Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Oppdatert: 3. mars 2021

Neste oppdatering: 2. juni 2021

Husholdningenes sparerate, sesongjustert
Utvalgte størrelser. Sesongjustert. Millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap deles inn i sektorer og viser transaksjoner innen og mellom sektorene, som for eksempel renter, utbytte, skatter og stønader. Sentrale størrelser er brutto nasjonalinntekt, disponibel inntekt, sparing og netto finansinvestering.

Kontakt