Verdipapirer

Oppdatert: 19. november 2021

Neste oppdatering: 21. februar 2022

Beholdningsendring av noterte aksjer
Beholdningsendring av noterte aksjer
2. kvartal 2021 - 3. kvartal 2021
4,2
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
Beholdninger av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter eiersektor og type verdipapir. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2021
Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
Totalt3 600 18793 5422 505 096143 297
Ikke-finansielle foretak608 49614 66856 04123 910
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 291612 29723 673
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar50460
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.64711814 830..
Private aksjeselskaper mv.596 25014 46125 166237
Personlige foretak6814170
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 235703 684..
Finansielle foretak374 58117 9661 504 04073 600
Norges Bank0000
Banker11 2871 616587 19124 314
Kredittforetak0772 1875 622
Finansieringsselskaper00100
Statlige låneinstitutter mv.795000
Finansielle holdingselskaper15437270
Verdipapirfond193 36810 569359 46418 648
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond10 798487929..
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring127 6122 9833 2354 459
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser29 1391 969420 85018 443
Skadeforsikringsselskaper1 42833459 4462 113
Offentlig forvaltning979 618177159 40223 218
Statsforvaltningen979 2633149 69023 002
Kommuneforvaltningen3551749 712216
Ideelle organisasjoner41 74432 4796 576741
Husholdninger153 09216 0446 6290
Personlig næringsdrivende19110
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.153 07316 0426 6280
Utlandet1 442 48912 044772 40821 828
Ufordelt16716400
Standardtegn i tabeller
Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
Nettokjøp av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2021
Aksjer (noterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
Totalt5 9337837 3891 821
Ikke-finansielle foretak352126 7962 442
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 073..2 5702 500
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar00-30
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-133 6090
Private aksjeselskaper mv.-1 034208248-8
Personlige foretak-2000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-11371-50
Finansielle foretak-5 026202 213-1 270
Norges Bank0000
Banker933-17-11 021-2 431
Kredittforetak0..-3 655-1 281
Finansieringsselskaper00..0
Statlige låneinstitutter mv.-4000
Finansielle holdingselskaper....3050
Verdipapirfond-4 45012013 369-1 859
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond36-4-160-7
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-366-45-588630
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-667-346 1904 690
Skadeforsikringsselskaper-508-1-2 226-1 012
Offentlig forvaltning-6 404-31 584-3 230
Statsforvaltningen-6 381..1 474-3 434
Kommuneforvaltningen-22-3111204
Ideelle organisasjoner-1183-357-24
Husholdninger-1 296168-5030
Personlig næringsdrivende0-1..0
Borettslag o.l.0..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-1 296170-5030
Utlandet18 744-32027 6563 903
Ufordelt-3000
Standardtegn i tabeller
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter betalende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
Totalt25 47820 91344 76614 147
Ikke-finansielle foretak25 0074 49336 26813 389
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.8 6703 01810 2154 319
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0000
Private aksjeselskaper mv.16 3371 47526 0539 070
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
Finansielle foretak22015 9667 024138
Norges Bank0000
Banker1401 743101..
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..13 0232 447..
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring80..391..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..1 2004 084138
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
Ideelle organisasjoner0000
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
Utlandet2514531 474620
Standardtegn i tabeller
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen, etter mottakende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
Totalt25 47820 91344 76614 147
Ikke-finansielle foretak3 4267988 9671 881
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.....23..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....28..
Private aksjeselskaper mv.3 4077858 8811 871
Personlige foretak1..1..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål18123410
Finansielle foretak2 5022 2606 5061 145
Norges Bank0000
Banker59178944
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond1 8281 1352 994809
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond32936813
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2358622 928153
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser322143381123
Skadeforsikringsselskaper2610464
Offentlig forvaltning9 3567 65711 2795 477
Statsforvaltningen9 3527 65311 2735 472
Kommuneforvaltningen3464
Ideelle organisasjoner741 56316530
Husholdninger1 5468452 252589
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 5468452 251588
Utlandet8 4067 77015 5015 014
Ufordelt168209711
Standardtegn i tabeller
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge100 214138 388194 123171 701119 805
- herav norske foretak81 394119 809158 774123 20997 109
Sertifikater emittert i Norge56 98861 65975 73478 03171 011
- herav norske foretak56 92461 55275 10477 99470 708
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet72 39456 32286 53173 82245 390
Sertifikater emittert i utlandet257 333266 601269 978410 535436 929
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge13 42934 52137 94042 14140 706
Obligasjoner emittert i utlandet4 7415 45408 2390
Sertifikater emittert i Norge4 3625 7468 88112 08913 330
Sertifikater emittert i utlandet59 93187 66452 19537 37031 462
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge54 66150 30069 21058 65036 803
Obligasjoner emittert i utlandet67 65450 86986 53265 58345 390
Sertifikater emittert i Norge1003711 1002001 300
Sertifikater emittert i utlandet197 402178 937217 782373 165405 467
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge13 30434 98851 62322 41919 601
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge52 46355 43465 12365 70556 078
Sertifikater emittert i utlandet00000
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge18 81918 57635 34948 49322 695
Sertifikater emittert i Norge6410763038302
Standardtegn i tabeller
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 386 5212 422 3032 508 5942 452 9412 492 659
- herav norske foretak2 030 7852 071 3872 146 3752 056 2622 089 352
Sertifikater emittert i Norge132 308129 712136 646141 557143 419
- herav norske foretak132 214129 572135 878140 798142 858
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet2 048 8751 904 2411 820 4971 841 9701 850 803
Sertifikater emittert i utlandet190 664169 714188 366205 209225 809
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge347 557363 139380 436406 195419 873
Obligasjoner emittert i utlandet471 033429 821419 822426 187428 329
Sertifikater emittert i Norge10 5746 90612 35612 21215 011
Sertifikater emittert i utlandet31 85430 4369769 1371 000
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge1 083 2631 084 5981 114 6631 039 6631 046 606
Obligasjoner emittert i utlandet1 577 8411 474 4201 400 6731 415 7831 422 474
Sertifikater emittert i Norge3104911 0001 2002 300
Sertifikater emittert i utlandet158 810139 278187 389196 072224 810
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge599 966623 651651 277610 405622 873
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge121 331122 175122 522127 386125 547
Sertifikater emittert i utlandet00000
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge355 736350 916362 219396 679403 307
Sertifikater emittert i Norge94140768759562
Standardtegn i tabeller
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
3. kvartal 2021
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Gjeldspapirer emittert i Norge og av norske foretak i utlandet4 641 678673 134-620 80618 6864 712 692
- herav norske foretak4 244 239650 136-602 02516 4724 308 822
Gjeldspapirer emittert i Norge2 594 498190 816-151 9162 6802 636 078
- herav norske foretak2 197 060167 817-133 1384712 232 210
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge406 19540 706-27 570542419 873
Obligasjoner emittert i utlandet426 1870-3 3455 487428 329
Sertifikater emittert i Norge12 21213 330-10 531015 011
Sertifikater emittert i utlandet9 13731 462-39 8242251 000
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge1 039 66336 803-29 788-721 046 606
Obligasjoner emitterte i utlandet1 415 78345 390-45 2366 5371 422 474
Sertifikater emitterte i Norge1 2001 300-20002 300
Sertifikater emitterte i utlandet196 072405 467-380 4843 755224 810
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge610 40519 601-7 1330622 873
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge127 38656 078-57 9170125 547
Sertifikater emitterte i utlandet00000
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge396 67922 695-18 2782 211403 307
Sertifikater emitterte i Norge759302-5001562
Standardtegn i tabeller
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt131 72524 577886 232964 460571 89957 1852 636 078
Ikke-finansielle foretak15 0112 208184 610172 67551 1809 200434 884
Banker0600160 341156 86824 07620 963362 848
Andre finansielle foretak2 300500214 520406 54242 86519 332686 059
Stats- og trygdeforvaltningen53 78912 00016 12547 120416 478.545 512
Kommuneforvaltningen59 7588 33561 40254 60018 574240202 909
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet867934249 234126 65618 7277 451403 869
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt550 481457 3861 086 377467 30222 71551 8172 636 078
Ikke-finansielle foretak65 66171 112210 46179 4502 3505 850434 884
Banker63 21071 948150 04055 84086020 950362 848
Andre finansielle foretak177 670116 306301 61662 27510 16018 032686 059
Stats- og trygdeforvaltningen68 88490 230172 100214 298..545 512
Kommuneforvaltningen82 81233 23457 09327 7682 000.202 907
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet92 24574 556195 06727 6707 3456 986403 869
Standardtegn i tabeller
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt225 80925 898536 775779 094339 624169 4122 076 612
Ikke-finansielle foretak1 000020 517155 074154 782195 914429 329
Banker191 1983 050160 147121 46630 37310 884517 118
Andre finansielle foretak33 61222 848356 111502 554154 46960 5711 130 165
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt492 999317 738652 876444 40297 85070 7482 076 613
Ikke-finansielle foretak10 47251 937111 566159 77855 50140 075429 329
Banker260 35680 967119 99246 7875 7033 314517 119
Andre finansielle foretak222 172184 833421 318237 83636 64627 3591 148 944
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersektor- og eiersektor for verdipapirer registrert i Euronext VPS. Den viser også utstedersektor for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet.

