Personvern

For å kunne lage best mulig statistikk, har Statistisk sentralbyrå tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er også personvern og datasikkerhet sentralt i SSB, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie. SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i bl.a. statistikkloven, personopplysningsloven, EUs personvernforordning (GDPR), arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og arkivloven.

Kontakt