Verdipapirer

Oppdatert: 22. november 2023

Neste oppdatering: 22. februar 2024

Beholdningsendring av noterte aksjer
Beholdningsendring av noterte aksjer
2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023
6,3
%
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
3. kvartal 20222. kvartal 20233. kvartal 2023Endringer i prosent
2. kvartal 2023 - 3. kvartal 20233. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)3 6523 6813 9136,37,2
Egenkapitalbevis911051050,015,3
Obligasjoner2 6532 7552 7991,65,5
Sertifikater1451401432,0-1,5
Sum beholdning6 5416 6816 9604,26,4
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
  3. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
  Totalt3 913 457104 8312 798 726143 104
  Ikke-finansielle foretak539 85515 41259 01931 495
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.18 801612 11927 431
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar50370
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.54411910 3563 654
  Private aksjeselskaper mv.517 95815 20633 703410
  Personlige foretak711610
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 477662 8030
  Finansielle foretak364 22520 4091 707 63778 130
  Norges Bank7000
  Banker16 0992 235719 14521 566
  Kredittforetak0697 5127 641
  Finansieringsselskaper00150
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper1 10136 1990
  Verdipapirfond218 51510 733346 44723 952
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.5 1713051 138..
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring95 4683 17311 9087 040
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser27 0373 649464 72514 385
  Skadeforsikringsselskaper82730560 5493 547
  Offentlig forvaltning1 204 616228146 05416 114
  Statsforvaltningen1 204 3253137 87316 103
  Kommuneforvaltningen2912258 18012
  Ideelle organisasjoner44 99440 6256 476717
  Husholdninger162 23716 5948 64485
  Personlig næringsdrivende20120
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.162 21716 5928 64285
  Utlandet1 597 38511 542870 88316 563
  Ufordelt14621120
  Standardtegn i tabeller
 • Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
  3. kvartal 2023
  Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
  Totalt-8 4397054 9392 746
  Ikke-finansielle foretak-1 400-157-824382
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.5 459..-1 869-1 182
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..0..0
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.00-1 1342 030
  Private aksjeselskaper mv.-6 877-1562 116-466
  Personlige foretak-80-60
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål26-1690
  Finansielle foretak2 3278344 1514 735
  Norges Bank0000
  Banker1 6563516 519-2 097
  Kredittforetak0..-3 808-4 919
  Finansieringsselskaper00..0
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper534..1 4760
  Verdipapirfond3 110277 6875 538
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.108-5110-10
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-3 354113 558-798
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1722517 1565 751
  Skadeforsikringsselskaper102-101 4511 270
  Offentlig forvaltning23201 161-4 145
  Statsforvaltningen225..2 565-4 145
  Kommuneforvaltningen70-1 4040
  Ideelle organisasjoner-81125246-2
  Husholdninger-1 486-8327713
  Personlig næringsdrivende-1..20
  Borettslag o.l.0..00
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-1 485-8327513
  Utlandet-8 0291039 9301 763
  Ufordelt-30-10
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Totalt45 23646 918123 79443 459
  Ikke-finansielle foretak42 42338 77692 92839 270
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.28 21928 13138 20427 967
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0000
  Private aksjeselskaper mv.14 20410 64554 72411 303
  Personlige foretak0000
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
  Finansielle foretak..4 61923 707165
  Norges Bank0000
  Banker....21 498..
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv.0000
  Finansielle holdingselskaper....1 715..
  Verdipapirfond0000
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.0000
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring....329..
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
  Skadeforsikringsselskaper..4 619165165
  Offentlig forvaltning0000
  Statsforvaltningen0000
  Kommuneforvaltningen0000
  Ideelle organisasjoner0000
  Husholdninger0000
  Personlig næringsdrivende0000
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
  Utlandet2 8143 5237 1594 025
  Standardtegn i tabeller
 • Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Totalt45 23646 918123 79443 459
  Ikke-finansielle foretak3 8752 89212 5173 427
  Statens forretningsdrift0000
  Statlig eide aksjeselskaper mv.....61..
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....12..
  Private aksjeselskaper mv.3 8562 87612 3603 408
  Personlige foretak..121
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål18158118
  Finansielle foretak2 2945 0929 7372 170
  Norges Bank........
  Banker527225154
  Kredittforetak0000
  Finansieringsselskaper0000
  Statlige låneinstitutter mv.....00
  Finansielle holdingselskaper........
  Verdipapirfond1 7291 4807 5301 606
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.453915338
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2543 302928276
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser200195849193
  Skadeforsikringsselskaper134263
  Offentlig forvaltning20 92520 75446 88720 546
  Statsforvaltningen20 92320 75246 87620 544
  Kommuneforvaltningen21111
  Ideelle organisasjoner40312 48848
  Husholdninger1 3281 5685 1041 588
  Personlig næringsdrivende........
  Borettslag o.l.0000
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 3281 5685 1041 587
  Utlandet16 74416 50747 02415 644
  Ufordelt30753637
  Standardtegn i tabeller
 • Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Emisjoner i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge148 805157 771232 919161 802165 981
  - herav norske foretak128 116124 598198 247124 062125 409
  Sertifikater emittert i Norge75 43376 80989 44583 27083 691
