17,9
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting9 53915,115,815,5
Forretningsmessig tenesteyting1 4212,316,3-13,9
Andre næringar1 2422,0-3,08,0
Import
Alle næringar63 384100,07,0-5,7
Bergverksdrift og utvinning11 22517,75,6-24,0
Industri6 70810,617,710,5
Byggje- og anleggsverksemd6321,0-18,8-37,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner5 7059,04,320,3
Transport og lagring17 82528,112,43,8
Informasjon og kommunikasjon10 51116,64,0-20,3
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting7 07811,210,11,1
Forretningsmessig tenesteyting1 6112,529,5-6,6
Andre næringar2 0893,3-30,634,9
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Tenestebalanse-7 395,0-4 506,0-4 904,0-1 211,0-407,0
Eksport
Alle tenester59 83758 41565 09458 00362 977
Leigearbeid og reparasjonar4 9234 3644 9854 9074 149
Petroleumstenester5 1664 8824 6083 7094 584
Byggje- og anleggstenester1 178581689639930
Agenturhandel og provisjon419409580393450
Sjøtransporttenester21 36420 93521 25521 12424 549
Luft- og landtransporttjenester1 7661 8902 0371 7051 954
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd3 2173 2433 6182 2622 487
Post- og teletenester2 0662 2732 1382 1082 468
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr9061 0501 4511 2611 099
IT-tenester4 7574 6886 2875 3275 175
Forsking og utvikling (FoU)7888571 1399011 291
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester10 5429 81812 65610 19210 438
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport264296349338301
Andre tenester2 4813 1303 3013 1373 101
Import
Alle tenester67 23262 92169 99859 21463 384
Leigearbeid og reparasjonar5 2395 6635 8635 0495 146
Petroleumstenester7 1766 5937 4425 1795 744
Byggje- og anleggstenester9181 1291 366943744
Agenturhandel og provisjon450471531446485
Sjøtransporttenester8 3677 8467 4566 8967 829
Luft- og landtransporttjenester4 1083 7794 1123 9864 174
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd6 0865 8216 3595 9126 728
Post- og teletenester1 5071 5131 4491 4541 340
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr4 2823 7894 0763 2813 342
IT-tenester11 2659 53810 7169 2469 265
Forsking og utvikling (FoU)8767761 1081 0101 034
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester12 81011 80314 50011 31113 619
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport6547491 079925604
Andre tenester3 4953 4503 9403 5773 329
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner1
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Tenestebalanse-7 395,0-4 506,0-4 904,0-1 211,0-407,0
Eksport
Alle næringar59 83758 41565 09458 00362 977
Bergverksdrift og utvinning3 8793 8343 5503 0613 510
Industri6 5646 1227 4556 6315 954
Byggje- og anleggsverksemd363311598536682
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 6061 9062 1991 8711 717
Transport og lagring27 80327 11028 12525 93029 670
Informasjon og kommunikasjon8 5618 74910 2819 2349 240
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting8 2608 03210 2898 2389 539
Forretningsmessig tenesteyting1 6501 3131 6061 2221 421
Andre næringar1 1501 0389931 2811 242
Import
Alle næringar67 23262 92169 99859 21463 384
Bergverksdrift og utvinning14 77212 83313 58810 62611 225
Industri6 0737 0508 2635 6986 708
Byggje- og anleggsverksemd1 0141 1041 456778632
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 7424 7325 2005 4725 705
Transport og lagring17 17316 24917 75315 85317 825
Informasjon og kommunikasjon13 18511 67212 72610 10310 511
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6 9996 3087 6176 4287 078
Forretningsmessig tenesteyting1 7251 5111 6951 2441 611
Andre næringar1 5481 4631 6993 0102 089
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar
Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent
Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent1
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 2021
Import
Alle næringar0,60,50,50,6-0,3
Bergverksdrift og utvinning0,00,00,00,0-1,0
Industri0,4-0,90,00,0-3,8
Byggje- og anleggsverksemd0,00,00,00,020,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner0,70,80,8-0,4-0,6
Transport og lagring0,00,00,00,0-1,4
Informasjon og kommunikasjon2,22,12,33,44,3
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting1,40,80,00,02,2
Forretningsmessig tenesteyting0,10,00,20,2-1,2
Andre næringar0,00,00,00,0-7,2
Eksport
Alle næringar-0,10,40,50,4-0,8
Bergverksdrift og utvinning0,30,30,30,2-4,3
Industri0,00,00,00,0-0,5
Byggje- og anleggsverksemd0,9-0,91,5-0,82,0
Varehandel, reparasjon av motorvogner-1,1-1,3-1,1-0,94,6
Transport og lagring0,00,00,70,70,6
Informasjon og kommunikasjon1,31,41,41,23,0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting0,81,40,00,04,6
Forretningsmessig tenesteyting-10,7-0,3-0,1-0,1-0,2
Andre næringar0,00,00,00,0-47,8
1Dei fem siste kvartal er foreløpige tall og kan reviderast.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken Utenrikshandel med tenester viser norske ikkje-finansielle føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet. Tala vert innhenta som ei kvartalsvis utvalsundersøking.

