Elektrisitet

Oppdatert: 24. juni 2024

Neste oppdatering: 24. juli 2024

Andel vannkraftproduksjon av total elektrisitetsproduksjon
Andel vannkraftproduksjon av total elektrisitetsproduksjon
Mai 2024
91,4
%
Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-månedsendringProsentandel
Mai 2024Mai 2024 - Mai 2023Mai 2024
Total produksjon av elektrisk kraft11 752,65,7100,0
Produksjon av vannkraft10 741,09,391,4
Produksjon av vindkraft751,3-34,06,4
Produksjon av solkraft51,185,40,4
Produksjon av varmekraft209,264,71,8
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 060,8-2,1100,0
Forbruk i primærnæringer182,20,42,0
Forbruk i sekundærnæringer4 807,04,753,1
Forbruk i tertiærnæringer1 779,3-3,919,6
Forbruk i husholdninger2 292,2-12,925,3
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Månedstall
  Mai 2023Mai 202412-månedsendring
  1 Total produksjon av elektrisk kraft11 122,711 752,65,7
  1.1 Produksjon av vannkraft9 830,110 741,09,3
  1.2 Produksjon av vindkraft1 138,0751,3-34,0
  1.3 Produksjon av solkraft27,651,185,4
  1.4 Produksjon av varmekraft127,1209,264,7
  2 Import1 243,81 147,7-7,7
  3 Eksport2 332,93 066,631,5
  4 Bruttoforbruk av elektrisk kraft (1+2-3)10 033,79 833,7-2,0
  5 Pumpekraftforbruk279,6325,816,5
  6 Nettap og statistisk differanse498,0447,2-10,2
  7 Nettoforbruk av elektrisk kraft (4-5-6)9 256,19 060,8-2,1
  7.1 Forbruk i primærnæringer181,6182,20,4
  7.2 Forbruk i sekundærnæringer4 590,44 807,04,7
  7.21 Forbruk i utvinning av råolje og naturgass746,3893,519,7
  7.22 Forbruk i bergverksdrift35,249,440,5
  7.23 Forbruk i kraftintensiv industri2 952,33 037,02,9
  7.231 Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp223,6248,511,1
  7.232 Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer554,6550,3-0,8
  7.233 Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro358,4412,715,1
  7.234 Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller1 815,61 825,50,5
  7.24 Forbruk i industri utenom kraftintensiv industri578,6552,8-4,5
  7.25 Forbruk i kraftforsyning, VAR, bygg og anlegg278,0274,3-1,3
  7.3 Forbruk i tertiærnæringer1 851,81 779,3-3,9
  7.4 Forbruk i husholdninger2 632,22 292,2-12,9
  7.41 Forbruk i boliger2 496,02 171,2-13,0
  7.42 Forbruk i hytter og fritidshus136,3121,1-11,2
  Standardtegn i tabeller
 • Elektrisitetsbalanse. Sum tre måneder. Rullerende. GWh
  Elektrisitetsbalanse. Sum tre måneder. Rullerende. GWh
  3-måneders perioder
  Mars 2023 - Mai 2023Mars 2024 - Mai 2024Endring i prosent
  1 Total produksjon av elektrisk kraft37 426,138 703,73,4
  1.1 Produksjon av vannkraft33 309,934 812,14,5
  1.2 Produksjon av vindkraft3 509,63 203,2-8,7
  1.3 Produksjon av solkraft49,286,475,7
  1.4 Produksjon av varmekraft557,4602,08,0
  2 Import3 884,83 565,4-8,2
  3 Eksport7 025,38 166,016,2
  4 Bruttoforbruk av elektrisk kraft (1+2-3)34 285,534 103,1-0,5
  5 Pumpekraftforbruk334,5394,117,8
  6 Nettap og statistisk differanse1 798,11 657,2-7,8
  7 Nettoforbruk av elektrisk kraft (4-5-6)32 152,932 051,8-0,3
  7.1 Forbruk i primærnæringer632,2656,33,8
  7.2 Forbruk i sekundærnæringer14 662,714 952,32,0
  7.21 Forbruk i utvinning av råolje og naturgass2 579,32 805,18,8
  7.22 Forbruk i bergverksdrift110,1158,443,9
  7.23 Forbruk i kraftintensiv industri9 002,59 093,41,0
  7.231 Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp726,9786,08,1
  7.232 Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer1 691,41 648,4-2,5
  7.233 Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro1 172,91 243,06,0
  7.234 Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller5 411,35 416,10,1
  7.24 Forbruk i industri utenom kraftintensiv industri1 864,31 814,3-2,7
  7.25 Forbruk i kraftforsyning, VAR, bygg og anlegg1 106,51 081,1-2,3
  7.3 Forbruk i tertiærnæringer6 490,86 424,1-1,0
  7.4 Forbruk i husholdninger10 367,310 019,2-3,4
  7.41 Forbruk i boliger9 748,89 408,7-3,5
  7.42 Forbruk i hytter og fritidshus618,4610,4-1,3
  Standardtegn i tabeller
 • Produksjon av elektrisk kraft etter prisområde og produksjonstype. Månedlig. GWh
  Produksjon av elektrisk kraft etter prisområde og produksjonstype. Månedlig. GWh
  Mai 20241
  I altNO1 Sørøst-NorgeNO2 Sørvest-NorgeNO3 Midt-NorgeNO4 Nord-NorgeNO5 Vest-Norge
  Produksjon i alt11 748,81 942,54 187,31 671,41 599,82 347,8
  Andel av total kraftproduksjon100,016,535,614,213,620,0
  Vannkraftproduksjon10 741,01 869,93 830,9:::
  Vindkraftproduksjon751,332,2320,7206,1192,20,0
  Solkraft51,124,419,73,10,13,7
  Varmekraftproduksjon205,516,016,0:::
  1Produksjon i alt er litt lavere i denne tabellen sammenliknet med tabell 1. Dette skyldes at elektrisitetsproduksjonen på Svalbard kun er inkludert i sistnevnte tabell.
  Standardtegn i tabeller
 • Strømforbruk etter prisområde og forbrukergruppe. Månedlig. GWh
  Strømforbruk etter prisområde og forbrukergruppe. Månedlig. GWh
  Mai 20241
  I altNO1 Sørøst-NorgeNO2 Sørvest-NorgeNO3 Midt-NorgeNO4 Nord-NorgeNO5 Vest-Norge
  Strømforbruk i alt9 057,01 993,42 483,51 992,71 465,01 122,3
  Andel av strømforbruk i alt100,022,027,422,016,212,4
  Primærnæringer182,223,945,958,444,89,2
  Sekundærnæringer4 805,4441,51 566,91 267,1822,1707,9
  Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass942,34,7291,5149,4180,5316,3
  Kraftintensiv industri3 037,0:1 094,7957,3525,3:
  Industri utenom kraftintensiv industri552,5172,6130,5123,665,260,6
  Kraftforsyning, vann, avløp, renovasjon, bygg og anlegg273,6:50,136,951,1:
  Tertiærnæringer1 777,3680,4348,8310,2274,2163,7
  Husholdninger2 292,1847,7521,9357,1324,0241,5
  Boliger2 171,1816,4490,3337,7300,2226,5
  Hytter og fritidshus121,031,231,619,423,815,0
  1Strømforbruk i alt er litt lavere i denne tabellen sammenliknet med tabell 1. Dette skyldes at strømforbruk på Svalbard kun er inkludert i sistnevnte tabell.
