Direkteinvesteringer

Oppdatert: 26. september 2023

Neste oppdatering: 1. oktober 2024

Direkteinvesteringer i utlandet, total beholdning
Direkteinvesteringer i utlandet, total beholdning
2022
2 093
milliarder kroner
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning. Mill. kr.
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning. Mill. kr.
202020212022
Direkteinvesteringer i utlandet
Total beholdning1 815 7681 878 2802 093 400
Aksjer, andeler og annen egenkapital1 549 2981 590 4601 835 305
Annen kapital266 470287 820258 094
Total avkastning8 000113 476135 799
Utbetalt utbytte53 865124 226100 226
Reinvestert fortjeneste-57 236-21 70219 303
Avkastning på annen kapital11 37110 95216 270
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge
Total beholdning1 425 3301 454 4611 542 388
Aksjer, andeler og annen egenkapital1 135 7231 265 6751 382 656
Annen kapital289 607188 786159 732
Total avkastning44 416203 718173 896
Utbetalt utbytte72 248137 878128 093
Reinvestert fortjeneste-39 93854 99830 931
Avkastning på annen kapital12 10610 84214 872
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Direkteinvesteringer, total beholdning - geografisk fordeling. Mill. kr.
  Direkteinvesteringer, total beholdning - geografisk fordeling. Mill. kr.
  202020212022
  Direkteinvesteringer i utlandet
  Europa1 177 0811 210 5561 321 592
  Afrika20 02413 7616 505
  Asia152 976138 242154 771
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia322 398330 769386 778
  Sør-Amerika83 80798 695127 138
  Oseania13 54317 08914 502
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge
  Europa1 076 5071 176 7441 152 917
  Afrika3 0673 597-343
  Asia50 24843 21047 349
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia196 751123 676151 488
  Sør-Amerika3 2453 1123 753
  Oseania3 8233 3983 712
  Standardtegn i tabeller
 • Direkteinvesteringer, total avkastning - geografisk fordeling. Mill. kr.
  Direkteinvesteringer, total avkastning - geografisk fordeling. Mill. kr.
  202020212022
  Direkteinvesteringer i utlandet
  Europa-2 95682 69768 331
  Afrika8 41521 03825 081
  Asia11 7004 2176 595
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia-118..
  Sør-Amerika-9 450-1778 011
  Oseania3708071 118
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge
  Europa45 281195 112149 684
  Afrika1981 611-7
  Asia-2 654-1 5564 510
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia545..
  Sør-Amerika30-173
  Oseania734355185
  Standardtegn i tabeller
 • Direkteinvesteringer, total beholdning - næringsfordelt. Mill. kr.
  Direkteinvesteringer, total beholdning - næringsfordelt. Mill. kr.
  202020212022
  Direkteinvesteringer i utlandet
  Alle næringer1 815 7681 878 2802 093 400
  Jordbruk, skogbruk og fiske32 98434 91736 808
  Bergverksdrift og utvinning323 501253 926353 060
  Industri261 620282 045297 192
  Kraftforsyning37 68354 01166 690
  Vannforsyning, avløp og renovasjon:::
  Bygge- og anleggsvirksomhet10 25112 15714 389
  Varehandel, reparasjon av motorvogner46 97246 77742 416
  Transport og lagring92 10595 68497 179
  Overnattings- og serveringsvirksomhet3 7846 2722 842
  Informasjon og kommunikasjon174 312172 928186 695
  Finansiering og forsikring167 527178 480190 535
  Omsetning og drift av fast eiendom78 22983 46485 476
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting58 36068 32463 579
  Forretningsmessig tjenesteyting40 69440 11934 976
  Feriehus244 620267 323288 768
