2024

Seminar om naturregnskap

Dato: Torsdag 26. september 2024
Når: Kl. 10.00–15.00
Sted: Statistisk sentralbyrå. Akersveien 26, 0177 Oslo / strømmet

Vi er i gang med å utvikle Norges første naturregnskap for å måle naturens betydning for samfunnet og økonomien. Hvordan kan et naturregnskap gi oss bedre beslutningsgrunnlag og støtte opp under bedre forvaltning av norsk natur?

Dette vil si se nærmere på i dette seminaret. Vi vil også se på koblinger til forvaltningsbehov i kommuner og fylkeskommuner samt internasjonale krav og føringer som vil bli gjeldende ved utviklingen av naturregnskap.

Alle interesserte er velkommen på seminaret, både fagpersoner, forskere og andre med interesse for emnet.

Seminaret holdes både fysisk og digitalt, og arrangeres av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Miljødirektoratet.

Program

10:00-10:30 – Del 1: Innledning og velkommen

 • Velkommen ved Geir Axelsen, direktør i Statistisk sentralbyrå
 • Innlegg fra statsråden for klima- og miljødepartementet

10:30-11:30 – Del 2: Internasjonale rammer, arbeid med naturregnskap i Norge og utviklingen av grunnkart for areal- og naturregnskap

 • Internasjonale krav og utvikling av naturregnskap som del av offisiell statistikk
 • Hvor står arbeidet med naturregnskap i Norge?
 • Inndeling av økosystemer i naturregnskap og grunnkart for arealregnskap

11:30-12:15 – Kaffepause m/matservering

12:15-13:45 – Del 3: Utvikling av nasjonale regnskap for økosystemtilstand og for økosystemtjenester

 • Arbeid med grunnlag for et nasjonalt tilstandsregnskap
 • Eksempler på utvikling av metoder for bedre datagrunnlag og/eller metodikk knyttet til utbredelse, tilstand for økosystemer og økosystemtjenester.

13:45-14:00 – Kaffepause m/noe til kaffen

14:00-14:50 – Del 4: Bruk av naturregnskap til politikkutforming og forvaltning

 • Nasjonale mål og visjoner om hvor vi bør være i fremtiden
 • Bruk av natur- og arealregnskap som grunnlag for bedre arealplanlegging og naturforvaltning i kommunene

14:50-15:00 – Del 5: Avslutning av seminaret

Påmelding

Meld deg på senest mandag 23. september for fysisk eller digital deltakelse.

Meld deg på her (ssb.pameldingssystem.no)Vel møtt!

Kontaktperson: Trine Heill Braathu Randen, tlf: 91 10 67 45

Forskningsavdelingen inviterer til et seminar om boken "Lykkelandet"

Dato: Onsdag 19. juni

Når: Kl. 13.00-14.00

Sted: Auditoriet i SSBs lokaler. Akersveien 26, 0177 Oslo

Forfatter: Øystein Olsen

Tidligere sentralbanksjef, direktør i Statistisk sentralbyrå og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet

Tittel: Lykkelandet

Bokens nettside: https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/lykkelandet/p-10038696-no/

Program:

      13:00 - 13:15:    Innledning om boken av Øystein Olsen

      13:15 - 13:45:    Samtale med Erling Holmøy

      13:45 - 14:00:    Spørsmål fra salen

Servering: Kaffe/te og boller serveres fra 12:45.

Velkommen!

Dato: Fredag 14. juni
Når: Kl. 09.00
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26 (Oslo)

Fredag 14. juni publiserer Statistisk sentralbyrå prognoser for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2027. Pressemeldinger og fullstendig rapport publiseres på ssb.no klokken 08.00.

SSB ønsker velkommen til pressekonferanse klokken 09.00.
Pressekonferansen vil også bli strømmet på ssb.no fra klokken 09.00.

Se pressekonferanse om Konjunkturtendensene her (tilgjengelig i 14 dager)

Seminar: Blir menns problemer oversett?

Dato: Onsdag 12. juni
Når: Kl. 14.00–15.30
Sted: Auditoriet i SSBs lokaler. Akersveien 26

Arrangementet ble ikke strømmet.

Tidligere i år leverte Mannsutvalget sin NOU «Likestillingens neste steg». Utvalget peker på et behov for å revidere statistikksider og indikatorer for kjønnslikestilling, slik at indikatorene i større grad reflekterer gutter og menns utfordringer.

Er det virkelig et kunnskapshull på likestillingsfeltet, og er statistikk og forskning på likestilling fremdeles (for) preget av kvinners utfordringer og perspektiver?