Import:

Føretaka sine utgifter til kjøp av tenester frå utanlandske leverandørar i samband med import av dei ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.Eksport:

Føretaka sine inntekter frå sal av tenester til utanlandske kundar i samband med eksport av de ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.

Konserninterne tenester:

Tenestehandel med utanlandske einingar innan same konsern skal førast som eigne postar, og rapporterast som "herav eksport av konserninterne tenester" og "herav import av konserninterne tenester" under kvar einskild tenestetype. Med konsern vert det i denne samanhengen meint einingar som står i relasjon til kvarandre, som til dømes morselskap, dotterselskap, søsterselskap, dotterdotterselskap etc.

 • Morselskap er eit selskap som, direkte eller indirekte, har kontroll over dei andre einingane innan konsernet.
 • Dotterselskap er eit selskap der morselskapet har direkte kontroll.
 • Dotterdotterselskap er eit selskap der eit dotterselskap har direkte kontroll, medan morselskapet har indirekte kontroll.
 • Med kontroll vert det her meint meir enn 50 prosent eigardel i eit anna selskap.

Land:

Import: Registreringslandet til den utanlandske leverandøren.

Eksport: Registreringslandet til den utanlandske kunden.

Beløp i NOK 1000:

Alle tall skal rapporterast i heile 1000 NOK.

Næring:

Til og med publiseringa for året 2009 vart statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og føretak innan ulike næringar. Denne standarden var ei norsk tilpassing av Eurostat sin NACE Rev 1.1. Frå og med statistikken for året 2010 vart Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) teken i bruk. SN2007 samsvarar med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjer grunnlaget for klassifisering av einingar etter viktigaste aktivitet i Bedrifts- og føretaksregisteret. Bruk av felles standardar er viktig innanfor økonomisk statistikk då dette gjer det mogleg å samanlikne og analysere statistiske data på tvers av landegrenser og over tid.

Tenestetype:

Fylgjer EU sin produksjonsstandard Classification of Products by Activity (CPA).Land:

Fylgjer den internasjonale standarden ISO-3166 (alfa-2).

Namn: Utanrikshandel med tenester

Emne: Utanriksøkonomi

30. november 2021

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Statistikken syner ikkje-finansielle føretak sin tenestehandel med utlandet på nasjonalt nivå

Statistikken vert samla inn kvart kvartal, og syner ikkje-finansielle føretak sine inntekter og utgifter i samband med eksport og import av tenester til/ frå utlandet. Frå 2006 til og med 2010 vart statistikken publisert årleg, og frå 1 kvartal 2011 vart statistikken publisert kvartalsvis.

Statistikken inngår som ein del av grunnlaget for utanriksrekneskapen og nasjonalrekneskapen, og er med i grunnlaget for rapporteringa til internasjonale organisasjonar som IMF, OECD og Eurostat.

Rådata og behandla data vert langtidslagra hos Statistisk sentralbyrå.

Statistikken vart etablert i 2005 då Noregs Bank la ned valutastatistikken som tidlegare var ein del av grunnlaget for utarbeidinga av utanriksrekneskapen.

Føremålet med statistikken over utanrikshandel med tenester er å gje ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet. Norske føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet, er sentrale storleikar i det samfunnsøkonomiske biletet, både for å forklare strukturelle endringar, og for å overvake konjunkturane.