  Resterende næringer223 312245 180282 027
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge
  Alle næringer1 425 3301 454 4611 542 388
  Jordbruk, skogbruk og fiske4 4755 2143 080
  Bergverksdrift og utvinning257 108170 76687 481
  Industri175 148176 790176 198
  Kraftforsyning22 32037 53648 208
  Vannforsyning, avløp og renovasjon2 8804 6923 557
  Bygge- og anleggsvirksomhet39 95940 70855 968
  Varehandel, reparasjon av motorvogner137 024131 210180 035
  Transport og lagring76 43193 92997 883
  Overnattings- og serveringsvirksomhet14 59016 19321 337
  Informasjon og kommunikasjon102 387138 751156 236
  Finansiering og forsikring235 264245 305269 869
  Omsetning og drift av fast eiendom122 660122 040133 766
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting31 17846 57868 484
  Forretningsmessig tjenesteyting47 98450 27243 101
  Feriehus90 54898 912119 541
  Resterende næringer13 83014 40415 905
  Standardtegn i tabeller
 • Utenlandske direkteinvesteringer i Norge for utvalgte land, etter ultimat eierland og direkte investeringsland. Total beholdning. Mill.kr.
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge for utvalgte land, etter ultimat eierland og direkte investeringsland. Total beholdning. Mill.kr.
  2022
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge, ultimat eierlandProsentandel av alle land, ultimat eierlandUtenlandske direkteinvesteringer i Norge, direkte investeringslandProsentandel av alle land, direkte investeringsland
  Alle land1 542 388100,001 542 388100,00
  Belgia4 8520,3112 2790,80
  Bermuda-94-0,012 2350,14
  Caymanøyene-173-0,019 8420,64
  Danmark36 6652,38104 3806,77
  Finland127 7498,2875 5074,90
  Guernsey (2007-).0,0020 1291,31
  Hong Kong6 3140,411 4060,09
  Irland2 8990,1954 5813,54
  Jersey (2007-)::9 1100,59
  Kina30 4331,9719 9261,29
  Luxembourg15 0170,97188 20512,20
  Nederland17 2311,12133 6788,67
  Norge191 87912,44
  Russland::-190,00
  Singapore14 5800,9512 4200,81
  Storbritannia120 1687,79121 3897,87
  Sveits67 7774,3964 3504,17
  Sverige205 29513,31273 24817,72
  USA258 20616,74124 9448,10
  Standardtegn i tabeller
 • Direkteinvesteringer, total beholdning og totale transaksjoner - geografisk fordeling. Mill. kr.
  Direkteinvesteringer, total beholdning og totale transaksjoner - geografisk fordeling. Mill. kr.
  2022
  InngangsbalanseTotale transaksjonerAndre endringerUtgangsbalanse
  Direkteinvesteringer i utlandet
  Alle verdensdeler1 878 280129 11286 0082 093 400
  Europa1 210 55673 88537 1511 321 592
  Afrika13 761-3 336-3 9206 505
  Asia138 24213 6912 838154 771
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia330 769.56 009386 778
  Sør-Amerika98 69513 12615 317127 138
  Oseania17 089-3 41582814 502
  Utenlandske direkteinvesteringer i Norge
  Alle verdensdeler1 454 46186 3751 5521 542 388
  Europa1 176 744-23 255-5721 152 917
  Afrika3 597-3 95111-343
  Asia43 2102 8191 32047 349
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia123 676.27 812151 488
  Sør-Amerika3 112689-483 753
  Oseania3 398281333 712
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om direkteinvesteringer til og fra Norge. Du finner beholdnings-, avkastnings- og transaksjonstall for direkteinvesteringer i aksjer og andeler, annen kapital (hovedsakelig lån), renter, utbytte og reinvestert fortjeneste i statistikken. Statistisk sentralbyrå (SSB) følger internasjonale retningslinjer når vi lager tallene.

