Elektrisitet

Oppdatert: 18. mai 2021

Neste oppdatering: 14. juni 2021

Vannkraftsandel av total elektrisitetsproduksjon
Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og omfatter også elektrisitetspriser, resultatregnskap og investeringer.

Kontakt