Døde

Oppdatert: 11. mars 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Forventet levetid for menn
Døde

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser hvor mange som dør i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder kan leses som indikasjoner på den generelle helsetilstanden i befolkningen.

Kontakt

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Oppdrag befolkningsstatistikk

befolkning@ssb.no