Dette må vi snakke om. Velkommen til seminar hos Statistisk sentralbyrå.

Program:

Åpning av seminaret. Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB

Hva viser SSBs indikatorer for kjønnslikestilling om status for likestillingen i Norge? Hanna Stangebye Arnesen, SSB

Hvilke av gutter og menns utfordringer blir oversett av statistikken? Claus Moxness Jervell, leder av Mannsutvalget

Panelsamtale: Hvordan endte vi opp her? Vi snakker om hvorfor det var nødvendig å lage indikatorsett for likestilling, hva som har preget statistikken og forskningen på likestilling, og hvordan vi kan videreutvikle dette. I panelet:

 • Ragni Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Are Saastad, Reform ressurssenter for menn og deltaker i Mannsutvalget
 • Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør i Arbeidsforskningsinstituttet og tidligere avdelingsdirektør i SSB

Likestilling post Mannsutvalget. Hva skjer? Kommentar av Therese Sollien, Aftenposten

Det er velkomment med spørsmål og innspill fra salen.

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, med enkel servering fra klokken 13.45.

Vel møtt!

Seminaret arrangeres av Sosialstatistisk Forum i Statistisk sentralbyrå. Dette nyopprettede forumet ønsker å skape arenaer for gode diskusjoner og innspill om sosialstatistikk. Hvert seminar vil ta for seg et nytt tema; denne gangen er temaet likestilling. Alle interesserte er velkomne på seminarene, både fagpersoner, studenter og andre med interesse for emnet.

Kontaktperson: Thor Morten Normann

Adam Dutton

Dr Adam Dutton leads Natural Capital Strategy at the UK Office for National Statistics (ONS).

https://uk.linkedin.com/in/adam-dutton-731474a9

"Natural Capital Accounts – How to build them and why we build them?"

The UK has a long history of applying environmental valuation in public policy appraisal. As such when the initial SEEA Ecosystem Services guidance was added to the Environmental Satellite accounts the UK had already started building its own Natural Capital Accounts. Despite that it took nearly 10 years before they were complete enough to add to the National Accounts and they are still undergoing significant development. In this talk Dr Adam Dutton will

 • discuss the history and governance of environmental valuation from a UK perspective
 • the challenges of developing of Natural Capital Accounts, data, assumptions and modelling.
 • how the Natural Capital Accounts are used now
 • how we think the Natural Capital Accounts could be used
 • and consider how we judge when they are “mature”

Dr Adam Dutton leads Natural Capital Strategy at the ONS. He has worked as an environmental economist for 20 years across academia, consultancies, NGOs and now government. His doctorate was gained investigating the effect of farming bears for their bile on demand for wild bears and in turn conservation. That research lead to the banning of bear farming everywhere but China and Bhutan. With the RSPB he supported advocacy improving the plans for river restoration, blocking airport expansion and supporting significant increases in agri-environmental spend. At the ONS he has lead a significant expansion of the set of ecosystem services produced, introduced the Natural Capital Accounts to the Blue Book and represented the UK in the Wellbeing and Sustainability Group for SNA 2025.

Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker velkommen til seminar hvor nye nasjonale og regionale befolkningsframskrivinger fram mot 2100 legges fram

Dato: Onsdag 5. juni
Når: Kl. 09.00-10.00
Hvor: Auditoriet i SSBs lokaler. Akersveien 26, 0177 Oslo

Meld deg på her (ssb.pameldingssystem.no)
Påmeldingsfrist 4. juni klokken 12.00.

Framskrivingene presenteres av Ane Tømmerås, Stefan Leknes og Sturla Løkken. Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmål i plenum etter presentasjonen.

Seminaret strømmes direkte her (vimeo.com).

De nasjonale og regionale framskrivingene publiseres i sin helhet på ssb.no klokken 08.00 onsdag 5. juni.

Informasjon om befolkningsframskrivingene

Befolkningsframskrivingene er beregninger av hvordan befolkningen i Norge vil utvikle seg framover, gitt forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. SSB lager disse framskrivingene hvert andre år. De regionale tallene inkluderer detaljerte framskrivinger for folketall i hver enkelt kommune i landet.

