Her får du kunnskap om utviklingen i det norske samfunnet og beskrivelser av sammenhenger og tendenser.

Foruten oppdateringer med de nyeste publiserte tallene er, naturlig nok, også årets utgave preget av utslagene pandemien har hatt i samfunnet. Det viktigste er likevel å gi et oversiktsbilde og vise de lange linjene.

Dette er Norge 2021 er gratis og kan bestilles på e-post: salg-abonnement@ssb.no

Skriv hvor mange eksemplarer du trenger.

Skriv adresse, mottaker og telefonnummer i bestillingen.