Metadata

infotekst

Statistikkmetadata er strukturert informasjon om statistikk. Dette omfatter informasjon som brukes for å produsere, formidle, forstå, finne eller (gjen)bruke statistikk.

Formålet med siden er å gjøre SSBs metadatasystemer og andre metadatakilder lettere tilgjengelig. Her kan du søke etter informasjon knyttet til variabler, klassifikasjoner, statistikker, begreper etc.

Søk på tvers av metadatasystemene
(klassifikasjon, klassifikasjonsversjon, kodeliste, variabeldefinisjon, korespondansetabell)