Tidligere publiserte nasjonale befolkningsframskrivinger

Tidligere publiserte regionale befolkningsframskrivinger

Fra formål til spørsmål: Utvikling av spørsmål og svaralternativer i spørreundersøkelser

Dato: Torsdag, 23. mai 2024
Når: Kl. 12.00-15.45.
Hvor: Auditoriet. Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26, 0177 Oslo

I dette kurset skal vi vise og diskutere hvordan man bør gå frem for å få målt det man ønsker å måle. I første omgang høres dette enkelt ut, fordi man bør jo vite hva man skal måle i en undersøkelse. Vår erfaring derimot viser ofte det motsatte. Av den grunn starter vi kurset med å se på metoder for å spesifisere formålet for en spørreundersøkelse, og hva slags mål og spørsmål som egner seg til ulike problemstillinger. Deretter presenterer vi konkrete råd til om hvordan ulike typer spørsmål og svaralternativer bør utformes – og hva du bør unngå. Til slutt presenterer vi metoder for å vurdere og teste spørsmål i ulike faser av prosessen med å utvikle en spørreundersøkelse.

Hvordan vil kurset foregå?

Forelesning, plenumsoppgaver og korte diskusjoner i par.

Hvem har nytte av kurset?

 • Personer som skal utvikle en spørreundersøkelse
 • Personer som skal bruke data fra en spørreundersøkelse
 • Personer som bestiller og finansierer spørreundersøkelse

Christian Hambro.

"EØS-avtalens betydning for norsk miljø- og klimapolitikk"

Christian Hambro, advokat og tidligere administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 1994 til 2004, utga i 2022 boken EØS-avtalens praktiske betydning | Gyldendal. I boken belyser Hambro hvordan EØS-avtalen griper inn på de fleste samfunnsområder og gir eksempler på tvers av sektorer som illustrerer hva avtalen betyr i praksis. Han drøfter spørsmål som: Er EØS-avtalen et udemokratisk instrument som fremmer markedskreftene til fortrengsel for andre samfunnshensyn? Har avtalen ført til skadevirkninger i det norske samfunnet? Er det lite rom igjen for norsk demokratisk styring? Boken gir et grunnlag for å vurdere disse spørsmålene.

I dette seminaret i SSB vil Christian Hambro belyse EØS-reglenes betydning for norsk miljø- og klimapolitikk. Hambro vil utdype nærmere om frihetsgradene under EØS-avtalen, herunder klimatiltakene, sett i sammenheng med andre virkemidler, som energiøkonomisering, fornybar energi og arealbruk.

Shiba Suzuki, Professor, Faculty of Economics, Seikei University (https://sites.google.com/site/suzukishiba1031/home

"Green Bonds and Term Premiums"

Abstract: This study tackles a public finance issue on climate change: a carbon tax and government bonds to finance public spending for adaptation. This type of bond is known as “green bonds" and presents remarkable growth in the global market. We construct an asset-pricing model in which climate change stochastically damages the TFP growth rate. The government can control the risk of such economic damage through a carbon tax to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions and government spending on adaptation. Additionally, the government raises funds by issuing bonds with different maturities. We demonstrate that green bonds yield term premiums in a dynamic economy if climate change has long-lasting economic impacts. This term premium on government bonds with different maturities serves as an arbitrage opportunity and enables the government to raise funds. We demonstrate that issuing green bonds can improve welfare compared to the balanced-budget policy.

Rapportlansering: Innvandrere i Norge 2023

Mandag 29. april slipper SSB rapporten “Innvandrere i Norge 2023”. I den forbindelse inviterer vi til frokostseminar der vi presenterer fire utvalgte temaområder fra publikasjonen: demografi, inntekt, boligsituasjon og sosial integrering.

Dato: Mandag 29. april
Når: Kl. 09.00 – 10.30
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26, Oslo

For de som kommer til SSB er det lett servering fra kl. 08.30. Det er også mulig å følge arrangementet digitalt (vimeo.com).

Når vi snakker om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre– hvem er de? Hvordan er inntekten og økonomien til personer med innvandrerbakgrunn i Norge? Hvordan er bosituasjonen? Hva vet vi om deres sosiale integrering?

Publikasjonen gir en oppdatert oversikt over innvandrere, barn til innvandrere og deres utvikling, med fokus på endringer i levekår over tid.

Siden sist rapport for 7 år siden, har sammensetningen av innvandrerbefolkningen endret seg markant. Andelen innvandrere har økt fra 14 til 20 prosent. Andelen norskfødte med innvandrerforeldre har økt fra 3 til 4 prosent av befolkningen. Barn til innvandrere er nå eldre. Flere av dem har begynt på eller fullført utdanning, og er i ferd med å etablere seg i arbeidslivet.