  Standardtegn i tabeller
 • Installert ytelse, etter type. MW
  Installert ytelse, etter type. MW
  Ytelse (MW)Ytelse (MW)Ytelse (MW)Ytelse (MW)Ytelse (MW)
  Alle krafttyperVannkraftVindkraftSolkraftVarmekraft
  201433 69731 240859.1 598
  201533 83731 372867.1 598
  201633 80831 817883.1 108
  201734 22731 9121 207.1 108
  201835 34832 5301 710.1 108
  201936 82032 7972 914.1 109
  202038 86533 7334 030108995
  202140 25934 0755 049156979
  202240 47934 2695 062304845
  202340 54634 2915 064626565
  Standardtegn i tabeller
 • Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh
  Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh
  Produksjon i altVannkraftproduksjonVindkraftproduksjonSolkraftproduksjonVarmekraftproduksjonImportEksportBruttoforbrukForbruk i kraftstasjonene (-2019)PumpekraftforbrukTap og statistisk differanseNettoforbruk
  2007137 164134 736892..1 5365 28415 320127 1285581 54310 417114 610
  2008142 108139 981913..1 2143 41417 291128 2316371 3389 948116 308
  2009131 773126 077977..4 7195 65014 633122 7906591 1358 629112 367
  2010123 630117 152879..5 59914 6737 123131 1805605749 490120 556
  2011127 631121 5531 283..4 79511 25514 329124 5575441 8077 263114 943
  2012147 716142 8101 548..3 3584 19022 006129 9005601 5369 098118 706
  2013133 975128 6991 881..3 39510 13515 140128 9706207868 024119 540
  2014141 968136 1812 217..3 5706 34721 932126 3836929977 637117 057
  2015144 511138 4502 515..3 5467 41122 038129 8846931 6127 530120 049
  2016148 989143 4172 116..3 4565 74122 151132 5795638727 697123 447
  2017149 402143 1122 854..3 4366 11221 276134 2387181 0657 625124 830
  2018147 057139 7043 877..3 4768 34018 489136 9087651 0317 564127 548
  2019134 882126 0305 525..3 32812 35312 309134 9268251 0546 996126 051
  2020154 197141 5909 911262 6704 49624 968133 725..9526 351126 422
  2021157 113143 69911 768341 6128 23525 819139 529..5767 022131 931
  2022145 942128 74914 810642 31913 27025 792133 420..1 6096 657125 154
  2023153 974137 31513 9651662 52813 24030 978136 236..1 7867 333127 117
  Standardtegn i tabeller
 • Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylke. GWh
  Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylke. GWh
  20232023202320232023
  Produksjon i altAndel av total kraftproduksjonVannkraftproduksjonVindkraftproduksjonSolkraftproduksjonVarmekraftproduksjon
  I alt153 974100,0137 31513 965165,842 528
  Viken (2020-2023)17 71111,517 48316749,9212
  Oslo1800,12306,09151
  Innlandet11 8777,711 114:19,42:
  Vestfold og Telemark (2020-2023)14 5799,514 553025,620
  Agder16 47310,715 1831 12818,79144
  Rogaland13 0658,510 0982 91421,2832
  Vestland34 98222,733 4931 30115,89171
  Møre og Romsdal7 0934,66 6674191,695
  Trøndelag - Trööndelage11 4407,46 9474 3776,70110
  Nordland - Nordlánnda19 15212,417 569:0,31:
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)7 3884,84 1851 5710,111 632
  Svalbard340,0000,0034
  Standardtegn i tabeller
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. GWh
  Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. GWh
  Forbruk i alt
  20222023
  ALLE FORBRUKERGRUPPER125 154127 117
  KRAFTINTENSIV INDUSTRI38 65135 884
  Produksjon av papirmasse, papir og papp3 3782 932
  Kjemiske råvarer7 2476 785
  Jern, stål og ferrolegeringer5 0624 713
  Ikke-jernholdige metall22 96421 453
  BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING9 52710 779
  Bergverksdrift439429
  Utvinning av råolje og naturgass samt tjenester tilknyttet denne virksomheten9 08910 350
  INDUSTRI UTENOM KRAFTINTENSIV INDUSTRI7 4697 506
  Næringsmiddelindustri3 0313 094
  Annen industri4 4394 412
  DIVERSE FORSYNINGS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET2 3412 859
  Produksjon og distribusjon av elektrisitet og av gass gjennom ledningsnett689854
  Fjernvarme9131 247
  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet739758
  TRANSPORT OG LAGRING2 3292 296
  Jernbane, sporveis- og forstadsbane910817
  Annen transport og lagring1 3641 422
  Post og distribusjonsvirksomhet5557
  BYGG- OG ANLEGGSVIRKSOMHET OG ANNEN TJENESTEYTING24 81424 860
  Bygge- og anleggsvirksomhet1 5711 578
  Varehandel, reparasjon og motorvogner4 1214 080
  Overnattings- og serveringsvirksomhet1 4791 465
  Informasjon og kommunikasjon1 9612 143
  Finans, tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser153151
  Omsetning og drift av fast eiendom4 4134 355
  Faglig, vitskapelig og teknisk tjenesteyting836785
  Forretningsmessig tjenesteyting697707
  Offentlig administrasjon og forsvar4 9294 986
  Gate- og veilys421398
  Undervisning1 0621 058
  Helse- og sosialtjenester1 6981 699
  Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid734744
  Aktiviteter i medlemsorganisasjoner489466
  Tjenesteyting ellers248246
  HUSHOLDNINGER OG JORDBRUK40 02242 932
  Jordbruk, skogbruk og fiske2 1802 273
  Drivhus/veksthus118142
  Husholdninger35 40638 091
  Hytter og fritidshus2 3182 427
  Standardtegn i tabeller
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft i husholdninger per innbygger, etter fylke. kWh
  Nettoforbruk av elektrisk kraft i husholdninger per innbygger, etter fylke. kWh1
  2023
  I alt6 939
  Viken (2020-2023)6 841
  Oslo5 663
  Innlandet7 686
  Vestfold og Telemark (2020-2023)7 044
  Agder6 119
  Rogaland6 110
  Vestland6 815
  Møre og Romsdal7 543
  Trøndelag - Trööndelage7 226
  Nordland - Nordlánnda9 111
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)9 547
  1Regnet ut på grunnlag av folkemengden ved begynnelsen av året.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og inneholder også informasjon om produksjon og forbruk av elektrisitet på kommune/fylkesnivå.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 28. mai 2024.

