Verdipapirer

Oppdatert: 22. februar 2024

Neste oppdatering: 23. mai 2024

Beholdningsendring av noterte aksjer
Beholdningsendring av noterte aksjer
3. kvartal 2023 - 4. kvartal 2023
0,0
%
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
4. kvartal 20223. kvartal 20234. kvartal 2023Endringer i prosent
3. kvartal 2023 - 4. kvartal 20234. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)3 8643 9133 9140,01,3
Egenkapitalbevis1011051115,69,5
Obligasjoner2 6762 7992 8843,07,8
Sertifikater150143142-0,8-5,3
Sum beholdning6 7916 9607 0511,33,8
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  4. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
  Totalt3 914 286110 7472 883 810141 936
  Ikke-finansielle foretak566 05216 78364 60040 229
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.23 325516 77635 140
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar50520
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.77212510 5454 871
  Private aksjeselskaper mv.539 35616 56834 390218
  Personlige foretak611610
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 534682 8350
  Finansielle foretak379 09822 3821 764 28572 698
  Norges Bank7000
  Banker17 6552 686746 74613 891
  Kredittforetak0695 2696 946
  Finansieringsselskaper00250
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper1 88435 4470
  Verdipapirfond220 13211 557364 79328 727
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.4 5523691 274..
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring106 0653 4328 8607 073
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser27 8884 016478 48312 147
  Skadeforsikringsselskaper91531563 3883 913
  Offentlig forvaltning1 143 647238150 72113 370
  Statsforvaltningen1 143 3753142 33813 366
  Kommuneforvaltningen2712358 3834
  Ideelle organisasjoner46 17939 7196 647682
  Husholdninger166 11617 9098 85885
  Personlig næringsdrivende20120
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.166 09617 9088 85685
  Utlandet1 613 04313 692888 69714 871
  Ufordelt1522430
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  4. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
  Totalt85560 380-1 237
  Ikke-finansielle foretak10 3174164 5808 726
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 727..4 6697 719
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar00140
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.40-1511 203
  Private aksjeselskaper mv.4 531417-114-195
  Personlige foretak-10000
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål29-1-400
  Finansielle foretak-3 93973047 979-5 718
  Norges Bank0000
  Banker-1 28225625 366-7 725
  Kredittforetak0..-2 385-703
  Finansieringsselskaper00100
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper744..-6970
  Verdipapirfond-2 37719816 1184 713
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.-620351300
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-71292-3 038-40
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser26215010 062-2 311
  Skadeforsikringsselskaper47-12 412348
  Offentlig forvaltning2 26902 655-2 334
  Statsforvaltningen2 294..2 506-2 326
  Kommuneforvaltningen-260150-8
  Ideelle organisasjoner489-2 941145-41
  Husholdninger-743131350
  Personlig næringsdrivende-1000
  Borettslag o.l.0..00
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-743131360
  Utlandet-8 9741 4864 892-1 870
  Ufordelt-22-60
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Totalt46 918123 79443 45954 545
  Ikke-finansielle foretak38 77692 92839 27048 493
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.28 13138 20427 96735 202
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0000
  Private aksjeselskaper mv.10 64554 72411 30313 291
  Personlige foretak0000
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
  Finansielle foretak4 61923 7071651 882
  Norges Bank0000
  Banker..21 498....
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper..1 715....
  Verdipapirfond0000
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.0000
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..329..1 882
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
  Skadeforsikringsselskaper4 619165165..
  Offentlig forvaltning0000
  Statsforvaltningen0000
  Kommuneforvaltningen0000
  Ideelle organisasjoner0000
  Husholdninger0000
  Personlig næringsdrivende0000
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
  Utlandet3 5237 1594 0254 170
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Totalt46 918123 79443 45954 545
  Ikke-finansielle foretak2 89212 5173 4274 759
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv...61....
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv...12....
  Private aksjeselskaper mv.2 87612 3603 4084 729
  Personlige foretak121..
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål15811830
  Finansielle foretak5 0929 7372 1703 440
  Norges Bank........
  Banker7225154637
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv...000
  Finansielle holdingselskaper........
  Verdipapirfond1 4807 5301 6062 204
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.391533851
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 302928276287
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser195849193256
  Skadeforsikringsselskaper42636
  Offentlig forvaltning20 75446 88720 54625 224
  Statsforvaltningen20 75246 87620 54425 223
  Kommuneforvaltningen11112
  Ideelle organisasjoner312 4884846
  Husholdninger1 5685 1041 5882 131
  Personlig næringsdrivende........
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 5685 1041 5872 131
  Utlandet16 50747 02415 64418 914
  Ufordelt75363731
  Standardtegn i tabeller
 • Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Emisjoner i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge157 771232 919161 802165 981207 468
  - herav norske foretak124 598198 247124 062125 409174 436