I årets rapport ser vi også nærmere på hverdagsintegrering. Hverdagsintegrering er kommet inn som ett av innsatsområdene i Regjeringens strategi for integrering. På seminaret vil vi presentere det mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vi har på dette feltet.

Program:

 • Velkommen ved fagdirektør Ann-Kristin Brændvang
 • Innledning: Innvandrere og deres barn i fokus- en ny oversiktspublikasjon
  ved seniorrådgiver Jinghui Lysen
 • Demografi: Innvandrere og deres barn, en mangfoldig gruppe
  ved seniorrådgiver Alice Steinkellner
 • Inntekt: Økonomiske levekår blant innvandrere og deres barn
  ved seniorrådgiver Elisabeth Løyland Omholt
 • Boforhold: Boligeierskap og trangboddhet blant innvandrere og deres barn
  ved førstekonsulent Madeleine Schlyter Oppøyen
 • Hverdagsintegrering: Integreringens sosiale og psykologiske aspekter
  ved forsker Anders Barstad

Vel møtt!

Laurence Jacquet, CY Cergy Paris Université, https://sites.google.com/site/econlaurencejacquet/laurence-jacquet

“Tax Reforms and Production Efficiency”

Abstract: We investigate how income should be redistributed in economies where taxpayers supply multiple production factors which may be imperfect substitutes. The production sector may exhibit market imperfections and be specifically impacted by some ``production policies'' including the taxation of intermediate goods (e.g. taxing robots), public production, trade openness and competition policies. A main insight is that deviation from production efficiency does not depend on the type of production policy, its redistributive consequences, or market failures but rather on the features of the tax system. In particular, it depends on whether or not the tax system can be reformed in some specific directions, that we label ``GE-replicating'', which replicate the effects on taxpayers' supplies and utility of factor price adjustments. If reforms in the GE-replicating directions are admissible, production policies should be designed solely to enhance production possibilities. Moreover, tax incidence formulas and optimal tax formulas are only modified to correct for market imperfections. If reforms in the GE-replicating directions are not admissible, the design of production policies should also take into account their redistributive role. Moreover, tax incidence and optimal tax formulas are augmented by GE multipliers which correct for price adjustments. We illustrate these insights with practical examples, including intermediary goods taxation, Cournot duopoly scenarios, changes in trade regulations, and taxing robots.

Toshi H. Arimura, Waseda University, Japan & Visiting Scholar to Paris School of Economics https://www.fmsh.fr/en/researchers/toshi-arimura

(Paper is joint work with Shiro Takeda, Kyoto Sangyo University)

" A CGE Analysis of Energy Tax Reform for Carbon Mitigation in Japan"

Abstract: In recent years, the Effective Carbon Rate (ECR) perspective has gained attention as a means of reducing carbon dioxide emissions in the fight against climate change. This study investigates ways to efficiently reduce carbon dioxide emissions by reforming energy taxation on fossil fuels for the Japanese economy from the perspective of ECR. We used a computable general equilibrium analysis model for this purpose. The analysis results suggest that a uniform taxation amount per ton of carbon in a fuel tax system would effectively reduce CO2 emissions. For instance, a tax of approximately 4,500 (approximately 30 euros) yen per ton of CO2 could maintain current fuel-related tax revenues while potentially increasing GDP. It was found that introducing a tax of approximately 1,000 yen per ton of CO2 after abolishing the existing energy tax would positively impact emission reductions and GDP, even with the introduction of exemptions for energy-intensive industries. These results suggest that fuel tax reform is crucial for the future introduction of carbon pricing in Japan.

Dora Simon Assistant Professor, Department of Economics and Finance, University of Stavanger (https://simondzs.github.io/)

"A Quantitative Analysis of Sustainable Globalization "

Abstract: We analyze the economic effects of optimal climate action induced by a worldwide tax on greenhouse gas (GHG) emissions. We conduct this analysis in the context of a modern quantitative trade model, which allows us to put numbers on the idea of ‘sustainable globalization’. We find that (i) a global carbon tax is remarkably efficient, (ii) a global carbon tax exacerbates between-country inequality, and (iii) a global carbon tax has almost no effect on the trade-to-GDP-ratio.

Økonomisk utsyn over året 2023

Dato: Tirsdag 19. mars
Når: Kl. 08.30–10.00

SSB inviterer til frokostseminar tirsdag 19.3.2024 der vi presenterer smakebiter fra Økonomisk Utsyn over året 2023. Foruten at forskningsdirektør Linda Nøstbakken presenterer perspektiver for norsk økonomi, vil følgende temaer diskuteres; pensjoner, konkurrende virkemidler i klimapolitikken, og økonomiske sjokk og statistikk.