  - herav norske foretak75 41776 79489 13783 25383 674
  Norske låntakeres emisjoner i utlandet
  Obligasjoner emittert i utlandet74 19868 32961 35370 04945 189
  Sertifikater emittert i utlandet446 662416 558352 894316 348344 547
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge12 86714 21935 88520 64323 396
  Obligasjoner emittert i utlandet4 9995 9973 01434 9360
  Sertifikater emittert i Norge13 1599 29213 20410 38213 863
  Sertifikater emittert i utlandet76 46992 18367 04060 82985 817
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge84 35688 998104 15281 54774 821
  Obligasjoner emittert i utlandet69 19862 33258 34035 11345 188
  Sertifikater emittert i Norge9501 2501 8759501 370
  Sertifikater emittert i utlandet370 191324 375285 854255 518258 730
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge30 89321 38158 21121 87023 191
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge61 30866 25274 05871 92268 441
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge20 68933 17234 67237 74040 572
  Sertifikater emittert i Norge16143081617
  Standardtegn i tabeller
 • Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
  3. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
  Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
  Obligasjoner emittert i Norge2 712 5202 729 9562 847 0532 824 6102 874 542
  - herav norske foretak2 275 0952 287 0822 372 4222 344 8042 394 937
  Sertifikater emittert i Norge146 206150 782148 526141 362144 157
  - herav norske foretak145 903150 782148 204141 015144 151
  Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
  Obligasjoner emittert i utlandet2 042 8481 978 0322 083 0662 096 0432 038 254
  Sertifikater emittert i utlandet227 647279 948278 636300 150304 150
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge430 681414 375431 445425 711426 409
  Obligasjoner emittert i utlandet476 134465 834505 614535 624511 485
  Sertifikater emittert i Norge16 62014 31013 93510 58516 124
  Sertifikater emittert i utlandet4952 62514 80026 668244
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge1 135 1201 154 3961 214 0861 236 6881 269 217
  Obligasjoner emittert i utlandet1 566 7141 512 1981 577 4521 560 4181 526 768
  Sertifikater emittert i Norge1 5501 8503 1752 9753 020
  Sertifikater emittert i utlandet227 151277 322263 836273 482303 907
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emittert i Norge709 294718 312726 890682 405695 311
  Obligasjoner emittert i utlandet00000
  Sertifikater emittert i Norge127 734134 622131 095127 455125 008
  Sertifikater emittert i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emittert i Norge437 426442 874474 631479 806479 605
  Sertifikater emittert i Norge30303223485
  Standardtegn i tabeller
 • Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
  3. kvartal 2023
  Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
  Gjeldspapirer emittert i Norge og av norske foretak i utlandet5 362 165639 406-568 857-72 1505 361 103
  - herav norske foretak4 882 012598 819-531 334-68 5444 881 492
  Gjeldspapirer emittert i Norge2 965 972249 672-191 467-5 4783 018 699
  - herav norske foretak2 485 819209 083-153 946-1 8682 539 088
  Ikke-finansielle foretak
  Obligasjoner emittert i Norge425 71123 396-21 092-1 606426 409
  Obligasjoner emittert i utlandet535 6240-11 479-12 660511 485
  Sertifikater emittert i Norge10 58513 863-8 324016 124
  Sertifikater emittert i utlandet26 66885 817-112 150-91244
  Finansielle foretak
  Obligasjoner emitterte i Norge1 236 68874 821-42 031-2611 269 217
  Obligasjoner emitterte i utlandet1 560 41845 188-29 603-49 7741 526 768
  Sertifikater emitterte i Norge2 9751 370-1 32503 020
  Sertifikater emitterte i utlandet273 482258 730-224 157-4 148303 907
  Offentlig forvaltning
  Obligasjoner emitterte i Norge682 40523 191-10 2861695 311
  Obligasjoner emitterte i utlandet00000
  Sertifikater emitterte i Norge127 45568 441-70 8880125 008
  Sertifikater emitterte i utlandet00000
  Utlandet
  Obligasjoner emitterte i Norge479 80640 572-37 169-3 604479 605
  Sertifikater emitterte i Norge34817-353-75
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt129 78724 4531 089 0321 041 746633 136100 5443 018 698
  Ikke-finansielle foretak17 7511 093180 160177 30856 3909 833442 535
  Banker3 5772 375144 832170 13434 80733 244386 842
  Andre finansielle foretak1 4702 053399 785405 95254 30721 828885 395
  Stats- og trygdeforvaltningen45 99714 00018 28056 270437 67818 750590 975
  Kommuneforvaltningen63 1204 21076 12960 62625 020240229 345
  Ideelle organisasjoner
  Husholdninger
  Utlandet0723269 846171 45724 93412 650479 610
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt585 613522 7941 330 356463 48940 31576 1313 018 698
  Ikke-finansielle foretak69 68882 803211 86770 3371 3556 483442 533
  Banker58 68472 917162 33255 4274 24533 236386 841
  Andre finansielle foretak159 967158 655491 39845 4279 72020 228885 395
  Stats- og trygdeforvaltningen132 89765 117155 218218 99318 750.590 975
  Kommuneforvaltningen101 58138 29852 92232 5444 000.229 345
  Ideelle organisasjoner00....0
  Husholdninger00....0
  Utlandet62 797105 005256 61840 7612 24512 185479 611
  Standardtegn i tabeller
 • Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
  <= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
  Opprinnelig løpetid
  Gjeld i alt304 15019 004593 041848 417390 190187 6022 342 404
  Ikke-finansielle foretak244031 377181 032188 529221 096511 731
  Banker296 43017 260226 880143 22917 01913 192714 010
  Andre finansielle foretak7 4771 744334 784524 156184 64263 8621 116 665
  Gjenværende løpetid
  Gjeld i alt576 222331 885851 935408 638117 81055 9142 342 404
  Ikke-finansielle foretak18 57264 702143 455188 56764 56731 868511 731
  Banker384 32694 986211 3798 88810 7623 669714 010
  Andre finansielle foretak173 325172 198497 101211 18342 48120 3771 130 358
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersektor- og eiersektor for verdipapirer registrert i Euronext VPS. Den viser også utstedersektor for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet.