Elektrisitet måned

Total produksjon av elektrisitet

Produksjon av elektrisk kraft omfatter nettoproduksjon. Nettoproduksjon er definert som bruttoproduksjon fratrukket forbruk i hjelpeutstyr. Pumping av vann og industriprosesser inngår i netto produksjon.

Varmekraftproduksjon

Den største andelen av varmekraft produseres ved hjelp av naturgass. Andre energiprodukter som brukes i produksjonen av varmekraft er blant annet biomasse, avfall, deponigass, masovngass og spillvarme.

Solkraftproduksjon

I datagrunnlaget fra Elhub registreres kun den strømmen som mates inn på kraftnettet for solkraftprodusenter. Dette vil typisk skje i solrike perioder hvor produksjonen overgår eget forbruk. Siden produksjonsverdiene er baserte på en nettomåling, vil det medføre en underestimering av den totale solkraftproduksjonen. Dette skyldes at produksjon som brukes til å dekke eget forbruk ikke kommer med i statistikken.

Eksport av elektrisk kraft

Eksport av elektrisk kraft er kraft som går ut fra Norge og som passerer den norske riksgrensen.

Import av elektrisk kraft

Import av elektrisk kraft er kraft fra utlandet til Norge som passerer den norske riksgrense.

Bruttoforbruk av elektrisk kraft

Bruttoforbruk av elektrisk kraft er beregnet som summen av total produksjon av elektrisitet og import fratrukket eksport.

Pumpekraftforbruk

Pumpekraftforbruk er forbruk av elektrisk kraft i kraftstasjoner for å pumpe vann opp til et høyere nivå, for bruk til kraftproduksjon senere.

Nettap og statistisk differanse

Nettap og statistisk differanse beregnes på følgende måte:

Bruttoforbruk av elektrisk kraft – Pumpekraftforbruk – Nettoforbruk av elektrisk kraft

Nettoforbruk av elektrisk kraft

Nettoforbruk av elektrisk kraft er definert som sum av alt målt forbruk for primær-, sekundær og tertiærnæringer og husholdninger.