Statistikken er ein viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjonar, offentlege myndigheiter, forskingsinstitusjonar og andre. Internasjonale organisasjonar, som FN sitt statistiske kontor, EU sitt statistiske kontor (Eurostat) og andre, gjer bruk av opplysningane som statistikken gjev. Den er bygd opp som ein del av eit nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttast og ved utarbeiding av nasjonalrekneskap og utanriksrekneskap. I tillegg kan statistikken til ein viss grad brukast av næringslivet som grunnlag for data til planlegging av produksjon, marknadsføring og sal.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak er ei viktig kjelde for eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen. Til og med år 2004 vart tal frå Noregs bank sin valutastatistikk nytta i utanriksrekneskapen. Frå og med år 2005 var det ein overgong til å nytte data innhenta gjennom kvartalsvis rapportering av utanrikshandel med tenester.

Eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) er meir omfattande enn berre tenestehandelen i ikkje-finansielle føretak. Nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) dekkjer tenestehandel som alle innanlandske sektorar har med utlandet. Dette gjeld i tillegg til ikkje-finansielle føretak også finansielle føretak, hushald, ideelle organisasjonar og offentleg forvaltning. I tillegg til denne skilnaden i omfang er det einskilde definisjonsmessige skilnadar. Dei viktigaste er at nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen)

 • inkluderar verdien av godsfrakter i samband med import av varer i vareverdien (CIF-verdi), og ikkje via tenesteundersøkinga,
 • inkluderar verdien av norske rederi sine frakter i samband eksport av varer fra Noreg uavhengig av kven som betalar for oppdraget, medan utenrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak inkluderar berre slike frakter dersom ein utlending betalar for frakta
 • bereknar import og eksport av forsikringstenester som ein del av premiebetalingane
 • inkluderar konvensjonelle berekningar av import og eksport av indirekte målte banktenester (rentemarginar)
 • omdefinerar einskilde vareprodukt til tenester dersom vareverdien er dominert av eit tenestepåslag
 • inkluderar konvensjonelt berekna eksport- og importstraumar i tråd med Noreg sin eigardel i det fellesnordiske flyselskapet SAS.

Ein annan skilnad er at fraktinntekter i utanriks sjøfart i utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle foretak vert fordelt på land med utgangspunkt i betalingsstraumar, medan det i utanriksrekneskapen er nytta informasjon om skipa sine bevegelsar (anløpsstatistikk).

Alle desse forholda inneber at tala i statistikken over utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak ikkje er direkte samanliknbare med tala for eksport og import av tenester i utanriks- og nasjonalrekneskapen sine tabellar.

Statistikklova §§ 2-1 og 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 - endret ved forordning nr. 602/2006 og 707/2009 med forpliktingar etter EU-forordningar for datafangst og oversending av data til EU sitt statistiske kontor, Eurostat.

Statistikken omfattar tenestehandel med utlandet, og vert samla inn på kvartalsvis og t.o.m år 2008 også på årleg basis ved undersøkingar retta mot norske føretak innan ikkje-finansiell sektor.

Føretak er juridiske personar som produserar varer og tenester for sal i eit marked. Populasjonen som dannar grunnlag for utvalet byggjer på opplysningar frå Virksomhets- og føretaksregisteret, og vert oppdatert ved bruk av ulike administrative register, bl.a. Skatteetaten sitt Valutaregister, samt informasjon som vert samla gjennom kontakt med større oppgåvegjevarar og opplysningar i media.

Grunnlaget for statistikken er rapporterte opplysningar frå ikkje-finansielle føretak som er med i den kvartalsvise undersøkinga.

Populasjon

Populasjonen til undersøkelsen om utanrikshandel med tenester for ikkje–finansielle føretak tek utgangspunkt i alle føretak. Sidan mange føretak ikkje har tenestehandel med utlandet, er det gjort ei begrensning av populasjonen slik at føretak med svært liten eller ingen tenestehandel med utlandet vert fjerna.

Føretaka ein då står tilbake med skal tilfredsstille eitt av følgjande fem kriteriar for å kunne inkluderast i denne svært begrensa populasjonen:

 • Total utgåande- eller inngåande transaksjonar over NOK 500 000, eller utgåande transaksjonar for tenesteimport over NOK 50 000 i Valutaregisteret
 • Føretaket er eit FATS-føretak
 • Føretaket har vore med i utvalet i minst 4 år og har hatt tenestehandel
 • Føretak innan bergverksdrift og utvinning som har felles momsnummer med føretak som tilfredsstiller det første kriteriet
 • Føretaket høyrer til næringa utanriks sjøfart og har omsetning over NOK 5 000 000

Når vi fjernar alle føretak som ikkje tilfredsstiller minst eitt av dei fem kriteria står ein tilbake med rundt 33 000 føretak.