Påmelding gjøres her (ssb.pameldingssystem.no)

Konjunkturtendensene 1/2024

Dato: Fredag 15. mars
Når: Kl. 09.00
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26 (Oslo)

Fredag 15. mars publiserer Statistisk sentralbyrå prognoser for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2027. Pressemeldinger og fullstendig rapport publiseres på ssb.no klokken 08.00.

SSB ønsker velkommen til pressekonferanse klokken 09.00.

Journalister og andre interesserte kan delta på pressekonferansen ved å melde seg på her: Prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2027 – Konjukturtendensene 1/2024 (pameldingssystem.no).

Etter pressekonferansen vil vi åpne opp for én-til-én-intervjuer med forskerne.

Pressekonferansen vil også bli strømmet på ssb.no fra klokken 09.00.

Urolige tider – utro velgere? Seminar om velgeratferd under lokalvalget i 2023

Dato: Tirsdag 12. mars
Når: Kl. 15.00–17.00
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26 (Oslo)

Valgkampmaterialet er for lengst pakket ned, men først nå kan vi gå ordentlig i dybden på hva som egentlig skjedde under valget i høst.

Hvor lokalt er et lokalvalg, og hvilke saker fikk velgerne opp fra sofaen? Hvilke partier kapret stemmer fra andre partier?

Er det slik at kvinnene gikk mot venstre og mennene mot høyre? Sviktet innvandrerne Arbeiderpartiet mens de unge mennene flokket seg om Fremskrittspartiet?

Dette, og mer til, er spørsmål vi vil komme inn på ved å presentere og diskutere de siste trendene og ferskeste tallene om velgeradferd i Norge.

Seminaret består av innlegg, paneldebatt og kommentarer. Det er velkomment med spørsmål og innspill fra salen.

Disse er blant dem du treffer du på seminaret:

Du får innlegg fra:

 • Øyvin Kleven, valgstatistiker med ansvar for valgundersøkelsene i SSB
 • Johannes Bergh, forskningsleder ved ISF som har forsket på både lokalvalg og stortingsvalg
 • Jo Saglie, leder for Lokalvalgsundersøkelsen ved ISF

I paneldebatten deltar:

 • Signe Bock Segaard, leder for Lokalvalgsundersøkelsen ved ISF
 • Mehmet Kaan Inan fra Oslo Høyre
 • Lars Gravråk fra Oslo Arbeiderparti

Det hele kommenteres av:

 • Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen

Ordstyrer er Tor Morten Normann, SSB

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, med enkel servering. Arrangementet vil ikke bli strømmet.

Vel møtt!

Seminaret arrangeres av Sosialstatistisk Forum i Statistisk sentralbyrå. Dette nyopprettede forumet ønsker å skape arenaer for gode diskusjoner og innspill om sosialstatistikk. Hvert seminar vil ta for seg et nytt tema; denne gangen er temaet valg. Alle interesserte er velkomne på seminarene, både fagpersoner, studenter og andre med interesse for emnet.

Kontaktperson: Øyvin Kleven

Fagseminar om innvandrerkvinner og deres døtre

Torsdag 7. mars 2024

Se opptaket av seminaret her (vimeo.com)

Hver femte kvinne i Norge har innvandrerbakgrunn, og sammensetningen er vesentlig mer mangfoldig enn den var for få tiår siden.

Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre har andre forutsetninger enn foreldrene sine for å klare seg på samfunnets forskjellige arenaer. Hvordan slår dette ut på områdene demografi, utdanning, arbeid og inntekt?

SSB inviterte til presentasjon av den nylig utgitte rapporten «Innvandrerkvinner og norskfødte døtre - demografi, utdanning, arbeid og inntekt».

Innhold:

 • Velkommen ved fagdirektør Ann-Kristin Brændvang
 • Demografi: Fra få til mange – ved spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija
 • Utdanning: Hvordan går det med innvandrerkvinner og deres døtre i utdanningsløpet - ved seksjonssjef Kjartan Steffensen
 • Arbeid: Født i Norge av innvandrerforeldre eller innvandret selv - hvilken betydning har det for sysselsettingen - ved seniorrådgiver Bjørn Olsen
 • Inntekt: Økonomiske levekår hos innvandrerkvinner og deres norskfødte døtre – ved seniorrådgiver Mads Ivar Kirkeberg

Kontaktperson: Minja Tea Dzamarija