Direkteinvesteringer

En direkteinvestering er en investering i selskaper over landegrenser der et selskap i et land etablerer en varig økonomisk forbindelse og effektiv innflytelse i selskaper i et annet land. Definisjonen følger internasjonale retningslinjer.

Vi kaller ofte selskapet som gjennomfører direkteinvesteringer for investor.

Siden SSBs datafangst bygger på regnskapsinformasjon, bruker vi minst 20 prosent eierandel som grense for når en investering regnes som en direkteinvestering. Internasjonale statistikkanbefalinger anbefaler en grense på 10 prosent.

En direkteinvestering omfatter:

 • investors andel av innskutt og opptjent egenkapital og gjelds- og fordringsforhold i selskapet de har investert i
 • andre gjelds- og fordringsforhold mellom selskaper i samme konsern, for eksempel lån mellom norske og utenlandske søsterselskaper

Søsterselskaper

Søsterselskaper er selskaper som ikke har direkteinvesteringer i hverandre. Men de er kontrollert av det samme selskapet i eierkjeden.

Investeringer mellom søsterselskaper kan omfatte investeringer i aksjer/andeler, lån og avkastning (utbytte og renter).

Retningsprinsippet: Inngående og utgående direkteinvestering

Direkteinvesteringsstatistikken er beregnet etter retningsprinsippet og det utvidete retningsprinsippet.

Retningsprinsippet

Retningsprinsippet innebærer at man følger retningen på investeringen fra selskapet som er investoren til selskapet det investeres i, altså eierforholdet mellom selskapene.

Investeringer mellom investor og selskapet investor investerer i, nettoføres. Dette betyr at:

 • en inngående direkteinvestering omfatter utenlandsk investors investering i norsk selskap, fratrukket norsk selskaps investering i det utenlandske selskapet. Vi kan si at dette er utenlandske direkteinvesteringer i Norge.
 • en utgående direkteinvestering omfatter norsk investors investering i utenlandsk selskap, fratrukket utenlandsk selskaps investering i det norske selskapet. Vi kan si at dette er Norges direkteinvesteringer i utlandet.

Det utvidete retningsprinsippet

Direkteinvesteringer etter det utvidete retningsprinsippet handler om behandlingen av investeringer mellom søsterselskaper.

Prinsippet er kun delvis innført i direkteinvesteringsstatistikken, ved at vi bare dekker investeringer mellom søsterforetak i form av lån.

Fordeling av avkastning på direkte investert kapital

I direkteinvesteringsstatistikken fordeler vi avkastning på direkte investert kapital på:

 • aksjeutbytte
 • renter
 • reinvestert fortjeneste

Reinvestert fortjeneste er den delen av overskuddet som ikke utbetales til investorene i form av utbytte, men som eieren holder tilbake i selskapet. I statistikken regner vi dette som avkastning på direkte investert kapital.

SSB regner også reinvestert fortjeneste som en transaksjon i egenkapital fra eier til selskapet, i tråd med de internasjonale anbefalingene for direkteinvesteringsstatistikk.

I utenriksregnskapet er reinvestert fortjeneste inntekt. I finansregnskapet er reinvestert fortjeneste opptjent egenkapital.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter er renteinntekter minus rentekostnader.

Andre endringer

Andre endringer består av valutakursomvurderinger og andre markeds- og prisrelaterte omvurderinger.

En omvurdering er en ny vurdering av verdien av fordringer og gjeld når priser og valutakurser har endret seg. Det er altså en ny vurdering av verdi som kommer uten at selskapene har gjennomført transaksjoner.

Valutakursomvurderingene er beregnet, mens andre typer omvurderinger er hentet inn fra datainnsamling.

Ultimate eierland

Ultimate eierland er landet der det "siste" selskapet eller personen i eierkjeden ligger eller har registrert bostedsadresse. Altså selskapet som ikke er kontrollert av et annet selskap eller siste person i eierkjeden.

Fordrings- og gjeldsprinsippet

Fordrings- og gjeldsprinsippet betyr at retningen på investeringen ikke har betydning for hvilken side av balansen den finansielle beholdningen eller transaksjonen skal føres på. Føringene omfatter alle finansielle fordringer og gjeld til utlendinger og følger et normalt balanseoppsett.

Næringsgrupperingen bygger på revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. Tallene bygger på næringsstandarden SN94 fram til og med 2006-årgangen. SN94 er basert på EUs næringsstandard NACE Rev 1.

Overgangen til ny næringsstandard (SN2007) har liten betydning for næringsinndelingen som publiseres for direkteinvesteringsstatistikken. Dette skyldes at statistikken er aggregert til et forholdsvis høyt nivå.

Aksjeselskaper som driver virksomhet i flere bransjer, er gruppert etter den virksomheten som bidrar mest til selskapets samlede bearbeidingsverdi. Du finner nærmere opplysninger om næringsstandarden i publikasjonen NOS Standard for næringsgruppering (C 182) og på Statistisk sentralbyrås nettsider under Standard for næringsgruppering.

Navn: Direkteinvesteringer
Emne: Utenriksøkonomi

1. oktober 2024

Seksjon for finansregnskap

Nasjonalt nivå. Utlandet er landfordelt.