Forbruksinndelingen i statistikken følger Standard for næringsgruppering 2007 (Standard for næringsgruppering 2007), og under er det informasjon om hvilke næringskoder i henhold til SN2007 som inngår i den enkelte gruppe:

Primærnæringer (01-03)

Sekundærnæringer inneholder følgende forbruksgrupper:

 • Utvinning av råolje og naturgass (06+09.1)

Forbruk i utvinning av råolje og naturgass omfatter alt landbasert strømforbruk og forbruk knyttet til installasjoner på sokkelen med kabelforbindelse til fastlandet. I tillegg er tjenester tilknyttet olje- og gassutvinningen inkludert.

 • Bergverksdrift (05+07-09, unntatt 09.1)
 • Kraftintensiv industri:

Produksjon av papirmasse, papir og papp (17.1)

Produksjon av kjemiske råvarer m.m. (20.1)

Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer (24.1)

Produksjon av ikke-jernholdige metaller (24.4)

 • Industri utenom kraftintensiv industri (10-33, unntatt 17.1, 20.1, 24.1 og 24.4)
 • Kraftforsyning, VAR, bygg og anlegg (35-44)

Tertiærnæringer (45-99)

Elektrisitet år

Total produksjon av elektrisitet

Produksjon av elektrisk kraft omfatter nettoproduksjon. Nettoproduksjon er definert som bruttoproduksjon fratrukket forbruk i hjelpeutstyr. Pumping av vann og industriprosesser inngår i netto produksjon.

Varmekraftproduksjon

Den største andelen av varmekraft produseres ved hjelp av naturgass. Andre energiprodukter som brukes i produksjonen av varmekraft er blant annet biomasse, avfall, deponigass, masovngass og spillvarme.

Solkraftproduksjon

I datagrunnlaget fra Elhub registreres kun den strømmen som mates inn på kraftnettet for solkraftprodusenter. Dette vil typisk skje i solrike perioder hvor produksjonen overgår eget forbruk. Siden produksjonsverdiene er baserte på en nettomåling, vil det medføre en underestimering av den totale solkraftproduksjonen. Dette skyldes at produksjon som brukes til å dekke eget forbruk ikke kommer med i statistikken.

Eksport av elektrisk kraft er kraft som går ut fra Norge og som passerer den norske riksgrensen.

Import av elektrisk kraft er kraft fra utlandet som passerer den norske riksgrensen.

Bruttoforbruk av elektrisk kraft er beregnet som summen av total produksjon av elektrisitet og import fratrukket eksport.

Pumpekraftforbruk er forbruk av elektrisk kraft i kraftstasjoner for å pumpe vann opp til et høyere nivå, for bruk til kraftproduksjon senere.

Annet eget forbruk omfatter lys og varme i kraftstasjonene i tillegg til motorer, kompressorer, batterianlegg og øvrige hjelpeanlegg i produksjonen.

Ordinært forbruk og fleksibelt forbruk: Kontraktstypene for ordinært forbruk og fleksibelt forbruk er forskjellig. Fleksibel kraft kan kobles ut som følge av akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet. Statnett tilbyr rabatt i nettleien i sentralnettet på vegne av et behov for fleksibelt forbruk i sentralnettet. Det er opp til underliggende nettselskap hvordan de utformer sine tariffer videre.

Forbruksinndelingen i statistikken følger Standard for næringsgruppering 2007 (Standard for næringsgruppering 2007), og under er det informasjon om hvilke næringsgrupper i henhold til SN2007 som inngår i den enkelte gruppe:

JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

Jordbruk, skogbruk og fiske ( 01-03)

Herav drivhus og veksthus ( Ingen næringskode på denne)

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

Bergverksdrift ( 05+07-09, unntatt 09.1)

Utvinning av råolje og naturgass ( 06)

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje- og naturgass ( 09.1)

Kraftintensiv industri

Produksjon av papirmasse, papir og papp ( 17.1)

Produksjon av kjemiske råvarer ( 20.1)

Produksjon av jern og stål ( 24.101)

Produksjon av ferrolegeringer ( 24.102)

Produksjon av primæraluminium ( 24.421)

Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller ( 24.4 unntatt 24.421)

Industri utenom kraftintensiv industri

Næringsmiddelindustri ( 10+11+12)

Raffinerier ( 19.2)

Annen industri ( resten til og med 33)

DIV. FORSYNINGS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

Produksjon og distribusjon av elektrisitet ( 35.1 )

Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnettet ( 35.2)

Fjernvarme ( 35.3)

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet ( 36-39)

BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

Bygg og anleggsvirksomhet ( 41-44)

VAREHANDEL M.M.

Varehandel, reparasjon av motorvogner ( 45-47)

TRANSPORT OG LAGRING

Jernbane, sporveis- og forstadsbane ( 49.1+49.2+49.312)

Annen transport og lagring ( 49-52, unntatt gruppene over)

Post- og distribusjonsvirksomhet ( 53)

DIVERSE TJENESTEYTING

Overnattings- og serveringsvirksomhet ( 55+56)

Informasjon og kommunikasjon ( 58-63)

Finansiell tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser ( 64-66)

Omsetning og drift av fast eiendom ( 68)

Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting ( 69-75)

Forretningsmessig tjenesteyting ( 77-82)

Offentlig administrasjon og forsvar ( 84)

Herav Gate- og veilys ( ingen næringskode på denne)

Undervisning ( 85)

Helse- og sosialtjenester ( 86-88)

Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid ( 90-93)

Aktiviteter i medlemsorganisasjoner ( 94)

Tjenesteyting ellers ( 95-99)

HUSHOLDNINGER OG FRITIDSHUS

Husholdninger

Hytter og fritidshus

Forbruksgruppene i statistikkbanktabellen med informasjon om strømforbruk i norske kommuner har følgende innhold.

