Verdipapirer

Oppdatert: 23. mai 2023

Neste oppdatering: 22. august 2023

Beholdningsendring av noterte aksjer
Beholdningsendring av noterte aksjer
4. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023
-2,1
%
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
1. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023Endringer i prosent
4. kvartal 2022 - 1. kvartal 20231. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)4 1473 8643 782-2,1-8,8
Egenkapitalbevis10510197-4,3-8,1
Obligasjoner2 5852 6762 7904,38,0
Sertifikater144150148-1,52,7
Sum beholdning6 9806 7916 8170,4-2,3
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  1. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
  Totalt3 781 97096 7562 790 299147 703
  Ikke-finansielle foretak533 80015 02258 25135 420
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.23 114613 71032 128
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar40380
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.50412012 4882 189
  Private aksjeselskaper mv.507 07714 82029 3051 103
  Personlige foretak721460
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 028622 7030
  Finansielle foretak345 89818 7171 704 34777 445
  Norges Bank7000
  Banker12 5412 253735 15436 242
  Kredittforetak0696 5155 412
  Finansieringsselskaper00150
  Statlige låneinstitutter mv.403000
  Finansielle holdingselskaper61138 9270
  Verdipapirfond199 9849 726340 52817 037
  Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 4683161 07010
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring100 2352 7949 7817 114
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser25 8573 310451 9578 388
  Skadeforsikringsselskaper79430960 3983 242
  Offentlig forvaltning1 120 086217156 43921 181
  Statsforvaltningen1 119 8113146 97320 916
  Kommuneforvaltningen2752159 466265
  Ideelle organisasjoner40 93836 4336 420640
  Husholdninger158 78816 0928 078107
  Personlig næringsdrivende18100
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.158 77016 0908 077107
  Utlandet1 582 31210 254856 76012 911
  Ufordelt1492140
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  1. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
  Totalt10 29444101 726-2 331
  Ikke-finansielle foretak9 52856 308-4 695
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 497..4 843-2 025
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0040
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.180-1 476-3 327
  Private aksjeselskaper mv.3 94773 006658
  Personlige foretak0000
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål66-2-690
  Finansielle foretak5 2786850 8831 794
  Norges Bank0000
  Banker4 233-1735 52910 490
  Kredittforetak0..6 778-3 528
  Finansieringsselskaper00-100
  Statlige låneinstitutter mv...000
  Finansielle holdingselskaper-14..-2 7030
  Verdipapirfond2 148-651 581-3 809
  Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond69-206..
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-1 553-15 3052 110
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4491784 248-2 652
  Skadeforsikringsselskaper-54-8150-818
  Offentlig forvaltning1 347-1-20 006-1 817
  Statsforvaltningen1 3670-19 902-2 070
  Kommuneforvaltningen-20-1-105253
  Ideelle organisasjoner1-83215-99
  Husholdninger3 151-3874062
  Personlig næringsdrivende-10..0
  Borettslag o.l.0..00
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3 152-3874062
  Utlandet-9 0599563 5872 425
  Ufordelt47-200
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  Totalt91 01128 41645 23646 918
  Ikke-finansielle foretak63 89125 96142 42338 776
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.21 72512 14628 21928 131
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0000
  Private aksjeselskaper mv.42 16713 81514 20410 645
  Personlige foretak0000
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
  Finansielle foretak23 82010..4 619
  Norges Bank0000
  Banker16 981......
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper1 646......
  Verdipapirfond0000
  Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond0000
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring64310....
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
  Skadeforsikringsselskaper4 550....4 619
  Offentlig forvaltning0000
  Statsforvaltningen0000
  Kommuneforvaltningen0000
  Ideelle organisasjoner0000
  Husholdninger0000
  Personlig næringsdrivende0000
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
  Utlandet3 3002 4452 8143 523
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  Totalt91 01128 41645 23646 918
  Ikke-finansielle foretak10 7472 9933 8752 892
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.68......
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.28......
  Private aksjeselskaper mv.10 5892 9813 8562 876
  Personlige foretak2....1
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål59111815
  Finansielle foretak10 3561 5972 2945 092
  Norges Bank........
  Banker191665272
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv.........
  Finansielle holdingselskaper........
  Verdipapirfond5 6401 1431 7291 480
  Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond141384539
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 5812192543 302
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser764125200195
  Skadeforsikringsselskaper395134
  Offentlig forvaltning29 94810 13020 92520 754
  Statsforvaltningen29 93710 12920 92320 752
  Kommuneforvaltningen12121
  Ideelle organisasjoner1 970244031
  Husholdninger4 0089311 3281 568
  Personlig næringsdrivende........
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.4 0089301 3281 568
  Utlandet33 96912 72916 74416 507
  Ufordelt13133075
  Standardtegn i tabeller
 • Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  1. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  Emisjoner i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge227 616153 896148 805157 771232 919
  - herav norske foretak194 543137 371128 116124 598198 247