Årlig

SSB rapporterer statistikken til følgende internasjonale organisasjoner:

 • EUs statistikkontor (Eurostat)
 • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
 • Det internasjonale pengefondet (IMF)
 • De forente nasjoner (FN), herunder FNs organ for handel, investering og utvikling (UNCTAD)

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Hovedformålet med statistikken er å publisere aktuelle og pålitelige tall for Norges direkteinvesteringer i utlandet og utlendingers direkteinvesteringer i Norge, til nytte for nasjonale og internasjonale brukere.

Statistikken brukes til politiske og analytiske formål, blant annet knyttet til spørsmål om eierskap og kontroll i næringslivet.

SSB har laget direkteinvesteringsstatistikken siden 2006, ut fra data fra et utvalg av norske foretak. Før 2006 ble tallene utarbeidet i Norges Bank, basert på data samlet inn av Skattedirektoratet.

I statistikkbanken finnes:

 • beholdningstall tilbake til 1998
 • avkastningstall tilbake til 2004
 • transaksjonstall fra 1993 til 2010 og fra og med 2019

Hovedbrukere av statistikken er Eurostat, OECD, IMF og FN, herunder UNCTAD.

Statistikken har også andre internasjonale og nasjonale brukere, blant annet ambassader, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, studenter og næringslivsorganisasjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Tidligere var statistikken over direkteinvesteringer i stor grad harmonisert med direkteinvesteringene i utenriksregnskapet ved at vi beregnet direkteinvesteringene i begge statistikkene etter retningsprinsippet.

Etter implementeringen av reviderte internasjonale manualer IMFs Balance of Payments Manual (BPM6) og OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment number 4 (BMD4) skiller direkteinvesteringene i utenriksregnskapet og direkteinvesteringsstatistikken lag. Forskjellene er at:

 • direkteinvesteringer i utenriksregnskapet følger det såkalte fordrings- og gjeldsprinsippet, som betyr at investeringene bruttoføres
 • direkteinvesteringsstatistikken følger retningsprinsippet, som betyr at investeringene nettoføres

Internasjonale retningslinjer har også utvidet retningsprinsippet med flere obligatoriske spesifiseringer som gir en enda tydeligere nettoføring av investeringene. I tillegg til at alle investeringer mellom investor og investeringsobjekt skal nettoføres, skal investeringer mellom søsterselskaper klassifiseres som inngående eller utgående avhengig av hvor ultimate eier hører hjemme. Dette utvidede retningsprinsippet er gjeldende fra og med 2013.

Direkteinvesteringsstatistikken har også ytterligere spesifiseringer sammenlignet med direkteinvesteringene i utenriksregnskapet, herunder:

 • investeringer i aksjer og andeler
 • investeringer i annen kapital (hovedsakelig lån)
 • renter
 • utbytte
 • reinvestert fortjeneste
 • geografisk beliggenhet
 • næringsinndeling

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Utenriksøkonomi, delområde Økonomisk globalisering.

EU-regulering:

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å lage direkteinvesteringsstatistikk i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 om Felleskapets statistikk om utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer trådte i kraft 11.6.2005. Den er siden endret ved forordning nr. 707/2009 og nr. 555/2012.

OECD og IMF retningslinjer:

Statistikken utarbeides i samsvar med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings (OECDs) fjerde utgave av manual for statistikk over direkteinvesteringer (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment number 4, BMD4). OECD har samordnet sin manual med Det internasjonale pengefondets (IMFs) manual for utenriksregnskap og internasjonale investeringsposisjoner (IMF Balance of Payments Manual, BPM6).

Utvalg:

Statistikken omfatter i prinsippet alle norske sektorer. Den største sektoren er ikke-finansielle foretak.

Direkteinvesteringsstatistikken er ikke basert på en totaltelling, men på et utvalg av ikke-finansielle selskaper fordelt på to utvalgsundersøkelser.

For finansielle foretak som er konsesjonsbelagte har SSB totaldekning, mens andre finansielle foretak er et utvalg av de største foretakene. SSB henter inn tall for offentlig sektors direkteinvesteringer og feriehus gjennom administrative kilder.

Statistikken:

Direkteinvesteringsstatistikken har følgende inndeling:

Direkteinvesteringsstatistikken er delt inn i beholdninger, avkastning og transaksjoner. Beholdninger og avkastning er delt inn etter objekter/art (aksjer, andeler og annen egenkapital, annen kapital, renter, utbytte og reinvestert fortjeneste). Transaksjonene er delt inn etter objekter/art (aksjer, andeler og annen egenkapital, annen kapital og reinvestert fortjeneste. Tallene er fordelt etter næring og land.