Bergverksdrift og industri mv: Bergverksdrift og utvinning, kraftintensiv industri, industri utenom kraftintensiv industri og diverse forsynings- og renovasjonsvirksomhet.

Tjenesteyting: Transport og lagring, Bygg og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting.

Husholdninger og jordbruk: Jordbruk, skogbruk og fiske, drivhus/veksthus, husholdninger og hytter og fritidshus.

Elektrisitet måned

Alle størrelser for tilgang og anvendelse av kraft er målt i gigawatt-timer (GWh) i vedleggstabeller og megawatt-timer (MWh) i statistikkbanken. Standard for næringsgruppering 2007 blir benyttet som grunnlag for gruppering.

Elektrisitet år

Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) blir benyttet som grunnlag for gruppering av forbruket.

Navn: Elektrisitet

Emne: Energi og industri

24. juli 2024

Seksjon for næringslivets konjunkturer.

Elektrisitet måned

Tall for produksjon og forbruk er kun på nasjonalt nivå.

Elektrisitet år

Tall for produksjon og forbruk er på Kommune/fylkesnivå.

Elektrisitet måned

Månedlig publisering om lag 3 1/2 uker etter referansemåneden.

Elektrisitet år

Årlig. Statistikken publiseres med et etterslep på 5-6 måneder.

Elektrisitet måned og Elektrisitet år

Tall fra statistikkene rapporteres til Eurostat og International Energy Agency (IEA).

Elektrisitet måned og Elektrisitet år

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Elektrisitet måned

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over utviklingen i tilgang og anvendelse av elektrisk kraft. Månedlig elektrisitetsstatistikk skal også tjene som statistisk grunnlag for analyser og utredninger. I sin nåværende form går statistikken tilbake til 1979.

Elektrisitet år

Formålet er å følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft både på nasjonalt nivå og fylkesnivå. I tillegg skal årlig elektrisitetsstatistikk tjene som statistisk grunnlag for analyser og utredninger.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har fra og med 1937 hentet inn årlige oppgaver fra e-verkene over maskininstallasjon, produksjon, leveranser av elektrisk kraft, sysselsetting, lønnskostnader m.m. Fra og med 1946 er det også hentet inn årlige oppgaver over investering. Fra og med 1973 vart statistikken utvidet med følgende nye kjennemerker: Maksimal stasjonsyting, overførings- og fordelingsanlegg etter art og spenning, fordelingstransformatorer, pumpekraftstasjoner og fordeling av varmekraftstasjoner etter art. Dessuten er forbruk av elektrisk kraft og investeringer fordelt etter fylke. Fra og med 1993 ble statistikken lagt vesentlig om. Fullstendige regnskapsoppgaver med omfattende tilleggsspesifikasjoner ble nå hentet inn fra alle e-verka i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Elektrisitet måned

Statistikken skal gi næringslivet, organisasjoner og allmennheten informasjon om utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Eksterne brukere er Olje- og Energidepartementet, IEA og Eurostat.

Internt i SSB er statistikken grunnlag for energibalansen og energiregnskapet. I tillegg anvendes deler av datagrunnlaget til å regne ut en månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning. Datagrunnlaget i månedsstatistikken blir også brukt i nasjonalregnskapet.

Elektrisitet år

Brukere er bl.a. NVE, Enova, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet. Internt i SSB benytter Nasjonalregnskapet statistikken. Primærmaterialet benyttes også innen analyse- og forsking i SSB. Statistikken er en sentral kilde for oppstilling av energibalansen og energiregnskapet.

Elektrisitet måned og Elektrisitet år

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Elektrisitet måned

Produksjonstallene i månedsstatistikken blir brukt som kontroll av årlig elektrisitetsstatistikk, og det er et godt samsvar mellom de to statistikkene.

I editeringen av den månedlige elektrisitetsstatistikken settes tallene i sammenheng med produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Elektrisitet år

Årlig elektrisitetsstatistikk har egen datainnsamling uavhengig av månedlig elektrisitetsstatistikk, men månedlig elektrisitetsstatistikk benyttes som kontroll mot den årlige statistikken.

Elektrisitet måned

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Elektrisitet år

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Elektrisitet måned og elektrisitet år

Data inngår i rapporteringen til Eurostat i henhold til Regulation 1099/2008.

Elektrisitet måned

Datakilden til statistikken er Elhub, som inneholder alle strømmålere for produksjon og forbruk i Norge.

Elektrisitet år

Datakilden til statistikken er Elhub, som inneholder alle strømmålere for produksjon og forbruk i Norge.