Populasjonen omfatter følgande sektorar i institusjonell sektorgruppering:

 • 1110 - Statens forretningsdrift
 • 1120 - Statleg eide føretak
 • 1510 - Kommunal forretningsdrift
 • 1520 - Sjøvstendige kommuneføretak
 • 2100 - Private føretak med begrensa ansvar
 • 2300 - Personlege føretak
 • 2500 - Private produsentorienterte organisasjonar utan profittføremål
 • 8200 - Personlege næringsdrivande
 • 4900 - Øvrige finansielle føretak utanom forsikring - kun enkelte undergrupper

Stratifiseringa er gjort utifrå eit ønskje om å dele opp populasjonen i mest mogleg homogene grupper. Dvs. gruppering slik at tenestehandelen er mest mogleg lik innad i gruppa, og slik at det er ulikheit i tenestehandelen mellom gruppene. Dei ulike strata er definert ved hjelp av næring, kor viktig næring er for tenestehandel, tal frå valutaregisteret og inndeling etter "FATS/ikkje-FATS"-føretak.

Frå populasjonen er det trekt eit utval føretak stratifisert enkelt tilfeldig. For å fordele utvalget mellom strata er det nytta optimal allokering.

Utvalet fordelar seg på fullteljingsføretak, og føretaka som vert trekt tilfeldig. Dei føretaka som er fulltelt høyrer til ei gruppe der ein reknar som svært sikkert at dei har tenestehandel med utlandet.

Delen av utvalet som er tilfeldig trekt blei i 2016 redusert med vel 20 prosent for å imøtekome kravet om redusert rapporteringsbyrde for mellomstore og mindre føretak. Dette inneber at det totale utvalet no er på vel 2 700, herav 700 fullteljing.

Data vert henta inn ved elektronisk innrapportering og filuttrekk via Altinn (tidlegare via SSB sin rapporteringskanal IDUN) . Oppgåvegjevarane mottek førespurnad om rapportering ved utgongen av teljingstidspunktet (kvart kvartal), og har ein frist på 25 dagar til å rapportere. Føretaka skal rapportere alle verdiar i heile 1 000 NOK.

Innsamla data vert kontrollert i samband med mottaket, vidare gjennomgår innsamla data kontrollar mellom tal for ulike periodar, mot rekneskapsopplysningar og andre kjelder, og ved einskilde typar feil vert oppgåvegjevar kontakta.

Tenestehandelen vert estimert ved å bruke ein stratifisert ekspansjonsestimator. Denne estimatoren er laga på følgjande måte:

 1. Innan kvart stratum bereknar ein gjennomsnittlig rapportert eksport/import (dvs. basert på utvalget)
 2. På bakgrunn av at utvalet er trekt stratifisert enkelt tilfeldig, vil desse gjennomsnitta kunne være gode anslag på dei faktiske gjennomsnitta i dei ulike strata. Eventuelle ekstremobservasjonar vert heldne utanfor berekninga av gjennomsnitta
 3. Innan kvart stratum multipliserar vi dei bereka gjennomsnitta med antal føretak i stratumet (i den begrensa populasjonen). Dette vert eit estimat på total eksport/import i stratumet.

Ikkje relevant.

Tal vert ikkje offentleggjort dersom dette medfører fare for identifisering, det vil seie at talet kan førast tilbake til oppgåvegjevar. I praksis tyder dette at det må vere minst 3 oppgåvegjevarar bak eit publisert tal. I tillegg skal ikkje eit føretak stå bak over 90 %, og dei to største føretaka skal ikkje ha over 95 % av tenestehandelen, i ein publisert størrelse.

Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020. Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa elles» frå og med 1. kvartal 2020.

Med verknad frå 1. kvartal 2019 vart det oppretta ein eigen tenestetype for «IT-relaterte lisensavgifter», som vil påvirke den eksisterande posten «Utleie/ leie av royalties og lisensrettigheter». Dette gjer at tal for eksport/ import «IT-tenester» og eksport/ import «Andre tenester» ikkje kan samanliknast direkte med tidlegare publiseringar.

