Byggekostnadsindeks for veganlegg

Oppdatert: 22. april 2021

Neste oppdatering: 22. juli 2021

Endring i kostnader knyttet til asfaltarbeid på veg
Byggekostnadsindeks for veganlegg. 1. kvartal 2004=100

Om statistikken

Statistikken måler kvartalsvis prisutvikling på innsatsfaktorene til bygging og vedlikehold av veganlegg. Indeksene blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i entreprenørens fortjenestemarginer. Indeksene brukes primært til å regulere byggekontrakter.

Kontakt

Martin Handeland Skjæveland

martin.skjaeveland@ssb.no

40 81 14 17

Hanne Beate Høiby

hanne.hoiby@ssb.no

40 81 14 28