Forbruksinndelingen i statistikken følger Standard for næringsgruppering 2007 (Standard for næringsgruppering 2007), og under er det informasjon om hvilke næringsgrupper i henhold til SN2007 som inngår i den enkelte gruppe:

JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

Jordbruk, skogbruk og fiske ( 01-03)

Herav drivhus og veksthus ( Ingen næringskode på denne)

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

Bergverksdrift ( 05+07-09, unntatt 09.1)

Utvinning av råolje og naturgass ( 06)

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje- og naturgass ( 09.1)

Kraftintensiv industri

Produksjon av papirmasse, papir og papp ( 17.1)

Produksjon av kjemiske råvarer ( 20.1)

Produksjon av jern og stål ( 24.101)

Produksjon av ferrolegeringer ( 24.102)

Produksjon av primæraluminium ( 24.421)

Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller ( 24.4 unntatt 24.421)

Industri utenom kraftintensiv industri

Næringsmiddelindustri ( 10+11+12)

Raffinerier ( 19.2)

Annen industri ( resten til og med 33)

DIV. FORSYNINGS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

Produksjon og distribusjon av elektrisitet ( 35.1 )

Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnettet ( 35.2)

Fjernvarme ( 35.3)

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet ( 36-39)

BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

Bygg og anleggsvirksomhet ( 41-44)

VAREHANDEL M.M.

Varehandel, reparasjon av motorvogner ( 45-47)

TRANSPORT OG LAGRING

Jernbane, sporveis- og forstadsbane ( 49.1+49.2+49.312)

Annen transport og lagring ( 49-52, unntatt gruppene over)

Post- og distribusjonsvirksomhet ( 53)

DIVERSE TJENESTEYTING

Overnattings- og serveringsvirksomhet ( 55+56)

Informasjon og kommunikasjon ( 58-63)

Finansiell tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser ( 64-66)

Omsetning og drift av fast eiendom ( 68)

Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting ( 69-75)

Forretningsmessig tjenesteyting ( 77-82)

Offentlig administrasjon og forsvar ( 84)

Herav Gate- og veilys ( ingen næringskode på denne)

Undervisning ( 85)

Helse- og sosialtjenester ( 86-88)

Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid ( 90-93)

Aktiviteter i medlemsorganisasjoner ( 94)

Tjenesteyting ellers ( 95-99)

HUSHOLDNINGER OG FRITIDSHUS

Husholdninger

Hytter og fritidshus

Forbruksgruppene i statistikkbanktabellen med informasjon om strømforbruk i norske kommuner har følgende innhold.

Bergverksdrift og industri mv: Bergverksdrift og utvinning, kraftintensiv industri, industri utenom kraftintensiv industri og diverse forsynings- og renovasjonsvirksomhet.

Tjenesteyting: Transport og lagring, Bygg og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting.

Husholdninger og jordbruk: Jordbruk, skogbruk og fiske, drivhus/veksthus, husholdninger og hytter og fritidshus.

Elektrisitet måned

Statistisk sentralbyrå mottar hver måned et datasett fra Elhub med målerverdier for produksjon og forbruk av elektrisitet fra alle målepunkt i Norge. Elhub er en datahub som håndterer alle måledata og mange markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Fra dette datasettet beregner vi produksjonsstørrelsene, pumpekraftforbruket og forbruket i ulike grupper. Tall for kraftutveksling får SSB fra Statnett. Produksjon på Svalbard innhentes direkte av SSB.

Elektrisitet år

Statistisk sentralbyrå mottar i januar tolv oppdaterte månedsfiler for foregående år fra Elhub. Disse inneholder målerverdier for produksjon og forbruk av elektrisitet fra alle målepunkt i Norge. Elhub er en datahub som håndterer alle måledata og mange markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Fra dette datasettet beregner vi produksjons- og forbruksstørrelsene i statistikken. Tall for kraftutveksling får SSB fra Statnett. Produksjon på Svalbard innhentes direkte av SSB.

Elektrisitet måned

Statistisk sentralbyrå mottar et datasett fra Elhub med målerverdier for produksjon og forbruk av elektrisitet fra alle målepunkt i Norge rundt seks dager etter referansemånedens utløp. Siden tall for Svalbard ikke inngår i Elhub-systemet, mottar SSB informasjon om varmekraftproduksjon på Svalbard separat. I tillegg mottar vi datasett med import og eksport av Statnett via sikker filoverføring.

Målerverdiene fra Elhub-systemet brukes aktivt av strømselskaper, strømprodusenter og nettselskaper til fakturering av kunder og balanse av elektrisitetsproduksjonen. Målerverdiene er derfor grundig kontrollert før Statistisk sentralbyrå mottar dem. Det gjøres likevel kontrollerer av totaltallene for vann-, vind-, sol- og varmekraftproduksjon og forbruksgruppene samt sjekk for dubletter i datasettet og eventuelle feil i forbruk- og produksjonskoder. Dette gjøres for å sikre at det ikke har oppstått feil i forbindelse med aggregering og oversendelse av dataene.

Elektrisitet år

Data overføres fra Elhub til SSB via en sikker sftp transportmekanisme.

Dataene vaskes maskinelt hvor bl.a. produksjonstype og kommunekoder korrigeres ved feil. Deretter gjøres det sjekker for dubletter i datasettet og eventuelle feil i forbruk- og produksjonskoder. I tillegg sjekkes tallene mot andre datakilder, og det beregnes prosentvise endringer fra foregående år.

Målerverdiene fra Elhub-systemet brukes aktivt av strømselskaper, strømprodusenter og nettselskaper til fakturering av kunder og balanse av elektrisitetsproduksjonen. Målerverdiene er derfor grundig kontrollert før Statistisk sentralbyrå mottar dem.