Euronext VPS (Verdipapirsentralen) er et selskap som håndterer og registrerer kjøp og salg av verdipapirer i Norge.

Verdipapirtyper:

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk til aksjer, men avviker med hensyn til eierett til selskapsformuen og innflytelse i selskapet. Egenkapitalbevis utstedes av sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper for å trekke til seg ny kapital.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Verdsetting:

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs og Euronext i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. Observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008 (System of National Accounts)/ ESA2010 (European System of Accounts) og NACE Rev.2 (European Classification of Economic Activities).

ISIN er en forkortelse for International Securities Identification Number og følger den internasjonale standarden ISO 6166:2001. Alle verdipapirer får tildelt en unik ISIN-kode som skal identifisere papiret.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden består av seks bokstaver som beskriver struktur og funksjon til finansielle instrumenter. Den angir blant annet informasjon om type verdipapir, opplysninger om rente- og garantivilkår, stemmerett, eierskap, type innløsning og underliggende.

Navn: Verdipapirer

Emne: Bank og finansmarked

21. februar 2022

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

BIS - Bank for International Settlements

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av norske foretak i utlandet. Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet.

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Statistikkloven § 10

Rettsakt 2223/96 om det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner, herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006.
  • Sertifikater, herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier. Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Informasjon om verdipapirer registrert i Norge mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Euronext og VPS. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet. Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank.

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

Det blir utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

Ikke aktuelt

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

2006: Omlegging av statistikken

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene "Andre private foretak", "Andre finansielle foretak" og "Kommuneforvaltning og -foretak" ble spesielt påvirket av endringen.

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006:

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater i SSBs statistikkbank t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet "Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond" og "Finansielle holdingselskaper".

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirlån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

2020: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) eller Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i SSBs statistikkbank er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. De periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvikene mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013, 3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall. Større korreksjoner vil bli kommentert.

Kontakt