  Sertifikater emittert i Norge87 41586 87275 43376 80989 445
  - herav norske foretak87 39186 85175 41776 79489 137
  Norske låntakeres emisjoner i utlandet
  Obligasjoner emittert i utlandet91 52361 59874 19868 32961 353
  Sertifikater emittert i utlandet408 412311 547446 662416 558352 894
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge16 31026 00612 86714 21935 885
  Obligasjoner emittert i utlandet004 9995 9973 014
  Sertifikater emittert i Norge15 13016 43713 1599 29213 204
  Sertifikater emittert i utlandet76 35689 71576 46992 18367 040
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge131 67691 11684 35688 998104 152
  Obligasjoner emittert i utlandet91 52361 59869 19862 33258 340
  Sertifikater emittert i Norge6009509501 2501 875
  Sertifikater emittert i utlandet332 057221 830370 191324 375285 854
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge46 55820 25030 89321 38158 211
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge71 66169 46461 30866 25274 058
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge33 07416 52520 68933 17234 672
  Sertifikater emittert i Norge24211614308
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  1. kvartal 20222. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
  Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge2 611 7612 653 1192 712 5202 729 9562 847 053
  - herav norske foretak2 178 6762 220 3372 275 0952 287 0822 372 422
  Sertifikater emittert i Norge144 204151 326146 206150 782148 526
  - herav norske foretak143 683150 973145 903150 782148 204
  Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
  Obligasjoner emittert i utlandet1 753 8931 926 2452 042 8481 978 0322 083 066
  Sertifikater emittert i utlandet213 841202 313227 647279 948278 636
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge417 933431 294430 681414 375431 445
  Obligasjoner emittert i utlandet407 541444 516476 134465 834505 614
  Sertifikater emittert i Norge14 39119 22316 62014 31013 935
  Sertifikater emittert i utlandet12 2148 5974952 62514 800
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge1 082 6961 100 7351 135 1201 154 3961 214 086
  Obligasjoner emittert i utlandet1 346 3521 481 7291 566 7141 512 1981 577 452
  Sertifikater emittert i Norge1 6001 9501 5501 8503 175
  Sertifikater emittert i utlandet201 626193 716227 151277 322263 836
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge678 048688 309709 294718 312726 890
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge127 693129 800127 734134 622131 095
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge433 085432 782437 426442 874474 631
  Sertifikater emittert i Norge5213523030322
  Standardtegn i tabeller
 • Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  1. kvartal 2023
  Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
  Gjeldspapirer emittert i Norge og av norske foretak i utlandet5 138 718736 613-725 268182 5755 357 281
  - herav norske foretak4 695 844701 631-711 584171 7944 882 328
  Gjeldspapirer emittert i Norge2 880 738322 364-222 68815 1652 995 579
  - herav norske foretak2 437 864287 384-209 0064 3842 520 626
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge414 37535 885-23 4874 672431 445
  Obligasjoner emittert i utlandet465 8343 014-21 91734 040505 614
  Sertifikater emittert i Norge14 31013 204-13 579013 935
  Sertifikater emittert i utlandet2 62567 040-55 21735214 800
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emitterte i Norge1 154 396104 152-44 171-2911 214 086
  Obligasjoner emitterte i utlandet1 512 19858 340-106 872113 7861 577 452
  Sertifikater emitterte i Norge1 8501 875-55003 175
  Sertifikater emitterte i utlandet277 322285 854-318 57319 233263 836
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emitterte i Norge718 31258 211-49 632-1726 890
  Obligasjoner emitterte i utlandet00000
  Sertifikater emitterte i Norge134 62274 058-77 5872131 095
  Sertifikater emitterte i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emitterte i Norge442 87434 672-13 68310 768474 631
  Sertifikater emitterte i Norge0308014322
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt126 16133 3951 093 462989 210660 30493 0472 995 579
  Ikke-finansielle foretak15 621698191 422170 88554 70212 052445 380
  Banker3 2112 375146 884158 88333 57428 699373 090
  Andre finansielle foretak1 5500375 229394 77952 07420 540844 172
  Stats- og trygdeforvaltningen37 44225 00019 26052 520472 79518 750625 767
  Kommuneforvaltningen68 5524 07276 12359 65723 574240232 218
  Ideelle organisasjoner
  Husholdninger
  Utlandet3221 250284 544152 48623 58512 766474 953
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt581 608541 8161 277 111452 91973 19168 9342 995 579
  Ikke-finansielle foretak75 72567 634222 35769 0621 9008 702445 380
  Banker64 42955 944163 54752 7977 68228 691373 090
  Andre finansielle foretak55 587233 712471 79855 2658 57019 240844 172
  Stats- og trygdeforvaltningen192 03963 992109 018214 56046 158.625 767
  Kommuneforvaltningen103 03140 54151 71533 4313 500.232 218
  Ideelle organisasjoner00....0
  Husholdninger00....0
  Utlandet90 79879 993258 67727 8035 38112 301474 953
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt278 63623 932642 624849 451377 977189 0822 361 702
  Ikke-finansielle foretak14 800042 226173 767176 893225 454520 415
  Banker263 83614 202237 568134 01217 80312 582680 003
  Andre finansielle foretak09 730362 829541 672183 28163 7731 161 285
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt604 776259 179886 618438 442107 32765 3602 361 702
  Ikke-finansielle foretak49 57734 194159 507181 21155 22240 704520 415
  Banker357 51768 550228 48011 34510 3973 714680 003
  Andre finansielle foretak197 683156 435498 631245 88741 70820 9421 175 025
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersektor- og eiersektor for verdipapirer registrert i Euronext VPS. Den viser også utstedersektor for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet.