Ikke relevant

Elektrisitet måned

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Elektrisitet år

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Utgaver av statistikken Elektrisitet publisert før 4. mai 2017

Elektrisitet måned

Det finnes sammenlignbare tall tilbake til 1979. Statistikken har i løpet av perioden blitt mer detaljert og da spesielt fra 1993 og 2024.

Til og med publisering av månedlig elektrisitetsstatistikk for desember 2010 var forbruk i utvinning av råolje og naturgass samt produksjon av papirmasse, papir og papp inkludert i alminnelig forsyning. Fra og med publisering for januar 2011 er disse kategoriene skilt ut som egne forbruksgrupper. Det er kun forbruk i kraftintensiv industri i alt, prioritert og uprioritert forbruk i kraftintensiv industri samt forbruk i alminnelig forsyning som berøres av endringen. Tidsseriene for resten av gruppene påvirkes ikke av omleggingen.

Grunnlaget for beregnet tap i linjenettet er ved publisering av elektrisitetsstatistikk for januar 2016 endret fra tapsandeler beregnet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til tapsandel basert på nettap innrapportert i den årlige elektrisitetsstatistikken. Endring i metode for å utlede nettap påvirker seriene beregnet tap i linjenettet, nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning. På årsbasis har nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning blitt opprevidert i gjennomsnitt henholdsvis rundt 2 og 3 prosent. Den nye beregningsmetoden gir bedre samsvar med den årlige elektrisitetsstatistikken. Endringene er tilbakeført i statistikkbanken til januar 2010.

Ved publisering av månedlig elstatistikk for mai 2019 har navnet på variabelen «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» blitt endret til «Pumpekraftforbruk». Dette kommer av at denne størrelsen fra og med da ikke lenger omfatter «annet eget forbruk». Endringen medfører at tall for «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» og «Pumpekraftforbruk» ikke er direkte sammenlignbare.

Ved publisering av månedlig elstatistikk for mai 2019 ble Elhub tatt i bruk som datakilde for kraftproduksjon og pumpekraftforbruk. Tidsseriene for produksjon og pumpekraft påvirkes ikke av endringen.

Ved publisering av månedlig elstatistikk for oktober 2019 ble Elhub tatt i bruk som datakilde for strømforbruk i utvinning av råolje og naturgass. Tidsseriene for utvinning påvirkes ikke av endringen.

Ved publisering av månedlig elstatistikk for januar 2020 ble Elhub tatt i bruk som datakilde for strømforbruk i kraftintensiv industri. Tidsseriene for produksjon av papir, papirmasse og papp, kjemiske råvarer m.m, jern, stål og ferrolegeringer samt ikke-jernholdige metaller påvirkes ikke av endringen.

Ved publisering av månedlig elstatistikk for januar 2024 ble statistikken utvidet langs flere dimensjoner:

 • Solkraft ble skilt ut som egen produksjonstype og inngår ikke lenger i varmekraft.
 • Nettap og statistisk differanse residualbestemmes ved å se på differansen mellom total tilgang og samlet anvendelse.
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft er definert som sum av alt målt forbruk for primær-, sekundær og tertiærnæringer og husholdninger. Den nye beregningsmetoden gjør at denne variabelen ikke er sammenliknbar med informasjonen i avsluttede statistikkbanktabeller.
 • Ny nasjonal elektrisitetsbalansetabell som inneholder langt flere forbruksgrupper enn den tidligere tabellen. Primær-, sekundær- og tertiærnæringer og husholdninger er eksempler på nye forbruksgrupper.
 • Ny tabell med strømproduksjon etter prisområde og produksjonstype.
 • Ny tabell med strømforbruk etter prisområde og forbrukergruppe.

Seriene i de nye statistikkbanktabellene (14091, 14092 og 14093) er ført tilbake så langt som mulig.

Elektrisitet år

Fra og med publiseringen av tall for 2023 har følgende endringer blitt innarbeidet i den årlige elektrisitetsstatistikken:

 • Solkraft har blitt skilt ut som egen produksjonstype og inngår ikke lenger i varmekraft.
 • Seriene i de respektive statistikkbanktabellene (10431, 08307 og 08308) er ført tilbake så langt som mulig.

Ved publisering av tall for 2020 ble datakilden Elhub tatt i bruk for første gang. Tidligere var statistikken basert på eRapp, som er et administrativt register hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

I arbeidet med å validere den nye datakilden har Statistisk sentralbyrå sammenlignet resultater basert på eRapp og Elhub for 2020. Oppsummert henger de to datakildene godt sammen, og det er kun marginale avvik på hovedstørrelsene i statistikken.

For gruppen «Jernbane, sporveis- og forstadsbane» oppstår det et brudd i tidsserien ved overgangen til Elhub. Forbruksmålepunktene til denne gruppen er virtuelt satt opp i Elhub for å speile innmatingen fra overliggende nett. Inn under disse forbrukspunktene vil det være en blanding av både stasjonsforbruk, hensettingsforbruk, sporvekslere, kjørestrøm m.m. SSBs vurdering er at datakvaliteten for «Jernbane, sporveis- og forstadsbane» styrkes ved implementering av ny datakilde.

