Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Oppdatert: 11. mai 2021

Neste oppdatering: 14. juni 2021

Endring i byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. 2000=100

Om statistikken

Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.

Kontakt