2024

Fagseminar om innvandrerkvinner og deres døtre

Dato: Torsdag 7. mars
Når: Kl. 09.00–10.30
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26, Oslo
For de som kommer til SSB er det lett servering fra kl. 08.30
Påmelding: Meld deg på her https://forms.office.com/e/LHLuzjNdsz

Hver femte kvinne i Norge har innvandrerbakgrunn, og sammensetningen er vesentlig mer mangfoldig enn den var for få tiår siden.

Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre har andre forutsetninger enn foreldrene sine for å klare seg på samfunnets forskjellige arenaer. Hvordan slår dette ut på områdene demografi, utdanning, arbeid og inntekt?

SSB inviterer til presentasjon av den nylig utgitte rapporten «Innvandrerkvinner og norskfødte døtre - demografi, utdanning, arbeid og inntekt».

Seminaret er åpent for alle, og du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Program

 • 08.30–09.00 Lett servering
 • 09.00–09.10 Velkommen ved fagdirektør Ann-Kristin Brændvang
 • 09.10–09.25 Demografi: Fra få til mange – ved spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija
 • 09.25–09.40 Utdanning: Hvordan går det med innvandrerkvinner og deres døtre i utdanningsløpet - ved rådgiver Søren Steen-Johnsen
 • 09.40–09.55 Arbeid: Født i Norge av innvandrerforeldre eller innvandret selv - hvilken betydning har det for sysselsettingen - ved seniorrådgiver Bjørn Olsen
 • 09.55–10.10 Inntekt: Økonomiske levekår hos innvandrerkvinner og deres norskfødte døtre – ved seniorrådgiver Mads Ivar Kirkeberg
 • 10.10–10.30 Spørsmål fra salen

Kontaktperson: Minja Tea Dzamarija

Urolige tider – utro velgere? Seminar om velgeratferd under lokalvalget i 2023

Dato: Tirsdag 12. mars
Når: Kl. 15.00–17.00
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26 (Oslo)

Meld deg på innen 8. mars her (forms.office.com)

Valgkampmaterialet er for lengst pakket ned, men først nå kan vi gå ordentlig i dybden på hva som egentlig skjedde under valget i høst.

Hvor lokalt er et lokalvalg, og hvilke saker fikk velgerne opp fra sofaen? Hvilke partier kapret stemmer fra andre partier?

Er det slik at kvinnene gikk mot venstre og mennene mot høyre? Sviktet innvandrerne Arbeiderpartiet mens de unge mennene flokket seg om Fremskrittspartiet?

Dette, og mer til, er spørsmål vi vil komme inn på ved å presentere og diskutere de siste trendene og ferskeste tallene om velgeradferd i Norge.

Seminaret består av innlegg, paneldebatt og kommentarer fra statistikere i SSB, samt valgforskere fra Institutt for samfunnsforskning. Det vil være mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Disse er blant dem du treffer du på seminaret:

 1. Øyvin Kleven, valgstatistiker med ansvar for valgundersøkelsene i SSB
 2. Johannes Bergh, forskningsleder ved ISF som har forsket på både lokalvalg og stortingsvalg
 3. Signe Bock Segaard, leder for Lokalvalgsundersøkelsen ved ISF
 4. Jo Saglie, leder for Lokalvalgsundersøkelsen ved ISF
 5. Flere navn vil bli annonsert

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, med enkel servering. Arrangementet vil ikke bli strømmet.

Vel møtt!

Seminaret arrangeres av Sosialstatistisk Forum i Statistisk sentralbyrå. Dette nyopprettede forumet ønsker å skape arenaer for gode diskusjoner og innspill om sosialstatistikk. Hvert seminar vil ta for seg et nytt tema; denne gangen er temaet valg. Alle interesserte er velkomne på seminarene, både fagpersoner, studenter og andre med interesse for emnet.

Kontaktperson: Øyvin Kleven

Konjunkturtendensene 1/2024

Dato: Fredag 15. mars
Når: Kl. 09.00
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26 (Oslo)

Fredag 15. mars publiserer Statistisk sentralbyrå prognoser for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2027. Pressemeldinger og fullstendig rapport publiseres på ssb.no klokken 08.00.

SSB ønsker velkommen til pressekonferanse klokken 09.00.

Økonomisk utsyn over året 2023

Dato: Tirsdag 19. mars
Når: Kl. 08.30–10.00

SSB inviterer til frokostseminar tirsdag 19.3.2024 der vi presenterer smakebiter fra Økonomisk Utsyn over året 2023. Foruten at forskningsdirektør Linda Nøstbakken presenterer perspektiver for norsk økonomi, vil følgende temaer diskuteres; pensjoner, konkurrende virkemidler i klimapolitikken, og økonomiske sjokk og statistikk.

Påmelding gjøres her (ssb.pameldingssystem.no)