Euronext VPS (Verdipapirsentralen) er et selskap som håndterer og registrerer kjøp og salg av verdipapirer i Norge.

Verdipapirtyper:

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk til aksjer, men avviker med hensyn til eierett til selskapsformuen og innflytelse i selskapet. Egenkapitalbevis utstedes av sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper for å trekke til seg ny kapital.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Verdsetting:

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs og Euronext i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. Observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

ISIN er en forkortelse for International Securities Identification Number og følger den internasjonale standarden ISO 6166:2001. Alle verdipapirer får tildelt en unik ISIN-kode som skal identifisere papiret.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden består av seks bokstaver som beskriver struktur og funksjon til finansielle instrumenter. Den angir blant annet informasjon om type verdipapir, opplysninger om rente- og garantivilkår, stemmerett, eierskap, type innløsning og underliggende.

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

22. februar 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

BIS - Bank for International Settlements

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet. Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Statistikkloven § 10

Rettsakt 2223/96 om det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

 • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
 • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
 • Obligasjoner, herunder alle obligasjoner lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006.
 • Sertifikater, herunder alle sertifikater lagt ut av norske foretak og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier. Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Informasjon om verdipapirer registrert i Norge mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Euronext og VPS. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet. Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank.

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

Det blir utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

Ikke aktuelt

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

2006: Omlegging av statistikken

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene "Andre private foretak", "Andre finansielle foretak" og "Kommuneforvaltning og -foretak" ble spesielt påvirket av endringen.

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006:

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater i SSBs statistikkbank t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet "Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond" og "Finansielle holdingselskaper".

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirlån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:
I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

2020: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) eller Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i SSBs statistikkbank er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. De periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvikene mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013, 3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall. Større korreksjoner vil bli kommentert.

Kontakt