Nytt fra og med 2013 er at investeringer mellom søsterselskaper er fordelt etter hvor den ultimate eieren hører hjemme (utvidet retningsprinsipp). Nytt fra og med 2018 er at inngående direkteinvesteringer i Norge også fordeles etter ultimate eierland i en egen tabell. Nytt fra og med 2019 er at avsluttede tidsserier for geografisk- og næringsfordelte transaksjoner fra 1993 til 2010 og geografisk- og næringsfordelte transaksjoner fra og med 2019 finnes i statistikkbanken.

Datakilder:

Det er to hovedkilder til tallene i direkteinvesteringsstatistikken:

 • Utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet». I undersøkelsen henter SSB inn data om utbetalt utbytte, årsresultat og egenkapital i norske datter- og tilknyttede selskaper i utlandet.
 • Utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi» (UT-rapporteringen). I undersøkelsen henter SSB inn data om konsernlån, aksjer og andeler, egenkapital og andre balanseposter samt resultatpostene renter og utbytte.

SSB beregner tall for feriehus på bakgrunn av flere kilder.

Populasjon:

SSB bruker informasjon fra årsregnskaper innsendt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, offentlige registre, internett, presse med videre for å kartlegge populasjonen av selskaper med fordringer eller gjeld overfor utlandet. Den totale populasjonen av selskaper med fordringer eller gjeld overfor utlandet er ukjent.

Utvalg:

Utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet» består av et utvalg som dekker de største og viktigste selskapene som har direkteinvesteringer i utlandet, i tillegg til et utvalg av mindre selskaper. Det vil si at norske selskaper som eier 20 prosent eller mer av aksjekapitalen i et utenlandsk selskap, er aktuelle kandidater til utvalget.


https://www.ssb.no/innrapportering/investeringer-i-utlandet

Utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi» dekker alle de store og mellomstore selskapene som har direkteinvesteringer i utenlandske selskaper, eller hvor utenlandske selskaper har direkteinvesteringer i det norske selskapet.

Anslag på investeringer i feriehus baserer seg på valuta-, lignings- og prisinformasjon.

Datainnsamling:

 • Vi henter inn data for ikke-finansielle selskaper og enkelte finansielle selskaper gjennom de to utvalgsundersøkelsene «Investeringer i utlandet» og «Rapportering av utenriksøkonomi»
 • Vi henter inn data for finansielle foretak som er underlagt konsesjon (banker, finansieringsforetak, forsikring og pensjonskasser) via Offentlig regnskapsrapportering for bank og finansieringsforetak (ORBOF), Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT) og Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT)
 • Vi henter inn data for foretakenes årsresultat gjennom utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet» og næringsoppgavene til Skatteetaten.
 • Vi henter inn data for offentlige foretak og feriehus gjennom blant annet administrative kilder.

Editering:

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. SSB kontrollerer innsamlede data på selskapsnivå, på ulike aggregeringsnivå og i form av tverrsnitts- og tidsserieanalyser. Til vanlig publisering editerer vi de to siste årgangene. Vi sammenligner dataene i stor grad med informasjon fra årsregnskaper og næringsoppgaver.

Beregninger:

 • Vi beregner samlet egenkapital for utenlandske eide, kontrollerte selskaper på bakgrunn av data samlet inn i «Rapportering av utenriksøkonomi» og for utenlandske selskaper eid fra Norge på bakgrunn av data innsamlet i undersøkelsen «Investeringer i utlandet».
 • Vi lager en prosentvis beregning av egenkapitalen dersom investor kun eier deler av egenkapitalen. Dette gjelder både for inngående og utgående investeringer. Hvis investor eier 100 prosent av egenkapitalen summerer vi bare egenkapitalpostene.
 • Vi beregner reinvestert fortjeneste på bakgrunn av årsresultatene hentet inn fra næringsoppgavene og innrapporterte årsresultater i utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet». Deretter trekker vi fra utbetalt utbytte som hentes inn via utvalgsundersøkelsene nevnt ovenfor.
 • Vi beregner transaksjonene som beholdningsendring fra et år til neste minus beregnede og innrapporterte omvurderinger. Begge utvalgsundersøkelsene inneholder valutainformasjon som gjør det mulig for oss å beregne valutakursomvurderinger. Vi henter også inn andre typer omvurderinger via utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi».

