Personvern

For å kunne lage best mulig statistikk har Statistisk sentralbyrå (SSB) tilgang til opplysninger fra administrative registre i offentlig forvaltning, i tillegg til opplysninger vi henter direkte fra næringslivet og privatpersoner. Personvern og informasjonssikkerhet er derfor helt sentralt i SSB, slik at du skal være trygg på at personopplysningene behandles fortrolig og bare til statistiske formål. SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i bl.a. statistikkloven, personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Kontakt