  Sertifikater emittert i Norge76 80989 44583 27083 69171 089
  - herav norske foretak76 79489 13783 25383 67471 089
  Norske låntakeres emisjoner i utlandet
  Obligasjoner emittert i utlandet68 32961 35370 04945 18997 575
  Sertifikater emittert i utlandet416 558352 894316 348344 547512 976
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge14 21935 88520 64323 39618 452
  Obligasjoner emittert i utlandet5 9973 01434 936033 560
  Sertifikater emittert i Norge9 29213 20410 38213 86310 763
  Sertifikater emittert i utlandet92 18367 04060 82985 817129 365
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge88 998104 15281 54774 821125 301
  Obligasjoner emittert i utlandet62 33258 34035 11345 18864 013
  Sertifikater emittert i Norge1 2501 8759501 3702 480
  Sertifikater emittert i utlandet324 375285 854255 518258 730383 611
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge21 38158 21121 87023 19130 683
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge66 25274 05871 92268 44157 846
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge33 17234 67237 74040 57233 031
  Sertifikater emittert i Norge1430816170
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge2 729 9562 847 0532 824 6102 874 5422 933 156
  - herav norske foretak2 287 0822 372 4222 344 8042 394 9372 447 931
  Sertifikater emittert i Norge150 782148 526141 362144 157142 955
  - herav norske foretak150 782148 204141 015144 151142 949
  Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
  Obligasjoner emittert i utlandet1 978 0322 083 0662 096 0432 038 2542 026 639
  Sertifikater emittert i utlandet279 948278 636300 150304 150465 098
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge414 375431 445425 711426 409423 848
  Obligasjoner emittert i utlandet465 834505 614535 624511 485532 714
  Sertifikater emittert i Norge14 31013 93510 58516 12415 201
  Sertifikater emittert i utlandet2 62514 80026 66824419 600
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge1 154 3961 214 0861 236 6881 269 2171 305 833
  Obligasjoner emittert i utlandet1 512 1981 577 4521 560 4181 526 7681 493 926
  Sertifikater emittert i Norge1 8503 1752 9753 0203 520
  Sertifikater emittert i utlandet277 322263 836273 482303 907445 498
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge718 312726 890682 405695 311714 251
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge134 622131 095127 455125 008124 229
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge442 874474 631479 806479 605485 225
  Sertifikater emittert i Norge032234855
  Standardtegn i tabeller
 • Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  4. kvartal 2023
  Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
  Gjeldspapirer emittert i Norge og av norske foretak i utlandet5 361 103889 105-655 260-26 3175 567 850
  - herav norske foretak4 881 492856 076-629 200-24 9695 082 617
  Gjeldspapirer emittert i Norge3 018 699278 557-219 340-1 8053 076 111
  - herav norske foretak2 539 088245 525-193 282-4512 590 880
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge426 40918 452-18 352-2 661423 848
  Obligasjoner emittert i utlandet511 48533 560-3 343-8 988532 714
  Sertifikater emittert i Norge16 12410 763-11 686015 201
  Sertifikater emittert i utlandet244129 365-108 893-1 11619 600
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emitterte i Norge1 269 217125 301-90 8952 2101 305 833
  Obligasjoner emitterte i utlandet1 526 76864 013-93 650-2 4241 493 926
  Sertifikater emitterte i Norge3 0202 480-1 98003 520
  Sertifikater emitterte i utlandet303 907383 611-230 034-11 986445 498
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emitterte i Norge695 31130 683-11 7441714 251
  Obligasjoner emitterte i utlandet00000
  Sertifikater emitterte i Norge125 00857 846-58 6250124 229
  Sertifikater emitterte i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emitterte i Norge479 60533 031-26 058-1 353485 225
  Sertifikater emitterte i Norge50005
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt122 29529 7461 080 5331 082 111655 449105 9703 076 104
  Ikke-finansielle foretak15 2651 575171 042184 82456 5729 771439 049
  Banker2 2642 935145 892169 86734 47334 660389 527
  Andre finansielle foretak1 1502 000413 414424 10955 70223 451919 826
  Stats- og trygdeforvaltningen42 52718 00017 18058 770448 50320 750605 730
  Kommuneforvaltningen61 6545 16276 22363 35126 120240232 750
  Ideelle organisasjoner
  Husholdninger
  Utlandet075256 782181 19034 07913 098485 224
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt542 983573 2981 347 530481 17851 55879 5583 076 105
  Ikke-finansielle foretak68 46086 800206 66869 2791 4216 421439 049
  Banker59 09468 519174 19850 9532 11034 652389 526
  Andre finansielle foretak115 042211 607509 44749 56912 31021 851919 826
  Stats- og trygdeforvaltningen127 55266 917158 028232 48320 750.605 730
  Kommuneforvaltningen100 97940 60254 59632 2244 350.232 751
  Ideelle organisasjoner00....0
  Husholdninger00....0
  Utlandet71 85798 852244 59446 67110 61812 633485 225
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt465 09817 306543 422878 832394 058193 0212 491 737
  Ikke-finansielle foretak19 600035 378190 173191 642214 106552 311
  Banker408 32816 102199 081149 66517 09512 730803 001
  Andre finansielle foretak37 1701 203308 963538 994185 32164 7711 136 422
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt744 390299 838863 264401 820127 85554 5702 491 737
  Ikke-finansielle foretak49 95450 823153 785190 68975 38331 677552 311
  Banker507 41169 512203 3519 49310 1523 082803 001
  Andre finansielle foretak187 025179 503506 128201 63742 31919 8111 149 528
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersektor- og eiersektor for verdipapirer registrert i Euronext VPS. Den viser også utstedersektor for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet.