Ikke relevant.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Det har kommet nye internasjonale retningslinjer for statistikk om direkteinvesteringer (i BPM6 og BMD4) gjeldende fra og med referanseåret 2013. Disse er IMFs Balance of Payments Manual (BPM6) og OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment number 4 (BMD4).

En endring som vi så gjorde markant utslag i statistikken, er den nye føringen av lånene mellom søsterforetak som ble innført med det utvidede retningsprinsippet. Lånene skal etter det utvidede retningsprinsippet nettoføres som inngående eller utgående direkteinvesteringer avhengig av hvor den ultimate eieren hører hjemme. Det medfører at lån som tidligere ble ført som inngående investeringer, nå i stor grad blir ført som negative utgående investeringer og omvendt.

Direkteinvesteringer i utlandet:

SSB publiserer beholdninger for direkteinvesteringer i utlandet tilbake til 1998. Fra og med 1998 til og med 2006 er kilden Skattedirektoratets innsamling «Kontrollerte transaksjoner og mellomværender» (Internprisingsoppgaven). Fra og med 2006 har SSB gjennomført årlige utvalgsundersøkelser.

Direkteinvesteringer i Norge:

Beholdningsstatistikken for direkteinvesteringer i Norge har hatt ulike kilder og fulgt ulike prinsipper gjennom årene. Tallene som nå er publisert på SSBs nettsider, følger gjeldende prinsipper og definisjoner tilbake til 1989, med unntak av nytt prinsipp for føring av investeringer mellom søsterforetak fra og med 2013 som nevnt over.

Frem til og med 2004 er transaksjonstall for direkteinvesteringer basert på tall utarbeidet av Norges Bank. Datagrunnlaget var bankenes rapportering av utenlandstransaksjoner for bankkunder (Bravorapporteringen) og direkte rapportering av kontoforhold med utlandet og andre mellomværende med utlandet fra selskaper.

I 2005 tok SSB over ansvaret for direkteinvesteringsstatistikken. Vi henter inn tall for norske direkteinvesteringer i utlandet fra ulike kilder, men hovedkilden er utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi». Vi beregner transaksjonene som beholdningsendringer korrigert for beregnede og innrapporterte omvurderinger.

Brudd i statistikken:

I forbindelse med omlegging til ny næringsklassifisering fra og med 2007-årgangen kan enkelte selskaper være klassifisert under andre hovednæringer enn de var tidligere. Men dette gjelder så få selskaper at det ikke gir nevneverdig utslag på næringsinndelingen i direkteinvesteringsstatistikken.

Fra og med referanseåret 2013 klassifiserer vi investeringer mellom søsterselskaper som inngående eller utgående direkteinvesteringer avhengig av hvor den ultimate eieren hører hjemme. Dette har vi ikke tilbakeført til tidligere årganger, og det slår tydelig ut i lånene både for de inngående og de utgående direkteinvesteringene.

Statistikkens kvalitet påvirkes av registergrunnlaget for utvalgene, samt kvaliteten på dataene som blir innrapportert. De vanligste feilkildene er:

 • at oppgavegiverne bruker feil skala, og for eksempel rapporterer tall i kroner i stedet for i tusen kroner
 • at oppgavegiverne gjør feil vurderinger av hva SSB ber om av tall
 • at SSBs skjema og rapporteringsløsninger ikke er gode nok
 • at SSB behandler dataene feil i forbindelse med innregistrering

I utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi» kopierer vi rapporten fra forrige år om rapporten uteblir, dersom selskapet rapporterte året før. Om SSB ikke får forespurte data i utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet», bruker vi tall fra årsregnskap eller undersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi». Begge utvalgsundersøkelsene er hjemlet i statistikkloven, og vi bruker tvangsmulkt til å drive inn manglende oppgaver.

Den totale populasjonen av alle foretak med fordringer eller gjeld overfor utlandet er ukjent, men vi er trygge på at de viktigste aktørene er med. Strukturendringer (fusjoner, fisjoner, sektorendring til/fra utlandet) er utfordrende å følge med på, og kan gi feil i utvalget og dermed feil i statistikken.

Ikke relevant.

Kontakt