API-er med åpne data

SSB tilbyr 3 API-er. Med dem kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer. API-ene er åpne og krever ikke registrering.

Hva er API?

API gjør det mulig for programmer å snakke sammen.

API står for Application Programming Interface, det er altså et grensesnitt for programmering mot en applikasjon, her Statistikkbanken.

De eksterne API-ene er web-API, som betyr at de er tilgjengelige via Internet. De benytter http - hypertext transfer protocol

Slik kan du programmere uttrekk fra Statstikkbanken via web. Du kan programmere uttrekk på ulike måter, blant annet med Power BI, Excel, R, javascript eller Python. Såkalte "biblioteker" er hjul med kode, slik at du ikke må finne opp hjulet på nytt.

API-et med ferdige datasett har lavest brukerterskel, men API: Lag egne datasett er mye større og viktigere.

Hva er fordelen med API?

Med API kan du lage spørringer som henter oppdaterte tall. Det er mer avansert og fleksibelt enn "lagret spørring" i Statistikkbanken.

Det du henter ut kan du behandle og tilpasse slik at det vises på en nettside eller et dashboard som nøkkeltall eller tabell. Du kan få tallene direkte inn i et regneark som du kan jobbe videre med, eller inn i en såkalt notebook. 

API gjør det lettere å hente tall fra Statstikkbanken for videre analyse. 

Eksterne API-er fra SSB

I likhet med resten av ssb.no benytter API-ene lisensen CC BY 4.0.

Hvis tabeller blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet, legger vi inn dette i Endringer i statistikkbanktabeller.

Kontakt

Statistikkbanken

statistikkbanken@ssb.no