Det er i forbindelse med 1.kvartal 2017 gjort ei endring i samanstillinga av tenestetypar. Tenestegrupperinga jarnbane- og landtransporttenester er slegen saman med lufttransporttenester til ei ny gruppering: luft- og landtransporttenester. Dette gjeld tabell 2 og 4, som gjev utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. I statistikkbanktabellen 10192 er endringane lagde inn attende til 1. kvartal 2015. Dette gjer at tala ikkje er direkte jamførande med tidlegare utgjevingar.

Statistikken har og gjennomgått ei metodeomlegging, og tal for næringa utanriks sjøfart vart teke ut av publiseringa for 2010 og fram til og med publiseringa for 1 kv 2013. Tal for 2 kv 2013 er difor ikkje samanliknbare med tidlegare publiseringar. Denne metodeomlegginga inneber og eit skifte i bruk av kilder Sjå elles nasjonalrekneskapet sine websider om utanriksrekneskapet http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur.

Sjå meir i punktet Samanheng med annan statistikk, foran.

Opplysningane som skal innrapporterast omfattar delar av den einskilde rapportør sine postar i rekneskapet, det vil seie dei delane av postane som omfattar tenestehandel med utlandet. Tolkinga av kva som er kjøp og sal mellom norsk føretak og utlandet kan variere noko mellom dei ulike oppgåvegjevarane, og kan dermed føre til manglar i statistikken. Det kan førekome feil eller manglar i sjølve innrapporteringa. Dei vanlegaste feila er mellom anna at rapportørane si føring av dei einskilde postane kan avvike frå Statistisk sentralbyrå sin spesifikasjon, dels at skilje mellom norsk og utanlandsk eining kan vere uklårt.

Fleire av føretaka som rapporterar driv prosjektrelatert verksemd, noko som kan føre til at statistikken vert påverka når store prosjekt vert avslutta, eller vert oppretta.

Kvaliteten på statistikken vert påverka negativt av manglande innrapporteringar (fråfall). For å redusere omfanget av fråfallsfeil, vert det utført maskinell berekning av data for einingar som ikkje har rapportert innan fristen for å vere med i statistikkgrunnlaget. Det same vert gjort i tilfelle det er mangelfullt utfylte oppgåver frå rapportørane (partielt fråfall).

Utvalsfeilen målar det forventa avviket mellom utvalet sitt resultat, og kva ein ville fått dersom heile populasjonen vart undersøkt. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad, vert det lagt stor vekt på å dekkje føretak som har stor handel med utlandet, enten eksport eller import. Hittil er det ikkje utført berekningar av utvalsfeilen for undersøkinga.

Ein føresetnad for trekking av utval er at populasjonen omfattar alle føretaka som har kjøp og sal av tenester med utlandet. Det finst inga slik samla oversikt over føretak som har slik handel, og i praksis er det difor vanskeleg å fange opp alle relevante einingar.

Utanrikshandel med tenester publiserar foreløpige tal kvartalsvis. Kontrollarbeidet pågår imidlertid vidare fem kvartal fram i tid, då endelege tal vert publisert. Korreksjonar i data gjer at kvartalstala kan endras fram til publisering av dei endelege tala. Forskjellen mellom foreløpege tal ved frigjeving av kvartalsstatistikken og endelege tal er normalt små på totalnivå. På detaljert nivå og for enkeltkvartal kan revisjonane ha større innverknad, relativt sett. Sjå detaljar i tabell 5 i publiseringa.

R E V I S J O N S K A L E N D E R - U H T

Inneverande år

(T)

I fjor

(T-1)

I forfjor

(T-2)

Publiseringer

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv (juni år T)

R4

R3

R2

R1

ER5

2.kv (sept år T)

R1

ER5

R4

R3

R2

3.kv (des år T)

R2

R1

ER5

R4

R3

4.kv (mar år T+1)

R3

R2

R1

ER5

R4

R1 - R5 = Revisjonsnummer (R1 = første revisjon, ER5 = Endelige tall, Revisjon nr 5).

Kontakt

Anne Lyslid Larsen

anne.larsen@ssb.no

40 90 23 31

Ida Clemetsen Surén

ida.suren@ssb.no

40 90 24 50

Ayfer Erbaydar Storrud

ayfer.storrud@ssb.no

40 90 25 25