Euronext VPS (Verdipapirsentralen) er et selskap som håndterer og registrerer kjøp og salg av verdipapirer i Norge.

Verdipapirtyper:

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk til aksjer, men avviker med hensyn til eierett til selskapsformuen og innflytelse i selskapet. Egenkapitalbevis utstedes av sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper for å trekke til seg ny kapital.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Verdsetting:

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs og Euronext i en gitt periode.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Nettokjøp defineres som kjøp og emisjoner av verdipapirer fratrukket salg og innløsninger av verdipapirer.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

ISIN er en forkortelse for International Securities Identification Number og følger den internasjonale standarden ISO 6166:2001. Alle verdipapirer får tildelt en unik ISIN-kode som skal identifisere papiret.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden består av seks bokstaver som beskriver struktur og funksjon til finansielle instrumenter. Den angir blant annet informasjon om type verdipapir, opplysninger om rente- og garantivilkår, stemmerett, eierskap, type innløsning og underliggende.

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

23. mai 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

BIS - Bank for International Settlements

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet. Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Statistikkloven § 10

Rettsakt 2223/96 om det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

 • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
 • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
 • Obligasjoner, herunder alle obligasjoner lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006.
 • Sertifikater, herunder alle sertifikater lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier. Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Informasjon om verdipapirer registrert i Norge mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Euronext og VPS. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet. Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank.

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

Det blir utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

Ikke aktuelt

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

2006: Omlegging av statistikken

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene "Andre private foretak", "Andre finansielle foretak" og "Kommuneforvaltning og -foretak" ble spesielt påvirket av endringen.

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006:

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater i SSBs statistikkbank t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet "Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond" og "Finansielle holdingselskaper".

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirlån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:
I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

2020: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) eller Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i SSBs statistikkbank er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. De periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvikene mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013, 3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall. Større korreksjoner vil bli kommentert.

Kontakt