På grunn av overgang fra brutto- til nettoproduksjonsdata i Elhub publiseres det ikke lenger forbruk i kraftstasjonene utenom pumpekraftforbruk. Siden det aller meste av forbruket i datasettet fra Elhub kodes som ordinært forbruk, skilles det ikke lenger mellom ordinært og fleksibelt forbruk.

Ved publisering av tall for 2020 har solkraft blitt inkludert i kategorien varmekraft i elektrisitetsstatistikken. Det er kun produksjonen som mates inn på eksternt nett som inngår.

I elektrisitetsstatistikken for 2008 blir strømforbruket fordelt på sluttbrukergrupper basert på ny Standard for næringsgruppering (SN2007) - en standard for klassifisering av virksomheter og foretak i ulike næringer. De viktigste endringene ved publisering av årlig elektrisitetsstatistikk fra 2008 er:

 • I note 1.1 hvor e-verkene fyller inn opplysninger om leveranser av kraft øker tallet på sluttbrukergrupper fra 27 til 36 grupper.
 • Kraftintensiv industri inkluderer nå også næring 17.1 – produksjon av papirmasse, papir og papp. I tidligere årganger har treforedling i all hovedsak bestått av 17.1. I notatet, Kraftintensiv industri – Avgrensing av begrepet vises det hvordan man kan måle kraftintensitet i ulike industrinæringer, og det trekkes grenser mellom hva man kan kalle kraftintensiv industri og næringer som faller utenfor denne avgrensningen.
 • For første gang beregnes det nettleie for kraftintensiv industri. Siden kraftintensiv industri har en svært lav nettleie i forhold til andre forbruksgrupper, er veid gjennomsnittlig nettleie for alle grupper ikke sammenlignbar med tidligere årganger. Dette gjelder også samlet gjennomsnittpris uten avgifter.
 • Vi publiserer ikke lenger brutto produksjonsverdi, vareinnsats og bearbeidingsverdi til faktorpris. Istedenfor disse variablene beregner vi produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi. I punkt 4.1 er variablene definert.

Fra og med 1993 ble fullstendige regnskapsoppgaver med omfattende tilleggsspesifikasjoner hentet inn fra alle e-verkene i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Pga. omleggingen av statistikken i 1993, med tilpassing til energiloven, er en del kjennemerker nye eller endret og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år. Dette er de viktigste endringene:

Foretaket (den minste juridiske enheten) er rapporteringsenheten. Tidligere var virksomhet rapporteringsenhet. Virksomhet var definert som alle avdelinger i foretaket innenfor samme elområde. Endringene gjelder derfor bare e-verk med virksomheter i flere elområder. I statistikken er det bare tallet på e-verk som ble påvirket av denne endringen.

Rapportene fra e-verkene er baserte på fullstendige regnskapsoppgaver for foretaket. Regnskapsoppgavene er fordelte på de ulike virksomhetsområdene (omsetning, produksjon, nett). De ulike virksomhetsområdene er i samsvar med innholdet i energiloven. Etter omleggingen ble det skilt mellom prioritert og uprioritert kraft for levering til sluttbruker, mens det tidligere ble benyttet begrepene fastkraft og tilfeldig kraft. For sammenligning med årene før 1993 er prioritert kraft gruppert som fastkraft og uprioritert kraft som tilfeldig kraft.

Samlet pris til sluttbrukere er nå splittet opp i pris på kraft og pris på leie av kapasitet i fordelingsnettet for kraft (nettleie). Etter omleggingen ble det publisert særskilte priser på kraft og nettleie for ulike brukergrupper. Definisjonen av bruttoproduksjonsverdi og vareinnsats er endra fra og med 1994.

Energiverkene er i statistikken delt inn i grupper etter type aktivitet/virksomhet. Flere kraftselskap har rettet seg etter føringer i energiloven og innført fullt selskapsmessig skille mellom produksjon/omsetning og overføring/distribusjon av kraft. Dette gjør at foretak, også store, har kommet inn under en ny type aktivitet/virksomhet. Strukturendringer gjør det vanskelig å sammenligne over tid.

Elektrisitet måned

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiver på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål og lignende gir feil opplysninger. Bearbeidingsfeil er for eksempel feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjema til maskinlesbart medium eller feilvurderinger ved revisjon av utvalget.

Til tross for at det har blitt gjennomført en rekke kontroller i utvalget, så kan det likevel forekomme feil i datagrunnlaget, for eksempel feil som ikke har vært mulig å fange opp med de kontrollrutinene som ble benyttet, eller feil som skyldes feilvurderinger fra saksbehandlere i Statistisk sentralbyrå.

Statistikken er en totaltelling og har derfor ingen utvalgsfeil.

Elektrisitet år

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiver på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål og lignende gir feil opplysninger. Bearbeidingsfeil er for eksempel feil som oppstår ved feilvurderinger ved revisjon av utvalget.

Til tross for at det har blitt gjennomført en rekke kontroller i dataene, så kan det likevel forekomme feil i datagrunnlaget, for eksempel feil som ikke har vært mulig å fange opp med de kontrollrutinene som ble benyttet, eller feil som skyldes feilvurderinger fra saksbehandlere i Statistisk sentralbyrå.

Statistikken er en totaltelling og har derfor ingen utvalgsfeil.

Elektrisitet måned

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Tallene revideres ikke etter publisering.

Elektrisitet år

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Tallene revideres ikke etter publisering.

Kontakt