Euronext VPS (Verdipapirsentralen) er et selskap som håndterer og registrerer kjøp og salg av verdipapirer i Norge.

Verdipapirtyper:

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk til aksjer, men avviker med hensyn til eierett til selskapsformuen og innflytelse i selskapet. Egenkapitalbevis utstedes av sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper for å trekke til seg ny kapital.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Verdsetting:

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs og Euronext i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. Observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

ISIN er en forkortelse for International Securities Identification Number og følger den internasjonale standarden ISO 6166:2001. Alle verdipapirer får tildelt en unik ISIN-kode som skal identifisere papiret.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden består av seks bokstaver som beskriver struktur og funksjon til finansielle instrumenter. Den angir blant annet informasjon om type verdipapir, opplysninger om rente- og garantivilkår, stemmerett, eierskap, type innløsning og underliggende.

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

22. august 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

BIS - Bank for International Settlements

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet. Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Statistikkloven § 10

Rettsakt 2223/96 om det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

 • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
 • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
 • Obligasjoner, herunder alle obligasjoner lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006.
 • Sertifikater, herunder alle sertifikater lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier. Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Informasjon om verdipapirer registrert i Norge mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Euronext og VPS. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet. Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank.

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

Det blir utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

Ikke aktuelt

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

2006: Omlegging av statistikken

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene "Andre private foretak", "Andre finansielle foretak" og "Kommuneforvaltning og -foretak" ble spesielt påvirket av endringen.

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006:

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater i SSBs statistikkbank t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet "Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond" og "Finansielle holdingselskaper".

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirlån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:
I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

2020: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) eller Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i SSBs statistikkbank er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. De periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvikene mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013, 3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall. Større korreksjoner vil bli kommentert.

Kontakt